Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок проходження стажування оперативних працівників

         ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 71 від 06.04.92
   м.Київ
 
 vd920406 vn71
 
      ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
                Державної митної служби
       N 826 ( v0826342-04 ) від 16.11.2004 )
 
    Про затвердження Положення про порядок проходження
        стажування оперативних працівників
 
 
   У відповідності з наказом Державного митного комітету України
від 25.03.92 р. N 66 Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про порядок проходження стажування
прийнятих оперативних працівників в установах Державного митного
комітету України (додаток N 1).
   2. Обов'язковим обліковим документом контролю за проходження
стажування вважати "Щоденник стажування" (додаток N 2).
   3. Положення ввести в дію з 11 травня 1992 року.
   4. Директору  курсів  перепідготовки  митних  працівників
Красовському М.П. у місячний термін разом з кваліфікованими
фахівцями  та  Управлінням  по роботі з особовим складом з
урахуванням пропозицій митниць, розробити та направити на місця
типову програму стажування.
   5. З метою обміну передовим досвідом Управлінню по роботі з
особовим складом (Копач В.С.) провести у 4 кварталі 1992 р.
короткотермінові регіональні семінари з керівниками стажування.
   6. Контроль  за  виконанням  цього  наказу  покласти на
начальників митниць та  управління  по  роботі  з  особовим
складом (Копач В.С.)
 
 Голова Державного митного
 комітету України                    О.М.Коваль
 
 
                       Додаток N 1
                  До наказу Державного митного
                  комітету України від  N 71
 
              Положення
      про порядок проходження стажування прийнятих
       оперативних працівників митних закладів
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Стажування  вперше прийнятих оперативних працівників
проводиться у відповідності з Тимчасовим положенням про курси,
затвердженим наказом Державним митним комітетом України.
   1.2. Стажування є обов'язковою  і  невід'ємною  частиною
навчання слухачів.
   1.3. Метою  стажування  є  набуття  практичних   та
організаторських  навичок для виконання службових обов'язків,
опанування кращого досвіду.
 
          2. Організація та керівництво
 
   2.1. Стажування проводиться протягом двох місяців на митницях
за основним місцем роботи слухачів у відповідності з типовою
програмою, розробленою  Комітетом  з  урахуванням  конкретних
специфічних особливостей кожної митниці.
   2.2. Стажування проводиться згідно з індивідуальними планами,
розробленими слухачами разом з керівником стажування.
   2.3. Керівники стажування призначаються наказом начальника
митниці із числа висококваліфікованих фахівців.
   2.4. За керівником стажування закріпляється не більше п'яти
осіб, які стажуються.
   2.5. Керівник стажування  надає  допомогу  в  підвищенні
професійного уміння та навичок, контролює виконання програми,
забезпечує можливість ознайомлення з організацією митної справи,
приймає участь в роботі екзаменаційної комісії.
   2.6. Подає раз на рік разом з річним звітом Управлінню по
роботі з особовим складом результати стажування та пропозиції щодо
його проходження.
 
          3. Матеріальне забезпечення
 
   3.1. За період стажування за слухачами зберігається посадовий
оклад.
   3.2. Керівник стажування  сполучає  загальне  керівництво
стажуванням з основною роботою.
   Керівництво стажуванням додатково оплачується за  рахунок
фондів митниць у розмірі від посадового окладу за основним місцем
роботи:
 
        при кількості осіб, які стажуються,
                   1-3 чол. - 10%
        при кількості осіб, які стажуються,
                   4-5 чол. - 20%
 
 
 
 Начальник Управління по роботі
 з особовим складом                   В.С.Копач
 
 
                      Затверджено
                  на засіданні Учбово-методичної
                  ради ДМК України
                  від 24 вересня 1992 р.
                  Протокол N 1
 
       Примірна програма стажування прийнятих
       на роботу оперативних працівників митниць
 
  Строк стажування: 2 місяці
  Форма стажування: без відриву від роботи
  Режим стажування: щоденно по 8 годин 5 днів на тиждень
------------------------------------------------------------------
 N |Найменування тем та  | Ділянка |Кількість годин
п/п|перелік завдань    | стажу- |----------------------------
  |            | вання  |інспек- |інспек- |інспек-
  |            |     |тори  |тори  |тори інших
  |            |     |пасажи- |вантаж- |підрозді-
  |            |     |рських |них   |лів
  |            |     |відділів|відділів|
---+-----------------------+---------+--------+--------+----------
 1 |     2       |  3   |  4  |  5  |   6
---+-----------------------+---------+--------+--------+----------
 1.|Ознайомлення з завдан- |робоче  |  2  |  2  |   2
  |ням по стажуванню та  |місце  |    |    |
  |індивідуальним планом |     |    |    |
  |стажування       |     |    |    |
  |            |     |    |    |
 2.|Вивчення посадової   | _"_  |  6  |  6  |   6
  |інструкції та інструк- |     |    |    |
  |ції по охороні праці та|     |    |    |
  |техніці безпеки при ро-|     |    |    |
  |боті на різних ділянках|     |    |    |
  |митниці        |     |    |    |
  |            |     |    |    |
 3.|Засвоєння технологічної|вантаж- |  16  |  16 |   16
  |схеми митного огляду  |ний   |    |    |
  |товарів, майна і речей,|відділ  |    |    |
  |що переміщуються    |     |    |    |
  |через митний кордон  |     |    |    |
  |України        |     |    |    |
  |            |     |    |    |
 4.|Оволодіння практичними |вантаж- |  40  |  40 |   32
  |навичками митного   |ний   |    |    |
  |оформлення майна і   |відділ  |    |    |
  |товарів,що переміщують-|     |    |    |
  |ся через митний кордон |     |    |    |
  |України на основі між- |     |    |    |
  |народних угод, контрак-|     |    |    |
  |тів і т.ін. автомобіль-|     |    |    |
  |ним,авіаційним,морським|     |    |    |
  |та річковим транспор- |     |    |    |
  |том (в залежності від |     |    |    |
  |специфіки діяльності  |     |    |    |
  |митниці):       |     |    |    |
  |            |     |    |    |
  |заповнення вантажної  |     |    |    |
  |митної декларації,варі-|     |    |    |
  |анти заповнення ВМД на |     |    |    |
  |експорт і імпорт;   |     |    |    |
  |            |     |    |    |
  |опис та ведення ГС,  |     |    |    |
  |ТН 3ЕД;        |     |    |    |
  |            |     |    |    |
  |визначення країни   |     |    |    |
  |походження товару.   |     |    |    |
  |            |     |    |    |
 5.|Оволодіння практичними |вантаж- |  8  |  16 |  8
  |навичками митного офор-|ний   |    |    |
  |млення речей несупрово-|відділ  |    |    |
  |джуваним багажем    |     |    |    |
  |            |     |    |    |
 6.|Оволодіння практичними |митний  |  24  |  16 |  8
  |навичками митного офор-|пост,  |    |    |
  |меленя ручної поклажі |митниця |    |    |
  |осіб,які прямують через|     |    |    |
  |митний кордон України |     |    |    |
  |            |     |    |    |
 7.|Оволодіння практичними | _"_  |  32  |  32 |  8
  |навичками митного огля-|     |    |    |
  |ду автомобільного, аві-|     |    |    |
  |аційного, морського та |     |    |    |
  |річкового транспорту  |     |    |    |
  |(в залежності від   |     |    |    |
  |специфіки діяльності  |     |    |    |
  |митниці)        |     |    |    |
  |            |     |    |    |
 8.|Засвоєння порядку здій-|митний  |  16  |  8  |   8
  |снення особистого   |пост   |    |    |
  |огляду         |     |    |    |
  |            |     |    |    |
 9.|Засвоєння технологіч- |відділ  |  8  |  8  |   32
  |ної схеми стягнення  |платежів |    |    |
  |мита та інших митних  |     |    |    |
  |платежів        |     |    |    |
  |            |     |    |    |
10.|Оволодіння практичними | _"_  |  32  |  32 |   40
  |навичками застосування |     |    |    |
  |митного тарифу при   |     |    |    |
  |нарахуванні мита    |     |    |    |
  |            |     |    |    |
11.|Оформлення міжнародних |поштовий |  8  |   8 |   8
  |поштових відправлень  |відділ  |    |    |
  |            |     |    |    |
12.|Оволодіння практичними | _"_   |  24 |   32 |   40
  |навичками митного   |     |    |    |
  |оформлення міжнародних |     |    |    |
  |поштових відправлень  |     |    |    |
  |            |     |    |    |
13.|Оволодіння практичними |робоче  |  40 |   40 |   40
  |навичками застосування |місце  |    |    |
  |технічних засобів   |     |    |    |
  |митного контролю    |     |    |    |
  |            |     |    |    |
14.|Оволодіння практичними |робоче  |  40 |   40 |   48
  |навичками роботи на  |місце  |    |    |
  |ПЕОМ по збору та оброб-|     |    |    |
  |ці зовнішньоторговель- |     |    |    |
  |ної статистики     |     |    |    |
  |            |     |    |    |
15.|Оволодіння практичними |_"_   |  16 |   16 |   8
  |навичками визначення  |     |    |    |
  |технічних характеристик|     |    |    |
  |різних Матеріалів,   |     |    |    |
  |художніх виробів    |     |    |    |
  |            |     |    |    |
16.|Засвоєння методики   |відділ по|  16 |   16 |   40
  |боротьби з контрабандою|боротьбі |    |    |
  |і порушеннями митних  |з контра-|    |    |
  |правил в сфері зовніш- |бандою  |    |    |
  |ньоекономічної діяльно-|     |    |    |
  |сті          |     |    |    |
  |            |     |    |    |
17.|Підсумкове заняття з  |робоче  |  8  |   8 |   8
  |контрольним завданням |місце  |    |    |
  |            |     |    |    |
  |Всього:        |     |  336 |  336 |   336
  |            |     |    |    |
 
 
                      Додаток N 2
                  До наказу Державного митного
                     комітету України
                  від 06 квітня 1992р. N 71
 
                  ____________________________
                   (найменування митниці)
                  Підрозділ___________________
 
 
            Щоденник стажування
    ___________________________________________________
    ___________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
 
            Керівник стажування
            ___________________________________
            ___________________________________
 
            м._____________
              19_______р.
 
 
         I. Дані про керівника стажування
 
  1. Прізвище, ім'я, по батькові_______________________________
  _____________________________________________________________
  2. Посада____________________________________________________
  З. Персональне звання________________________________________
  _____________________________________________________________
  4. Освіта____________________________________________________
  _____________________________________________________________
  5. Стаж роботи у митних установах____________________________
  _____________________________________________________________
 
          II. Дані про стажувальника
 
  1. Прізвище, ім'я, по батькові_______________________________
  _____________________________________________________________
  2. Рік народження___________місяць____________число__________
  З. Освіта____________________________________________________
  4. Який учбовий заклад закінчив і коли_______________________
  _____________________________________________________________
  5. Дата зарахування на роботу в митниці______________________
  _____________________________________________________________
  6. Відмітка про проходження курсу теоретичного
  навчання (коли, які результати іспиту)
  _____________________________________________________________
  _____________________________________________________________
 
 
        III. План та облік роботи керівника
              стажування
 
------------------------------------------------------------------
|NN| Зміст роботи  |Строк виконання | Місце   | Відмітка про|
|пп|         |----------------| проведення|виконання  |
| |         |Початок| Кінець |      |       |
|--+------------------+-------+--------+-----------+-------------|
| 1|    2     |  3  |  4  |   5   |   6   |
------------------------------------------------------------------
 
 
     IV. План та облік індивідуальної роботи стажера
 
------------------------------------------------------------------
|NN| Зміст роботи | Строк виконання|Місце   |Хто  |Чим закін-|
|пп|        |----------------|проведення|конт- |чує    |
| |        | Початок| Кінець|     |ролює |відмітка |
| |        |    |    |     |   |про вико- |
| |        |    |    |     |   |нання   |
|--+---------------+--------+-------+----------+------+----------|
| 1|   2     |  3  |  4 |   5  | 6  |  7   |
------------------------------------------------------------------
 
  Примітка: Складається за участью
       керівника стажування.
 
     V. Заохочення стажера, зауваження або стягнення
 
------------------------------------------------------------------
|NN|Вид заохочення або| Дата| За що  |Ким   |Робота,проведе-|
|пп|  стягнення   |   | отримано |накладено|на по усуненню |
| |         |   |     |     |недоліків   |
|--+------------------+-----+----------+---------+---------------|
| 1|    2     | 3 |  4   |  5  |    6    |
------------------------------------------------------------------
 
    VI. Характеристика-рекомендація керівника стажування
              на стажера*
 
   У характеристиці повинні знайти відображення: ставлення до
виконання службових обов'язків; сумлінність; ступінь оволодіння
професійними  знаннями;  умінням;  навичками;  активність  і
самостійність, творча ініціатива і відповідальність
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
                     Керівник стажування
                       ___________________
                          (підпис)
 
  *Примітка: дається по закінченню
        стажування.
 
  VII. Висновок іспитової комісії:_____________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
                    Голова комісії
                     _______________________
                         (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка