Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про використання полігону злітно-посадкових систем "Нитка"

               Угода
    між Урядом України та Урядом Російської Федерації
  про використання полігону злітно-посадкових систем "Нитка"
 
      ( Угоду ратифіковано Законом
       N 1968-IV ( 1968-15 ) від 01.07.2004 )
 
 
   Уряд України  та  Уряд  Російської  Федерації, які далі
іменуються Сторонами, з метою розвитку Угоди між Урядом України та
Урядом Російської Федерації про військово-технічне співробітництво
від 26 травня 1993 року ( 643_043 ) домовились про таке:
 
               Стаття 1
 
   Сторони зберігають співробітництво, яке склалося в галузі
експлуатації  літаків  розроблених  акціонерним  товариством
відкритого типу "ОКБ СУХОГО", спільного використання полігону
злітно-посадкових  систем  "НИТКА" аеродрому Саки, який далі
іменується полігоном, підтримання його у технічній справності для
проведення випробувань об'єктів авіаційної та морської техніки,
навчання льотного складу Збройних Сил Російської Федерації.
 
               Стаття 2
 
   Українська Сторона   дозволяє   Російській   Стороні
використовувати  полігон  у складі злітно-посадкової смуги з
трампліном і комплексом засобів та механізмів, що забезпечують
трамплінний зліт та аерофінішерну посадку літаків, аеродром з його
повітряним  простором, комплексами та системами  забезпечення
польотів, стоянки та сховища літаків, а також необхідні будівлі та
приміщення, які складають інфраструктуру полігону, надає послуги
щодо підготовки льотного складу, проведення випробувань об'єктів
авіаційної та  морської  техніки,  забезпечення  експлуатації
полігону.
   Перелік військових  об'єктів  полігону,  які  надаються
Російській Стороні Українською Стороною, зазначено у Додатку N 1
цієї Угоди.
   Кордонами земельних ділянок полігону вважається лінія, яка
з'єднує геодезичні знаки та опорні точки на місцевості, координати
яких надаються у Додатку N 2 цієї Угоди.
   Кордони повітряного простору полігону з переліком координатів
приведені у Додатку N 3 цієї Угоди.
 
               Стаття 3
 
   Для освоєння літаків корабельної авіації  та  проведення
випробувань об'єктів авіаційної і морської техніки Російська
Сторона відряджає щорічно у місто Саки (Україна) російських
фахівців з необхідною авіаційною і морською технікою, майном та
витратними матеріалами згідно з Додатком N 4 цієї Угоди у
кількості та на термін, узгоджених Сторонами.
 
               Стаття 4
 
   Російська Сторона  постачає  Українській  Стороні запасні
частини, агрегати, комплектуючі вироби до літаків типу "СУ"
Міністерства оборони України, а також деталі та оснащення, які
необхідні для виконання доробок цих літаків згідно з бюлетенями,
надає  послуги  в галузі експлуатації зазначених літаків на
узгоджену між міністерствами оборони Сторін суму, еквівалентну
витратам Української Сторони за надання полігону для використання
Російською Стороною, підтримання його у справному стані та подані
послуги, які зазначені у статті 2 цієї Угоди.
 
               Стаття 5
 
   Надання Сторонами взаємних послуг військового призначення та
поставки Українській Стороні продукції авіаційної номенклатури,
передбачених статтями 2, 4 цієї Угоди, здійснюється згідно з
Угодою між Урядом України та Урядом Російської Федерації "Про
порядок  взаємних  поставок озброєння та військової техніки,
комплектуючих виробів і запасних частин, організації ремонту та
надання послуг військового призначення" від 8 лютого 1995 року
( 643_058 ).
 
               Стаття 6
 
   Право власності на рухоме та нерухоме майно, придбане для
забезпечення потреб полігону після підписання цієї Угоди, належить
Стороні, яка здійснила фінансування його створення, придбання та
поставки, при цьому Українська Сторона забезпечує його збереження.
Сторони  узгоджують порядок та умови подальшого використання
зазначеного майна після закінчення терміну дії цієї Угоди.
 
               Стаття 7
 
   Українська Сторона не буде без попередньої письмової згоди
Російської  Сторони  продавати  чи передавати третій стороні
продукцію військового призначення, яка належить Російській Стороні
і буде постачатись на полігон у рамках цієї Угоди, а також з усіх
видів робіт, які будуть проводитися в  інтересах  Російської
Федерації.
   Заходи щодо таємності характеристик військової техніки, яка
належить  Російській  Федерації та проходить випробування на
полігоні, проводяться за узгодженням Сторін згідно з положеннями
про протидію іноземним технічним розвідкам, а також міжурядової
Угоди про взаємне забезпечення збереження міждержавних таємниць
від 22 січня 1993 року.
   Перебування громадян третіх країн на території полігону у
термін проведення на ньому робіт в інтересах Російської Федерації
узгоджується Міністерством оборони України  та  Міністерством
оборони  Російської Федерації встановленим порядком згідно з
національним законодавством Сторін.
 
               Стаття 8
 
   Переміщення через митні кордони між Україною та Російською
Федерацією  озброєння,  військової  техніки,  технічного  і
технологічного обладнання, паливо-мастильних матеріалів та інших
матеріальних засобів, які забезпечують функціонування полігону,
навчання льотного складу і проведення випробувань авіаційної та
морської  техніки, а також прибуття та відбуття з полігону
посадових осіб, фахівців промисловості та військовослужбовців,
залучених до робіт на полігоні, здійснюється під митним контролем
без вилучення мита, акцизів та інших податків.
   Митний догляд на полігоні транспортних засобів, вантажів та
осіб, які прибувають на територію полігону та вибувають з його
території, здійснюється у присутності російських фахівців.
 
               Стаття 9
 
   Організаціями, які відповідають за виконання положень цієї
Угоди, є:
   з Української Сторони - Міністерство оборони України;
   з Російської Сторони - Міністерство  оборони  Російської
Федерації  та Міністерство оборонної промисловості Російської
Федерації.
   Використання полігону в інтересах Російської Федерації згідно
з цією Угодою здійснюється за  контрактом  (договором)  між
Міністерством  оборони  України  та  Міністерством  оборонної
промисловості Російської Федерації, який щорічно у четвертому
кварталі  підлягає  коригуванню щодо номенклатури, обсягу та
термінів робіт, що  виконуються  на  полігоні  в  інтересах
Міністерства оборони Російської Федерації.
 
              Стаття 10
 
   Російська Сторона при використанні полігону в рамках цієї
Угоди забезпечує:
   екологічну та  іншу  безпеку  робіт  у  межах полігону,
безперешкодну видачу представникам Державного санітарного  та
екологічного нагляду України інформації про характер робіт, які
проводяться;
   збереження, підтримання  в  належному  стані,  а  також
використання лише за призначенням, виходячи із мети Угоди, що
укладається, військових об'єктів, які вказані у Додатку N 1 до
цієї Угоди, а також іншого рухомого та нерухомого майна, яке
надається Українською Стороною;
   своєчасну ліквідацію аварій та відшкодування,  нанесеного
Україні збитку, якщо такі будуть мати місце.
 
              Стаття 11
 
   Протиріччя, які пов'язані з дією чи тлумаченням цієї Угоди,
будуть вирішуватись Сторонами шляхом переговорів.
 
              Стаття 12
 
   Ця Угода набуває чинності з дня обміну повідомленнями про
виконання Сторонами необхідних внутрішньодержавних процедур, буде
діяти протягом п'яти років і її дія автоматично продовжується на
наступні п'ять років, якщо жодна із Сторін за шість місяців до
закінчення цього терміну письмово не повідомить іншу Сторону про
своє бажання припинити її дію.
   Ця Угода тимчасово застосовується з дня її підписання.
 
   Вчинено у м. Києві 7 лютого 1997 року у двох примірниках,
кожний українською та російською мовами, при цьому обидва тексти
мають однакову силу
 
 За Уряд                   За Уряд
 України                   Російської Федерації
 
                   Додаток N 1
                   до Угоди між Урядом України
                   та Урядом Російської
                   Федерації про використання
                   полігону злітно-посадкових
                   систем "Нитка"
 
               Перелік
          військових об'єктів полігону
         злітно-посадкових систем "Нитка"
------------------------------------------------------------------
|NN |   Найменування об'єкта    | Дата |   Шифр   |
|п.п.|                 |введення| єдиних норм |
|  |                 |    | амортизованих |
|  |                 |    | відрахувань |
|----+----------------------------------+--------+---------------|
|1. |Штаб частини           | 1937 |   10002   |
|2. |Майстерні             | 1979 |   10002   |
|3. |Побутовка (підсобне приміщення)  | 1979 |   10002   |
|4. |Прирельсовий склад        | 1980 |   10002   |
|5. |Караульне приміщення з      | 1981 |   10002   |
|  |залізобетонною огорожею      |    |        |
|  |(на 10 постів)          |    |        |
|6. |Караульне приміщення       | 1980 |   10002   |
|7. |Будова з дизельною електро-    | 1988 |   10002   |
|  |станцією             |    |        |
|8. |Димова труба з каналами      | 1984 |   20325   |
|9. |Утримуючий пристрій        | 1984 |   20325   |
|10. |Морський водозабір        | 1988 |   20138   |
|  |(відстійник з огорожею,      |    |   30109   |
|  |канал для скидання, трубопровід з |    |   10002   |
|  |двома нитками, будови)      |    |        |
|11. |Насосна зворотного водоза-    | 1988 |   10002   |
|  |безпечення            |    |        |
|12. |Флотаційна станція        | 1986 |   20235   |
|  |5 резервуарів           |    |        |
|  |(з них 4 по 100 метрів;      |    |        |
|  |    1 - 10 метрів)       |    |        |
|13. |Камера переключення        | 1985 |   10002   |
|14. |Злітно-посадковий блок      | 1986 |   10001   |
|15. |Резервуар (1000 метрів)      | 1986 |   10001   |
|16. |Резервуар (500 метрів)      | 1986 |   20236   |
|17. |Блок БС - 2 - 2          | 1982 |   10001   |
|18. |Трамплін             | 1984 |   10001   |
|19. |Казарма              | 1953 |   10003   |
------------------------------------------------------------------
 
                   Додаток N 2
                   до Угоди між Урядом України
                   та Урядом Російської
                   Федерації про використання
                   полігону злітно-посадкових
                   систем "Нитка"
 
          Кордони земельних ділянок
      полігону злітно-посадкових систем "Нитка"
------------------------------------------------------------------
|  Найменування знаку, точки  |      Координати     |
|                |--------------------------------|
|                |   Азимут     | Відстань |
|                |  (градусів)    | (метрів) |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|  Геодезичні знаки      |           |     |
|                |           |     |
|1. Больвер морського водозабору|   213 град.   | 1220  |
|                | південний захід  |     |
|2. Дизельна ел.станція     |   277 град.   |  250  |
|                | північний захід  |     |
|3. Технічна позиція      |   11 град.    | 1100  |
|                | північний схід   |     |
|4. Трамплін          |   43 град.    | 2300  |
|                | північний схід   |     |
|5. Злітно-посадкова смуга   |   58 град.    | 3375  |
|                | північний схід   |     |
|                |           |     |
|  Опорна точка        |           |     |
|                |           |     |
|6. Центр палуби злітно-    | 45 град. 4' 58"  |     |
|  посадкового блоку      | 33 град. 35' 5"  |     |
------------------------------------------------------------------
 
                   Додаток N 3
                   до Угоди між Урядом України
                   та Урядом Російської
                   Федерації про використання
                   полігону злітно-посадкових
                   систем "Нитка"
 
          Кордони повітряного простору
      полігону злітно-посадкових систем "Нитка"
------------------------------------------------------------------
|Найменування зони,|   Координати контрольних точок зон    |
|маршруту, висота |    (маршрутів) - широта/довгота     |
|польоту (метрів) |      (градусів, хвилин)        |
|         |---------------------------------------------|
|         | Точка | Точка | Точка | Точка | Точка |
|         |  N 1 |  N 2 |  N 3 |  N 4 |  N 5  |
|------------------+--------+--------+--------+--------+---------|
|1. Зона 41    | 45 - 15| 45 - 20| 45 - 10| 45 - 07|     |
|  2100 - 0100  | 33 - 00| 33 - 15| 33 - 20| 33 - 10|     |
|------------------+--------+--------+--------+--------+---------|
|2. Зона 50    | 44 - 59| 45 - 03| 44 - 50| 44 - 50| 44 - 47|
|  50 - 3000   | 32 - 41| 32 - 58| 33 - 03| 32 - 56| 32 - 43|
|------------------+--------+--------+--------+--------+---------|
|3. Зона 61    | 45 - 08| 45 - 10| 45 - 03| 45 - 02| 45 - 02|
|  50 - 1500   | 33 - 03| 33 - 36| 33 - 45| 33 - 40| 33 - 34|
|------------------+--------+--------+--------+--------+---------|
|4. Маршрут 1   | 45 - 03| 45 - 08| 44 - 50| 44 - 28| 44 - 50|
|  50 - 3600   | 33 - 15| 32 - 50| 32 - 15| 32 - 15| 33 - 05|
|------------------+--------+--------+--------+--------+---------|
|5. Маршрут 2   | 45 - 03| 45 - 08| 45 - 06| 44 - 05| 44 - 50|
|  50 - 3600   | 33 - 15| 32 - 50| 32 - 35| 32 - 38| 33 - 05|
------------------------------------------------------------------
 
                   Додаток N 4
                   до Угоди між Урядом України
                   та Урядом Російської
                   Федерації про використання
                   полігону злітно-посадкових
                   систем "Нитка"
 
               Перелік
    авіаційної техніки, майна і витратних матеріалів,
    які використовуються для проведення випробувань
    авіаційної техніки та підготовки льотного складу
         корабельної авіації Збройних сил
            Російської Федерації
 
------------------------------------------------------------------
|   Найменування           |Одиниця виміру|Кількість|
|---------------------------------------+--------------+---------|
| Авіаційна техніка та майно      |       |     |
|                    |       |     |
|Літаки з одиночним комплектом запасних |       |     |
|частин, інструменту та засобів     |       |     |
|наземного обслуговування -       |       |     |
|всього                 |   штук   |  23  |
|в тому числі:             |       |     |
|                    |       |     |
|- для навчання             |       |     |
| Су-27К і його модифікації      |   -"-   |  14  |
| Су-25УТГ               |   -"-   |   4  |
|                    |       |     |
|- для випробувань           |       |     |
| Су-27К і його модифікації      |   -"-   |   5  |
|                    |       |     |
|Групові комплекти для літаків     |       |     |
|типу Су-27К              |       |     |
| 1 : 5                | комплектів |   5  |
| 1 : 10                |   -"-   |   3  |
| 1 : 30                |   -"-   |   1  |
|                    |       |     |
|Групові комплекти для літаків     |       |     |
|Су-25УТГ                |       |     |
| 1 : 5                |   -"-   |   1  |
| 1 : 10                |   -"-   |   1  |
|---------------------------------------+--------------+---------|
| Витратні матеріали          |       |     |
|                    |       |     |
|авіаційне паливо ТС-1 (Т-2)      |   Тон   |8200   |
|дизельне паливо літнє         |   -"-   | 230   |
|мазут Ф-12 або Ф-5           |   -"-   | 460   |
|бензин Б-93              |   -"-   | 460   |
|бензин "Ніфраз"            |   -"-   |  0,2  |
|технічні масла -            |   -"-   |  3,738 |
|всього                 |       |     |
|в тому числі:             |       |     |
| АМГ-10                |   -"-   |  0,8  |
| МС-20                |   -"-   |  0,5  |
| М-63-10В               |   -"-   |  0,138 |
| ІПМ-10                |   -"-   |  0,5  |
| ВНІІ НП-50-1-4Ф           |   -"-   |  0,3  |
| ВНІІ НП-254             |   -"-   |  0,05 |
| ВНІІ НП-261             |   -"-   |  0,05 |
| ВНІІ НП-266Н             |   -"-   |  0,01 |
| ЦІАТІМ-201              |   -"-   |  0,03 |
| Свинцоль               |   -"-   |  0,01 |
| Антіфріз-65             |       |  0,2  |
|                    |       |     |
|Спирт етиловий ректифікований технічний|   -"-   |  1   |
|(ГОСТ 1300-87)             |       |     |
|                    |       |     |
|Охолоджуюча рідина ОНЖ-65       |   -"-   |  0,6  |
------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка