Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про підсумки Всеукраїнського конкурсу підручників для 5 класу 12-річної школи

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            19.11.2004 N 874
 
 
    Про підсумки Всеукраїнського конкурсу підручників
          для 5 класу 12-річної школи
 
 
   Відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту"
( 651-14 ), постанов Кабінету Міністрів України "Про перехід
загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру
і 12-річний термін  навчання"  від  16.11.2000  р.  N  1717
( 1717-2000-п ), "Про затвердження Державного стандарту базової
і повної загальної середньої освіти" від  14.01.2004  N  24
( 24-2004-п  ),  наказу Міністерства освіти і науки України
"Про проведення Всеукраїнського  конкурсу  навчальних  програм
та підручників для 5-12 класів відповідно до Державного стандарту
базової і повної загальної середньої освіти" від 3.02.2004 року
N 88 ( v0088290-04 ) та з метою модернізації змісту загальної
середньої освіти з 15 жовтня по 15 листопада ц.р. проведено
Всеукраїнський конкурс підручників для 5 класу 12-річної школи.
   На конкурс надійшло 112 рукописів з 15 предметів інваріантної
складової навчального плану. Серед них - 9 рукописів з української
мови, по 7 - з української та зарубіжної літератури, 23 -
з іноземних мов, 19 - з мов національних меншин, 12 - з літератур
національних меншин, по 3 - з історії України та етики, по 2 -
з образотворчого та музичного мистецтва, 11 - з математики, 5 -
з природознавства, 2 - з основ здоров'я, 1- з фізичної культури,
5 - з трудового навчання.
   Авторський колектив поданих на конкурс рукописів складає 230
осіб. Серед них - 22 доктори та 77 кандидатів наук, що складає
43%. Це є викладачі класичних університетів, вищих педагогічних
навчальних закладів, науковці НАН та АПН України; 63 вчителя,
що складає - 27%; методистів, управлінців, видавців - 32 (14%).
   Відповідно до Положення про конкурс  навчальних  програм
та підручників ( z0244-04 ), рукописи програм були надіслані
на рецензування до Національної академії наук України, Академії
педагогічних  наук  України, Національної академії державного
управління при Президентові України, Київського національного
університету  імені  Тараса  Шевченка,  Дніпропетровського
національного університету, Львівського національного університету
імені Івана  Франка,  Чернівецького національного університету
ім. Ю.Федьковича,  Донецького  національного   університету,
Національного  медичного  університету  ім.  О.Богомольця,
Національного  університету   "Києво-Могилянська  академія",
Національного  технічного  університету  України  "Київський
політехнічний інститут", Національної академії  образотворчого
мистецтва  і  архітектури  України, Черкаського національного
університету  ім.  Б.Хмельницького,  Херсонського  державного
університету, Житомирського державного університету, Національного
педагогічного  університету  ім.  М.Драгоманова,  Харківського
національного педагогічного  університету  ім. Г.С. Сковороди,
Тернопільського  національного  педагогічного  університету,
Вінницького,  Полтавського,  Південноукраїнського  державних
педагогічних університетів, Київського державного вищого музичного
училища  ім.  Р.М.Гліера,  Київського інституту "Славістичний
університет", Київського  міського  педагогічного  університету
ім. Б.Грінченка,  Кримського  республіканського,  Вінницького,
Волинського, Донецького, Дніпропетровського, Івано-Франківського,
Київського, Луганського, Миколаївського, Одеського, Сумського,
Хмельницького,  Черкаського,  Чернігівського,  Чернівецького,
Харківського  інститутів  післядипломної  педагогічної освіти,
Науково-методичного центру середньої освіти Міністерства освіти
і науки України, загальноосвітніх навчальних закладів мм. Києва,
Дніпропетровська, Луцька, Київської, Житомирської, Чернівецької
та Закарпатської областей та ін.
   Над визначенням    кращих    рукописів    працювала
висококваліфікована конкурсна комісія у складі 139 осіб, серед
яких - 39 вчителів (28%); 35 - методистів (25%); 30 - кандидатів
наук (22%) та 18 докторів наук ( 13%).
   За наслідками рішення  комісій  Всеукраїнського  конкурсу
підручників для 5 класу 12 - річної школи Н А К А З У Ю:
 
   1. Нагородити дипломами I ступеня рукописи таких підручників:
   - українська  мова - авт. Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б.,
вид. "Освіта України";
   - українська література - авт. Мовчан Р.В., вид. "Генеза";
   - зарубіжна література - авт. Волощук Є.В., вид. "Генеза";
   - англійська мова (4 рік навчання) - авт. Карп'юк О.Д.;
   - англійська мова (1 рік навчання) - авт. Сірик Т.Л.,
вид. "СТЛ - Книга";
   - німецька мова (4 рік навчання) - авт.  Басай  Н.П.,
вид. "Освіта";
   - німецька мова (1 рік навчання) - авт. Сотникова С.І.,
Білоусова Т.Ф., вид. "Ранок";
   - французька мова (4 рік навчання) - авт. Чумак Н.П.,
Голуб Т.В., вид. "Перун";
   - французька мова (1 рік навчання) - авт. Гергель А.Ф.,
Лемешко Ю.В., Алауі Н.М., вид. "Генеза";
   - іспанська мова (4 рік навчання) - авт. Редько В.Г.,
вид. "Генеза";
   - інтегрований курс "Література" (румунська і зарубіжна) -
авт. Маноїл Є.М., Пушкарьова Л.С., Дирда Р.М., вид. "Технодрук";
   - румунська мова - авт. Маноїл Є.М., Михай Д.М., Єнакюк І.С.,
Шапке М.Д., вид. "Технодрук";
   - російська мова для ЗНЗ з навчанням російською мовою -
авт. Бикова К.І., Давидюк Л.В., Снітко О.С., вид. "Зодіак-Еко";
   - російська мова для ЗНЗ з навчанням українською мовою -
авт. Баландіна  Н.Ф.,  Дегтярьова  К.В.,  Лебеденко  С.О.,
вид. "Торсінг";
   - українська мова для ЗНЗ з навчанням російською мовою -
авт. Бондаренко Н.В., Ярмолюк А.В., вид. "Освіта";
   - українська мова для ЗНЗ з навчанням угорською мовою -
авт. Розумик Т.М., Лавер К.М., Пензова О.М., Пинзеник М.М.,
Чудак М.М., вид. "Світ";
   - музичне мистецтво - авт. Волошина О.В., Мільченко О.В.,
вид. "Перун";
   - образотворче мистецтво - авт. Бєлкіна Е.В., Поліщук А.А.,
Фесенко Л.В., вид. "Промінь";
   - математика - авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б, Якір М.С.;
   - трудове  навчання (для дівчат) - авт. Денисенко Л.І.
та інші;
   - трудове  навчання (для хлопців) - авт. Терещук Б.М.,
Туташинський В.І., ТОВ "Навчальна книга";
   - фізична культура - авт. Єрмолова В.М., Іванова Л.І.,
Операйло С.І., Ареф'єв В.Г., Качеров О.Б., вид. "Просвіта";
 
   дипломи II ступеня:
   - українська  мова - авт. Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т.,
вид. "Грамота";
   - українська  література  -  авт.  Шабельникова  Л.П.,
Дончик В.Г., вид. "Грамота";
   - зарубіжна  література  -  авт.  Ковбасенко  Ю.І.,
Ковбасенко Л.В., Наливайко Д.С., вид. "Грамота";
   - англійська мова (4 рік навчання) - авт. Несвіт А.М.,
вид. "Генеза";
   - англійська  мова  (1 рік навчання) - авт. Бех П.О.,
Биркун Л.В.;
   - німецька  мова  (4  рік навчання) - авт.Павлюк З.Л.,
вид. "Арка";
   - німецька  мова (1 рік навчання) - авт. Горбач Л.В.,
вид. "Генеза";
   - французька мова (1 рік навчання) - авт. Голуб Т.В.,
Чумак Н.П., вид. "Перун";
   - інтегрований курс "Література" (польська і зарубіжна) -
авт. Лебідь Р.К., Біленька-Свистович О.В., вид. "Світ";
   - інтегрований курс "Література" (молдовська і зарубіжна) -
авт. Кьося В., Фєтєску Л.;
   - інтегрований курс "Література" (російська і зарубіжна)
для ЗНЗ з навчанням російською мовою - авт.  Волощук  Є.В.
вид. "Генеза";
   - інтегрований курс "Література" (російська і зарубіжна)
для ЗНЗ  з  навчанням російською мовою - авт. Ісаєва О.О.,
Сафарян С.І., ТОВ "Навчальна книга";
   - українська література для ЗНЗ з мовами національних меншин
- авт. Івасюк О., Гуйванюк Н., Бузинська В., вид. "Світ";
   - болгарська мова - авт. Романова Л., Демирєва К., Матів М.,
вид. "Зодіак-Еко";
   - польська мова - авт. Іванова М.С., вид. "Світ";
   - російська мова для ЗНЗ з навчанням українською мовою -
авт. Ґудзик І.П., Корсаков В.О., Пашківська Н.А., вид. "Освіта";
   - українська мова для ЗНЗ з навчанням російською мовою -
авт. Ворон А.А., Солопенко В.А., вид. "Освіта";
   - українська мова для ЗНЗ з навчанням угорською мовою -
авт. Герасименко М., Василів Ю., вид. "Букрек";
   - історія  -  авт.  Власов  В.С.,  Данилевська  О.М.,
вид. "Генеза";
   - етика - авт. Данилевська О.М., Пометун О.І., вид. "Генеза";
   - музичне мистецтво - авт. Лобова О.В.;
   - образотворче мистецтво - авт. Рубля Т.Є., Федун С.І.,
вид. "Перун";
   - математика - авт. Бевз В.Г., Бевз Г.П., вид. "Зодіак -
ЕКО";
   - природознавство - авт. Ярошенко О.Г., Баштовий  В.І.,
Коршевнюк Т.В., вид. "Генеза";
   - природознавство - авт. Сак Т.В., Гірний О.І, Зінкевич М.В.,
ТОВ "Навчальна книга";
   - природознавство - авт. Генденштейн Л.Е., Базанова Т.І.,
Новак К.В., Дербеньова А.Г., Садкіна В.І., вид. "Світ дитинства";
   - основи здоров'я - авт. Бойченко Т.Є., Василенко С.В.,
Гущіна Н.І., Дивак В.В., Заплатинський В.М., Манюк О.І., ТОВ
"Навчальна книга";
   - основи здоров'я - авт. Воронцова Т.В., Пономаренко В.С.,
Репік І.А., вид. "Алатон";
   - трудове навчання (для хлопців) - авт. Мадзігон В.М.,
Левченко Г.Є., Кондратюк Г.А., Романчук О.М., Туров М.П.;
 
   дипломи III ступеня:
   - українська мова - авт. Заболотний О.В., Заболотний В.В.,
ТОВ "Навчальна книга";
   - українська література - авт. Цимбалюк В.І., Потіха В.В.,
ТОВ "Навчальна книга";
   - зарубіжна література - авт. Півнюк Н.О., Чепурко О.М.,
Гребницька Н.М., вид. "Просвіта";
   - зарубіжна  література  -  авт.  Мірошниченко  Л.Ф.,
Клименко Ж.В., ТОВ "Навчальна книга";
   - англійська мова (4 рік навчання) - авт. Гергель А.Ф.,
Таран В.В.;
   - німецька  мова  (4  рік навчання) - авт. Орап В.І.,
Кириленко Р.О., ТОВ "Навчальна книга";
   - молдовська мова - авт. Кьося В., Фєтєску Л.;
   - російська мова для ЗНЗ з навчанням російською мовою -
авт. Михайловська  Г.О.,  Пашківська  Н.А.,  Корсаков  В.О.,
Барабашова О.В., вид. "Освіта";
   - російська мова для ЗНЗ з навчанням російською мовою -
авт. Малихіна О.В., ТОВ "Навчальна книга";
   - українська  мова  для  ЗНЗ  з  навчанням  румунською
(молдовською) мовою - авт. Івашина Є., Романюк В., вид. "Букрек";
   - українська мова для ЗНЗ з навчанням румунською мовою -
авт. Скаб М.С., Скаб М.В., вид. "Світ";
   - інтегрований курс "Література" (російська і зарубіжна) -
авт. Сімакова Л.А., вид. "Вежа";
   - історія - авт. Мисан В.О., вид. "Генеза";
   - мистецтво  -  авт.  Масол  Л.М.,  Гайдамака  О.В.,
Калініченко О.В., вид. "Промінь";
   - математика  -  авт.  Янченко  Г.М.,  Кравчук  В.Р.,
вид. "Підручники і посібники";
   - математика - авт. Цейтлін О.І., вид. "Ярослав";
   - природознавство  -  авт.  Ільченко  В.Р.,  Гуз  К.Ж.,
Булава Л.М., вид. ТОВ "Довкілля-К";
   - трудове  навчання  (для дівчат) - авт. Терещук Б.М.,
Туташинський В.І., Климук Л.В.ТОВ "Навчальна книга".
 
   2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
(Полянський П.Б.):
 
   2.1 Забезпечити  до  10  грудня 2004 року доопрацювання
рукописів підручників відповідно до зауважень і пропозицій членів
конкурсних комісій та зовнішніх експертів, винести їх на розгляд
Науково - методичної ради з питань освіти Міністерства освіти
і науки України (відділення дошкільної та загальної середньої
освіти).
 
   2.2 Забезпечити до 1 лютого 2005 року доопрацювання Положення
про Всеукраїнський  конкурс навчальних програм та підручників
для загальноосвітніх навчальних закладів ( z0244-04 ).
 
   3. За підсумками розгляду Науково - методичної ради з питань
освіти Міністерства освіти і науки України розглянути питання
щодо надання відповідних грифів Міністерства освіти і  науки
України вищеназваним рукописам.
 
   4. Інституту навчальної літератури (Харламова Т.Б.) здійснити
оплату праці членів конкурсних комісій і рецензентів відповідно
до кошторисів, передбачених п.5 Положення про конкурс навчальних
програм та підручників для загальноосвітніх навчальних закладів
( z0244-04 ).
 
   5. Наказ опублікувати в Інформаційному збірнику Міністерства
освіти і науки України, газеті "Освіта України",  розмістити
на сайті міністерства.
 
   6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Огнев'юка В.О.
 
 Міністр                        В.Г.Кремень
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка