Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення Інституту післядипломної освіти та дорадництва Уманського державного аграрного університету

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            11.11.2004 N 415
 
 
     Про створення Інституту післядипломної освіти
        та дорадництва Уманського державного
           аграрного університету
 
 
   З метою  упорядкування  мережі  та  підвищення  якості
післядипломної освіти фахівців АПК, керуючись Декретом Кабінету
Міністрів України від 15 грудня 1992 року N 8-92 ( 8-92 ) "Про
управління майном, що є у загальнодержавній власності", враховуючи
клопотання Черкаської  обласної  державної  адміністрації  та
Уманського державного аграрного університету Н А К А З У Ю:
 
   1. Ліквідувати станом на 1 грудня 2004 року Черкаську обласну
школу управління сільським господарством (18000, м.  Черкаси,
вул. Смілянська, 11) і створити на базі її майна та факультету
післядипломної освіти Уманського державного аграрного університету
(20305, м. Умань, вул. Інститутська, 1, п/в "Софіївка-5") Інститут
післядипломної освіти та  дорадництва  Уманського  державного
аграрного  університету  як  структурний підрозділ без права
юридичної особи.
   Визначити Уманський   державний   аграрний  університет
правонаступником ліквідованої Черкаської обласної школи управління
сільським господарством.
 
   2. Затвердити склад комісії з ліквідації Черкаської обласної
школи управління сільським господарством (додаток 1).
 
   3. Голові комісії Лобченку В.Ф.:
 
   3.1. Провести інвентаризацію майна, яке  знаходиться  на
балансі  Черкаської  обласної  школи  управління  сільським
господарством, та вжити заходів щодо стягнення дебіторської і
погашення кредиторської заборгованості.
 
   3.2. Після  закінчення  строку  для  пред'явлення  вимог
кредиторами проміжний ліквідаційний баланс подати на затвердження
Міністерству аграрної політики України.
 
   3.3. Звільнення  працівників  у  зв'язку  з  ліквідацією
Черкаської обласної школи управління сільським  господарством
провести у відповідності із законодавством.
 
   3.4. Розрахунки по заробітній платі, обов'язкових платежах і
зборах до бюджету всіх рівнів та інших заборгованостях, а також за
підготовку матеріалів, які підлягають тривалому зберіганню в
архіві, провести за рахунок коштів, передбачених в кошторисі
доходів і видатків Черкаської обласної школи управління сільським
господарством, затверджених  Міністерством  аграрної  політики
України на 2004-2005 роки, та коштів, одержаних від реалізації у
встановленому порядку майна ліквідованого навчального закладу.
 
   3.5. До 1 квітня  2005  року  подати  на  затвердження
міністерству матеріали по ліквідації Черкаської обласної школи
управління сільським господарством (ліквідаційний баланс, звіт про
роботу ліквідаційної комісії).
   Після державної  реєстрації  припинення  юридичної  особи
затверджений ліквідаційний баланс, звіт про роботу ліквідаційної
комісії та довідку щодо припинення державної реєстрації юридичної
особи  у встановленому порядку здати на збереження в архів
міністерства.
 
   4. Затвердити склад комісії з передачі-приймання основних
засобів, матеріальних цінностей, коштів та майна ліквідованої
Черкаської обласної школи управління сільським господарством на
баланс Уманського державного аграрного університету (додаток 2).
 
   5. Голові комісії з передачі-приймання до 15 квітня 2005 року
забезпечити передачу на баланс Уманського державного аграрного
університету  будівель,  споруд,  інших  основних  засобів,
матеріальних цінностей, коштів та майна ліквідованої Черкаської
обласної школи управління сільським господарством.
 
   6. Ректору  Уманського  державного аграрного університету
Копитку П.Г.:
 
   6.1. У двомісячний термін у встановленому порядку внести
відповідні зміни до Статуту навчального закладу, розробити і
затвердити положення про новостворений структурний підрозділ.
 
   6.2. Забезпечити підвищення кваліфікації - фахівців АПК  за
замовленнями  головних  управлінь  сільського  господарства і
продовольства  облдержадміністрацій,  установ  і  організацій
агропромислового комплексу за рахунок бюджетів всіх рівнів в межах
замовлень,  а  також  надання  освітніх  послуг  з  питань
післядипломного навчання та дорадництва за кошти замовників.
 
   6.3. Створення Інституту післядипломної освіти та дорадництва
Уманського державного аграрного університету провести згідно із
законодавством  в  межах  штатної чисельності працівників та
асигнувань, що передбачаються Уманському державному аграрному
університету та Черкаській обласній школі управління сільським
господарством на 2004-2005 роки.
 
   7. Департаменту аграрної освіти та науки (Бойко  М.Ф.),
Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики (Зуб Г.І.)
щорічно відповідно до замовлень головних управлінь сільського
господарства і продовольства облдержадміністрацій, установ та
організацій агропромислового комплексу передбачати відповідний
контингент і кошти, що виділяються з Державного бюджету України
для Уманського державного аграрного університету на підвищення
кваліфікації фахівців АПК.
 
   8. Департаменту  стратегії  розвитку  аграрної  економіки
(Дробот В.І.), Департаменту фінансово-кредитної та  податкової
політики,  Департаменту  з управління державною власністю та
бухгалтерського обліку (Калюжний М.Н.) разом з іншими підрозділами
міністерства врахувати зміни, пов'язані з ліквідацією Черкаської
обласної школи управління сільським господарством, при розробці
фінансових планів та внести відповідні зміни до переліку державних
підприємств, установ і організацій, які  входять  до  сфери
управління Мінагрополітики України.
 
   9. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника Міністра у зв'язках  з  Верховною  Радою  України
Довганя С.В.
 
 В.о. Міністра                      Ю.Я.Лузан
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Мінагрополітики
                   України
                   11.11.2004 N 415
 
 
               СКЛАД
       комісії з ліквідації Черкаської обласної
       школи управління сільським господарством
 
 
 Лобченко        головний спеціаліст управління аграрної
 Володимир Федорович   освіти Департаменту аграрної освіти та
             науки Мінагрополітики України - голова
             комісії
 
 Щербатюк        директор Черкаської обласної школи
 Олександра Яківна    управління сільським господарством
             - заступник голови комісії
 
 Члени комісії:
 
 Захарченко       начальник відділу бюджетного фінансування
 Віра Василівна     державного підприємства "Агроосвіта"
 
 Стешенко        заступник директора Черкаської обласної
 Іван Андрійович     школи управління сільським господарством
 
 Петраш         головний бухгалтер Черкаської обласної
 Олена Петрівна     школи управління сільським господарством
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Мінагрополітики
                   України
                   11.11.2004 N 415
 
 
               СКЛАД
     комісії з передачі-приймання основних засобів,
       матеріальних цінностей, коштів та майна
       ліквідованої Черкаської обласної школи
        управління сільським господарством
         на баланс Уманського державного
           аграрного університету
 
 
 Копитко         ректор Уманського державного аграрного
 Петро Григорович    університету - голова комісії
 
 Лобченко        головний спеціаліст управління аграрної
 Володимир Федорович   освіти Департаменту аграрної освіти
             та науки Мінагрополітики України
             - заступник голови комісії
 
 Члени комісії:
 
 Щербатюк        директор Черкаської обласної школи
 Олександра Яківна    управління сільським господарством
 
 Захарченко       начальник відділу бюджетного
 Віра Василівна     фінансування державного підприємства
             "Агроосвіта"
 
 Недвига         проректор з післядипломної освіти
 Микола Васильович    Уманського державного аграрного
             університету
 
 Казанюк         проректор з адміністративно-господарської
 Борис Миколайович    роботи Уманського державного аграрного
             університету
 
 Гузар          проректор з фінансово-економічної роботи
 Богдан Степанович    Уманського державного аграрного
             університету
 
 Стешенко        заступник директора Черкаської обласної
 Іван Андрійович     школи управління сільським господарством
 
 Петраш         головний бухгалтер Черкаської обласної
 Олена Петрівна     школи управління сільським господарством
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка