Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про стан правової роботи у Державному комітеті України з питань житлово-комунального господарства

      КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
        ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             11.11.2004 N 49
 
 
           Про стан правової роботи
         у Державному комітеті України
      з питань житлово-комунального господарства
 
 
   На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 14.12.01 N 1693 ( 1693-2001-п ) "Про вдосконалення правової
роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої
влади" та відповідно до вимог Загального положення про юридичну
службу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади,
державного  підприємства, установи, організації, затвердженого
постановою Кабінету  Міністрів  України  від  27.08.95 N 690
( 690-95-п ),  Державним  комітетом  України  з  питань
житлово-комунального  господарства у своїй структурі створено
Юридичний відділ.
 
   З метою  недопущення  порушень  чинного  законодавства,
забезпечення належного рівня підготовки нормативно-правових актів
Комітету працівники юридичної служби Комітету беруть участь у
нарадах з питань законотворчої діяльності Комітету, опрацьовують
проекти нормативно-правових актів, направлених до Комітету на
погодження, здійснюють опрацювання та контроль за дотриманням
законодавства під час розроблення відомчих нормативно-правових
актів та їх погодженням заінтересованими органами, контроль за
поданням нормативно-правових актів, що зачіпають права, свободи й
законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, на
державну  реєстрацію  до  Міністерства  юстиції  України  в
установленому чинним законодавством порядку, проводять навчання
керівників структурних підрозділів, працівників  Комітету  та
фахівців підприємств, установ, організацій, що належать до сфери
управління Комітету, щодо дотримання вимог Тимчасового регламенту
Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 05.06.00 N 915 ( 915-2000-п ), порядку
державної реєстрації нормативно-правових актів, змін у чинному
законодавстві України.
 
   Констатуючи збільшення кількості нормативно-правових актів,
головним розробником яких є Комітет, необхідно відзначити, що
потребує покращання робота щодо  подання  нормативно-правових
документів Комітету на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України, а також якість підготовки проектів нормативно-правових
актів та дотримання під час їх розроблення правил нормопроектної
техніки.
 
   Протягом 2004 року Юридичним відділом було проведено майже 70
юридичних експертиз проектів нормативно-правових актів, наданих
Комітету на погодження, а також проведено юридичні експертизи 74
договорів  на  створення  науково-технічної  продукції,  27
господарських договорів, 3 міжнародні Меморандуми, 11 договорів
про співробітництво з підприємствами, установами та організаціями.
 
   Правова робота  у  Держжитлокомунгоспі ведеться також на
сторінках "Інформаційного бюлетеня" та веб-сайті Комітету, де
розміщуються проекти нормативно-правових актів для обговорення,
нормативна база та відповіді на звернення громадян, підприємств,
установ та організацій.
 
   Методичне керівництво правовою роботою на підприємствах, в
установах та організаціях, що належать до сфери  управління
Комітету,  здійснюється  шляхом  проведення  перевірок  їх
фінансово-господарської діяльності, моніторингу виконання вимог
нормативно-правових актів, надання відповідних роз'яснень тощо.
 
   Особлива   увага   приділяється  виконанню  вказаними
підприємствами вимог трудового законодавства в частині вчасної
виплати заробітної плати, завдяки чому ця заборгованість значно
знизилася.
 
   Комітетом  здійснюється  постійний  моніторинг  потреби
підвідомчих організацій в юридичних кадрах та наголошується на
необхідності підвищення кваліфікації працівників юридичних служб.
Фахівці  підвідомчих  організацій беруть участь у навчаннях,
семінарах та нарадах, які проводяться Комітетом.
 
   Заслухавши та обговоривши інформацію начальника Юридичного
відділу   М.Г.Агапової  про  стан  правової  роботи  в
Держжитлокомунгоспі України, колегія В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Інформацію начальника Юридичного відділу М.Г.Агапової про
стан правової роботи в Держжитлокомунгоспі України взяти до
відома.
 
   2. Першому заступникові Голови Комітету  у  зв'язках  з
Верховною  Радою  України  В.І.Альохіну,  Юридичному відділу,
начальникам структурних підрозділів Комітету покращити роботу щодо
здійснення правової роботи та правової освіти в Комітеті та
підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери
управління Комітету.
 
   3. Юридичному відділу (М.Г.Агапова):
 
   3.1. У грудні 2004 р. організувати проведення семінару з
керівниками та працівниками юридичних служб підприємств, установ і
організацій, які входять до сфери управління Держжитлокомунгоспу,
на якому розглянути питання щодо останніх змін у законодавстві
України та стану виконання вимог нормативно-правових актів, які
регулюють діяльність галузі.
 
   3.2. У грудні 2004 р. провести навчання з  керівниками
структурних  підрозділів стосовно змін до нормативно-правових
актів,  які  регулюють  питання   державної   реєстрації
нормативно-правових актів.
 
   3.3. Взяти  участь  у  розробленні  навчально-методичного
посібника для посадових осіб місцевих органів виконавчої влади та
органів  місцевого  самоврядування  щодо  діяльності у сфері
житлово-комунального господарства, який планується розробити до
вересня 2005 р. (виконавець - Управління стратегії реформування
житлово-комунального господарства (О.О.Мільнер).
 
   3.4. Забезпечити  щоквартальне  проведення  навчань  з
працівниками  структурних підрозділів Комітету, які визначені
відповідальними за розроблення нормативно-правових актів.
 
   4. Державній  академії  житлово-комунального  господарства
(Г.І.Короткий):
 
   4.1. Постійно забезпечувати оперативне приведення програм
навчальних дисциплін у відповідність до змін чинного законодавства
України.
 
   4.2. Ефективніше     використовувати     можливості
Науково-дослідного  інституту  економіки  житлово-комунального
господарства в процесі впровадження Загальнодержавної програми
реформування і розвитку житлово-комунального господарства  на
2004-2010 рр. ( 1869-15 ).
 
   5. Керівникам підприємств, установ і організацій, які входять
до сфери управління Комітету, до кінця року здійснити заходи щодо
створення належних умов для роботи юридичних служб у частині їх
матеріально-технічного забезпечення.
 
   6. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним,  Київській  та  Севастопольській  міським, районним
державним  адміністраціям,  органам  місцевого  самоврядування
посилити  правову  роботу  з  населенням  стосовно  надання
житлово-комунальних послуг.
 
   7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Першого
заступника Голови Комітету у зв'язках з Верховною Радою України
В.І.Альохіна.
 
 Голова колегії                     Г.М.Семчук
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка