Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про стан підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів та установ освіти і науки до роботи в новому 2004-2005 навчальному році і в осінньо-зимовий період

      КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
             П Р О Т О К О Л
 
           26.10.2004 N 11/3-10
 
 
      Про стан підготовки матеріально-технічної
      бази навчальних закладів та установ освіти
        і науки до роботи в новому 2004-2005
      навчальному році і в осінньо-зимовий період
 
 
   Заслухавши та обговоривши доповідну записку про підготовку
матеріально-технічної бази навчальних закладів та установ освіти і
науки  до  роботи в новому 2004-2005 навчальному році і в
осінньо-зимовий  період  Колегія  зазначає,  що  завдяки
цілеспрямованих  дій  регіональних управлінь освіти і науки,
керівників навчальних закладів і установ освіти та педагогічних
колективів матеріально-технічна база, в основному, підготовлена і
забезпечує роботу навчальних закладів та установ  в  новому
навчальному році.
   Внаслідок раціонального спрямування коштів на зміцнення та
збереження    навчально-житлової    бази,    оновлення
навчально-лабораторного обладнання та комп'ютерного оснащення в
новому навчальному році в більшості навчальних закладах створені
всі умови для проведення навчально-виховного процесу.
   В значній мірі зміцнили свою матеріально-технічну базу і
загальноосвітні навчальні заклади. До початку нового навчального
року завершено будівництво і введено в експлуатацію 51 школу і
добудову на 13607 учнівських місць, у тому числі 8200 учнівських
місць в сільській місцевості.
   Практично всі котельні навчальних закладів, підпорядкованих
міністерству, відремонтовані і знаходяться в робочому стані.
   Завершено будівництво та  реконструкцію  десяти  котелень
професійно-технічних навчальних закладів.
   Проведена організована робота щодо забезпечення навчальних
закладів паливом - завезено близько 40 відсотків вугілля для
відомчих котелень від загальної потреби на опалювальний період.
   Активно ведеться робота по впровадженню енергозберігаючих
заходів,  що  сприяло  скороченню  показників  споживання
паливно-енергетичних ресурсів та води відносно базового рівня
1998 року майже на 37,2 відсотка
   Проте, незважаючи на вжиті заходи, все ж таки залишається ряд
невирішених  проблем в експлуатаційно-господарській діяльності
навчальних закладів.
   Так, потребують ремонту понад 30 тис.  погонних  метрів
зовнішніх інженерних мереж і близько 237 тис. кв. м покрівель, ще
не завершені пускові налагоджувальні роботи 31  котельні  в
професійно-технічних   навчальних   закладах   Вінницької,
Дніпропетровської, Харківської, Хмельницької,  Кіровоградської,
Луганської, Закарпатської, Запорізької областей, в Донецькому
електрометалургійному  технікумі,  Львівському  технічному  та
Надвірнянському коледжах, Дрогобицькому державному педагогічному
університеті, Одеському національному морському  університеті,
Бердянському державному педагогічному університеті.
   Викликає занепокоєння і експлуатаційний стан 68 будівель
навчальних закладів (42 школи), 26 з яких визнані аварійними і
внесені до Галузевої програми модернізації (ліквідації) аварійно
небезпечних об'єктів, затвердженої наказом  міністерства  від
16.07.2004 р. N 590.
   Тільки на  відбудову  26  аварійно-небезпечних  будівель
навчальних закладів, підпорядкованих  міністерству,  необхідно
близько 60 млн.грн.. При складанні проектів державного бюджету
враховується потреба в коштах , в першу чергу, на відновлення
таких об'єктів і окремі з них вже виведено з аварійного стану.
   Дещо низький  рівень  забезпечення  котелень  вугіллям в
професійно-технічних навчальних закладах Донецької, Житомирської,
Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Черкаської
областей,  загальноосвітніх  школах  Одеської,  Сумської  і
Тернопільської областей.
   Незважаючи на  значне  скорочення  показників  споживання
паливно-енергетичних ресурсів та води, заборгованість за спожиті
комунальні послуги за перше півріччя поточного року становить
51,9 млн. грн., в тому числі: теплопостачання - 31,9 млн. грн.,
водопостачання і водовідведення - 9,0 млн. грн., електроенергію -
10,5 млн. грн., природний газ - 0,5 млн. грн.
   Однією з причин такої заборгованості є не виконання в значній
мірі окремими навчальними закладами Указу Президента України від
16 червня 1999 року N 662/99 ( 662/99 ) щодо забезпечення протягом
1999-2004 років оснащення будівель приладами обліку та регулювання
споживання енергоносіїв.
   Значне відставання в оснащенні будівель приладами обліку та
приладами регулювання споживання енергоносіїв спостерігається в
професійно-технічних   навчальних   закладах   Вінницької,
Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Львівської,
Одеської,  Полтавської,  Харківської  областей,  Дрогобицькому
державному  педагогічному  університеті, Одеській національній
академії  харчових  технологій,  Рівненському   державному
гуманітарному університеті, Національному технічному університеті
"Харківський політехнічний інститут".
   Залишається не вирішеним питання поліпшення умов проживання
студентів, учнів та студентських сімей і забезпечення місцями в
гуртожитках іногородніх студентів вищих навчальних закладах III-IV
рівнів акредитації. Однією із головних причин такого стану можна
вважати неефективне використання гуртожитків, зокрема, передача
житлових приміщень в оренду.
   Мають місце  також факти нецільового використання коштів
загального і спеціального фондів, неефективного  використання
навчально-лабораторної  бази,  послаблення  відповідальності
посадових осіб щодо забезпечення заходів по оснащенню об'єктів
приладами обліку і регулювання енергоспоживання.
   Враховуючи вищезазначене, колегія У Х В А Л Ю Є:
 
   1. Визнати, що ситуація з експлуатаційним  станом  ряду
об'єктів, особливо енергетичного призначення, в зимовий період
2004-2005 років потребує вжиття для її вирішення додаткових
заходів.
 
   2. Керівникам місцевих органів управління освітою і наукою
всіх рівнів, навчальних закладів і установ освіти;
 
   2.1. Завершити до 15 листопада поточного року підготовку
об'єктів енергозабезпечення до роботи в зимовий період;
 
   2.2. Вжити заходів щодо своєчасного укладання договорів з
теплопостачальними та газо збутовими підприємствами на споживання
природного газу і теплової енергії від централізованих теплових
мереж в межах коштів, передбачених на їх оплату кошторисами
видатків;
 
   2.3. Забезпечити відповідно до Указу Президента України від
16 червня 1999 року N 662/99 ( 662/99 ) оснащення в 2004 році
об'єктів лічильниками води, природного газу і теплової енергії та
приладами регулювання енергоспоживання;
 
   2.4. Посилити контроль за більш ефективним і раціональним
використанням  коштів  загального  та  спеціального  фондів.
Мобілізувати кошти спеціального фонду на погашення заборгованості
за спожиті комунальні послуги;
 
   2.5. Вжити невідкладних заходів щодо економії енергоресурсів,
зокрема: утеплення (ущільнення) вікон;  регулювання  графіків
проведення   навчально-виховного   процесу  та  споживання
енергоресурсів в залежності від температурних режимів року;
 
   2.6. Забезпечити  виконання  наказу  міністерства  від
15.09.2003 р. N 623 ( v0623290-03 ) "Про припинення передачі в
оренду житлових  та  санітарно-побутових  приміщень  будівель
гуртожитків" та ефективне використання матеріально-технічної бази
за цільовим призначенням.
 
   2.7. Привести до 1 квітня 2005  року  договори  оренди
державного майна у відповідність з діючим законодавством. За
неналежний контроль за дотриманням орендарями істотних  умов
договорів  оренди  (своєчасні розрахунки за оренду майна та
комунальні послуги, інше), міністерством будуть вживатись до
керівників  навчальних  закладів  і  установ  освіти жорсткі
дисциплінарні міри.
 
   3. Начальникам управлінь освіти і науки обласних (міських)
державних адміністрацій, департаменту економіки та фінансування
(Куліков П.М.) при формуванні показників та розподілі видатків
Державного бюджету на 2005 рік і наступні роки, в першу чергу,
враховувати необхідність відбудови аварійно-небезпечних будівель
навчальних  закладів  і  установ  освіти  та  забезпечення
експлуатаційного стану об'єктів тепло-, енергозабезпечення.
 
   4. Начальникам управлінь освіти і науки обласних (міських)
державних  адміністрації  спільно  з  Головами  рад ректорів
(директорів)  забезпечити  в  навчальному  2004/2005  році
стовідсоткове  поселення  іногородніх  студентів  та учнів у
гуртожитки.
 
   5. Департаменту економіки та фінансування (Куліков П.М.)
забезпечити ритмічне фінансування навчальних закладів і установ
освіти на утримання  матеріально-технічної  бази  та  оплату
комунальних послуг відповідно до доведених міністерству видатків
Державного бюджету.
 
   6. Контрольно-ревізійному    відділу     міністерства
(Миргородський В.Л.),  Державній інспекції навчальних закладів
України (Бурлаков О.М.) продовжити  роботу  щодо  подальшого
проведення в навчальних закладах та установах освіти перевірок
фінансово-господарської діяльності, оренди державного майна та її
доцільності, умов проведення навчально-виховного процесу.
 
   7. Звернути  увагу  керівників управлінь освіти і науки
обласних державних адміністрацій, вищих навчальних закладів на
недоліки в роботі по виконанню заходів щодо забезпечення протягом
1999-2004 років оснащення об'єктів професійно-технічних і вищих
навчальних закладів лічильниками води, природного газу, теплової
енергії та приладами регулювання енергоспоживання:
 
Бадюка В.В.     - заступника начальника управління
           освіти і науки Вінницької
           облдержадміністрації
 
Василиненка В.М.  - заступника начальника управління освіти і
           науки Дніпропетровської облдержадміністрації
 
Третяка С.С.    - заступника начальника Головного управління
           освіти і науки Донецької
           облдержадміністрації
 
Сапронова В.І.   - заступника начальника управління освіти і
           науки Запорізької облдержадміністрації
 
Вострякова О.М.   - заступника начальника Головного управління
           освіти і науки Луганської
           облдержадміністрації
 
Сороки М.Я.     - заступника начальника Головного управління
           освіти і науки Львівської
           облдержадміністрації
 
Беспалова О.Т.   - заступника начальника управління освіти і
           науки Одеської облдержадміністрації
 
Падалки А.Я.    - заступника начальника управління освіти і
           науки Полтавської облдержадміністрації
 
Скотного В.Г.    - ректора Дрогобицького державного
           педагогічного університету
 
Єгорова Б.В.    - ректора Одеської національної академії
           харчових технологій
 
Постоловського Р.М. - ректора Рівненського державного
           гуманітарного університету
 
Товажнянського Л.Л. - ректора Національного технічного
           університету "Харківський політехнічний
           інститут"
 
   8. Контроль  за  виконанням рішення колегії покласти на
заступника міністра Богомолова А.Г.
 
 За Голову колегії,
 Т.в.о. міністра                    А.М.Гуржій
 
 
            ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
      про підготовку матеріально-технічної бази
     навчальних закладів та установ освіти і науки
     до роботи в новому 2004-2005 навчальному році і
          в осінньо-зимовий період.
 
   З метою забезпечення сталої роботи навчальних закладів та
установ освіти в новому навчальному році, створення належних умов
навчання та проживання  студентів  та  учнів,  регіональними
управліннями освіти і науки спільно з керівниками навчальних
закладів та установ освіти за поточний період 2004 року було
вирішено ряд найважливіших проблем по приведенню в належний
технічний стан існуючої навчально-житлової бази, що  сприяло
організованому початку навчального 2004-2005 року і виконанню
наказу міністерства від 13.04.2004 року N 294 "Про підготовку
матеріально - технічної бази навчальних закладів та установ освіти
і науки до роботи в новому 2004-2005 навчальному році та в
осінньо-зимовий період".
   В більшості навчальних закладах і установах освіти внаслідок
цілеспрямованого та раціонального спрямування коштів на зміцнення
та   збереження   матеріально-технічної   бази,  оновлення
навчально-лабораторного обладнання і комп'ютерного оснащення, в
поточному  році  створені  прийнятні  умови  для  проведення
навчально-виховного процесу на сучасному рівні.
   Практично всі котельні навчальних закладів, підпорядкованих
міністерству, відремонтовані і знаходяться в експлуатаційному
стані. Завершено будівництво та реконструкцію десяти котелень
професійно-технічних навчальних закладів.
   Проводиться робота  по  забезпеченню  відомчих  котелень
навчальних закладів паливом і на сьогодні завезено вугілля близько
40 відсотків від загальної потреби на опалювальний період.
   В значній мірі зміцнили свою матеріально-технічну базу і
загальноосвітні навчальні заклади. Так,  до  початку  нового
навчального року завершено будівництво і введено в експлуатацію 51
школу і добудову на 13607 учнівських місць, у тому числі на 8200
учнівських місць в сільській місцевості.
   Ведеться робота по впровадженню енергозберігаючих заходів, що
сприяло  скороченню показників споживання паливно-енергетичних
ресурсів та води відносно базового рівня 1998 року майже на 37,2
відсотка.  Активна  робота  в  цьому  напрямку  проведена в
Національному  авіаційному  університеті,  Кримській  академії
природоохоронного  та  курортного  будівництва,  Вінницькому
національному технічному університеті, Ужгородському національному
університеті, Національному університеті "Львівська політехніка",
Полтавському   національному   технічному   університеті,
Тернопільському державному технічному університеті, Національному
гірничому університеті (м.  Дніпропетровськ),  Придніпровській
державній академії    будівництва    та    архітектури
(м. Дніпропетровськ), Дніпродзержинському державному університеті.
   З метою  раціонального  використання  паливно-енергетичних
ресурсів, формування у  населення  ощадливого  ставлення  до
споживання  природних  та енергоресурсів як основи загальної
державної політики енергозбереження в жовтні поточного  року
фахівцями регіональних спеціалізованих груп, створених у провідних
вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації, протягом
жовтня  цього  року  проводилась акція УНаціональний тиждень
енергозбереженняФ.
   За період 1999-2003 років і 9 місяців 2004 року на об'єктах
навчальних  закладів  та  установ  освіти,  підпорядкованих
міністерству,  встановлено  близько  87 відсотків лічильників
теплової енергії, гарячої (холодної) води та природного газу.
   В повному обсязі оснащені приладами обліку об'єкти:
   230 вищих навчальних закладах (із загальної кількості 313)
I-II рівнів акредитації;
   89 вищих навчальних закладах (із загальної кількості 123)
III-IV рівнів акредитації;
   в професійно-технічних     навчальних      закладах
Івано-Франківської,  Рівненської,  Сумської,  Чернівецької  та
Чернігівської областей.
   Однак, незважаючи на вжиті заходи, все ж таки залишається ряд
невирішених проблем в експлуатаційно-господарській  діяльності
навчальних закладів.
   Так, потребують ремонту ще понад 30 тис. погонних метрів
зовнішніх інженерних мереж і майже 237 тис. кв. м покрівель, не
завершений ремонт і пускові налагоджувальні роботи 31 котельні
професійно-технічних   навчальних   закладів   Вінницької,
Дніпропетровської, Харківської, Хмельницької,  Кіровоградської,
Луганської,   Закарпатської   та   Запорізької   областей,
загальноосвітніх шкіл Дніпропетровської, Полтавської та Сумської
областей.
   Викликає занепокоєння і експлуатаційний стан 68  окремих
будівель навчальних закладів ( 42 школи ), 26 з яких визнані
аварійними і  внесені  до  Галузевої  програми  модернізації
(ліквідації) аварійно небезпечних об'єктів, затвердженої наказом
міністерства від 16.07.2004 р. N 590. В  аварійному  стані
знаходяться 42 школи Закарпатської області - 3, Рівненської - 18
та Львівської - 21.
   Для відбудови  тільки  26  аварійно-небезпечних  об'єктів
навчальних закладів, підпорядкованих  міністерству,  необхідно
близько 60 млн.грн. При складанні проектів державного бюджету
міністерством враховується потреба в бюджетних коштах, в першу
чергу, на відновлення таких об'єктів і окремі з них вже виведено з
аварійного стану.
   Незважаючи на те, що енергетична проблема є актуальною для
всіх без виключення галузей господарства і значно впливає на
собівартість товарів і послуг та скорочення показників споживання
паливно-енергетичних ресурсів та води, залишається не вирішеною
проблема оснащення в повному обсязі об'єктів приладами обліку і
регулювання енергоживлення. Причина  криється  не  тільки  в
недостатньому  фінансуванні,  а і в нецільовому використанні
бюджетних коштів. А це, в певній мірі, також негативно впливає на
процес ліквідації заборгованості за спожиті комунальні послуги,
яка за перше півріччя поточного року складає 51,9 млн. грн., в
тому числі борги минулих років - 39,1 млн. грн..
   Так, значне недооснащення приладами обліку постерігається в
професійно-технічних   навчальних   закладах   Вінницької,
Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Львівської,
Одеської,  Полтавської,  Харківської  областей,  Дрогобицькому
державному педагогічному університеті,  Одеській  національній
академії   харчових  технологій,  Рівненському  державному
гуманітарному університеті, Національному технічному університеті
"Харківський політехнічний інститут".
   Окремо слід зазначити, що незважаючи на вжиті міністерством
заходи щодо збереження та раціонального витрачання бюджетних
коштів, ефективного використання  матеріально-технічної  бази,
перевірками ГоловКРУ, контрольно-ревізійним відділом міністерства
та створеними відповідно до наказу міністерства від 21.09.2004 р.
N  744  Регіональними комісіями встановлено , що в окремих
навчальних закладах все ж таки мають місце факти правопорушень, а
саме:
   - не  припинені  дії  договорів  оренди  житлових  та
санітарно-побутових приміщень гуртожитків, що визначено наказом
МОН від 15.09.2003р. N 623 ( v0623290-03 ), Придніпровською
державною  академією будівництва та архітектури (5001 кв.м),
Українським державним   хіміко-технологічним   університетом
(2195 кв.м),  Національною  металургійною  академією  України
(3489 кв.м), Харківським національним університетом (3333 кв.м),
Національним технічним університетом "Харківський політехнічний
інститут" (5063  кв.м),  Харківським  будівельним  технікумом
(3007 кв.м),   Дніпропетровським  індустріальним  технікумом
(1099 кв.м), Дніпропетровським технікум зварювання та електроніки
(838 кв.м), Запорізьким будівельним, Запорізьким електротехнічним
та Одеським автомобільно-дорожнім технікумами (близько 1000 кв.м
кожним);
   - заселені працівниками та сторонніми особами приміщення
гуртожитків  в  Київському  професійному  ліцеї  будівництва,
Київському вищому професійному училищу деревообробки, Київському
професійному   ліцеї   ювелірного   мистецтва,   Одеському
автомобіль-дорожньому технікумі;
   - з порушенням вимог Закону України "Про оренду державного та
комунального майна" ( 2269-12 ) укладені договори оренди  в
Керченському політехнічному технікумі, Сімферопольському технікумі
КНЕУ, Харківському електромеханічному технікумі  транспортного
будівництва,  Чернівецькому  кооперативно-економіко  правовому
коледжі;
   - існує значна заборгованість орендарів за орендну плату в
Українській академії друкарства - 11 тис. грн., Херсонському
державному  педагогічному  університеті  -  9,0  тис.  грн.,
Запорізькому гідроенергетичного технікумі - 32,6 тис.  грн.,
Харківському  машинобудівному  коледжі  -  9,0  тис.  грн.,
Маріупольському електромеханічному технікумі - 9,0 тис. грн.,
Вищому професійному училищі N 3 м. Севастополя - 33,3 тис. грн.,
професійно-технічних  навчальних  закладів  Івано-Франківської
області - 18 тис. грн., Львівської - 9,8 тис. грн., Полтавської -
7,8 тис. грн.
   Зважаючи на ряд об'єктивних фінансово-економічних причин та з
метою забезпечення сталої роботи в  осінньо-зимовий  період,
керівникам місцевих органів управлінь освіти і науки, навчальних
закладів і установ освіти необхідно терміново вжити додаткових
заходів щодо завершення підготовки об'єктів до роботи в зимовий
період, завезення палива, забезпечення контролю за споживанням
енергоносіїв,  виходячи  з обсягів фінансування, передбачених
кошторисами видатків.
 
 Директор департаменту
 економіки та фінансування               П.М.Куліков
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка