Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про передачу цілісного майнового комплексу Українського науково-дослідного інституту олій та жирів у відання Української академії аграрних наук

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
        УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
 
              Н А К А З
 
           13.12.2004 N 451/102
 
 
      Про передачу цілісного майнового комплексу
     Українського науково-дослідного інституту олій
       та жирів у відання Української академії
             аграрних наук
 
 
   На виконання  розпорядження  Кабінету  Міністрів  України
від 28 жовтня 2004 р. N 789-р ( 789-2004-р ) "Про передачу
цілісного майнового комплексу Українського  науково-дослідного
інституту олій та жирів у відання Української академії аграрних
наук" Н А К А З У Є М О:
 
   1. Передати станом на 1 грудня 2004 року із сфери управління
Міністерства аграрної політики України у відання Української
академії аграрних наук цілісний майновий комплекс Українського
науково-дослідного інституту  олій  та  жирів  (м.  Харків,
просп. Дзюби, 2а).
   Функції координації  науково-дослідної  роботи  вказаного
інституту  покласти  на  Відділення  харчової  і  переробної
промисловості УААН (Єресько Г.О.), а з питань стандартизації та
метрологічного забезпечення підприємств олійно-жирової галузі - на
Департамент  формування  та  функціонування  аграрного  ринку
Мінагрополітики України (Розгон А.В.).
 
   2. Передачу здійснити в порядку передбаченому постановою
Кабінету Міністрів  України  від 21 вересня 1998 р. N 1482
( 1482-98-п ) "Про передачу  об'єктів  права  державної  та
комунальної власності".
 
   3. Затвердити  комісію  з  приймання-передачі  цілісного
майнового комплексу Українського науково-дослідного інституту олій
та жирів у відання Української академії аграрних наук у складі
згідно з додатком.
 
   4. Голові комісії Єреську Г.О. в тижневий термін з дня
підписання акта приймання - передачі подати матеріали приймання -
передачі на затвердження Міністерству аграрної політики України та
Українській академії аграрних наук.
 
   5. Українському науково-дослідному інституту олій та жирів
(Петік П.Ф.) спільно з Відділенням  харчової  і  переробної
промисловості УААН:
 
   5.1. Підготувати проект плану науково - дослідних робіт
інституту на 2005 рік та в тижневий термін з дня затвердження акта
приймання - передачі подати його на затвердження Президії УААН.
 
   5.2. Забезпечити фінансування плану науково - дослідних робіт
на 2005 рік за рахунок бюджетних коштів, які перераховуються до
спеціального фонду державного бюджету як оплата виконання робіт по
державним науково-технічним програмам УААН і  Мінагрополітики
України  та  власних  коштів  інституту, отриманих від його
господарської діяльності.
 
   6. Управлінню  економічного  розвитку,   фінансів   і
бухгалтерського обліку УААН (Земляна І.Ф.), Департаменту стратегії
розвитку  аграрної  економіки  (Дробот  В.І),  Департаменту
фінансово-кредитної  та  податкової  політики  (Зуб  Г.І.),
Департаменту з управління державною власністю та бухгалтерського
обліку (Калюжний М.Н.) Мінагрополітики разом з іншими підрозділами
УААН і Мінагрополітики, внести відповідні зміни  до  планів
економічного і соціальною розвитку, фінансових планів та переліку
державних підприємств, установ і організацій, що входять до сфери
управління УААН і Мінагрополітики України.
 
   7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра аграрної політики України Сергеєва В.В. та першого
віце-президента УААН Ситника В.П.
 
 Міністр аграрної політики
 України                        В.А.Слаута
 
 Президент Української
 академії аграрних наук                 М.В.Зубець
 
 
                   Додаток
                   до наказу Мінагрополітики
                   України і УААН
                   13.12.2004 N 451/102
 
 
               СКЛАД
     комісії з приймання-передачі цілісного майнового
      комплексу Українського науково-дослідного
     інституту олій та жирів у відання Української
           академії аграрних наук
 
 
1. Єресько      академік - секретар Відділення харчової і
Георгій Олексійович  переробної промисловості УААН, голова
           комісії
 
2. Земляна      начальник Управління економічного розвитку,
Ірина Федорівна    фінансів і бухгалтерського обліку УААН
 
3. Василенко     начальник Відділу правового забезпечення
Олександр Олексійович УААН
 
4. Сандул       начальник Управління економічного аналізу
Олександр Миколайович та стратегії розвитку промисловості
           Державного департаменту продовольства
           Мінагрополітики України
 
5. Пильник      головний спеціаліст асоціації "Укроліяпром"
Лариса Трохимівна   (за згодою)
 
6. Петік       директор Українського науково - дослідного
Павло Федорович    інституту олій та жирів
 
7. Вус        головний бухгалтер Українського
Фаїна Миколаївна   науково-дослідного інституту олій та жирів
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка