Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про рішення щодо скарги Агентства з раціонального використання енергії та екології (АРЕНА-ЕКО)

        МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
         ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            17.11.2004 N 416
 
 
    Про рішення щодо скарги Агентства з раціонального
      використання енергії та екології (АРЕНА-ЕКО)
 
 
   Відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" ( 1490-14 ), наказу Міністерства
економіки України від 04.12.2000 N 264 ( z0919-00 )  "Про
затвердження Порядку розгляду скарг учасників процедур державних
закупівель щодо організації та здійснення процедур закупівель
товарів, робіт і послуг за державні кошти" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити висновок щодо розгляду скарги Агентства з
раціонального використання енергії  та  екології  (АРЕНА-ЕКО)
стосовно організації та здійснення Державним комітетом України з
енергозбереження процедури закупівлі  науково-дослідної роботи
"Визначення пріоритетних нових енергоефективних технологій та
обладнання з розробкою рекомендованих заходів щодо їх впровадження
в енергетичному секторі економіки України" (огол. 8595 (НДР) "ВДЗ"
N 18 (151)), що додається.
 
   2. Визнати скаргу Агентства з раціонального використання
енергії  та  екології  (АРЕНА-ЕКО) задоволеною відповідно до
висновку, що додається, а результати процедури закупівлі  -
недійсними.
 
   3. Державному комітету України з енергозбереження усунути
виявлені порушення, керуючись висновком, що додається, та провести
нову процедуру закупівлі з дотриманням вимог законодавства.
 
   4. Управлінню методології, правового забезпечення та контролю
у сфері державних закупівель довести цей наказ  до  відома
Державного комітету України з енергозбереження та Агентства з
раціонального використання енергії  та  екології  (АРЕНА-ЕКО)
протягом п'яти робочих днів з дня його підписання.
 
 Перший заступник Міністра              В.Вощевський
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   економіки та з питань
                   європейської інтеграції
                   України
                   17.11.2004 N 416
 
 
               ВИСНОВОК
     щодо розгляду скарги Агентства з раціонального
      використання енергії та екології (АРЕНА-ЕКО)
      стосовно організації та здійснення Державним
     комітетом України з енергозбереження процедури
     закупівлі науково-дослідної роботи "Визначення
     пріоритетних нових енергоефективних технологій
     та обладнання з розробкою рекомендованих заходів
      щодо їх впровадження в енергетичному секторі
            економіки України"
 
 
   За результатом розгляду скарги Агентства з раціонального
використання енергії та екології (АРЕНА-ЕКО) (далі - Скаржник)
стосовно організації та здійснення Державним комітетом України з
енергозбереження  (далі  -  Замовник)  процедури  закупівлі
науково-дослідної  роботи  "Визначення  пріоритетних  нових
енергоефективних  технологій  та  обладнання  з  розробкою
рекомендованих заходів щодо їх впровадження в  енергетичному
секторі економіки України" і на підставі наданих Скаржником і
Замовником матеріалів установлено, що:
   у підпункті 10.4 тендерної документації нечітко визначено
можливість подання альтернативної тендерної пропозиції  (якщо
Замовник допускає її подання). До того ж, невідомо, яким чином
учасники процедури закупівлі повинні визначити, чи вважається вона
"більш вигідною для Замовника";
   у підпункті 15.2 тендерної документації  порушено  право
учасників  процедури  закупівлі на оскарження дій Замовника,
оскільки відсутність представника учасника на процедурі розкриття
тендерних пропозицій ніяким чином не впливає на право оскарження.
При цьому учасник процедури закупівлі не зобов'язаний письмово
повідомляти про ненаправлення свого представника на процедуру
розкриття;
   у підпункті  20.1 тендерної документації порушено вимоги
статей 11 і 15 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) (далі - Закон). У статті 11
визначено вичерпний перелік підстав для відмови в участі у
процедурі закупівлі. Розширення переліку не допускається, тому
слова "його діяльність перебуває під наглядом суду або він
узгоджує  відносини  з  кредиторами,  призупинив господарську
діяльність або перебуває у будь-якій подібній ситуації" необхідно
виключити. Крім того, статтею 15 Закону визначено, що замовник
може вимагати від учасників процедури закупівлі надання інформації
про сплату податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених
лише законодавством України;
   у додатку 1 до тендерної документації інформація щодо дати
розкриття тендерних пропозицій відрізняється від дати, зазначеної
в оголошенні про торги;
   тендерна документація не містить  проекту  договору  або
основних умов, які обов'язково будуть включені до договору про
закупівлю, що є порушенням статті 21 Закону ( 1490-14 );
   у тендерній документації відсутня методика оцінки тендерних
пропозиції, що є порушенням статей 21 і 26 Закону ( 1490-14 ).
Замовник  визначив питому вагу цінового критерію лише у 70
відсотків при тому, що інші критерії  оцінки  у  тендерній
документації відсутні. Таким чином, запропонована методика оцінки
не є прозорою та не дає можливості здійснити об'єктивну оцінку
наданих тендерних пропозицій;
   порушуючи вимоги статті 29 Закону ( 1490-14 ), Замовник не
уклав  з  учасником  торгів, тендерну пропозицію якого було
акцептовано, договору про закупівлю протягом 21 робочого дня з дня
акцепту.
   Відповідно до статті 37 Закону України  "Про  закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) та з
урахуванням викладеного вище скарга Агентства з раціонального
використання  енергії  та  екології  (АРЕНА-ЕКО)  визнається
задоволеною. Директор департаменту з питань координації державних
закупівель та державного замовлення.
 
 Директор департаменту з питань
 координації державних закупівель
 та державного замовлення                Р.Колишко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка