Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про шляхи удосконалення нормативно-правової бази та результативність діяльності бюро технічної інвентаризації України за 2003-2004 роки

      КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
        ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             11.11.2004 N 48
 
 
      Про шляхи удосконалення нормативно-правової
       бази та результативність діяльності бюро
    технічної інвентаризації України за 2003-2004 роки
 
 
   Заслухавши інформацію  начальника  Управління експлуатації
житлового  фонду  В.М.Кірюшина  про  шляхи  удосконалення
нормативно-правової  бази  і результативність діяльності бюро
технічної інвентаризації України за 2003-2004 роки та інформацію
Голови  Української  асоціації  бюро технічної інвентаризації
"Укртехінвентаризація" Л.Х.Черненка з цього питання,  колегія
Держжитлокомунгоспу зазначає.
 
   Нині в  Україні  діють  322  госпрозрахункові комунальні
підприємства - бюро технічної інвентаризації, з яких понад 200
міжрайонних  і районних комунальних підприємств, що створені
протягом останніх десяти років.
 
   У  період  2003-2004  років  проведено значну роботу з
удосконалення  нормативно-правової  бази  з  питань технічної
інвентаризації.  За  цей час розроблено і введено в дію у
встановленому  порядку 6 нормативно-методичних документів, на
стадії затвердження спільним наказом з Фондом державного майна
перебуває  Збірник укрупнених показників вартості відтворення
об'єктів-аналогів для оцінки малоповерхових будинків, будівель та
споруд.
 
   Водночас з 18 документів, які нині застосовуються в роботі
БТІ з питань технічної інвентаризації, 9 потребують заміни новими,
потреба в коштах на розроблення яких орієнтовно складає понад
700 тис. гривень.
 
   Українською  асоціацією  бюро  технічної  інвентаризації
"Укртехінвентаризація"  проведено  9  навчань-семінарів  для
працівників бюро технічної інвентаризації, де розглядалася низка
актуальних  питань,  накреслювалися  заходи  щодо  поліпшення
діяльності бюро технічної інвентаризації.
 
   Вивчався  міжнародний досвіт з питань інвентаризації та
реєстрації прав на нерухомість країн Європи та СНД. Керівники бюро
технічної інвентаризації брали участь у семінарах, нарадах з цих
питань  у  Російській  Федерації, Латвії, Білорусі, Франції,
Німеччині.
 
   Разом з тим є недоліки, пов'язані з недосконалістю чинної
нормативної бази, інші проблеми, які потребують вирішення.
 
   З метою подальшого удосконалення нормативно-методичної бази з
питань технічної інвентаризації та вирішення інших проблемних
питань колегія В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Інформації В.М.Кірюшина та Л.Х.Черненка взяти до відома.
   Відзначити, що    завдання    щодо     здійснення
методично-нормативного забезпечення бюро технічної інвентаризації
України з питань технічної інвентаризації виконуються завдяки
плідній  співпраці  з  Українською асоціацією бюро технічної
інвентаризації "Укртехінвентаризація".
 
   2. Управлінню експлуатації житлового фонду (В.М.Кірюшин):
 
   2.1. Вжити заходи щодо внесення до Переліку першочергових
науково-технічних і нормативних розробок у 2005 році нормативних
документів, що стосуються діяльності бюро технічної інвентаризації
і потребують першочергового розроблення та фінансування за рахунок
коштів державного бюджету і, за  умови  співфінансування  з
Українською   асоціацією   бюро  технічної  інвентаризації
"Укртехінвентаризація", забезпечити розроблення:
   - до  01.07.05  -  Інструкції  про  порядок  видачі
довідок-характеристик на обТєкти нерухомого майна, що знаходяться
у  власності  юридичних і фізичних осіб та зареєстровані в
регіональних бюро технічної інвентаризації України;
   - до 01.08.05 - Інструкції про порядок відокремлення житлових
будинків зі складу домоволодінь в містах і селищах міського типу;
   - до 01.12.05 - Інструкції з оцінки будівель та споруд, що
належать громадянам в містах і селищах міського типу України;
   - до  30.12.05 - Інструкції по технічній інвентаризації
водопровідних та каналізаційних мереж.
 
   2.2. Продовжити на договірних засадах співпрацю з Українською
асоціацією БТІ "Укртехінвентаризація" з питань інформаційного
забезпечення,  проведення  навчань-семінарів,  підготовки  та
затвердження  необхідних  для  діяльності  бюро  технічної
інвентаризації інструктивно-нормативних документів тощо.
 
   2.3. До 01.12.04 визначитись з Держкомземом України про
співпрацю щодо приведення чинних нормативних документів з питань
інвентаризації у відповідність з Цивільним  кодексом  України
( 435-15 ), запровадження механізму створення Державного реєстру
прав на нерухоме майно, передбаченого Законом України  "Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень"
( 1952-15 ), та опрацювання проекту постанови Кабінету Міністрів
України "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру прав
на нерухоме майно та їх обмежень".
 
   3. Керівникам  Ресжитлокомунгоспу  АР  Крим,  управлінь
житлово-комунального    господарства   облдержадміністрацій,
Севастопольського  міськжитлоуправління,  Головного  управління
житлово-комунального господарства м. Києва:
 
   3.1. У 15-тиденний термін провести засідання колегій, на яких
розглянути питання організації роботи щодо забезпечення потреб
населення в послугах бюро технічної інвентаризації та прийняти
рішення щодо поліпшення цієї роботи.
 
   3.2. До кінця 2004 року опрацювати питання та внести Комітету
пропозиції щодо можливості запровадження пілотного проекту з
удосконалення роботи регіональних бюро технічної інвентаризації та
їх структурних підрозділів з урахуванням Європейського досвіду та
досвіду інших країн та поступовим доведенням цієї роботи згідно з
Концепцією "Європейський вибір" до рівня європейських стандартів.
 
   4. Контроль  за  виконанням рішення колегії покласти на
заступника Голови Комітету О.Б.Лотоцького.
 
 Голова колегії                     Г.М.Семчук
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка