Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про організацію проведення та узагальнення результатів бонітування племінних сільськогосподарських тварин

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            03.12.2004 N 439
 
 
      Про організацію проведення та узагальнення
        результатів бонітування племінних
          сільськогосподарських тварин
 
 
   На виконання статті 10 Закону України "Про племінну справу у
тваринництві" ( 3691-12 ) щодо забезпечення оцінки племінних
тварин для внесення  її  до  документів  офіційного  обліку
продуктивності, використання при веденні державних книг племінних
тварин та Державного племінного реєстру Н А К А З У Ю:
 
   1. Суб'єктам племінної справи у тваринництві - власникам
племінних  тварин  проводити бонітування племінного поголів'я
відповідно до вимог інструкцій з бонітування:
   - великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід,
затвердженої наказом Мінагрополітики України від 30.12.2003 N 474
( z0095-04 ) (зареєстровано в Мін'юсті України 21.01.2004 за
N 95/8694);
   - великої рогатої худоби м'ясних порід, затвердженої наказом
Мінагрополітики України від 06.06.2002 N 154 ( z0516-02  )
(зареєстровано в Мін'юсті України 19.06.2002 за N 516/6804);
   - свиней, затвердженої наказом Мінагрополітики України від
17.12.2002 N 396 ( z1027-02 ) (зареєстровано в Мін'юсті України
29.12.2002 за N 1027/7315);
   - овець, затвердженої наказом Мінагрополітики України від
16.07.2003 N 242 ( z0679-03 ) (зареєстровано в Мін'юсті України
05.08.2003 за N 679/8000);
   - коней ( z0993-03 ), затвердженої наказом Мінагрополітики
України від 15.10.2003 N 364 ( z0992-03 ) (зареєстровано в
Мін'юсті України 30.10.2003 за N 992/8313);
   - кролів ( z0933-03 ) і хутрових звірів, затвердженої наказом
Мінагрополітики України від 25.09.2003 N 351 ( z0932-03  )
(зареєстровано в Мін'юсті України 14.10.2003 за N 932/8253);
   - птиці, затвердженої наказом Мінагрополітики України від
22.06.2001 N 179 ( z0846-01 ) (зареєстровано в Мін'юсті України
27.09.2001 за N 846/6037).
 
   2. Міністерству  агропромислового  комплексу  Автономної
Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і
продовольства обласних державних  адміністрацій,  Департаменту
ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною
інспекцією (Микитюк Д.М.), Державному науково-виробничому концерну
"Селекція" (Білоус О.В., за згодою), Національному об'єднанню по
племінній справі   у   тваринництві   "Укрплемоб'єднання"
(Білозерський О.Л., за згодою), виробничо-науковому об'єднанню
"Укрптахопром" (Фролов В.В., за згодою), Національній асоціації
пасічників України "Укрбджолопром" (Бондарчук Л.І., за згодою)
разом з атестованими суб'єктами племінної справи у тваринництві,
яким  присвоєно  статус селекційного центру, та підприємства
(об'єднання) з племінної справи у тваринництві забезпечити:
 
   2.1. Участь своїх фахівців в семінарі-навчанні з питань
організації проведення та узагальнення результатів бонітування
племінних сільськогосподарських тварин.
 
   2.2. Організацію   проведення   бонітування   племінних
сільськогосподарських  тварин  суб'єктами  племінної справи у
тваринництві.
 
   2.3. Виїзд у племінні (кінні) заводи та племінні репродуктори
(вибірково) фахівців (додаток 1) з метою надання практичної
допомоги у проведенні бонітування сільськогосподарських тварин та
аналізу ведення племінного обліку (відповідно до вимог чинних
нормативно-правових актів).
 
   3. Визначити Державний науково-виробничий концерн "Селекція"
організацією,  яка  проводить зведення матеріалів бонітування
сільськогосподарських тварин.
 
   4. Суб'єктам племінної справи у тваринництві - власникам
племінних тварин:
 
   4.1. До 20 січня 2005 року:
   - погодити у районному відділенні статистики та Міністерстві
агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головних
управліннях сільського господарства і продовольства  обласних
державних адміністрацій кількісні та якісні показники стад і
виробничо-господарської діяльності за попередній рік станом на
1 січня згідно з пунктом 2.7.1 Положення про Державний племінний
реєстр, затвердженого спільним наказом Мінагрополітики та УААН від
20.05.2002 N 134/40 ( z0488-02 ) (зареєстровано в Мін'юсті України
10.06.2002 за N 488/6776);
   - затвердити   звіти   про   результати   бонітування
сільськогосподарських тварин у  Міністерстві  агропромислового
комплексу Автономної Республіки Крим та головних управліннях
сільського господарства і  продовольства  обласних  державних
адміністрацій.
 
   4.2. Подати  погоджені  та  затверджені  матеріали  до
10 лютого 2005 року Департаменту ринків продукції тваринництва з
Головдержплемінспекцією згідно з графіком (додаток 2).
 
   5. Державному науково-виробничому концерну "Селекція" разом з
Національним об'єднанням по племінній справі у  тваринництві
"Укрплемоб'єднання",     виробничо-науковим    об'єднанням
"Укрптахопром",  Національною  асоціацією  пасічників  України
"Укрбджолопром" та представниками селекційних центрів:
   - до 10 грудня  2004  року  організувати  та  провести
семінар-навчання з питань організації проведення та узагальнення
результатів бонітування племінних сільськогосподарських тварин;
   - до  25  лютого 2005 року провести аналіз результатів
бонітування сільськогосподарських тварин в розрізі порід і подати
зведені дані та аналіз бонітування до Мінагрополітики.
 
   6. Державному  науково-виробничому концерну "Селекція" до
25 березня 2005 року видати  аналіз  матеріалів  бонітування
племінних  сільськогосподарських  тварин та виконання програм
селекції у тваринництві.
 
   7. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією, Департаменту фінансово-кредитної
та податкової політики (Зуб Г.І.) передбачити фінансування у
грудні поточного року та I кварталі 2005 р. за рахунок коштів
Державного бюджету України на виконання програм селекції  у
тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового
комплексу витрат на виконання пунктів 2, 5 та 6 цього наказу.
 
   8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника Ю.Ф.
 
 Міністр                        В.А.Слаута
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 2.3 наказу
                   Мінагрополітики України
                   03.12.2004 N 439
 
 
               СКЛАД
      робочої групи з надання практичної допомоги
     у проведенні бонітування сільськогосподарських
      тварин та аналізу ведення племінного обліку
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------
| Регіон та  |  Заступники   |  Начальник  |  Керівник  |  Керівник   |
|  області  | начальників   |  обласного  | галузевого | організації  |
|       | (начальник   |  формування  |   або   | (об'єднання)  |
|       |  відділу)    | підприємства |регіонального |   при    |
|       | головного    | (об'єднання) |селекційного | Мінагрополітики |
|       | управління   | з племінної  |  центру   |         |
|       |  с.г. і     |  справи у  |       |         |
|       | продовольства  | тваринництві |       |         |
|       | облдержадмі-  |        |       |         |
|       | ністрації    |        |       |         |
|--------------+------------------+----------------+--------------+-----------------|
|АР Крим    |Косяченко Л.О.  |Єпанов Ю.В.   |Вороненко В.І.|Фролов В.В.   |
|--------------+------------------+----------------+--------------+-----------------|
|Вінницька   |Салига В.С.    |Кочмарук В.С.  |Буркат В.П., |Гнатюк С.А.   |
|       |         |        |Рибалко В.П. |         |
|--------------+------------------+----------------+--------------+-----------------|
|Волинська   |Мельник М.О.   |Шух В.І.    |Буркат В.П.  |Білозерський О.Л.|
|--------------+------------------+----------------+--------------+-----------------|
|Дніпропетров- |Дем'яновський Д.М.|Фесенко В.О.,  |Буркат В.П.  |Білоус О.В.   |
|ська     |         |        |Руденко Є.В., |         |
|       |         |        |Рибалко В.П. |         |
|--------------+------------------+----------------+--------------+-----------------|
|Донецька   |Абальмасов В.С.  |Голованов А.М. |Руденко Є.В. |Гнатюк С.А.   |
|--------------+------------------+----------------+--------------+-----------------|
|Житомирська  |Бабич Л.Ф.    |Гайдаренко М.Й. |Буркат В.П.  |Лісовий Ф.Г.   |
|--------------+------------------+----------------+--------------+-----------------|
|Закарпатська |Тюпа О.І.     |Терпай В.П.   |Глухий В.М.  |Фролов В.В.   |
|--------------+------------------+----------------+--------------+-----------------|
|Запорізька  |Ясинецький О.В.  |Головачов І.Д. |Рибалко В.П. |Гнатюк С.А.   |
|--------------+------------------+----------------+--------------+-----------------|
|Івано-    |Романський Б.В.  |Івасютін Я.Ф.  |Буркат В.П.  |Білозерський О.Л.|
|Франківська  |         |        |       |         |
|--------------+------------------+----------------+--------------+-----------------|
|Київська   |Кондратюк І.Г.  |Курга В.М.   |Буркат В.П.  |Білоус О.В.   |
|       |         |        |Рибалко В.П. |         |
|--------------+------------------+----------------+--------------+-----------------|
|Кіровоградська|Вігура М.В.    |Дахно О.В.   |Бащенко М.І. |Горошко І.Н.   |
|--------------+------------------+----------------+--------------+-----------------|
|Луганська   |Колесник І.В.   |Стегній А.Я.  |Руденко С.В. |Горошко І.Н.   |
|--------------+------------------+----------------+--------------+-----------------|
|Львівська   |Коцюба В.Г.    |Глухий В.М.   |Буркат В.П.  |Білоус О.В.   |
|--------------+------------------+----------------+--------------+-----------------|
|Миколаївська |Бакун М.І.    |Дуплєв А.А.   |Вороненко В.І.|Лісовий Ф.Г.   |
|--------------+------------------+----------------+--------------+-----------------|
|Одеська    |Федоряка В.Н.   |Федоряка В.П.  |Вороненко В.І.|Білоус О.В.   |
|--------------+------------------+----------------+--------------+-----------------|
|Полтавська  |Бєлінський В.О.  |Іванченко М.І. |Руденко С.В. |Гнатюк С.А.   |
|       |         |        |Рибалко В.П. |         |
|--------------+------------------+----------------+--------------+-----------------|
|Рівненська  |Грицай Г.В.    |Чабан І.В.   |Буркат В.П.  |Білозерський О.Л.|
|--------------+------------------+----------------+--------------+-----------------|
|Сумська    |Лобода В.П.    |Ладика В.І.   |Буркат В.П.  |Білоус О.В.   |
|--------------+------------------+----------------+--------------+-----------------|
|Тернопільська |Хома А.І.     |Мостовий Я.М.  |Буркат В.І.  |Лісовий Ф.Г.   |
|--------------+------------------+----------------+--------------+-----------------|
|Харківська  |Скляров Г.А.   |Сагун О.І.   |Руденко С.В. |Фролов В.В.   |
|       |         |        |Рябоконь Ю.О. |         |
|--------------+------------------+----------------+--------------+-----------------|
|Херсонська  |Ланкіна Н.П.   |Головко Ю.С.  |Вороненко В.І.|Лісовий Ф.Г.   |
|--------------+------------------+----------------+--------------+-----------------|
|Хмельницька  |Плюта М.А.    |Вітковський С.Ф.|Буркат В.П.  |Білозерський О.Л.|
|--------------+------------------+----------------+--------------+-----------------|
|Черкаська   |Чернецький А.Г.  |Лаврик М.М.   |Бащенко М.І. |Білоус О.В.   |
|--------------+------------------+----------------+--------------+-----------------|
|Чернівецька  |Коц О.В.     |Новіцький М.В. |Буркат В.П.  |Гнатюк С.А.   |
|--------------+------------------+----------------+--------------+-----------------|
|Чернігівська |Щербань А.М.   |Данілєвський О.О|Буркат В.П.  |Білозерський О.Л.|
-------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 4.2 наказу
                   Мінагрополітики України
                   03.12.2004 N 439
 
 
               ГРАФІК
       подання Департаменту ринків продукції
      тваринництва з Головною державною племінною
        інспекцією матеріалів по бонітуванню
        великої рогатої худоби, молочних,
        молочно-м'ясних та м'ясних порід,
          свиней, овець, коней, кролів
         та хутрових звірів за 2004 рік
 
 
------------------------------------------------------------------
|    Регіон та області    |  Дата подання матеріалів в  |
|                |     лютому 2005 р.    |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Автономна Республіка Крим    |2               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Вінницька            |8               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Волинська            |7               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Дніпропетровська        |7               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Донецька            |3               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Житомирська           |8               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Закарпатська          |2               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Запорізька           |4               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Івано-Франківська        |2               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Київська            |9               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Кіровоградська         |7               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Луганська            |2               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Львівська            |7               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Миколаївська          |3               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Одеська             |4               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Полтавська           |9               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Рівненська           |4               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Сумська             |9               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Тернопільська          |3               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Харківська           |7               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Херсонська           |4               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Хмельницька           |8               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Черкаська            |9               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Чернівецька           |3               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Чернігівська          |8               |
------------------------------------------------------------------
 
   Примітка. Кожний племінний завод та племінні репродуктори
окремо - зведені форми відповідно до видів тварин (7-мол, 7-м'яс,
7-св, 6-в, 6-всм, 11-к, 9-крол, 6-зв).
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка