Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо надання органами виконавчої влади аналітичної інформації

      ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             25.01.2005 N 38
 
 
       Про затвердження Методичних рекомендацій
       щодо надання органами виконавчої влади
           аналітичної інформації
 
 
   З метою забезпечення виконання вимог постанови  Кабінету
Міністрів України від 27.09.99 N 1785 ( 1785-99-п ) щодо надання
органами виконавчої влади аналітичної інформації про виконання
вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ) (із
змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 28.10.2004 N 1461 ( 1461-2004-п ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Методичні рекомендації щодо надання органами
виконавчої влади аналітичної інформації про виконання вимог Закону
України  "Про боротьбу з корупцією" відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 27.09.99 N 1785 (із змінами,
внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
28.10.2004 N 1461) (далі - Методичні рекомендації), що додаються.
 
   2. Контрольно-інспекційному управлінню (Курман  С.Є.)  та
управлінню справами (Яремчук І.М.) забезпечити тиражування і
розсилку Методичних рекомендацій міністерствам, іншим центральним
та місцевим органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим.
 
   3. Інформаційно-аналітичному  управлінню  (Балюк  В.В.)
розмістити Методичні рекомендації на веб-сайті Головдержслужби.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Начальника Головдержслужби Ткача В.Д.
 
 Начальник Головдержслужби               Т.Мотренко
 
 
                   Додаток
                   до наказу Головдержслужби
                   25.01.2005 N 38
 
 
           МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
    щодо надання органами виконавчої влади аналітичної
     інформації про виконання вимог Закону України
    "Про боротьбу з корупцією" відповідно до постанови
     Кабінету Міністрів України від 27.09.99 N 1785
    (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету
       Міністрів України від 28.10.2004 N 1461)
 
 
   Метою цих рекомендацій є надання допомоги органам виконавчої
влади щодо підготовки аналітичної інформації про виконання вимог
Закону України "Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ) відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.99 N 1785
( 1785-99-п ) (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 28.10.2004 N 1461 ( 1461-2004-п ).
   Надання Головдержслужбі щоквартальних звітів про виконання
вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР )
постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004  N 1461
( 1461-2004-п ) відмінено.
 
            Загальні положення
 
   Відповідно до  постанови  Кабінету Міністрів України від
27.09.99 N 1785 ( 1785-99-п ) (із змінами, внесеними згідно з
постановою  Кабінету  Міністрів України від 28.10.2004 N 1461
( 1461-2004-п  )  міністерствам,  іншим  центральним  органам
виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
міністерствам і республіканським комітетам Автономної Республіки
Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям необхідно один раз на півріччя - до 15 лютого та до
15 серпня надавати Головдержслужбі аналітичну інформацію про
виконання вимог  Закону України "Про  боротьбу з корупцією"
( 356/95-ВР ) за формою згідно з додатком до зазначеної постанови.
 
   Пункт 1. Загальний аналіз стану виконання вимог Закону у
сфері діяльності органу виконавчої влади
   Необхідно надавати інформацію про проведену протягом звітного
періоду роботу органами виконавчої влади та їх територіальними
підрозділами з метою запобігання проявам корупції:
   на виконання вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією"
( 356/95-ВР ) та положень Концепції боротьби з корупцією на
1998-2005  роки,  затвердженої Указом Президента України від
24.04.98 N 367 ( 367/98 );
   на виконання указів Президента України від 06.02.2003 N 84
( 84/2003 ) "Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення
боротьби з організованою злочинністю і корупцією", від 09.02.2004
N 175 ( 175/2004 ) "Про систему заходів щодо усунення причин та
умов, які сприяють злочинним проявам і корупції", розпоряджень
Кабінету Міністрів України щодо здійснення заходів, спрямованих на
боротьбу з корупцією на поточний рік, та інших нормативно-правових
актів антикорупційного характеру.
   В інформації необхідно зазначити:
   в яких документах органу виконавчої влади  (стратегічні,
робочі плани тощо) знайшли своє відображення вказані заходи;
   яким чином здійснювався контроль за їх виконанням, яким чином
(на засіданнях колегій, координаційного комітету по боротьбі з
корупцією та організованою злочинністю при органі виконавчої
влади, на нарадах тощо) розглядався стан виконання заходів,
спрямованих на запобігання проявам корупції;
   про прийнятті  рішення  щодо  посилення  відповідальності
керівників та підвищення ефективності роботи в цьому напрямі;
про проведену роботу щодо попередження корупційних
злочинів та діянь серед державних службовців.
 
   Пункт 2. Детальний  аналіз виконання окремих положень Закону
( 356/95-ВР ), що встановлюють відповідні вимоги чи обмеження:
 
   Підпункти 1 і 2 пункту 2
   Надаються дані про загальну кількість виявлених корупційних
правопорушень  (складені  адміністративні  протоколи),  заходи
дисциплінарного впливу щодо осіб, притягнутих до адміністративної
відповідальності за корупційні правопорушення, кількість державних
службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій
держави, притягнутих судами до адміністративної відповідальності
за  порушення  вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією"
( 356/95-ВР ). При цьому зазначити кількість осіб, притягнутих за
статтею 7 Закону за корупційні діяння (стаття 1), за статтею 8
(порушення спеціальних обмежень, встановлених статтею 5), за
статтею 9 (порушення вимог фінансового контролю - стаття 6) та
загальну характеристику скоєних ними правопорушень і категорію
посад державних службовців.
 
   Підпункт 3 пункту 2
   Надається інформація  про притягнення до адміністративної
відповідальності за статтею 10 Закону ( 356/95-ВР ) керівників
міністерств  і  відомств,  державних підприємств, установ та
організацій чи їх структурних підрозділів за невжиття заходів щодо
боротьби з корупцією, а саме, невжиття заходів в межах своєї
компетенції у разі виявлення чи отримання ними інформації про
вчинення підлеглим корупційного діяння або порушення спеціальних
обмежень, встановлених статтею 5 Закону, для припинення таких
діянь та неповідомлення про їх вчинення правоохоронним органам.
 
   Підпункт 4 пункту 2
   Подається інформація (органами виконавчої влади, які ведуть
боротьбу з корупцією відповідно до статті 4 Закону ( 356/95-ВР )
про  кількість  осіб,  притягнутих  до  адміністративної
відповідальності за умисне невиконання своїх  обов'язків  по
боротьбі з корупцією (стаття 11). Зокрема, при умисному або
невчасному складанні протоколу про вчинення корупційного діяння чи
іншого правопорушення, пов'язаного з корупцією, при умисному
неподанні до суду протоколу про вчинення корупційного діяння чи
іншого правопорушення, пов'язаного з корупцією, особою, на яку
покладено ці обов'язки.
 
   Підпункти 5 та 6 пункту 2
   Повідомити про:
   кількість осіб, стосовно яких прийнято рішення суду про
заборону займати посади в державних органах та їх апараті протягом
трьох років з дня їх звільнення;
   дотримання судами термінів інформування органів, де працює
державний службовець, щодо прийнятого рішення;
   кількість осіб, звільнених з посад на підставі рішення суду;
кількість осіб, звільнених з посад за власним бажанням і
   згодою сторін, після отримання органом, де працює державний
службовець, рішення суду про звільнення за статтями 7, 8, 9 Закону
( 356/95-ВР ), вказати заходи, вжиті до осіб, винних у неналежному
виконанні рішення суду;
   кількість осіб, звільнених за власним бажанням і згодою
сторін, стосовно яких прийняте рішення суду про звільнення за
статтями 7, 8, 9 Закону ( 356/95-ВР ), до отримання органом, де
працює державний службовець, рішення суду;
   заходи, які вживаються для  недопущення  працевлаштування
правопорушників на державну службу.
 
   Підпункт 7 пункту 2
   Необхідно зазначити про:
   заходи щодо забезпечення відкритості і прозорості в роботі
органів виконавчої влади (розміщення інформаційних матеріалів на
web-сайтах, проведення прес-конференцій,  "гарячих",  "прямих"
ліній, "круглих столів" за участю керівників органів виконавчої
влади, громадськості, висвітлення в загальнодержавних і місцевих
ЗМІ стану боротьби з корупцією, публічні обговорення проектів
нормативно-правових актів);
   стан виконання заходів з посилення відомчого контролю за
відкритістю і прозорістю в роботі органу виконавчої влади.
   Метою заходів має бути сприяння більш широкому інформуванню
населення про діяльність центральних та місцевих органів державної
влади, проведення консультацій з громадськістю на місцевому рівні,
практична реалізація положень законодавства, актів Президента
України з питань забезпечення відкритості та прозорості влади,
розвитку громадського      суспільства,      створення
організаційно-правових  умов  для  реалізації  громадянами
конституційного права на участь в управлінні державними справами.
 
   Підпункт 8 пункту 2
   Необхідно надавати інформацію про заходи, вжиті  органом
виконавчої влади для усунення виявлених прогалин чи колізій у
законодавчому полі, віднесеному до сфери діяльності органу щодо
недопущення корупції, про розгляд на засіданнях колегій та робочих
нарадах питань щодо дотримання вимог законодавства про державну
службу,  боротьбу  з корупцією, стан виконання заходів щодо
запобігання проявам корупції та про прийняті рішення, а також про
пропозиції з питань, що потребують рішень вищих органів влади.
 
   Підпункт 9 пункту 2
   Наводиться інформація про вжиті органами виконавчої влади
заходи щодо регламентації діяльності державних службовців, які
працюють на посадах з високим ризиком прояву корупції, спрямовані
на її запобігання; запровадження навчання для зазначеної категорії
осіб з питань запобігання проявам корупції під час виконання ними
своїх службових обов'язків.
 
   Пункт 3. Висновки та пропозиції щодо необхідності вжиття
заходів, спрямованих на забезпечення безумовного виконання вимог
Закону ( 356/95-ВР )
   На підставі проведеної роботи з дотримання законодавства про
боротьбу з корупцією надається оцінка реального стану справ з цих
питань у відповідному органі виконавчої влади, галузі, сфері та
визначаються необхідні додаткові заходи із запобігання проявам
корупції.
 
   Пункт 4. Додатки
   Аналітична інформація органів виконавчої влади може містити
додатки з окремих питань: порівняльні таблиці, діаграми, графіки,
рішення колегій, навчальні програми, затверджені заходи з питань
запобігання проявам корупції, яку можна використовувати  для
поширення, як позитивного досвіду, серед органів виконавчої влади.
 
 Начальник контрольно-
 інспекційного управління
 Головдержслужби                     С.Курман
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка