Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо роз'яснення питань про обов'яковість і необов'язковість врахування положень галузевої угоди

     НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
 
               Л И С Т
 
           18.11.2004 N 08-01/628
 
                   Начальнику відділення
                   Національної служби
                   посередництва і примирення
                   в Дніпропетровській області
                   Чубу І.В.
 
 
   Національна служба посередництва і примирення (далі - НСПП)
розглянула листа відділення НСПП в Дніпропетровській області від
28.10.2004 року N 02-04/01-248 з проханням роз'яснити питання про
обов'язковість чи необов'язковість врахування положень галузевої
угоди між Міністерством промислової політики України, Фондом
державного майна України, Федерацією роботодавців України та
профспілками   автомобільного   та   сільськогосподарського
машинобудування, машинобудівників та приладобудівників, космічного
та   загального   машинобудування,   радіоелектроніки   та
машинобудування,  лісових  галузей,   машинобудування   та
металообробки, суднобудування, оборонної промисловості, енергетики
та  електротехнічної  промисловості,  атомної  енергетики  та
промисловості України на 2004 рік стосовно формування тарифної
сітки (схеми  посадових  окладів)  адміністрацією  відкритого
акціонерного  товариства  "Інжинірінгово-виробниче підприємство
"Енергія" міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, що є
стороною колективного трудового спору між найманими працівниками
відкритого  акціонерного  товариства  "Інжинірінгово"виробниче
підприємство  "Енергія"  міста Кривого Рогу Дніпропетровської
області та адміністрацією відкритого акціонерного  товариства
"Інжинірінгово-виробниче підприємство "Енергія" міста Кривого Рогу
Дніпропетровської області, зареєстрованого Національною службою
посередництва і примирення з 27 липня 2004 року за номером
039-04/04-В ( v209p299-04 ).
 
   Також у   зазначеному   листі  відділенням  НСПП  в
Дніпропетровській області від 28.10.2004 року N 02-04/01-248
інформується,  що  за  повідомленням адміністрації відкритого
акціонерного товариства  "Інжинірінгово-виробниче  підприємство
"Енергія" міста Кривого Рогу Дніпропетровської області вона не є
членом Федерації роботодавців України, а 25% акцій підприємства,
що  належить Фонду державного майна України, не дають йому
вирішального права у прийнятті рішення з вищезазначених питань,
оскільки переважна частина акцій належить власнику підприємства і
наглядова рада підприємства приймає відповідні рішення, виходячи з
того, що відкрите акціонерне товариство "Інжинірінгово-виробниче
підприємство "Енергія" міста Кривого Рогу не перебуває у сфері дії
сторін, які підписали генеральну та галузеву угоди.
 
   В межах повноважень, визначених Законом України "Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР )
та Положенням про Національну службу посередництва і примирення,
затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року
N 1258/98 ( 1258/98 ), із змінами, внесеними Указом Президента
України від 30 грудня 2000 року N 1393/2000 ( 1393/2000 ),
Національна служба посередництва і примирення роз'яснює наступне.
 
   Статтею 6 Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР )
визначено: "Основою організації оплати праці є тарифна система,
яка включає: тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових
окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники).
 
   Тарифна система оплати праці використовується для розподілу
робіт залежно від їх складності, а працівників - залежно від їх
кваліфікації та за розрядами тарифної сітки. Вона є основою
формування та диференціації розмірів заробітної плати.
 
   Тарифна сітка (схема посадових окладів) формується на основі:
   тарифної ставки робітника першого розряду, що встановлюється
у розмірі, не нижчому ніж визначений генеральною (галузевою)
угодою;
   міжкваліфікаційних (міжпосадових)  співвідношень  розмірів
тарифних ставок (посадових окладів).
 
   Тарифно-кваліфікаційні характеристики       (довідники)
розробляються Міністерством праці України".
 
   Частинами першою та другою статті 15 Закону України "Про
оплату праці" ( 108/95-ВР ) визначено: "Форми і системи оплати
праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових
окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій,
винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних
виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з
дотриманням  норм  і  гарантій,  передбачених законодавством,
генеральною та галузевими (регіональними) угодами. У разі, коли
колективний договір на підприємстві не укладено, власник або
уповноважений ним орган зобов'язаний погодити ці питання  з
виборним   органом   первинної  профспілкової  організації
(профспілковим представником), що представляє інтереси більшості
працівників, а у разі його відсутності - з іншим уповноваженим на
представництво органом.
 
   Конкретні розміри тарифних ставок (окладів) і відрядних
розцінок  робітникам,  посадових окладів службовцям, а також
надбавок, доплат, премій і винагород встановлюються з урахуванням
вимог, передбачених частиною першою цієї статті".
 
   Частинами третьою та четвертою статті 96 Кодексу законів про
працю України ( 322-08 ) визначено: "Формування тарифної сітки
(схеми посадових окладів) провадиться на основі тарифної ставки
робітника першого розряду та міжкваліфікаційних (міжпосадових)
співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів), що
встановлюються у розмірах, не нижчих ніж визначені генеральною,
галузевою (регіональною) угодою.
 
   Віднесення виконуваних робіт до певних тарифних розрядів і
присвоєння  кваліфікаційних  розрядів  робітникам  провадиться
власником  або  уповноваженим  ним  органом  згідно  з
тарифно-кваліфікаційним  довідником за погодженням з виборним
органом  первинної  профспілкової  організації  (профспілковим
представником)".
 
   Частинами другою та четвертою статті 97 Кодексу законів про
працю України ( 322-08 ) зазначено: "Форми і системи оплати праці,
норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових
окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій,
винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних
виплат встановлюються підприємствами, установами, організаціями
самостійно у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій,
передбачених  законодавством,  генеральною  та  галузевими
(регіональними) угодами. Якщо колективний договір на підприємстві,
в установі, організації не укладено, власник або уповноважений ним
орган  зобов'язаний  погодити ці питання з виборним органом
первинної профспілкової організації (профспілковим представником),
що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його
відсутності - з іншим уповноваженим на представництво трудовим
колективом органом.
 
   Власник або уповноважений ним орган чи фізична особа не має
права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати
праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами,
колективними договорами".
 
   Частиною першою статті 9 Закону України "Про колективні
договори і угоди" ( 3356-12 ) зазначено: "Положення колективного
договору поширюються на всіх працівників підприємств незалежно від
того, чи є вони членами профспілки, і є обов'язковими як для
власника або уповноваженого ним органу, так і для працівників
підприємства. Положення генеральної, галузевої, регіональної угод
діють безпосередньо і є обов'язковими для всіх суб'єктів, що
перебувають у сфері дії сторін, які підписали угоду".
 
   Підпункт а)  вимоги  найманих працівників в колективному
трудовому спорі, зареєстрованої розпорядженням Національної служби
посередництва  і  примирення  від  03.08.2004  року N 209-р
( v209p299-04 ) "дотримуватися діючого законодавства по формуванню
тарифної сітки та схеми посадових окладів на основі тарифної
ставки робітника першого  розряду  і  міжкваліфікаційних  та
міжпосадових співвідношень розмірів тарифних ставок та посадових
окладів в розмірах не нижче, ніж передбачено Галузевою угодою на
2004 рік (підстава - стаття 96 КЗпП України ( 322-08 )",
відповідає положенням статті 2 Закону України "Про  порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР )
і може бути вирішеним лише шляхом проведення переговорів між
профспілковим комітетом і адміністрацією підприємства.
 
   Кожна із сторін соціально-трудових відносин у відкритому
акціонерному  товаристві  "Інжинірінгово-виробниче підприємство
"Енергія" міста Кривого Рогу Дніпропетровської області має право
на свою особисту позицію відповідно до норм чинного законодавства
(зокрема статті 6, частини першої та другої статті 15 Закону
України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ); частини першої, другої,
третьої, четвертої статті 96 та частини другої, третьої, четвертої
статті 97 Кодексу законів про працю України; частини першої статті
9 Закону України "Про колективні договори і угоди" ( 3356-12 ) у
вирішенні  колективного  трудового спору. Бажано щоб у ході
примирних процедур, які проходять відповідно до положень Закону
України  "Про  порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ), сторони спору прийняли виважене
взаємоприйнятне рішення по його вирішенню.
 
   При цьому необхідно враховувати те, що в ході проведення
примирних процедур сторони колективного трудового спору повинні
враховувати, що:
   - віднесення виконуваних робіт до певних тарифних розрядів і
присвоєння  кваліфікаційних  розрядів  робітникам  провадиться
адміністрацією згідно з тарифно-кваліфікаційним довідником за
погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації
(частина четверта статті 96 Кодексу законів про працю України
( 322-08 );
   - власник  або уповноважений ним орган не має права в
односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що
погіршують  умови,  встановлені  законодавством,  угодами,
колективними договорами (частина четверта статті 97  Кодексу
законів про працю України ( 322-08 );
   - форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки,
тарифні  сітки,  ставки,  схеми  посадових  окладів,  умови
запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та
інших  заохочувальних,  компенсаційних  і  гарантійних виплат
встановлюються  підприємствами,  установами,   організаціями
самостійно у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій,
передбачених  законодавством,  генеральною  та  галузевими
(регіональними) угодами (частина друга статті 97 Кодексу законів
про працю України ( 322-08 ).
 
   Щодо дії генеральної і галузевих угод, то частиною першою
статті 9 Закону України "Про колективні договори  і  угоди"
( 3356-12 ) визначено, що "Положення генеральної, галузевої,
регіональної угоди діють безпосередньо і є обов'язковими для всіх
суб'єктів, що перебувають у сфері дії сторін, які підписали
угоду".
 
   Відповідно до  частини  четвертої  Загальних  положень
Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими
об'єднаннями  організацій  роботодавців  і  підприємців  та
всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 2004-2005 роки
( n0262697-04 ) "Положення Угоди діють безпосередньо, поширюються
на підприємства, організації та установи всіх форм власності, є
обов'язковими як мінімальні гарантії  для застосування  при
укладенні галузевих і регіональних угод, колективних договорів".
 
   Таким чином, положення Генеральної угоди ( n0262697-04 ) є
обов'язковими і повинні застосовуватися при укладенні колективного
договору на підприємстві.
 
   Перелік доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових
окладів працівників об'єднань, підприємств і організацій, що мають
міжгалузевий характер, визначений у додатку 3 до Генеральної угоди
між Кабінетом Міністрів України, Федерацією роботодавців України
та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 2004-2005
роки, є обов'язковим мінімально гарантованим для встановлення в
галузевих (регіональних) угодах, а отже, в колективних договорах
усіх суб'єктів, що перебувають у сфері дії сторін, які підписали
угоду. Цим Переліком визначено також розміри доплат і надбавок до
тарифних ставок (окладів, посадових окладів) працівників.
 
   Колективний договір відповідно до статті 7 Закону України
"Про колективні договори і угоди" ( 3356-12 ) може передбачати
додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії,
соціально-побутові пільги.
 
   Що стосується галузевої  угоди,  то  галузева  угода  є
обов'язковою для всіх суб'єктів, що перебувають у сфері дії
сторін, які підписали угоду. У зв'язку з тим, що адміністрація
відкритого  акціонерного  товариства  "Інжинірінгово-виробниче
підприємство "Енергія" міста Кривого  Рогу  Дніпропетровської
області не є членом Федерації роботодавців України, а 25% акцій
підприємства, що належить Фонду державного майна України, не дають
йому вирішального права у прийнятті рішення з вищезазначених
питань, то положення галузевої угоди не поширюються на дане
підприємство.
 
   Разом з тим, в процесі підготовки і укладення колективного
договору адміністрація підприємства і профспілковий комітет шляхом
переговорів можуть вносити положення галузевої угоди в колективний
договір.
 
   Якщо примирні процедури, у тому числі трудовий арбітраж, не
зможуть  врегулювати  розбіжності,  що  є  предметом  даного
колективного трудового спору, його сторони  мають  право  у
відповідності із частиною третьою статті 16 Закону України "Про
порядок вирішення колективних  трудових  спорів  (конфліктів)"
( 137/98-ВР ) звернутися по сприянню у вирішенні цього спору до
Національної служби посередництва і примирення в  особі  її
відділення в Дніпропетровській області, яке розгляне всі матеріали
і в десятиденний строк надішле свої рекомендації.
 
 Голова Національної служби
 посередництва і примирення               В.Руденко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка