Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про застосування окремих положень Закону України від 24 червня 2004 року N 1878

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
         10.11.2004 N 21816/7/15-2317
 
 
       Про застосування окремих положень Закону
       України від 24 червня 2004 року N 1878
 
 
   На виконання положень Закону України "Про Державну податкову
службу" ( 509-12 ), Закону України "Про порядок  погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" ( 2181-14 ) та у зв'язку з прийняттям Закону
України від 24.06.2004 р. N 1878 ( 1878-15 ) "Про внесення змін до
деяких законів України щодо оподаткування сільськогосподарських
підприємств та підтримки соціальних стандартів їх працівників"
(далі - Закон) ДПА України в частині застосування платниками
спеціального режиму оподаткування ПДВ повідомляє таке.
 
   З 1 січня 2005 року Законом ( 1878-15 ) впроваджується
спеціальний  режим оподаткування податком на додану вартість
сільськогосподарських підприємств, які за певних вимог можуть бути
визнані суб'єктами спеціального режиму оподаткування.
 
   Спеціальний режим оподаткування запроваджує тимчасово, до
1 січня 2007 року, застосування ставки ПДВ у розмірі 10 відсотків
до  операцій  з  продажу  (поставки)  сільськогосподарськими
підприємствами    власно    виготовленої    (вирощеної)
сільськогосподарської  продукції  та  продуктів  переробки,
виготовлених з власної сільськогосподарської сировини, а починаючи
з вказаної дати - застосування диференційованих ставок цього
податку окремо для товарів лісового господарства та рибальства і
супутніх їм послуг, а також окремо для товарів  сільського
господарства і супутніх їм послуг. Крім того, суми податку на
додану вартість, отримані сільськогосподарськими підприємствами
внаслідок застосування зменшеної до 10 відсотків ставки ПДВ,
залишаються у їх власності та використовуються для відшкодування
сум ПДВ, сплачених (нарахованих) у складі ціни товарів (послуг),
що придбаваються таким підприємством для їх використання  у
виробництві сільськогосподарської продукції, включаючи придбання
основних фондів, які переважно використовуються для  такого
виробництва.
 
   Будь-яка юридична  або  фізична  особа,  яка  здійснює
підприємницьку  діяльність  у  сфері сільського господарства,
лісового господарства, рибальства, з обробки чи переробки такої
виробленої нею  продукції,  а також надання супутніх послуг,
визначених статтею  8-1  Закону  (  1878-15  )  (далі  -
сільськогосподарське підприємство), може обрати спеціальний режим
оподаткування податком на додану вартість.
 
   Сільськогосподарські підприємства, відповідно до п. 8-1.9
Закону ( 1878-15 ), самостійно приймають рішення щодо використання
законодавчо наданого права з реєстрації їх суб'єктами спеціального
режиму оподаткування, реалізація якого здійснюється шляхом подання
до відповідного податкового органу заяви про відповідну реєстрацію
та видачу Свідоцтва про реєстрацію як платника податку  зі
спеціальним режимом оподаткування. При цьому видача Свідоцтва про
реєстрацію  як  платника  податку  зі  спеціальним  режимом
оподаткування не виключає таке сільськогосподарське підприємство з
Реєстру платників податку на додану вартість.
 
   Податковий орган  зобов'язаний  або  зареєструвати,  або
відмовити сільськогосподарському підприємству в реєстрації його як
суб'єкта спеціального режиму оподаткування.
 
   Реєстрація платників  податку  зі  спеціальним  режимом
оподаткування відповідно до п. 8-1.10 Закону здійснюється за
правилами і в строки, визначені статтею 9 з урахуванням положень
статті 2  Закону  України  "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР ).
 
   Зокрема, статусу  платників  зі  спеціальним  режимом
оподаткування можуть набути сільськогосподарські підприємства:
   - у яких обсяги оподатковуваних операцій з поставки товарів
(послуг), відмінних від сільськогосподарської продукції, протягом
будь-якого періоду з останніх дванадцяти календарних місяців,
попередніх місяцю, у якому подається заява про таку реєстрацію, не
перевищували 3600 н. м. д. г. При цьому, до складу  таких
оподатковуваних  операцій  не включаються операції з продажу
(поставки) активів, попередньо включених до відповідної групи
основних фондів такого сільськогосподарського підприємства за
дванадцять та більше календарних місяців, що передували місяцю, в
якому відбувається їх продаж (поставка).
 
   Наприклад, заява  про  реєстрацію  сільськогосподарським
товаровиробником подається податковому органу до 20 грудня 2004
року. У розрахунку визначення обсягів поставки товарів (послуг),
відмінних від сільськогосподарської продукції, будуть брати участь
обсяги оподатковуваних операцій сільськогосподарської продукції та
продуктів її переробки за дванадцять попередніх місяців, починаючи
з листопада 2004 року та закінчуючи груднем 2003 року, який є
останнім з дванадцяти календарних місяців, попередніх грудню
(у разі наявності такого перевищення протягом будь-якого періоду з
останніх дванадцяти календарних місяців кількість  попередніх
звітних періодів може бути меншою);
   - які не підпадають під визначення пункту 2.1 статті 2 Закону
України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (у зв'язку
з обсягами оподатковуваних операцій з поставки товарів, робіт,
послуг), але за власним бажанням зареєстровані платником ПДВ;
   - новостворені  у  2005  році  та  сільськогосподарські
підприємства, що існують менш ніж дванадцять календарних місяців,
за умови, якщо за період фактичної діяльності (за календарні
місяці), що передує місяцю, в якому подається заява про таку
реєстрацію, оподатковувані операції з поставки товарів (послуг),
відмінних від сільськогосподарської продукції, не перевищували
3600 н. м. д. г.
 
   Своєчасно подана заява і отримане Свідоцтво надає право
платнику на застосування спеціального режиму оподаткування з
моменту набуття чинності Законом ( 1878-15 ), у разі якщо за
результатами дванадцятимісячного періоду, що передує 01.01.2005 р.
(тобто з 01.01.2004 р. по 31.12.2004 р. або іншого фактичного
періоду діяльності - для підприємств, що існують на 01.01.2005 р.
менш  ніж  12 місяців), такий платник не втратив право на
застосування спеціального режиму оподаткування  відповідно  до
Закону.
 
   Таким чином, якщо на 01.01.2005 р. за результатами попередніх
дванадцяти календарних місяців (або іншого фактичного періоду
діяльності - для підприємств, що існують на 01.01.2005 р. менш ніж
12 місяців) обсяг операцій платника з товарами (послугами),
відмінними від  сільськогосподарської продукції і супутніх їй
послуг, перевищить 3600 н. м. д. г., такий платник, відповідно до
пункту 8-1.11 Закону ( 1878-15 ), має перейти з 1 січня 2005 року
на загальний режим оподаткування.
 
   Особливо слід звернути увагу  на  те,  що  до  обсягів
оподатковуваних операцій з поставки товарів (послуг), властивих
діяльності у сфері сільського господарства, включаються обсяги за
операціями з поставки (продажу) сільськогосподарської продукції,
виробленої внаслідок діяльності у сфері сільського господарства,
лісового господарства чи  рибальства,  та  послуг,  супутніх
сільськогосподарській  продукції  (крім підакцизних), а також
обсяги, з поставки (продажу) продукту діяльності з обробки чи
переробки, одержаного в результаті діяльності в сфері сільського
господарства, якщо   така   продукція   виготовлена   з
власної сільськогосподарської  сировини  безпосередньо  таким
сільськогосподарським підприємством  (п.   8-1.13.7   Закону
( 1878-15 ).
 
   Визначення термінів  сільськогосподарської  продукції  та
послуг, супутніх  сільськогосподарській  продукції, наведено в
п. 8-1.13.2 та 8-1.13.3 Закону ( 1878-15 ), а терміни, згідно з
п. 8-1.13.8, використовуються з урахуванням класифікації видів
економічної діяльності Державного класифікатора України за групами
01.1-01.4 розділу 1, а також розділів 02 та 05 (група 01.1-01.4
включає  операції  з  вирощування рослинництва, овочівництва,
фруктів, розведення тваринництва, надання послуг  у  галузях
рослинництва за винятком тих операцій, які згідно з класифікатором
не включаються до цих груп та інші. Група 02 включає лісове
господарство та пов'язані з ним послуги, за винятком тих операцій,
які згідно з класифікатором не включаються до цієї групи, а група
05 - риболовство, діяльність риборозплідників і рибних ферм;
послуги, пов'язані з рибним господарством, за винятком  тих
операцій, які згідно з класифікатором не включаються до цієї
групи).
 
   Таким чином, для визначення обсягів операцій з поставки
(продажу)  сільськогосподарської продукції сільськогосподарське
підприємство включає власно вирощену, розведену,  виготовлену
сільськогосподарську продукцію та не включає придбану (покупну)
сільськогосподарську продукцію.
 
   Кабінет Міністрів України зобов'язаний (пунктом  8-1.13.8
Закону ( 1878-15 ) визначити та оприлюднити повний перелік видів
діяльності, що підпадають під дію статті 8-1.
 
   Податковий орган зобов'язаний:
   відмовити сільськогосподарському підприємству в реєстрації
його як суб'єкта спеціального режиму оподаткування, якщо обсяги
оподатковуваних операцій з поставки товарів (послуг), відмінних
від сільськогосподарської продукції, протягом будь-якого періоду з
останніх дванадцяти календарних місяців, попередніх місяцю, в
якому подається  заява  про  таку  реєстрацію,  перевищували
3600 н. м. д. г.;
   відмовити сільськогосподарському підприємству, що існує менш
ніж дванадцять календарних дебет-кредит 47/2004 і місяців, в
реєстрації його як суб'єкта спеціального режиму оподаткування,
якщо обсяги оподатковуваних операцій з поставки товарів (послуг),
відмінних  від  сільськогосподарської  продукції,  протягом
календарних місяців, попередніх місяцю, в якому подається заява
про таку реєстрацію, перевищували 3600 н. м. д. г.
   анулювати Свідоцтво про реєстрацію як платника податку зі
спеціальним режимом оподаткування в тих випадках, коли платником
порушуються законодавчі вимоги.
 
   Сільськогосподарські підприємства зобов'язані:
   подати податковому органу заяву про зняття його з реєстрації
як суб'єкта  спеціального  режиму  оподаткування та повернути
Свідоцтво про його реєстрацію в такій якості в тих випадках, коли
в будь-якому періоді із останніх дванадцяти календарних місяців
досягнуто перевищення законодавчо встановлених граничних  для
реєстрації обсягів продукції, відмінної від сільськогосподарської;
   починаючи з місяця,  наступного  за  місяцем,  у  якому
досягається  таке  перевищення,  перейти  на загальний режим
оподаткування за ставкою 20 відсотків.
 
   Одночасно з цим слід зазначити, що з 1 січня 2005 року
втрачають чинність норми підпункту 6.2.6 статті 6, пунктів 11.21
та 11.29 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР ).
 
 Заступник голови                    В.Копилов








Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
Реклама



Наша кнопка