Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення перевірок суб'єктів господарювання на предмет виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 506 в частині застосування бланків гарантійних талонів суворого обліку фо...

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            11.11.2004 N 646
 
 
      Про затвердження Методичних рекомендацій з
     проведення перевірок суб'єктів господарювання на
      предмет виконання вимог постанови Кабінету
     Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 506
      в частині застосування бланків гарантійних
       талонів суворого обліку форми "гарант"
 
 
               (Витяг)
 
   На виконання указів Президента України від 23 червня 2004 р.
N 671/2004 ( 671/2004 ) "Про невідкладні заходи щодо підвищення
ефективності справляння податку на додану вартість"  та  від
9 лютого 2004 р. N 175/2004 ( 175/2004 ) "Про систему заходів щодо
усунення  причин та умов, які сприяють злочинним проявам і
корупції" з метою впорядкування системи проведення перевірок
суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють оптову або
роздрібну торгівлю  технічно  складними  побутовими  товарами,
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Методичні рекомендації з проведення перевірок
суб'єктів господарювання на предмет виконання вимог постанови
Кабінету Міністрів  України  від  11  квітня 2002 р. N 506
( 506-2002-п ) в частині застосування бланків гарантійних талонів
суворого обліку форми "гарант".
 
 Голова                        Ф.О.Ярошенко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ ДПА України
                   11.11.2004 N 646
 
 
           МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
     з проведення перевірок суб'єктів господарювання
     на предмет виконання вимог постанови Кабінету
     Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 506
    в частині застосування бланків гарантійних талонів
         суворого обліку форми "гарант"
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Методичні рекомендації з проведення перевірок суб'єктів
господарювання на предмет виконання вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 506 ( 506-2002-п ) в
частині застосування бланків гарантійних талонів суворого обліку
форми  "гарант"  (далі  - Методичні рекомендації) розроблено
відповідно до вимог Закону України "Про державну податкову службу
в Україні" ( 509-12 ), Указу Президента України від 23.07.98 р.
N 817/98  (  817/98  )  "Про  деякі заходи з дерегулювання
підприємницької діяльності" та на виконання статей 4-7 Указу
Президента України від 23.06.2004 р. N 671/2004 ( 671/2004 ) "Про
невідкладні заходи щодо підвищення ефективності справляння податку
на додану вартість" та пункту 3 розділу VII Заходів щодо усунення
причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції,
затверджених Указом  Президента  України  від  09.02.2004  р.
N 175/2004 ( 175/2004 ).
   Основною метою  розробки  Методичних  рекомендацій  є
забезпечення  якісного рівня проведення перевірок виробників,
представництв іноземних фірм, підприємств торгівлі (продавців) на
предмет використання ними бланків гарантійних талонів суворого
обліку форми "гарант" єдиного зразка та відповідності сум митних
зборів і податкових платежів даним про митне оформлення сировини,
матеріалів, комплектуючих, напівфабрикатів, що ввезені в Україну,
попередження  фактів  ухилення  від сплати податків у сфері
виробництва, реалізації та гарантійного ремонту телеапаратури та
іншої складної побутової техніки.
 
   1.2. Методичні рекомендації розроблено відповідно до:
   Закону України від 4 грудня 1990 р. "Про державну податкову
службу в Україні" ( 509-12 ) (зі змінами та доповненнями);
   Закону України від 22 травня 1997 р. "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 283/97-ВР, 334/94-ВР ) (зі змінами та
доповненнями);
   Закону України від 3 квітня 1997 р. "Про податок на додану
вартість" ( 168/97-ВР ) (зі змінами та доповненнями);
   Закону України від 12 травня 1991 р. "Про захист прав
споживачів" ( 1023-12 ) (зі змінами та доповненнями);
   Порядку заняття  торговельною  діяльністю  і   правил
торговельного обслуговування населення, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 8  лютого  1995  р.  N  108
( 108-95-п );
   Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної
заміни технічно  складних  побутових  товарів,  затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 506
( 506-2002-п );
   Правил роздрібної  торгівлі  непродовольчими  товарами,
затверджених наказом  Міністерства  економіки  та  з  питань
європейської інтеграції України від 11 березня 2004 р. N 98
( z0379-04 );
   Порядку обліку бракованих товарів, повернутих покупцями, у
разі здійснення гарантійних замін товарів, а  також  обліку
покупців,  що  отримали  таку заміну або послуги з ремонту
(обслуговування), затвердженого наказом ДПА України від 27 червня
1997 р. N 203 ( z0276-97 );
   Положення про порядок забезпечення виробників, продавців та
виконавців гарантійного ремонту (обслуговування) технічно складних
побутових товарів бланками форми "гарант", затвердженого наказом
Міністерства промислової політики України від 4 червня 2002 р.
N 258;
   інших законодавчих  та  нормативно-правових  актів,  що
регламентують питання  торговельної  діяльності,  гарантійного
обслуговування, оподаткування.
 
   1.3. Пунктом 14 затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 11 квітня 2002 р. N 506 ( 506-2002-п ) Порядку
гарантійного  ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни
технічно складних побутових товарів (далі - Порядок) передбачено,
що  не  дозволяється  приймати  до  реалізації  товари  без
експлуатаційних документів, оформлених  відповідно  до  цього
Порядку, у т. ч. документів щодо гарантійних зобов'язань виробника
(продавця). Гарантійні  зобов'язання  зазначаються  виробником
(продавцем) у  гарантійному  талоні  за формою N 1-гарант і
N 2-гарант (додатки 2  і  3  до  Порядку)  або  в  іншому
експлуатаційному документі у розділі "Гарантійні зобов'язання
виробника". До експлуатаційних документів також додаються відривні
талони  на  технічне обслуговування (у разі необхідності) і
гарантійний ремонт за формою N 3-гарант і N 4-гарант (додатки 4 і
5 до Порядку).
 
   1.4. Міністерством промислової політики України на виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 506
( 506-2002-п  )  організовано виготовлення на спеціалізованих
поліграфічних підприємствах, що мають  ліцензію  Міністерства
фінансів України, бланків суворого обліку серії "гарант" та їх
розповсюдження, зокрема через Державне підприємство "Фінмаш",
дистриб'юторам,  продавцям  та  виробникам  технічно складних
побутових товарів з одночасним веденням обліку споживачів цих
бланків.
   Бланки гарантійних талонів єдиного зразка для всіх товарів,
запроваджені з метою виявлення контрафактної продукції, мають
декілька ступенів захисту від підробки, захищені голографічними
захисними елементами, мають наскрізну нумерацію, реалізуються,
обліковуються, використовуються і зберігаються як бланки суворого
обліку відповідно до встановленого порядку.
 
           2. Визначення термінів
 
   У цих Методичних рекомендаціях терміни вживаються в такому
значенні:
 
   2.1. Бланки  форми "гарант" - бланки талонів за формою
N 1-гарант - N 6-гарант, які виготовляються відповідно до вимог,
встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня
1993 р. N 283 ( 283-93-п ) "Про встановлення порядку виготовлення
бланків цінних паперів і документів суворого обліку", мають
наскрізну друковану  нумерацію,  реалізуються,  обліковуються,
використовуються і зберігаються як бланки документів суворого
обліку відповідно до встановленого порядку:
   N 1-гарант "Гарантійні зобов'язання" ( 506-2002-п ),
   N 2-гарант "Гарантійний талон" ( 506-2002-п ),
   N 3-гарант "Відривний талон на технічне  обслуговування"
( 506-2002-п ),
   N 4-гарант  "Відривний  талон  на  гарантійний  ремонт"
( 506-2002-п ),
   N 5-гарант "Відривний талон на введення в експлуатацію"
( 506-2002-п ),
   N 6-гарант  "Акт  приймання  товару  на  експертизу"
( 506-2002-п ),
   N 7-гарант "Квитанція N ..." ( 506-2002-п ).
   Експлуатаційні документи   -   текстові,   графічні,
конструкторські документи, які окремо або разом дають можливість
ознайомитися із споживчими властивостями товару  і  в  яких
визначаються правила його експлуатації, зокрема технічний паспорт
чи інший документ, що його замінює. Експлуатаційні документи
повинні відповідати ГОСТ 2.601-95 "Эксплуатационные документы" і
вимогам Порядку  гарантійного  ремонту  (обслуговування)  або
гарантійної заміни  технічно  складних  побутових  товарів
( 506-2002-п ).
   Інформація з  внутрішніх  джерел  - інформація, отримана
органами державної податкової служби  самостійно  в  процесі
виконання контрольних функцій. До інформації з внутрішніх джерел
відноситься:
   інформація про клієнта - юридичну особу, що містить відомості
про  його юридичну адресу і фактичне місцезнаходження, дату
державної реєстрації і постановки на податковий облік, форму
власності, організаційно-правову форму, наявність представництв,
філіалів, а також інших відокремлених підрозділів юридичних осіб,
розміри  статутного  капіталу,  рахунки в банках, дані щодо
засновників; дані податкової звітності та розрахунки з податків;
відомості  про  результати  попередніх  перевірок  податкової
звітності, про порушення термінів подання податкових розрахунків;
   інформація про  підприємства, що користуються податковими
пільгами або мають пільговий вид діяльності;
   інформація про видані патенти та ліцензії підприємствам та
організаціям;
   інформація про  підприємства,  що користуються наданим у
законодавчому порядку правом відстрочки і розстрочки платежів до
бюджету;
   інформація про результати попередніх документальних перевірок
платників податків і прийняті за ними рішення;
   інформація про результати перевірок підприємств з питань
дотримання  встановленого  порядку  застосування  реєстраторів
розрахункових операцій (РРО) при здійсненні грошових розрахунків з
населенням;
   інформація про виручку, проведену через РРО;
   інформація про посадових осіб підприємства, відповідальних за
його фінансово-господарську діяльність  (керівників,  головних
бухгалтерів) тощо.
   Інформація із зовнішніх джерел - інформація про суб'єктів
підприємницької діяльності, які здійснювали виробництво, ввезення
на територію України та реалізацію технічно складних побутових
товарів, що підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або
гарантійній заміні, отримана органами державної податкової служби
від  органів  Державної митної служби України, ДП "Фінмаш",
Держспоживстандарту України, інших контролюючих і правоохоронних
органів.
   До зовнішніх джерел також відноситься інформація, отримана
від Міністерства транспорту України (про великі партії продукції,
що перевозяться і користуються підвищеним попитом), Державного
казначейства  України,  Антимонопольного  комітету, Державного
комітету статистики України, Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України, засобів масової інформації, інших
юридичних і фізичних осіб (листи, скарги, заяви) тощо.
   Суб'єкти господарювання - виробники, представництва іноземних
фірм,  підприємства  торгівлі  (продавці),  підприємства,  що
здійснюють технічне обслуговування і ремонт технічно складних
побутових товарів, які зобов'язані використовувати бланки форми
"гарант".
   Технічно складні побутові товари - непродовольчі  товари
широкого вжитку (прилади, машини, устаткування та інші), які
складаються з вузлів, блоків, комплектуючих виробів, відповідають
вимогам нормативних документів, мають технічні характеристики,
супроводжуються експлуатаційними документами і на які встановлено
гарантійний термін.
   Товари, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню)
або гарантійній заміні - товари, визначені у Переліку груп
технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному
ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні (додаток 1 до
Порядку ( 506-2002-п ):
   апаратура радіоелектронна побутова;
   машини та прилади електропобутові;
   машини та прилади для механізації робіт у побуті;
   побутові прилади  електронної  техніки,  у  тому  числі
обчислювальна техніка;
   засоби зв'язку;
   прилади складної  механіки,  у  тому числі годинники та
секундоміри;
   музичні інструменти, у тому числі електромузичні;
   складні комплектуючі вироби,  на  які  видається  окрема
гарантія;
   транспортні засоби і номерні агрегати;
   продукція виробничо-технічного призначення, яка може бути
використана у побуті;
   товари медичного призначення;
   товари для заняття фізичною культурою, спортом і туризмом;
   зброя спортивна вогнепальна, газова, пневмогазова, пружинна,
пневматична;
   засоби вимірювальної техніки побутового призначення.
 
           3. Завдання перевірки
 
   3.1. Пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від
11 квітня 2002 р. N 506 ( 506-2002-п ) на ДПА України покладено
обов'язок  забезпечити  у межах своїх повноважень здійснення
постійного контролю за дотриманням затвердженого цією постановою
Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної
заміни технічно складних побутових товарів.
 
   3.2. Завданнями перевірки є  встановлення  наявності  чи
відсутності:
   дотримання вимог Порядку в частині застосування  бланків
гарантійних талонів суворого обліку форми "гарант";
   відхилень між кількістю  реалізованих  технічно  складних
побутових товарів та кількістю придбаних і переданих споживачам
бланків гарантійних талонів форми "гарант";
   правильності оприбуткування  і  використання  в  процесі
виробництва сировини, комплектуючих, напівфабрикатів, ввезених
суб'єктами  господарювання  на  митну  територію України, та
правильності включення до бази оподаткування відповідних сум у
сфері  виробництва  і реалізації технічно складних побутових
товарів;
   перевірка дотримання порядку віднесення до валових витрат,
пов'язаних з гарантійним ремонтом (обслуговуванням),  заміною
технічно складних побутових товарів.
 
       4. Організація і проведення перевірок
 
   4.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності проводиться
за місцезнаходженням підприємства та/або за місцезнаходженням
об'єкта, щодо якого проводиться перевірка.
 
   4.2. Перевірки  проводяться  посадовими  особами  органів
державної податкової служби за наявності  у  них  службових
посвідчень  і  посвідчень  на  право  перевірки  суб'єктів
підприємницької діяльності.
   У разі  потреби  до  перевірок  залучаються представники
державних  органів  у  справах  захисту  прав  споживачів,
територіальних  управлінь Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України,
Міністерства  промислової  політики України, Державної митної
служби, правоохоронних органів.
 
   4.3. Форми перевірок:
   аналіз фінансово-господарської   діяльності   суб'єктів
господарювання в цілому;
   зіставлення показників звітності (розрахунки митних зборів,
податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств) з
інформацією, отриманою із зовнішніх та внутрішніх джерел;
   зіставлення показників зовнішньої інформації про ввезені на
територію України сировину, комплектуючі, напівфабрикати, складні
побутові товари та звітності суб'єктів господарювання щодо обсягів
виробництва і реалізації таких товарів;
   зіставлення показників  щодо  кількості  вироблених  і
реалізованих технічно складних побутових товарів і кількості
придбаних та переданих покупцям (споживачам) бланків гарантійних
талонів суворого обліку форми "гарант";
   аналіз тенденцій, що склалися у суб'єктів господарювання, які
перевіряються.
 
   4.4. При виявленні порушень перевіряючі повинні отримати
письмові пояснення від посадових та інших причетних до цього осіб
суб'єктів господарювання, що перевіряються.
 
        5. Технологія проведення перевірки
 
   5.1. Перевірка повинна забезпечити:
   одержання аналітичних даних щодо кількості  виготовлених,
ввезених із-за меж України чи реалізованих технічно складних
побутових товарів та кількості придбаних суб'єктами господарювання
і переданих покупцям (споживачам) гарантійних і відривних талонів
на гарантійне обслуговування;
   аналіз відповідності кількісно сумового обліку реалізованих
товарів та виданих покупцям гарантійних талонів;
   аналіз відповідності сплачених сум митних зборів, податків
при ввезенні суб'єктами господарювання сировини, комплектуючих,
напівфабрикатів та правильності їх оприбуткування, використання у
виробництві, реалізації;
   аналіз правильності  оподаткування  ПДВ робіт та послуг,
пов'язаних з проведенням гарантійного ремонту (обслуговування).
 
   5.2. Функції перевірки спрямовані на виявлення  порушень
Порядку ( 506-2002-п ) і з'ясування дотримання правил віднесення
до валових витрат на гарантійний ремонт (обслуговування) або
гарантійні заміни товарів, реалізованих платником податку на
прибуток, вартість яких не компенсується за рахунок покупців таких
товарів (відповідно до пп. 5.4.3 п. 5.4 ст. 5 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств") ( 334/94-ВР ).
 
   5.3. До процедур перевірки належать зіставлення та аналіз
показників  первинних документів та різних форм звітності з
визначенням факторів, які впливають на відхилення між ними.
   Аналітичні процедури  при  здійсненні перевірок суб'єктів
господарювання на предмет виконання вимог Порядку ( 506-2002-п ) в
частині застосування бланків гарантійних талонів суворого обліку
форми   "гарант"   передбачають   застосування   таких
економіко-математичних методів, як економічний аналіз, фінансовий
менеджмент  та  загальнонаукових  -  порівняння,  синтез,
абстрагування.
   Можливо також  застосування  непрямих  методів визначення
податкових зобов'язань, оскільки відповідно до наказу Мінстату
України від 11 березня 1996 р. N 67 ( v0067202-96 ) бланки суворої
звітності обов'язково  супроводжуються  типовими  формами  їх
первинного  обліку.  Невикористання виробниками та продавцями
технічно  складних  побутових  товарів  гарантійних  талонів
затвердженого зразка є підставою для визначення сум податкових
зобов'язань за непрямими методами.
   5.3.1. Для  проведення  процедур  економічного  аналізу
діяльності платника необхідно залучати таку інформацію:
   первинні бухгалтерські документи;
   податкова звітність;
   фінансова звітність;
   результати попередніх перевірок;
   зовнішня інформація.
   Економічний аналіз бухгалтерських документів, податкової та
фінансової звітності базується на  взаємозв'язку  економічних
показників, що характеризують обсяги виробництва й реалізації
технічно  складних  побутових  товарів  та  податкову  базу
господарської діяльності платника податків: обсяги виробництва і
реалізації товарів та послуг; валові доходи; валові витрати тощо.
   Джерелом інформації   для  визначення  реальної  бази
оподаткування методами економічного аналізу можуть бути дані,
отримані тільки в установленому законодавством порядку від органів
державної влади, в тому числі митних органів, органів внутрішніх
справ, банківських установ, а також звітні документи платника
податку, результати ревізій виробничих, складських, торговельних
та інших приміщень, відомості від третіх осіб, які вступали у
відносини з таким платником податків.
   Процедури аналізу  зовнішньої  інформації  призначені для
встановлення рівня достовірності даних, відображених платником
податків у податковій звітності, та визначення походження і
розмірів відхилення названих даних від дійсних.
   При перевірці  виробників та продавців технічно складних
побутових товарів проводиться порівняльний аналіз правильності
оприбуткування  ввезених на територію України таких товарів,
сировини, комплектуючих, напівфабрикатів (за даними митних органів
та вантажних митних декларацій) і використання їх у виробництві
(для виробників) технічно складних побутових товарів.
   У структурі валових витрат, пов'язаних з виробництвом та
реалізацією продукції (робіт, послуг), найбільша питома вага
належить  саме витратам, пов'язаним з придбанням матеріалів,
сировини, комплектуючих  виробів  та   напівфабрикатів   -
товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ).
   При перевірці витрат, пов'язаних з придбанням ТМЦ, слід
користуватися  первинними  документами  (накладні,  податкові
накладні,  товарно-транспортні  накладні,  вантажні  митні
декларації), матеріальними звітами відповідальних осіб, сальдовими
відомостями, журналами-ордерами.
   Вартість матеріальних ресурсів враховується на рахунку 20
"Виробничі запаси". Сировина, основні та допоміжні матеріали,
паливо, покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби, запасні
частини, інші матеріальні ресурси повинні бути відображені в
обліку і звітності за їх фактичною собівартістю, яка визначається
виходячи з витрат на придбання ТМЦ, включаючи сплату процентів за
придбання в кредит, націнок (надбавок), комісійних винагород,
сплачених постачальникам і зовнішньоекономічним  організаціям,
вартості  послуг  товарних  бірж,  митних зборів, витрат на
транспортування, зберігання і доставку, що здійснюються сторонніми
організаціями.
   Давальницька сировина відображається за договірними цінами.
   Матеріальні цінності,  які  придбаваються  для виробничих
потреб, оприбутковуються по дебету рахунку 20 без суми ПДВ, яка
зазначається у рахунку-фактурі окремим рядком, перевірці також
підлягає рахунок 28 "Товари".
   5.3.2. Одним з основних питань перевірки є питання витрачання
ТМЦ на виробництво. Передача ТМЦ зі складу підприємства у його
виробничі цехи оформляється накладними на внутрішнє переміщення
матеріалів, що не дає права віднесення вартості зазначених ТМЦ на
витрати виробництва. Підставою для включення їх до витрат є лише
первинні документі, що підтверджують фактичне використання ТМЦ для
випуску продукції.
   ТМЦ відпускаються у виробництво за вагою, обсягом чи за
рахунком.  Для  відображення  кількісно  сумових  показників
використання ТМЦ на виробництво продукції можуть застосовуватися
матеріальні звіти, що мають всі реквізити первинних документів.
Саме вартість ТМЦ, використаних на виробництво продукції за даними
такого звіту, є тією сумою, яка може бути віднесена на витрати
виробництва.
   Передача готової продукції на склад,  а  також  готової
продукції з цеху до цеху проводиться з обов'язковим оформленням
накладної та акта якості, складеного відділом контролю.
   Готова продукція приймається на склад та обліковується на
картках складського обліку. Щомісяця на виробничих підприємствах
складається внутрішній звіт про випуск товарної продукції, згідно
з яким можна перевірити, скільки одиниць товару було випущено
підприємством і скільки бланків гарантійних талонів форми "гарант"
використано для комплектації експлуатаційних документів. Для цього
необхідно  перевірити прибутково-видаткові накладні на бланки
суворої звітності (типова форма N СЗ-1 ( v0067202-96 ), де
відображено реєстрацію виданих та повернутих форм "гарант". Якщо
відбувалося списання використаних бланків, то перевіряється акт на
списання використаних бланків суворої звітності (типова форма
N СЗ-3 ( v0067202-96 ).
   5.3.3. При виявленні відхилень між кількістю виробленої чи
реалізованої продукції (товарів) та кількістю використаних бланків
гарантійних талонів форми "гарант" з'ясовуються причини відхилення
та беруться пояснення з відповідальних осіб.
   Наявність таких відхилень може свідчити  про  можливість
реалізації  контрафактної  продукції  та несплату відповідних
податків. У такому випадку за наявності інформації щодо ухиляння
від сплати податків і порушень валютного регулювання до проведення
документальних перевірок суб'єктів підприємницької діяльності,
включених до Національного плану документальних перевірок, можуть
залучатися працівники податкової міліції у порядку, передбаченому
Порядком взаємодії між підрозділами органів державної податкової
служби України при організації документальних перевірок юридичних
осіб, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації
України від 4 червня 2002 р. N 263 ( v0263225-02 ).
   При перевірці слід враховувати, що у разі надання гарантійних
зобов'язань виробником (продавцем) в експлуатаційній документації
до товарів вартістю менше 17 грн. форма N 1-гарант "Гарантійні
зобов'язання" ( 506-2002-п ) не додається.
   5.3.4. Заповнений  виробником  (продавцем)  бланк  форми
N 2-гарант "Гарантійний талон" ( 506-2002-п ) є документом, що
засвідчує зобов'язання виробника (продавця) технічно складних
побутових  товарів  сплатити  виконавцю  вартість  робіт  за
гарантійними зобов'язаннями.
   Перевіряється, яка сума сплачена  виробником  (продавцем)
виконавцям робіт за гарантійними зобов'язаннями, та правильність
віднесення такої суми до валових витрат,  а  у  виконавців
гарантійного ремонту (обслуговування) товарів перевіряються суми
надходжень від виробників (продавців), які є показником обсягів
робіт  з  гарантійного  ремонту (обслуговування) товарів, та
правильність включення таких сум до валових доходів. При цьому
форма N  2-гарант  ( 506-2002-п ) є первинним документом з
накопичення обсягів таких робіт.
   Гарантійний ремонт полягає у виконанні робіт, пов'язаних з
усуненням недоліків товару для забезпечення використання його за
призначенням протягом гарантійного терміну експлуатації. Усунення
недоліків здійснюється шляхом заміни чи ремонту комплектуючого
виробу  або  окремої  складової  частини, а також виконання
регулювальних робіт відповідно до вимог нормативних документів.
   Опис недоліків та зміст виконаних робіт, найменування і тип
замінених комплектувальних виробів, складових частин, використаних
виконавцем, є підставою для визначення обсягів та вартості робіт
при розрахунках між виробником (продавцем) товарів та виконавцем і
перевірки правильності віднесення відповідних сум до валових
доходів чи валових витрат.
   У виконавців також повинні зберігатися заповнені виробником
(продавцем) документи за формою N 3-гарант "Відривний талон на
технічне обслуговування" ( 506-2002-п ).
   Зазначені виконавцем дані про фактичний обсяг  робіт  з
технічного обслуговування  товарів  за  формою  N  3-гарант
( 506-2002-п  )  повинні  збігатися  з  даними про технічне
обслуговування за формою N 2-гарант "Гарантійний талон".
   Корінці відривного талона за формою N 3-гарант ( 506-2002-п )
зберігаються у бухгалтерії виконавців протягом трьох років з
моменту закінчення гарантійного терміну експлуатації технічно
складних побутових товарів. Знищення їх проводиться за актом за
умови проведення ревізії.
   Форма N 4-гарант ( 506-2002-п )  "Відривний  талон  на
гарантійний ремонт" є первинним документом з обліку і накопичення
даних про обсяги робіт і використаних комплектувальних виробів та
складових частин, а також причин проведення гарантійного ремонту
технічно складних побутових товарів.
   Заповнені виконавцем дані про фактичний обсяг виконаних робіт
з гарантійного ремонту та використані для цього комплектувальні
частини за формою N 4-гарант ( 506-2002-п ) повинні збігатися з
даними про проведений ремонт, занесеними до форми N 2-гарант
"Гарантійний талон".
   Дані за формою N 4-гарант ( 506-2002-п ) є базою для
визначення вартості при розрахунках із виробниками (продавцями)
товарів та включення відповідних сум до складу валових доходів чи
валових витрат.
   Форма N 4-гарант ( 506-2002-п ) без відривного корінця разом
із  розрахунком вартості гарантійного ремонту зберігається у
виробників (продавців) технічно складних побутових товарів, а
корінець  відривного талона форми N 4-гарант зберігається в
бухгалтерії виконавця протягом трьох років з моменту закінчення
гарантійного терміну експлуатації (за умови проведення ревізії);
знищення їх проводиться за актом.
   Форма N  5-гарант  "Відривний  талон  на  введення  в
експлуатацію" ( 506-2002-п ), заповнена виробником (продавцем) та
виконавцем, є первинним документом, який засвідчує факт проведення
виконавцем повного комплексу робіт із  введення  товарів  в
експлуатацію і зберігається у нього протягом трьох років після
закінчення гарантійного терміну експлуатації товару.
   Функцію документа  первинного  обліку руху, отримання та
повернення споживачем товару з обмінного фонду має також форма
N 7-гарант "Квитанція N..." ( 506-2002-п ), один примірник якої
повинен зберігатися протягом трьох  років  після  закінчення
гарантійного  терміну  експлуатації  товару  як  у виробника
(продавця),  так  і  у  виконавця  гарантійного  ремонту
(обслуговування) технічно складних побутових товарів. Знищення
проводиться за актом.
   При проведенні перевірки, використовуючи дані вищеперелічених
первинних документів, аналізують дані, відображені по рахунку 47
"Забезпечення майбутніх витрат і платежів".
   Джерелами інформації при перевірці правильності віднесення
відповідних сум до валових доходів чи валових витрат вартості
робіт  з  технічного обслуговування, гарантійного ремонту чи
введення в експлуатацію, є податкові декларації, подані платником
податку до податкових органів, де в рядку 04.12 відображаються
разом з іншими і будь-які витрати  на  гарантійний  ремонт
(обслуговування)  або гарантійні заміни товарів, реалізованих
платником податку, вартість яких не компенсується за рахунок
покупців таких товарів, але не більше від суми, яка відповідає
рівню гарантійних замін, прийнятих  (оприлюднених)  платником
податку, але не вище 10 відсотків від сукупної вартості товарів,
що були реалізовані, та по яких не закінчився строк гарантійного
обслуговування.
   5.3.5. Витрати  на  гарантійний  ремонт  (обслуговування)
здійснюються  згідно  з  Порядком обліку бракованих товарів,
повернутих покупцями у разі здійснення гарантійних замін товарів,
а також обліку покупців, що отримали таку заміну або послуги з
ремонту  (обслуговування),  затвердженим  наказом  Державної
податкової адміністрації України від 27 червня 1997 р. N 203
( z0276-97 ) та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
30 липня 1997 р. за N 276/2080 (зі змінами та доповненнями).
   Облік бракованих  товарів  та  облік  покупців  ведеться
підприємствами самостійно у Книзі обліку бракованих товарів та
обліку покупців, що отримали гарантійну заміну бракованого товару
або послуги  з  ремонту  (обслуговування)  (  z0276-97 ) за
встановленою формою.
   Заміна товару без поворотного отримання бракованого товару
або без належного ведення зазначеного обліку не дає права на
збільшення валових витрат продавця такого товару на вартість
замін.
 
         6. Податок на додану вартість
 
   6.1. Законом  України  "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР ) передбачено окремий порядок оподаткування послуг,
пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань, у випадках, коли
після продажу товарів здійснюється перегляд цін по товарах, які
підлягають гарантійному обслуговуванню.
   У зв'язку з цим при проведенні перевірок звертається увага на
те, чи оподатковувалися як під час проведення митних процедур, так
і при відчуженні операції з  ввезення  запасних  частин  і
комплектуючих на митну територію України з метою використання їх
платником податку (особа, яка уповноважена виконувати роботи з
гарантійного  обслуговування  або інші функції за дорученням
виробника) для проведення гарантійного ремонту, вартість якого не
буде компенсуватися споживачем гарантійного товару.
 
   6.2. Оскільки відповідно до пп. 5.4.3 ст. 5 Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) до валових
витрат  включаються  будь-які  витрати на гарантійний ремонт
(обслуговування) або гарантійні заміни товарів, то сума ПДВ,
сплачена по імпортних запасних частинах, комплектуючих під час
проведення митних процедур, що підтверджено вантажною митною
декларацією  на ввезення, відноситься до податкового кредиту
платника податку, який за дорученням нерезидента виконує роботи з
гарантійного обслуговування.
   Наразі за  відсутності  окремого  обліку  операцій  щодо
здійснення заміни товару без зворотного отримання бракованого
товару або без належного ведення зазначеного обліку, в тому числі
при недотриманні порядку застосування бланків гарантійних талонів
суворого обліку форми "гарант", у платника податку відсутнє право
на включення до податкового кредиту сум ПДВ, сплачених під час
проведення митних процедур запасних частин та комплектуючих для
гарантійного обслуговування, оскільки невиконання вимог пп. 5.4.3
Закону України  "Про  оподаткування  прибутку  підприємств"
( 334/94-ВР ) не дає права на збільшення валових витрат продавця
такого товару на вартість замін.
 
   6.3. Що стосується оподаткування ПДВ отриманої винагороди та
компенсації вартості витрат по операціях з надання послуг по
гарантійному ремонту, джерелом покриття яких є кошти нерезидента,
за дорученням якого платник податку виконує ці роботи на митній
території України, то такі послуги, незалежно від джерела їх
покриття, підлягають оподаткуванню на загальних підставах.
 
   6.4. Операції  з  передачі  уповноваженою  особою  для
використання  у  гарантійному  ремонті  запасних  частин  та
комплектуючих  для  заміни  бракованих  запасних  частин  і
комплектуючих підлягають оподаткуванню ПДВ виходячи з їх повної
вартості.
   Крім цього, під час продажу товару продавець зобов'язаний
видати покупцеві квитанцію, товарний чи касовий чек, рахунок
(товарно-транспортну накладну) або інший розрахунковий документ,
що засвідчує факт купівлі, із зазначенням суми податку на додану
вартість, у відповідних випадках - податкову накладну, а щодо
товарів, на які встановлено гарантійні терміни, - технічний
паспорт чи інший документ, що його замінює.
 
   6.5. На підставі заяви, складеного акта щодо необхідності
заміни  технічно складних побутових товарів і розрахункового
документа з каси продавця могла видаватися необхідна сума з
оформленням видаткового касового ордера або оформлялося платіжне
доручення. В цих документах для покупців - неплатників ПДВ
обов'язково мала зазначатися сума податку на додану вартість та
повинні бути проведені відповідні відмітки у книзі обліку продажу
товарів  у випадках перегляду цін, пов'язаних із виконанням
гарантійних зобов'язань.
 
   6.6. У разі заміни товарів чи повернення коштів по операціях
з  перегляду  цін,  не  пов'язаних з виконанням гарантійних
зобов'язань, сума податку на додану вартість у  видатковому
касовому ордері або платіжному дорученні не повинна вказуватися і
не може бути врахована при заповненні книги обліку продажу товарів
(робіт, послуг), а, відповідно, не приймається у розрахунок
зменшення податкових зобов'язань продавця.
 
   6.7. При взаємовідносинах між продавцем, що зареєстрований як
платник податку на додану вартість, та покупцем, що зареєстрований
як платник податку на додану вартість, під час продажу товарів
(виконання  робіт, послуг) продавцем в обов'язковому порядку
повинна видаватися покупцю податкова накладна в порядку та за
формою, передбаченою відповідно до Закону України "Про податок на
додану вартість" ( 168/97-ВР ).
   На підставі  акта  про повернення товарів продавцем має
складатися розрахунок  коригування  кількісних  та  вартісних
показників, згідно з яким і проводиться відшкодування покупцю
різниці в цінах без врахування сум ПДВ.
   Дані розрахунку  коригування  повинні  бути  відображені
продавцем у книзі обліку продажу товарів (робіт, послуг) та
покупцем (платником податку на додану вартість) - у книзі обліку
придбання товарів (робіт, послуг), форми та порядок заповнення
яких затверджено наказом ДПА України від 30 травня 1997 р. N 165
( z0233-97 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції  України
23 червня 1997 року за N 233/3037.
 
   6.8. Якщо  ж  товар  повертався суб'єкту підприємницької
діяльності без створення юридичної особи, то видача покупцеві
необхідної суми готівки за повернений товар (відшкодування збитків
за  неякісно  надану  послугу)  може  проводитися  продавцем
безпосередньо з отриманого ним виторгу.
   Повернення товару чи компенсація раніше оплаченої послуги
здійснюється згідно з Порядком, затвердженим наказом ДПА України
від 01.12.2000 р. N 614 ( z0105-01 ) та зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 05.02.2001 р. за N 105/5296 (із
змінами та доповненнями).
 
          7. Висновок (акт) перевірки
 
   7.1. За результатами процедур перевірки формується висновок
(акт) за формою, передбаченою Порядком оформлення результатів
документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного
законодавства суб'єктами підприємницької діяльності - юридичними
особами, їх філіями, відділеннями та  іншими  відокремленими
підрозділами,  затвердженим  наказом  Державної  податкової
адміністрації України від 16 вересня 2002 р. N 429 ( z1023-02 )
(із змінами і доповненнями, внесеними наказом ДПА України від
26 серпня 2003 р. N 403) ( z1023-02 ),  зареєстрованим  у
Міністерстві юстиції України 29 грудня 2002 р. за N 1023/7311, або
Порядком оформлення результатів документальних перевірок щодо
дотримання  податкового та валютного законодавства суб'єктами
підприємницької діяльності - фізичними  особами,  затвердженим
наказом Державної податкової адміністрації України від 11 червня
2004 р. N 326 ( z0803-04 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 30 червня 2004 р. за N 803/9402.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка