Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про сертифікацію суб'єктів, які здійснюють підготовку персоналу з продажу авіаційних перевезень

         МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 740 від 26.12.2000         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   19 січня 2001 р.
                   за N 45/5236
 
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                    транспорту та зв'язку 
    N 307 ( z0688-05 ) від 16.06.2005 )
 
 
      Про затвердження Положення про сертифікацію
     суб'єктів, які здійснюють підготовку персоналу
         з продажу авіаційних перевезень
 
 
 
   Відповідно до Повітряного кодексу України ( 3167-12 ), який
затверджений Постановою  Верховної  Ради України від 4 травня
1993 р. N 3168-XII ( 3168-12 ), та Указу Президента України від
18 жовтня 2000 року N 1143/2000 ( 1143/2000 ) "Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 27 вересня 2000 року
"Про стан авіаційного транспорту та авіаційної промисловості
України" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про сертифікацію суб'єктів,  які
здійснюють підготовку персоналу з продажу авіаційних перевезень,
яке додається.
 
   2.  Державному  департаменту   авіаційного  транспорту
(Шкатюку А.Г.):
   2.1. Подати зазначене Положення у п'ятиденний термін на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
   2.2. Довести вимоги зазначеного Положення до відома агентств
з продажу авіаційних перевезень та авіаперевізників.
   2.3. У місячний термін з моменту реєстрації зазначеного
Положення у Міністерстві юстиції України розпочати сертифікацію
суб'єктів, які здійснюють  підготовку  персоналу  з  продажу
авіаційних перевезень.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра транспорту України А.Ф. Демиденка.
 
 Міністр                       Л.Костюченко
 
                          Затверджено
                        Наказ Міністерства
                        транспорту України
                        26.12.2000 N 740
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   19 січня 2001 р.
                   за N 45/5236
 
              Положення
   про сертифікацію суб'єктів, які здійснюють підготовку
      персоналу з продажу авіаційних перевезень
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Положення про сертифікацію суб'єктів, які здійснюють
підготовку персоналу з продажу авіаційних перевезень (далі -
Положення), розроблено відповідно до Повітряного кодексу України
( 3167-12 ) та постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня
1998 року N 889 ( 889-98-п ) "Про внесення змін і доповнень до
постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993 року
N 819". Дія Положення поширюється на юридичних осіб незалежно від
форм власності, які здійснюють підготовку персоналу з продажу
авіаційних перевезень.
   1.2. Положення встановлює порядок сертифікації суб'єктів, які
здійснюють підготовку персоналу з продажу авіаційних перевезень,
умови отримання авіаперевізниками права на підготовку персоналу з
продажу авіаційних перевезень, обов'язки навчального центру, умови
анулювання сертифіката навчального центру на право підготовки
персоналу з продажу авіаційних перевезень.
   1.3. Сертифікація  суб'єктів,  які  здійснюють підготовку
персоналу  з  продажу  авіаційних  перевезень,  здійснюється
Укравіатрансом.
   1.4. Нормативні посилання
   У цьому   Положенні   наведені  посилання  на  такі
нормативно-правові акти:
   Положення про Державний департамент авіаційного транспорту,
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29.02.2000
N 573 ( 573-2000-п );
   Правила сертифікації  експлуатантів,  затверджені  наказом
Міністерства транспорту України від 29.05.98 N 204 ( z0552-98 ) і
зареєстровані в  Міністерстві  юстиції  України  09.09.98  за
N 552/2992 (далі - Правила сертифікації експлуатантів);
   Положення про сертифікацію суб'єктів, що надають агентські
послуги з продажу авіаційних перевезень на території України,
затверджене наказом Міністерства транспорту України від 27.12.99
N 629 ( z0082-00 ) і зареєстроване в Міністерстві юстиції України
10.02.2000 за N 82/4303;
   рекомендації ICAO, Doc. 9587;
   "Сборник терминов ICAO", Doc. 9713;
   резолюції IATA N 800, 810-г, 814.
 
   1.5. Визначення термінів
   У цьому Положенні терміни мають такі значення:
   Суб'єкти, які здійснюють підготовку персоналу з  продажу
авіаційних перевезень (далі - навчальні центри), - юридичні особи,
які здійснюють підготовку  персоналу  з  продажу  авіаційних
перевезень.
   Підготовка персоналу  з  продажу авіаційних перевезень -
діяльність, яка здійснюється  за  винагороду  та  за  умови
забезпечення необхідного рівня кваліфікації персоналу з продажу
авіаційних перевезень.
   Персонал з продажу авіаційних перевезень - фізичні особи, які
мають відповідну підготовку для здійснення продажу авіаційних
перевезень.
   Сертифікат на право підготовки персоналу з продажу авіаційних
перевезень - документ на право здійснювати підготовку персоналу з
продажу авіаційних перевезень, який видається навчальному центру
Укравіатрансом згідно з цим Положенням і свідчить про те, що
навчальний центр відповідає вимогам цього Положення (далі -
Сертифікат).
 
      2. Порядок сертифікації навчальних центрів
 
   2.1. Для   сертифікації  навчальних  центрів  наказом
Укравіатрансу створюється комісія із  сертифікації  суб'єктів
комерційного  обслуговування  авіаційних  перевезень  (далі -
Комісія).
   2.2. Зі складу Комісії Укравіатранс призначає голову Комісії,
його заступників та відповідального секретаря. При відсутності
голови Комісії його права передаються одному із заступників.
   2.3. Комісія приймає рішення більшістю голосів на закритих
засіданнях у присутності не менше ніж двох третин складу Комісії,
яке оформлюється у вигляді протоколу та підписується усіма членами
Комісії. Окрема думка члена Комісії викладається на окремому
аркуші та додається до рішення Комісії. На підставі рішення
Комісії Укравіатранс видає навчальному центру Сертифікат.
   2.4. Для отримання Сертифіката заявник подає такі документи:
   заяву (на офіційному бланку за підписом керівника) на ім'я
директора Укравіатрансу щодо отримання Сертифіката. У заяві має
бути така інформація:
   місцезнаходження заявника;
   номери телефонів, телефаксів, телексів;
   банківські реквізити (рахунок у гривнях, валютний рахунок).
   До заяви додаються:
   статут, установчий договір, свідоцтво про реєстрацію;
   документи щодо кількості та кваліфікації персоналу;
   програми підготовки персоналу з продажу авіаційних перевезень
(за кожним курсом окремо);
   документи, які підтверджують право  заявника  здійснювати
підготовку  персоналу  з  продажу  авіаційних  перевезень за
спеціалізованими курсами (у разі наявності);
   документи, що  підтверджують  наявність  приміщення  та
технічного обладнання,  потрібного  для  організації  процесу
підготовки персоналу з продажу авіаційних перевезень.
   2.5. Розгляд документів заявника та прийняття рішення щодо
видачі йому Сертифіката здійснюється протягом 20 робочих днів з
дати отримання Укравіатрансом документів від заявника. Зазначені
документи розглядаються після сплати державного збору за розгляд
заяви щодо видачі Сертифіката згідно з Положенням про Державний
спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на
авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних
організаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 28 вересня 1993 року N 819 ( 819-93-п ) (у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998 року  N  889
( 889-98-п ).
   2.6. Достовірність наданої заявником інформації з'ясовується
Комісією шляхом перевірки приміщень та технічного обладнання,
потрібного для організації процесу підготовки персоналу з продажу
авіаційних перевезень. Виявлення недостовірної інформації може
слугувати підставою для відхилення заяви.
   2.7. Після усунення недоліків у термін, установлений рішенням
Комісії, навчальний центр може подати документи вдруге без сплати
державного  збору  за  розгляд  заяви агентства щодо видачі
Сертифіката. У разі недодержання цього терміну навчальний центр
подає заяву на загальних підставах.
   2.8. У разі прийняття рішення щодо видачі навчальному центру
Сертифіката Комісія оформлює Сертифікат (згідно з додатком), який
підписується директором Укравіатрансу.
   2.9. За  отримання  Сертифіката заявник повинен сплатити
державний збір згідно з Положенням про Державний спеціалізований
фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність
та участь України  у  міжнародних  авіаційних  організаціях,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня
1993 року N 819 ( 819-93-п ) (у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 16 червня 1998 року N 889 ( 889-98-п ).
   2.10. Сертифікат видається строком на п'ять років.
   2.11. Видача навчальному центру Сертифіката у разі анулювання
Сертифіката або закінчення терміну дії Сертифіката здійснюється на
загальних підставах.
   2.12. Укравіатранс веде реєстр даних щодо навчальних центрів,
які отримали Сертифікат, присвоює їм реєстраційний код та публікує
реєстр через засоби масової інформації один раз на шість місяців.
 
   3. Умови отримання авіаперевізниками права на підготовку
      персоналу з продажу авіаційних перевезень
 
   3.1. Для здійснення підготовки персоналу з продажу авіаційних
перевезень  авіаперевізник  повинен  отримати   спеціальне
експлуатаційне положення до сертифіката експлуатанта (частина "А")
згідно з Правилами сертифікації експлуатантів ( z0552-98 ).
   3.2. Перевірка авіаперевізника щодо можливості здійснення ним
підготовки персоналу з продажу авіаційних перевезень здійснюється
з  урахуванням  вимог  цього Положення за окремою Програмою
сертифікаційної перевірки, затвердженою Укравіатрансом.
   3.3. Здійснення підготовки персоналу з продажу авіаційних
перевезень авіаперевізником дозволяється при наявності чинних
сертифіката  експлуатанта  та  спеціального  експлуатаційного
положення до сертифіката експлуатанта (частина "А") без отримання
Сертифіката, передбаченого пунктом 2.3 цього Положення.
 
    4. Обов'язки навчального центру. Порядок анулювання
              Сертифіката
 
   4.1. Навчальний центр зобов'язаний:
   мати у своєму штаті не менше трьох фахівців, які закінчили
курси Міжнародної асоціації перевізників повітряного транспорту
(IATA) IATA - UFTAA Standard course або IATA - UFTAA Advance
course, або спеціалізовані курси ТКП та отримали відповідний
документ;
   мати у своєму штаті не менше трьох фахівців, які мають
відповідний документ від системи продажу та бронювання авіаційних
перевезень на право підготовки з цієї системи;
   мати навчальний клас (не менш як на десять місць), який
оснащено  персональними  комп'ютерами,   підключеними   до
автоматизованої системи бронювання та продажу авіаквитків;
   мати відповідне технічне та технологічне обладнання  для
забезпечення підготовки персоналу з продажу авіаційних перевезень;
   мати комплекти навчальних матеріалів за кожним курсом;
   затвердити в Укравіатрансі програми підготовки персоналу з
продажу авіаційних перевезень за кожним курсом;
   затвердити в Укравіатрансі форму документа, який видається
після здачі іспитів;
   надавати інформацію в Укравіатранс щодо слухачів, які пройшли
підготовку та отримали документ, який засвідчує спроможність
агента здійснювати продаж авіаційних перевезень.
   4.2. Дотримання навчальним центром вимог пункту 4.1 цього
Положення визначається Укравіатрансом шляхом перевірки навчального
центру один раз на рік.
   4.3. У  разі виявлення порушень вимог пункту 4.1 цього
Положення Укравіатранс повідомляє про це навчальний центр та
встановлює термін їх усунення. Якщо навчальний центр не усуне
порушення  у  встановлений  термін,  Укравіатранс  анульовує
Сертифікат.
   4.4. У разі анулювання Сертифіката Укравіатранс виключає
навчальний центр з реєстру, встановлює термін з якого документи
про підготовку у відповідному навчальному центрі не є дійсними, та
інформує про це авіаперевізників та агентства.
 
 Начальник Управління міждержавних
 угод та авіаційних перевезень             М.В.Кочубей
 
                        Додаток 1
                    до пункту 2.8 Положення про
                    сертифікацію суб'єктів, які
                    здійснюють підготовку
                    персоналу з продажу
                    авіаційних перевезень
 
 УКРАЇНА          (Державний        UKRAINE
 Міністерство транспорту   Герб      Ministry of Transport
 Державний департамент    України)    State Department of
 авіаційного транспорту           Aviation Transport
 
              Сертифікат
       на право підготовки персоналу з продажу
           авіаційних перевезень
 
              Certificate
       of air services sales personnel training
            Цим свідчиться, що
            This certifies that
   _____________________________________________________,
     (найменування організації / organization name)
  _________________________________________________________,
   (місцезнаходження організації / organization location)
 
відповідає вимогам чинного законодавства України про цивільну
авіацію та Положення про сертифікацію суб'єктів, які здійснюють
підготовку персоналу з продажу авіаційних перевезень, і здатна
здійснювати підготовку зазначеного персоналу.
   Цей Сертифікат не підлягає переданню і буде чинним протягом
зазначеного терміну, якщо не буде анульований.
 
meets the requirements of the Ukrainian civil aviation legislation
and requirements and rules of air services sales personnel
training organizations, and it is authorized to carry out training
of the said personnel.
   This Certificate is non-transferable and, unless  sooner
cancelled, shall continue in effect until otherwise terminated.
 
 Директор ___________________
 Director
 
 Сертифікат N ________________
 Certificate N
 
 Дата введення в дію _________________
 Effective day
 
 Сертифікат дійсний до __________________
 Certificate is valid till
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка