Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про відзначення роботи членів експертних рад

         ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            04.11.2004 N 624
 
 
      Про відзначення роботи членів експертних рад
 
 
   У зв'язку із закінченням строку перебування в експертних
радах  Вищої  атестаційної  комісії  України  2002-2004 рр.
Н А К А З У Ю:
 
   За сумлінну роботу з виконання наукової  експертизи  та
атестації наукових кадрів вищої кваліфікації в експертних радах з
медичних, медико-біологічних та фармацевтичних наук ВАК України
висловити подяку членам експертних рад:
 
   Антипкіну     члену-кореспонденту АМН України, доктору
Юрію Геннадійовичу   медичних наук, професору, заступника
            директора з наукової роботи Інституту
            педіатрії, акушерства і гінекології АМН
            України;
 
   Богдановій-    кандидату медичних наук, помічнику
   Погорецькій    головного вченого секретаря Президії
Людмилі Олексіївні   Академії медичних наук України, вченому
            секретарю експертної ради ВАК з
            профілактичної медицини;
 
   Бондарю      академіку АМН України, доктору медичних
Григорію Васильовичу  наук, професору, завідувачу кафедри
            онкології Донецького державного медичного
            Університету ім. М. Горького МОЗ України;
 
   Горбаню      Доктору медичних наук, професору, керівнику
Євгену Миколайовичу  лабораторії радіобіології Інституту
            геронтології АМН України;
 
   Гулій       члену-кореспонденту НАН та АМН України,
Надії Максимівні    доктору біологічних наук, професору,
            завідувачу відділу біохімії ліпідів
            Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна
            НАН України;
 
   Запорожану    академіку АМН України, доктору медичних
Валерію Миколайовичу  наук, професору, ректору Одеського
            державного медичного університету МОЗ
            України;
 
   Зербіно      академіку АМН України, члену-кореспонденту
Дмитру Діонисовичу   НАН України, доктору медичних наук,
            професору кафедри патологічної анатомії
            з курсом судової медицини Львівського
            національного медичного університету
            ім. Данила Галицького МОЗ України,
            директору Інституту патології Львівського
            національного медичного університету
            ім. Данила Галицького МОЗ України;
 
   Зіньковському   члену-кореспонденту АМН України, доктору
Михайлу Францевичу   медичних наук, професору, завідувачу
            відділу природжених вад серця Інституту
            серцево-судинної хірургії АМН України;
 
   Коваленку     члену-кореспонденту АМН України, доктору
Володимиру       медичних наук, професору, директору
Миколайовичу      Інституту кардіології ім. акад.
            М.Д. Стражеска АМН України, заступнику
            голови експертної ради ВАК України з
            клінічної медицини (внутрішні хвороби);
 
   Коржу       доктору медичних наук, професору, директору
Миколі Олексійовичу  Інституту патології хребта та суглобів
            ім. М.І. Ситенка АМН України;
 
   Кресюну
Валентину Йосиповичу  члену-кореспонденту АМН України, доктору
            медичних наук, професору, завідувачу
            кафедри загальної та клінічної фармакології
            Одеського державного медичного університету
            МОЗ України;
 
   Крись-Пугачу   Доктору медичних наук, професору,
Анатолію Павловичу   керівнику клініки дитячої травматології
            та ортопедії Інституту травматології
            та ортопедії АМН України;
 
   Лободі      члену-кореспонденту медичних АМН України,
Михайлу Васильовичу  доктору медичних наук, професору, депутату
            Верховної Ради України;
 
   Міхньову     члену-кореспонденту АМН України, доктору
Анатолію        медичних наук, професору, головному вченому
Володимировичу     секретарю президії Академії медичних
            наук України, голові експертної ради з
            профілактичної медицини;
 
   Палію       доктору медичних наук, професору,
Гордію Кіндратовичу  завідувачу кафедри мікробіології,
            вірусології та імунології Вінницького
            національного медичного університету
            ім. М.І. Пирогова МОЗ України;
 
   Пасєчнікову    доктору медичних наук, професору,
Сергію Петровичу    завідувачу відділу запальних захворювань
            нирок, сечовивідних шляхів та чоловічих
            статевих органів Інституту урології АМН
            України, професору кафедри урології
            Національного медичного університету
            імені О.О. Богомольця
 
   Педаченку     члену-кореспонденту АМН України, доктору
Євгену Георгійовичу  медичних наук, професору, завідувачу
            відділу черепно-мозкової травми Інституту
            нейрохірургії імені академіка
            Ромоданова А.П.  АМН  України,  голові
            експертної ради ВАК України з клінічної
            медицини (хірургічні хвороби);
 
   Проданчуку    члену-кореспонденту АМН України, доктору
Миколі Георгійовичу  медичних наук, професору, директору
            Інституту екогігієни і токсикології ім.
            Л.І. Медведя МОЗ України;
 
   Сергієнку     доктору медичних наук, професору,
Олександру       завідувачу кафедри ендокринології
Олексійовичу      Львівського національного медичного
            університету ім. Данила Галицького
            МОЗ України;
 
   Серединській   кандидату медичних наук, провідному
Наталі Миколаївні   науковому співробітнику відділу
            фармакології серцево-судинних засобів
            Інституту фармакології та токсикології
            АМН України, вченому секретарю експертної
            ради з медико-біологічних та
            фармацевтичних наук ВАК України;
 
   Скрипнікову    доктору медичних наук, професору,
Миколі Сергійовичу   завідувачу кафедри топографічної анатомії
            Української медичної стоматологічної
            академії МОЗ України;
 
   Стефанову     Академіку АМН України, доктору біологічних
Олександру       наук, професору, директору Інституту
Вікторовичу      фармакології та токсикології АМН України,
            голові експертної ради з
            медико-біологічних та фармацевтичних наук
            ВАК України;
 
   Тімену      члену-кореспонденту АМН України, доктору
Григорію Еліазаровичу медичних наук, професору, завідувачу
            дитячого відділення Інституту
            отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка
            АМН України;
 
   Філіппову     члену-кореспонденту АМН України, доктору
Юрію Олександровичу  медичних наук, професору, директору
            Інституту гастроентерології АМН України;
 
   Фоміну      члену-кореспонденту АМН України, доктору
Петру Дмитровичу    медичних наук, професору, завідувачу
            кафедри госпітальної хірургії N 2
            Національного медичного університету
            імені О.О. Богомольця;
 
   Фролову      члену-кореспонденту АМН України, доктору
Аркадію Федоровичу   медичних наук, професору, завідувачу
            кафедри епідеміології Київської медичної
            академії післядипломної освіти ім.
            П.Л. Шупика МОЗ України;
 
   Чуприкову     доктору медичних наук, професору,
Анатолію Павловичу   завідувачу кафедри дитячої, соціальної
            та судової психіатрії Київської медичної
            академії післядипломної освіти ім.
            П.Л. Шупика МОЗ України.
 
 Голова ВАК України                  В.Ф.Мачулін
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка