Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про стан погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах житлово-комунального господарства

      КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
        ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             11.11.2004 N 47
 
 
        Про стан погашення заборгованості
      з виплати заробітної плати на підприємствах
        житлово-комунального господарства
 
 
   Обговоривши стан  погашення  заборгованості  з  виплати
заробітної  плати  на  підприємствах  житлово-комунального
господарства, колегія відзначає, що Комітетом разом з місцевими
органами влади, профспілковими органами проведена певна робота з
реалізації Указу  Президента  України  від  25.05.04  N  576
( 576/2004 ) "Про невідкладні заходи щодо завершення погашення
заборгованості із заробітної плати", але заходи, які вживались з
метою повного погашення заборгованості із виплати заробітної плати
до 1 грудня 2004 року, виявилися недостатніми.
 
   Залишається значним  обсяг  невиплаченої заробітної плати
працівникам галузі. Станом на 01.10.04 цей борг складав 65,9 млн.
гривень.
 
   Незадовільний стан   виконання   графіків   погашення
заборгованості з виплати заробітної плати у Дніпропетровській
області (В.П.Мізякін) - 15,0% від загальної суми заборгованості,
Донецькій  (В.Ф.Кіжаєв)  -  відповідно  29,0%,  Черкаській
(Л.Г.Лукієнко)  - 5%. У Вінницькій області допущено приріст
заборгованості з початку року на 1,12 млн.гривень. Викликає
стурбованість стан погашення заборгованості з виплати заробітної
плати на окремих підприємствах галузі, які призупинили свою
діяльність, перебувають на стадії санації або визнані банкрутами.
У Донецькій області борги на таких підприємствах складають 45%
загальної  заборгованості,  у  Полтавській  -  майже 50%, у
Закарпатській - 100%.
 
   З початку 2004 року заборгованість із заробітної  плати
зменшилась на 21,4 млн.грн. (24,5%) порівняно з початком року та
на 11,4 млн.грн. (14,7%) стала меншою порівняно з попереднім
місяцем. Зменшення заборгованості із заробітної плати відбулось у
всіх  підгалузях,  але  вона  залишається  ще  високою:  у
водопровідно-каналізаційному господарстві - 8,1 млн.грн. (12,3%
загальної суми заборгованості), у комунальній теплоенергетиці -
9,7 млн.грн. (14,8%), у житловому господарстві - 28,4 млн.грн.
(43,1%), інші підгалузі - 19,7 млн.грн. (29,8%).
 
   Повністю погашено борг із виплати заробітної  плати  на
підприємствах  житлово-комунального господарства у Рівненській
(Н.І.Весельська),  Харківській  (А.П.Пономарьов)  областях  та
м. Севастополі (Г.М.Плотніков).
 
   Погашення вказаних боргів з перевиконанням графіків відбулось
у  Львівській  (Б.П.Маєвський),  Одеській  (М.Ф.Півторак),
Хмельницькій (В.М.Великий), Чернівецькій (Т.І.Найда) областях.
 
   Позитивна тенденція виконання графіків склалася у областях:
АР Крим (Є.Д.Намяк),  Волинській  (І.М.Корчук),  Житомирській
(Ю.Т.Гамкрелідзе), Івано-Франківській (В.М.Андрієшин), Київській
(В.М.Максименко),  Кіровоградській  (В.І.Гончаров),  Луганській
(М.Д.Андрійчук),   Миколаївській  (А.В.Чорноусов),  Сумській
(М.А.Деркач), Чернігівській (О.О.Бєльський).
 
   За інформацією управлінь житлово-комунального господарства
облдержадміністрацій, на місцях триває робота щодо погашення
заборгованості із заробітної плати на підприємствах  галузі.
Проводиться   систематичний   моніторинг  стану  погашення
заборгованості, затверджені заходи, спрямовані на її розв'язання,
здійснюється контроль за виконанням затверджених графіків. Питання
постійно розглядається на засіданнях колегій та нарадах.
 
   Згідно з інформацією облдержадміністрацій були притягнуті до
відповідальності керівники підприємств та організацій, на яких не
вживалося дієвих заходів щодо погашення заборгованості. Всього з
початку року були розірвані контракти з 41 керівником підприємств,
14 керівникам було винесено догану.
 
   Враховуючи наведене, з метою підвищення ефективності роботи
щодо виконання  Указу Президента України від 25.05.04 N 576
( 576/2004 ) колегія Держжитлокомунгоспу В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Інформацію про стан  виконання  графіків  погашення
заборгованості з виплати заробітної плати працівникам галузі узяти
до відома.
 
   2. Відзначити позитивну роботу  начальників  Рівненського
(Н.І.Весельська),  Харківського  (А.П.Пономарьов)  управлінь
житлово-комунального господарства облдержадміністрацій, управління
житлового  господарства  м. Севастополя  (Г.М.Плотніков),  які
погасили заборгованість із заробітної плати.
 
   3. Попередити    керівників    облжитлокомунуправлінь
Дніпропетровської   (В.П.Мізякін),  Донецької  (В.Ф.Кіжаєв),
Черкаської (Л.Г.Лукієнко), Вінницької (Р.Б.Аксельрод) областей про
їх персональну відповідальність за забезпечення своєчасної виплати
заробітної плати.
 
   4. Рекомендувати   Раді   міністрів   АР    Крим,
обл(міськ)держадміністраціям, місцевим органам виконавчої влади:
   - вжити  додаткових  заходів  щодо  повного  погашення
заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах галузі
до 1 грудня 2004 року;
   - зажадати вжиття вичерпних заходів щодо погашення боргу із
заробітної плати  на  підприємствах,  які  призупинили  свою
діяльність, перебувають на стадії санації або визнані банкрутами;
   - продовжити практику розгляду на засіданнях колегій за
участю керівників та профспілкових комітетів підприємств стану
виконання графіків погашення заборгованості із виплати заробітної
плати;
   - вирішити питання погашення заборгованості  за  спожиті
житлово-комунальні послуги бюджетних установ, які фінансуються з
місцевих бюджетів, та забезпечити оплату поточного споживання в
повному обсязі.
 
   5. Управлінням  водопровідно-каналізаційного  господарства
(В.Є.Хомко),  комунальної  теплоенергетики  (В.М.Бербенець),
експлуатації  житлового  фонду  (В.М.Кірюшин), благоустрою та
комунального   обслуговування   (Я.А.Стеценко),   Відділу
міськелектротранспорту (В.В.Вірченко):
   - провести аналіз виконання графіків погашення заборгованості
з виплати заробітної плати підприємствами житлово-комунального
госполарства;
   - на основі аналізу надати практичну допомогу підприємствам з
ліквідації заборгованості із заробітної плати.
 
   6. Управлінню економіки, ціноутворення та тарифної політики
житлово-комунального господарства (А.А. Кулеша) :
   - продовжити роботу щодо моніторингу погашення заборгованості
із  виплати заробітної плати на підприємствах галузі та на
підприємствах і в організаціях, які належать до сфери управління
Держжитлокомунгоспу, та інформувати керівництво Комітету до 20
числа щомісячно;
   - підготувати лист голові Закарпатської облдержадміністрації
щодо прийняття належних заходів з ліквідації заборгованості із
заробітної  плати  на  підприємствах  житлово-комунального
господарства в м. Хуст.
 
   7. Контроль за виконанням рішення колегії  покласти  на
заступників Голови Комітету відповідно до розподілу обов'язків.
 
 Голова колегії                     Г.М.Семчук
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка