Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про результати перевірки виконання умов договорів купівлі-продажу

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            20.10.2004 N 2195
 
 
       Про результати перевірки виконання умов
          договорів купівлі-продажу
 
 
   На виконання  вимог  чинного  законодавства України щодо
здійснення державними органами приватизації контролю за виконанням
умов договорів купівлі-продажу державного майна (далі - договір)
та наказу Фонду державного майна України (далі - Фонд) від
30 жовтня 1997 року N 1160 "Про організацію виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1997 року N 1012",
Фондом, його регіональними відділеннями та Фондом майна АР Крим у
третьому кварталі 2004 року перевірено стан виконання покупцями
державного майна умов укладених договорів.
   Проконтрольовано виконання умов 1458 договорів (25,9 відсотка
всіх договорів, які підлягають контролю протягом поточного року).
Встановлено, що умови переважної кількості договорів виконуються
покупцями  об'єктів приватизації належним чином і своєчасно.
Результати перевірок свідчать про загалом  задовільний  стан
внесення інвестицій у підприємства України на виконання умов
договорів. Обсяги вже  внесених  інвестицій  (за  наростаючим
з 1995  року  підсумком)  становлять  4006,47  млн. грн.,
549,6 млн. дол. США та 15,33 млн. євро, що відповідає обсягам,
передбаченим на цей період умовам договорів. Майже виключено
випадки  невиконання  покупцями  таких  соціально  значущих
зобов'язань, як збереження або створення робочих місць.
   Поряд з цим виявлено 195 договорів (12,7 відсотка кількості
перевірених), умови яких виконуються неналежно (головним чином це
прострочення договірних термінів їх виконання). Як попередній
захід у всіх таких випадках до покупців застосовувались штрафні
санкції.
   Продовжувалась робота по розірванню договорів купівлі-продажу
за невиконання покупцями об'єктів приватизації взятих зобов'язань
та поверненню таких об'єктів у державну власність з метою їх
повторного продажу. Станом на 1 жовтня 2004 року у державну
власність з цією метою повернуто 139 об'єктів З числа вже
повернутих у державну  власність  об'єктів  повторно  продано
68 об'єктів.  Сума коштів, отриманих від повторного продажу,
перевищує отриману від першого продажу у 2,6 раза.
   У третьому  кварталі  2004  року Фонд, його регіональні
відділення та Фонд майна АР Крим забезпечили виконання вимог
організаційно-розпорядчих документів Фонду щодо обсягів охоплення
укладених договорів перевірками та термінів подання своїх звітів
до  Фонду. Поряд з відміченими раніше кращими регіональними
відділеннями Фонду по Черкаській та Львівський областях необхідно
відмітити також регіональні відділення Фонду по Волинській та
Дніпропетровській областях.
   Враховуючи викладене Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити звіт про результати контролю за виконанням умов
договорів купівлі-продажу об'єктів  приватизації,  який  було
здійснено у третьому кварталі 2004 року (додається).
 
   2. Начальникам регіональних відділень Фонду, Голові Фонду
майна АР Крим забезпечити подальшу роботу по  контролю  за
виконанням умов договорів купівлі-продажу відповідно до вимог
законодавчих та нормативних документів.
 
   3. Директору  Департаменту  реалізації  та  контролю  за
виконанням  умов  договорів  купівлі-продажу  Нікітіну  Ю.В.,
начальникам регіональних відділень Фонду, Голові Фонду майна Крим
ввести в практику своєї діяльності:
   при проведенні семінарів на тему реалізації та контролю за
   виконанням умов договорів купівлі-продажу виділяти час для
   висвітлення найбільш досвідченими працівниками регіональних
   відділень свого досвіду діяльності, погляду на певні проблеми
   та пропозицій щодо їх вирішення;
   залучати таких  працівників  до  виступів  на  сторінках
   Державного інформаційного бюлетеня "Про приватизацію";
   застосовувати до  таких  працівників заходи матеріального
   заохочення та відповідні заходи при завершенні проходження
   ними державної служби у зв'язку з виходом на заслужений
   відпочинок.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду Парфененка Д.М.
 
 Голова Фонду                      М.Чечетов
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Фонду державного майна
                   України
                   20.10.2004 N 2195
 
 
                ЗВІТ
       про результати контролю за виконанням
      умов договорів купівлі-продажу, здійсненого
         у третьому кварталі 2004 року
 
 
   Згідно з вимогами статей 7 та 27 Закону України  "Про
приватизацію  державного  майна"  ( 2163-12 ) щодо контролю
державними органами приватизації (далі - орган приватизації) стану
виконання умов договорів купівлі-продажу державного майна (далі -
договорів), постанови Кабінету Міністрів України від 12.09.97
N 1012  (  1012-97-п ) "Про порядок контролю за діяльністю
підприємств, приватизація яких здійснюється за погодженням із
Кабінетом Міністрів України" та згідно з наказом Фонду державного
майна України (далі - Фонд) від 27.02.04 N 372 ( v0372224-04 ) у
третьому  кварталі 2004 року проведено відповідні перевірки,
результати яких свідчать про таке. Станом на 01.10.04 на обліку
державних органів приватизації знаходиться 10720 договорів. З них:
   - договорів  купівлі-продажу  пакетів  акцій  акціонерних
товариств - 1183;
   - договорів  купівлі-продажу цілісних майнових комплексів
(переважно об'єктів малої приватизації) - 6603;
   - договорів   купівлі-продажу   об'єктів  незавершеного
будівництва - 2934.
 
   Із загальної  кількості зазначених, органами приватизації
станом на 01.10.04 контролюється виконання умов за 5640 договорами
(решта 5080 договорів - це договори, умови яких уже виконані,
внаслідок чого ці договори знято з контролю). Протягом кварталу
перевірено стан  виконання  умов  за  1458  договорами,  що
складає 25,9 відсотка договорів із тих, що знаходяться на контролі
(додаток 1). Всі регіональні відділення та Фонд майна АР Крим
забезпечили охоплення перевірками необхідної кількості договорів
як цього вимагають відповідні нормативні документи Фонду.
 
   Порушення тих  чи  інших умов договорів (головним чином
прострочення договірних термінів) виявлено за 195 договорами, що
складає  12,7  відсотка  від загальної кількості перевірених
договорів.
 
   У кожному випадку виявлення порушення до покупців  були
застосовані відповідні санкції, передбачені чинним законодавством
та договорами. Тобто, жодне відхилення від сформульованих згідно з
договорами заходів або від визначених договором термінів їх
виконання не залишилось без відповідного реагування з боку органів
приватизації.  Сума  штрафів  та  пені,  стягнутих  органами
приватизації у звітному кварталі, становить 92,4 тис. грн.
 
   Дані щодо виявлених протягом кварталу порушень умов договорів
є такі.
 
   Найбільше випадків недотримання покупцями взятих зобов'язань
встановлено в частині порядку розрахунків за придбані об'єкти
приватизації.  Це  порушення було виявлено за 76 договорами
(приблизно 5 відсотків із перевірених договорів).
 
   Найбільше таких  випадків   встановлено   регіональними
відділеннями по Донецькій (18), Одеській (11), Львівській (7),
Херсонській (7) областях і по місту Києву (10).
 
   У всіх  випадках  порушення  зазначеної  умови  органи
приватизації    проводять    передбачену   законодавством
претензійно-позовну роботу з боржниками. Так, у Донецькій області
регіональним відділенням за несвоєчасну сплату за овочесховище у
місті Макіївка розпочата претензійно-позовна робота із стягнення з
покупця (ТОВ "Фенікс") пені у сумі 5,5 тис. грн.
 
   Недотримання покупцями порядку державної реєстрації нової
форми власності придбаних об'єктів  приватизації  встановлено
загалом за 20 угодами (1,37 відсотка з перевірених договорів).
Найбільша кількість випадків несвоєчасного виконання цієї умови
виявлена регіональними  відділеннями  Фонду  по  Харківській
(4 об'єкта), Дніпропетровській (3), Чернігівській (4) областях.
 
   Факти невиконання зобов'язань щодо збереження виду діяльності
приватизованих об'єктів протягом кварталу виявлено за 3 договорами
(0,2 відсотка з перевірених договорів) регіональними відділеннями
Фонду по Запорізькій, Луганській, Харківській областях. Так,
регіональним відділенням Фонду по Харківській  області  було
встановлено невиконання покупцем (ЗАТ "Приколотнянська олія")
умови договору щодо збереження профілю діяльності клубу - центру
відпочинку молоді, що знаходився на балансі ВАТ "Приколотнянській
олійно-екстрактний завод. Регіональним відділенням до покупця
застосовуються передбачені законодавством та договором санкції.
 
   Порушень виконання покупцями зобов'язань щодо збереження або
збільшення обсягів виробництва продукції (послуг) у цьому кварталі
не встановлено жодним регіональним відділенням Фонду. На контролі
органів приватизації знаходяться 393 договора (біля 7 відсотків
від  загальної кількості договорів), які містять умову щодо
збереження кількості робочих місць і 246 (4,4 відсотка від
загальної кількості договорів) - щодо створення нових. Протягом
кварталу органами приватизації перевірено стан виконання цих
зобов'язань за 126 та 65 договорами відповідно. В звітному
кварталі органами приватизації не було виявлено жодного порушення
виконання покупцями об'єктів приватизації умов щодо збереження на
момент приватизації  існуючої  кількості  робочих   місць.
За 126 перевіреними договорами, які містять умову щодо збереження
робочих місць, власниками збережено всі робочі місця, які існували
на момент приватизації. Крім того, ними на цих об'єктах створено
додатково 553 робочих місця.
 
   З перевірених договорів, що містять умову про створення нових
робочих місць, виявлено її порушення за 1 договором, а саме:
покупцем недобудови    виробничо-лабораторного     корпусу
ВАТ "Український    конструкторсько-технологічний   інститут
зварювального  виробництва"  (ТОВ  "Тауер")  не  забезпечено
будівництво  об'єкта  у  визначений  договором  термін  з
перепрофілюванням його у сучасний торговий центр; у зв'язку з цим
не створено 150 робочих місць.
 
   Загалом же за 64 договорами, умовами яких була передбачена
організація нових робочих місць, їх на виконання  цих  умов
створено 598.
 
   Приклади створення нових робочих місць внаслідок належного
виконання новими власниками взятих зобов'язань (та понад них) є
такі:
   у місті  Ковелі  (Волинська  область)  за  договором
купівлі-продажу цілісного майнового комплексу аптечного пункту N 3
покупцем (МПП "Ірис") при умові зберігати 1 робоче місце фактично
забезпечено функціонування 3 робочих місць;
   за договором  купівлі-продажу дитячого оздоровчого табору
ім. Терлецького (м. Ялта) покупцем (ТОВ "Іст Інвест") виконана
умова щодо створення 25 нових робочих місць, крім того створено
додатково 40 робочих місць;
   у місті Севастополь за договором купівлі-продажу вбудованих
нежитлових приміщень, розташованих по вул. Крестовського, 39,
покупцем (МПП "Кредо") виконано умову щодо створення на цьому
об'єкті 3 робочих місця, а також додатково створено 9 робочих
місць.
 
   Крім того, органами приватизації виявлена значна кількість
прикладів створення нових робочих місць на підприємствах, де
договорами такі зобов'язання покупців передбачені  не  були.
Перевірками було виявлено 22 таких договора, за якими було
створено 290 нових робочих місць. Так, наприклад:
   за договором купівлі-продажу цілісного майнового комплексу
Тернопільського державного  підприємства  засобів  механізації
(м. Тернопіль) покупцем (ТОВ "СП "Альфа") було створено 10 нових
робочих місць;
   за договором купівлі-продажу цілісного майнового комплексу -
учбово-курсовий  комбінат  у  місці  Хмельницькому  покупцем
(Хмельницький приватний інститут бізнесу) було створено 77 нових
робочих місць;
   у Кіровоградській  області  за  договором купівлі-продажу
приміщення магазину N 35, що знаходиться на балансі Знам'янського
ДВТПРП, покупцем (фізичною особою) створено 35 нових робочих
місць.
 
   У розрізі окремих груп усіх перевірених договорів, стан
виконання їх умов (накопичувальним підсумком) є таким. Найбільша
кількість порушень умов фіксується за договорами купівлі-продажу
об'єктів  незавершеного будівництва (додаток 5). На сьогодні
порушення їх умов органами приватизації виявлено за 355 договорами
(12,0 відсотків від загальної кількості договорів цієї групи).
У повному обсязі виконано умови за 892 договорами (30,4 відсотка).
Ці договори знято з контролю. З договорів, що знаходяться на
контролі органів  приватизації,  термін  виконання  умов  за
1516 договорами  ще  не  закінчився.  Неналежне (несвоєчасне)
виконання умов договорів за цією групою об'єктів має місце у
171 випадках. Найбільш характерними порушеннями є недотримання
термінів закінчення будівництва, переоформлення прав забудовника.
 
   Найбільша кількість  договорів  -  6603,   стосуються
купівлі-продажу об'єктів малої приватизації (додаток 4). З них на
сьогодні умови у повному обсязі виконано за 3839 договорами
(58,1 відсотка від їх загальної кількості). Термін виконання умов
2534 договорів цієї групи (38,3 відсотка) ще не вичерпано.
Невиконання умов виявлене за 134 договорами (2,0 відсотка).
Неналежне (несвоєчасне) виконання умов має місце за 96 договорами
(1,45 відсотка).
 
   Стан виконання умов договорів купівлі-продажу пакетів акцій
(додаток 2) на сьогодні є таким. На обліку органів приватизації
перебуває 1183 договори купівлі-продажу пакетів акцій акціонерних
товариств. За результатами здійсненої перевірки повне і своєчасне
виконання умов відмічено за 862 договорами (майже 73 відсотки від
їх загальної кількості). Терміни дії 217 договорів цієї групи
(18,3 відсотка) не закінчились. Неналежне виконання умов допущено
покупцями за 10 договорами (0,85 відсотка). Невиконання тих чи
інших умов зафіксоване за 94 договорами - 7,95 відсотка від
загальної кількості цих договорів.
 
   Серед вищезазначеної кількості  договорів  купівлі-продажу
пакетів акцій 311 договорів стосуються підприємств, що мають
стратегічне значення для економіки та безпеки держави. З них на
обліку центрального апарату Фонду знаходиться 211 договорів,
регіональних відділень - 100.
 
   Стан виконання цих договорів (додаток 3) такий:
   - за 199 договорами, що становить 63,99 відсотка, умови
виконано у повному обсязі;
   - за 44 договорами (14,15 відсотка) зобов'язання знаходяться
в стадії виконання (інвестиційні зобов'язання та інші зобов'язання
виражені у грошовій формі виконані, а по інших зобов'язаннях
кінцеві терміни виконання ще не закінчились);
   - за 49 договорами (15,75 відсотка) кінцеві терміни внесення
інвестицій та виконання інших зобов'язань ще не закінчились;
   - за 15 договорами (4,82 відсотка) зафіксовано невиконання
умов договорів, зараз здійснюються заходи щодо  забезпечення
безумовного  їх виконання, а в разі недосягнення позитивних
результатів, вживаються заходи  з  розірвання  договорів  та
повернення  пакетів акцій у державну власність (така робота
ведеться за 10 договорами);
   - за 4 договорами (1,29 відсотка) виявлено виконання їх умов
з  простроченням  термінів,  у  зв'язку  з  чим  ведеться
претензійно-позовна робота по стягненню з покупців штрафів.
 
   У центрі уваги органів приватизації постійно знаходиться
питання стану виконання покупцями об'єктів приватизації взятих
інвестиційних зобов'язань (та інших зобов'язань, виражених у
грошовій  формі).  Такі  зобов'язання  містять  831  договір
купівлі-продажу пакетів акцій акціонерних товариств (у тому числі
стратегічно важливих - 224), 397 - договори купівлі-продажу
об'єктів малої приватизації і 52 договори купівлі-продажу об'єктів
незавершеного будівництва.
 
   Договорами передбачено внесення у  приватизовані  об'єкти
протягом 1995-2009 років інвестицій та інших коштів на загальну
суму 6235,77 млн. грн., 949,31 млн. дол. США і 19,26 млн. євро.
Фактично, станом на 15.10.2004, загалом за всіма перерахованими
групами договорів внесено 4006,47 млн. грн., 549,6 млн. дол. США
та 15,33 млн. євро (що відповідає запланованим на період, що
пройшов від 1995 року, обсягам). За окремими групами договорів ці
цифри розподіляються так.
 
   За договорами  купівлі-продажу  пакетів акцій акціонерних
товариств передбачено надходження до акціонерних товариств у
період з 1995 до 2009 року коштів на суму 5749,370 млн. грн.,
943,28 млн. дол. США та 19,26 млн. євро. У тому числі  у
стратегічно важливі об'єкти у період з 1995 по 2009 рік згідно з
договорами повинно бути внесено інвестицій на загальну суму
5027,75 млн. грн., 814,55 млн. дол. США та 19,26 млн. євро. За
даними результатів здійснюваного контролю в акціонерні товариства
вже внесено  3  847,87 млн. грн., 547,08 млн. дол. США та
15,33 млн. євро (додаток 7). У тому числі у стратегічно важливі
підприємства - на суму 3200,966 млн. грн., 434,246 млн. дол. США
та 15,329 млн. євро (додаток 6).
 
   За договорами  купівлі-продажу  об'єктів  незавершеного
будівництва  передбачено виконання їх покупцями інвестиційних
зобов'язань на  загальну  суму  273,66  млн.  грн.  та
5,01 млн.  дол.  США.  За  даними  перевірок  вже  внесено
30,83 млн. грн. і 1,24 млн. дол. США (додаток 8).
 
   За договорами купівлі-продажу об'єктів малої приватизації
(цілісних  майнових  комплексів)  аналогічними  зобов'язаннями
покупців передбачено  виконання  заходів  на  загальну  суму
212,74 млн.  грн.  і 1,02 млн. дол. США. Фактично надійшло
127,78 млн. грн. і 1,28 млн. дол. США (додаток 9).
 
   Традиційно значна увага була приділена контролю за виконанням
умов договорів купівлі-продажу пакетів акцій електроенергетичних
компаній. Таких договорів на обліку У Фонді 15. З них 1 договір
(купівлі-продажу  пакета  акцій  ВАТ "Житомиробленерго") було
укладено у  1996  році,  7  (купівлі-продажу  пакетів  акцій
ВАТ "Тернопільобленерго",      ВАТ     "Львівобленерго",
ВАТ "Полтаваобленерго",   ВАТ   "ЕК   "Чернігівобленерго",
ВАТ "Сумиобленерго",      ВАТ     "Кіровоградобленерго",
ВАТ ДПрикарпаттяобленерго") - у 1998 році, та 7 (купівлі-продажу
пакетів   акцій    ВАТ    "ЕК    "Житомиробленерго",
ЗАТ "А.Е.С.  Київобленерго",  ВАТ  "ЕК  "Севастопольенерго",
ЗАТ "Ей-І-Ес  "Рівнеобленерго",  ВАТ  "Кіровоградобленерго",
ВАТ "ЕК  "Херсонобленерго",  ВАТ  "ЕК  "Одесаобленерго")  -
у 2001 році. Згідно з умовами зазначених договорів протягом
1996-2006 років на розвиток компаній, погашення простроченої
кредиторської заборгованості та на поповнення обігових коштів
передбачено внести інвестицій на загальну суму 1041 млн. грн. та
13,3 млн. дол. США.
 
   Фактично, станом на  15.10.2004,  внесено  інвестицій  -
411,085 млн. грн. та 13,25 млн. дол. США за такими напрямками:
   - на   погашення   кредиторської   заборгованості   -
187,84 млн. грн.;
   - на поповнення обігових коштів - 46,03 млн. грн;
   - на технічний розвиток підприємств - 176,22 млн. грн. та
12,5 млн. дол. США.;
   - на здійснення заходів із захисту екології - 1,0 млн. грн.
та 750 тис. дол. США; Загальні відомості щодо реалізації покупцями
умов договорів є такі.
 
   З числа зазначених договорів умови за 8 виконано своєчасно та
в повному обсязі. Це договори купівлі-продажу пакетів  акцій
ВАТ "ЕК   "Житомиробленерго",   ВАТ   "Тернопільобленерго",
ВАТ "Львівобленерго",      ВАТ      "Полтаваобленерго",
ВАТ "ЕК    "Чернігівобленерго",    ВАТ   "Сумиобленерго",
ВАТ "Кіровоградобленерго", ВАТ "Прикарпаттяобленерго", що були
укладені у 1996-1998 роках. Стан виконання умов решти 7 договорів
продовжує контролюватися. З них незадовільним є стан виконання
зобов'язань покупця лише за 1 договором - купівліпродажу пакета
акцій ВАТ "ЕК "Херсонобленерго". Ним не забезпечується виконання
зобов'язання щодо погашення заборгованості ВАТ за електроенергію,
отриману від державного підприємства  "Енергоринок".  Питання
розглядається в Кабінеті Міністрів України. Рядом міністерств і
установ підготовлено проект відповідного рішення.
 
   На виконання пункту 7 наказу Фонду від 11.03.2003 N 390 щодо
надання у звітах окремим розділом прикладів позитивних результатів
приватизації та заходів, що вживаються у разі невиконання умов
продажу державного майна, наводимо вибірково таку інформацію.
 
   За результатами конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ "Луцький
автомобільний завод", розміром 81,11 відсотка статутного фонду
цього товариства, його власником у 2000 році стало закрите
акціонерне товариство "Український промислово - інвестиційний
концерн" (договір купівлі-продажу від 25.04.2000 N КХІП-260).
Умовами договору передбачений комплекс заходів, що їх зобов'язався
здійснити власник, які зорієнтовані на досягнення взаємопов'язаних
цілей - відродження та розвитку виробництва на підприємстві,
оздоровлення його фінансово-економічного стану та, на цій основі -
поліпшення умов праці та її оплати. Завдяки енергійним діям
власника, який зумів зберегти необхідні інженерні та виробничі
ресурсі, вдало поєднати досвід менеджменту заводу з власним
інвестиційним  потенціалом  життєдіяльність  підприємства було
реанімовано. Так, якщо протягом 1999 року було випущено лише
29 автомобілів, то вже у 2003 році - 11,5 тис. штук, а у планах
2004 року - 30 тис. автомобілів. Заводом здійснюється виробництво
та надання послуг по автомобілям ВАЗ, УАЗ, КІА, ISUZU, HYUNDAI.
Інвестором погашено  прострочену  кредиторську  заборгованість
підприємства з виплати заробітної плати, платежів до бюджету та
відрахувань до Пенсійного фонду у сумі 4,6 млн. грн. В результаті
на підприємстві створюються нові робочі місця (на час приватизації
792, на кінець першого півріччя 2004 року - 901), регулярно
виплачується заробітна плата.
 
   Все це супроводжується планомірними заходами щодо створення
на заводі умов праці, що відповідали б міжнародним стандартам.
Змонтовано  новий  збиральний  конвейєр,  позитивно  оцінений
зарубіжними фахівцями. Впорядковано і утримуються у належному
санітарно-гігієнічному стані побутові приміщення для робітників.
 
   У Миколаївській  області,  за  час  володіння  покупцем
(ЗАТ "Торговий дім "Ленінська кузня") корпоративними правами в
межах придбаного пакета акцій ВАТ "Малярно-ізоляційне підприємство
"Райдуга" значно покращився фінансовий стан підприємства,  в
порівнянні з доприватизаційним періодом обсяги виробництва на
підприємстві зросли у 3,6 рази та збільшився розмір середньої
заробітної плати працюючих на 3 відсотка. Протягом 2004 року на
цьому підприємстві була проведена модернізація виробництва, а саме
були введені в експлуатацію після зміни схеми подачі повітря для
продувки фільтрів два нових фільтри-компресора, зроблені роботи по
відбудові  дизельної  гідрострумної  установки  "Вома  N 2",
електричної "Вома N 1", запущений в експлуатацію новий компресор.
 
   У Черкаській  області  за  час  володіння  покупцем
(ВАТ "Маріупольський  металургійний  комбінат  ім.  Ілліча")
корпоративними правами в межах придбаного у грудні 2003 року
пакета акцій ВАТ "Уманьферммаш", у першому півріччі 2004 року
обсяг промислового виробництва зріс майже вдвічі проти такого ж
періоду минулого року. Вперше за останні роки отримано прибуток,
який склав 438 тис. грн. За 6 місяців 2004 року покупцем було
залучено до  фінансової  стабілізації  підприємства  понад
1,3 млн. грн.,  що  дало  можливість  погасити  кредиторську
заборгованість до бюджету та пенсійного фонду, борг банку за
отримані кредити. Середньомісячна зарплата одного працівника за
січень-червень 2004 року зросла з 315 до 624 грн. Вид діяльності
та номенклатура виробництва збережені.
 
   Аналогічні тенденції   до   позитивних   результатів
спостерігаються і на інших підприємствах, де органами приватизації
контролюється виконання умов договорів.
 
   Так, наприклад, у місті Донецьк за час володіння покупцем
(фізичною особою) нежитлового приміщення створено на об'єкті
приватизації додатково 5 робочих місць (за договором передбачено
створити  лише 2). Крім того, реконструйовано приміщення та
прилеглу територію, на що було витрачено покупцем 15869,6 грн.
У Дніпропетровській області за договором купівлі-продажу пакета
акцій ВАТ "Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва
пасажирських вагонів" покупцем (ТзОВ "AZ Брок") внесені інвестиції
на загальну суму 8,2 млн. грн., з яких придбано сучасне обладнання
на суму 2,87 млн. грн. Обсяги виробництва збільшилися за 8 місяців
2004 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року з
179,9 млн. грн. до 232 млн. грн., тобто на 28,9 відсотка або у
1,29 раза. Середня заробітна плата працівників зросла з 612,8 грн
за 2002 рік до 693,9 грн. за 2003 рік, тобто на 13,2 відсотка або
у 1,13 раза. Вид діяльності та номенклатура виробництва збережено.
 
   Поряд з цим, як вже зазначалося на початку звіту, у кожному
випадку  виявлення  порушення  до  покупців були застосовані
відповідні  санкції,  передбачені  чинним  законодавством  та
договорами. Обсяги застосованих санкцій також наведено. Наприклад,
результати проведеної регіональним відділенням Фонду по місту
Києву перевірки виконання умов договору купівлі-продажу пакета
акцій ВАТ "УкрНДІ текстильної промисловості" показали, що покупець
(ТОВ "Торговий дім "Веретено-текстиль") не виконав інвестиційні
зобов'язання на суму 850 тис. грн., не сплачує пеню у  сумі
145,45 тис.  грн.  Тому  регіональним  відділенням  розпочата
претензійно-позовна робота з розірвання цього договору, повернення
об'єкта у державну власність та стягнення з покупця пені.
 
   Загалом у всіх випадках невиконання покупцями зобов'язань,
після  вичерпання  всіх  можливих  заходів  щодо  досудового
врегулювання проблеми органами приватизації здійснюється робота по
розірванню договорів поверненню проданих за цими  договорами
об'єктів у державну власність з метою подальшого їх продажу більш
ефективним власникам.
 
   В результаті цієї роботи у державну власність, вже повернуто
139 об'єктів.  Претензійно-позовна  робота  по  поверненню
ще 76 об'єктів продовжується.
 
   З числа повернутих об'єктів повторно вже продано 68 (тому
числі: 35 пакетів акцій, 14 цілісних майнових комплексів та
19 об'єктів незавершеного будівництва). Загальна сума коштів,
отриманих від повторного продажу повернутих державі об'єктів,
склала 57 млн. грн. (проти 22 млн. грн., отриманих від першого
продажу цих об'єктів).
 
   У 3 кварталі органами приватизації погоджено 17 договорів
подальшого відчуження власниками приватизованих ними об'єктів, як
це  передбачено  вимогами  Закону  України "Про приватизацію
державного майна" ( 2163-12 ).
 
   Загальними питаннями, які необхідно відмітити у цьому звіті,
є такі.
 
   У вересні  проведено  черговий  семінар  з  працівниками
регіональних відділень Фонду з питань контролю за виконанням умов
договорів купівлі-продажу. Було розглянуто та спільно опрацьовано
проблеми, які виникають у практичній діяльності, намічено плани на
найближчий період. Треба відмітити, що такі контакти поступово
здійснюють свій позитивний вплив на якість роботи, що має вияв як
в  загальній результативності (зменшення числа порушень умов
договорів), так і в окремих складових цієї роботи. Наприклад,
поступово  поліпшується  якість  і змістовність інформаційних
матеріалів регіональних відділень. На сьогодні можна сказати, що
завдяки спільним зусиллям регіональних відділень і Фонду, знайдено
оптимальний склад інформації і форму її подання для узагальнення
Фондом. На достатньому рівні стабілізувались обсяги перевірок,
здійснюваних регіональними відділеннями, загалом  дотримуються
терміни звітування перед Фондом. До позитивних прикладів цієї
роботи, можна віднести (поряд з таким регіональними відділеннями,
які  і раніше відмічалися як кращі - Черкаське, Львівське)
Волинське, Дніпропетровське. Характерним є те, що саме у цих
відділення  напрямок  роботи, про який йдеться, забезпечують
найбільш досвідчені працівники. З огляду на це, представляється
доцільним:
   - у подальшому при проведенні семінарів виділяти спеціальний
час найбільш досвідченим працівникам регіональних відділень для
висвітлення досвіду їх діяльності, погляду на певні проблеми та
пропозицій щодо їх вирішення;
   - залучати  таких  працівників до виступів на сторінках
Державного інформаційного бюлетеня "Про приватизацію";
   - запропонувати керівникам регіональних відділень віднайти
можливості матеріального, морального заохочення таких працівників
та надавати їм відповідну увагу при виході їх на заслужений
відпочинок.
 
   Оскільки проблемні  питання  в  області  законодавчого,
нормативного та методологічного забезпечення роботи по контролю за
виконанням умов продажу державного майна, супутнім напрямкам цієї
роботи та заходи, що здійснюються Фондом до їх вирішення на
семінарі було достатньо висвітлено, у цьому звіті вони  не
подаються.
 
 Директор департаменту                  Ю.Нікітін
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка