Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Методичні рекомендації з питань порядку утворення закордонних виборчих дільниць, дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, складання та уточнення списку виборців на закордонних виборчих дільницях

          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            27.08.2004 N 415
 
      Про Методичні рекомендації з питань порядку
       утворення закордонних виборчих дільниць,
       дільничних виборчих комісій закордонних
      виборчих дільниць, складання та уточнення
         списку виборців на закордонних
            виборчих дільницях
 
 
   З метою забезпечення однакового застосування Закону України
"Про вибори Президента України" ( 474-14 )   відповідно  до
статті 20, частини третьої статті 21,  статті  24,  пункту 1
частини другої статті 25, статті 35 Закону України "Про вибори
Президента України", керуючись статтями 12, 13, пунктами 1-5
статті 17, пунктами 1, 5 статті 18 Закону України "Про Центральну
виборчу комісію" ( 1932-15 ),  Центральна   виборча  комісія
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити  Методичні  рекомендації  з питань порядку
утворення закордонних виборчих дільниць, дільничних  виборчих
комісій закордонних виборчих дільниць, складання та уточнення
списку виборців на закордонних виборчих дільницях (додаються).
 
   2. Ці  Методичні  рекомендації  надіслати  Міністерству
закордонних справ України, кандидатам на пост Президента України,
територіальним виборчим комісіям та дільничним виборчим комісіям
закордонних виборчих дільниць після їх утворення.
 
 Голова Центральної виборчої комісії           С.КІВАЛОВ
 
 
                     Додаток
             до постанови Центральної виборчої комісії
                від 27 серпня 2004 року N 415
 
           МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
     з питань порядку утворення закордонних виборчих
    дільниць, дільничних виборчих комісій закордонних
     виборчих дільниць, складання та уточнення списку
      виборців на закордонних виборчих дільницях
 
 
    1. Порядок утворення закордонних виборчих дільниць
 
   Відповідно до статті 20 Закону України "Про вибори Президента
України" ( 474-14 )  для проведення голосування та підрахунку
голосів по виборах Президента України при дипломатичних та інших
офіційних представництвах і консульських установах України за
кордоном, у військових частинах (формуваннях), дислокованих за
межами України, за поданням Міністерства закордонних справ України
Центральною  виборчою комісією утворюються закордонні виборчі
дільниці з кількістю виборців від 20 до 3000 осіб.
 
   Якщо на відповідній території налічується менше 20 або більше
3000 виборців і їх (або якщо їх надлишок) неможливо віднести до
іншої виборчої дільниці або неможливо утворити додаткову виборчу
дільницю на цій території, закордонна виборча дільниця може бути
утворена Центральною виборчою комісією за поданням Міністерства
закордонних  справ України з меншою або більшою чисельністю
виборців.
 
   У виняткових випадках (відкриття нових дипломатичних чи інших
офіційних  представництв або консульських установ України за
кордоном; передислокація  військових  частин  (формувань)  за
кордоном; виявлення місць компактного проживання, перебування або
здійснення трудової діяльності виборців  за  кордоном),  які
обумовлюють необхідність утворення нових закордонних виборчих
дільниць з метою забезпечення конституційних  виборчих  прав
громадян України, які перебувають за кордоном, закордонні виборчі
дільниці можуть утворюватися Центральною виборчою комісією за
поданням Міністерства закордонних справ України не  пізніш  як
за 7 днів до дня виборів.
 
   До 30 серпня 2004 року  включно  (у  винятковому  випадку
до 15 жовтня 2004 року включно) керівник дипломатичного чи іншого
офіційного представництва або консульської установи України за
кордоном звертається до Міністерства закордонних справ України з
пропозиціями, в яких зазначаються відомості  щодо  утворення
виборчих  дільниць у межах певної адміністративної території
(держави перебування, країни акредитації дипломатичної установи,
консульського округу або його частини).
 
   До пропозицій щодо утворення закордонної виборчої дільниці
при дипломатичному чи іншому офіційному  представництві  або
консульській установі України за кордоном у винятковому випадку у
місцях компактного проживання, перебування або здійснення трудової
діяльності громадян України обов'язково додаються:
 
   - обґрунтування необхідності утворення закордонної виборчої
дільниці при дипломатичному чи іншому офіційному представництві
або консульській установі України за кордоном у місці компактного
проживання, перебування або  здійснення  трудової  діяльності
виборців;
 
   - письмова згода відповідних органів влади країни перебування
на  утворення  закордонної  виборчої  дільниці  за  межами
представництва, установи;
 
   - підтвердження  наявності приміщення для голосування та
приміщення для дільничної виборчої комісії відповідно до частини
другої статті 74 Закону України "Про вибори Президента  України"
( 474-14 ) та постанови Центральної виборчої комісії від 28 липня
2004 року N 257 ( v0257359-04 );
 
   - особисті заяви виборців (не менше 20), які перебувають на
консульському обліку,  щодо  утворення  закордонної  виборчої
дільниці.
 
   До 1 вересня 2004 року включно  (у  винятковому  випадку
до 18 жовтня 2004 року включно) Міністерство закордонних справ
України разом із зазначеними пропозиціями керівників дипломатичних
та інших офіційних представництв і консульських установ України за
кордоном надсилає до Центральної виборчої комісії подання щодо
утворення закордонних виборчих дільниць (додатки 1, 2).
 
   У поданні Міністерства закордонних справ України обов'язково
зазначаються:
 
   - назва іноземної держави;
 
   - назва  та  адреса  дипломатичного,  іншого  офіційного
представництва або консульської установи України за кордоном,
найменування  та  адреса  військової  частини  (формування),
дислокованої за межами України;
 
   - місцезнаходження та адреса дільничної виборчої комісії та
приміщення для голосування;
 
   - межі кожної виборчої дільниці з урахуванням територій
консульських округів або їх частин;
 
   - орієнтовна кількість виборців, які будуть внесені  до
списків виборців та візьмуть участь у голосуванні в день виборів.
 
   У поданні  Міністерства  закордонних  справ України щодо
утворення закордонної виборчої дільниці у винятковому випадку,
крім вищезазначених, обов'язково зазначаються наступні відомості:
 
   - обґрунтування необхідності утворення закордонної виборчої
дільниці при дипломатичному чи іншому офіційному представництві
або консульській установі України за кордоном у винятковому
випадку в місці компактного проживання, перебування або здійснення
трудової діяльності виборців;
 
   - наявність письмової згоди відповідних органів влади країни
перебування на утворення закордонної виборчої дільниці за межами
представництва, установи;
 
   - наявність приміщення для дільничної виборчої комісії та
приміщення для голосування, які відповідають вимогам частини
другої статті 74 Закону України "Про вибори Президента  України"
( 474-14 ) та постанови Центральної виборчої комісії від 28 липня
2004 року N 257 ( v0257359-04 );
 
   - кількість  виборців,  які перебувають на консульському
обліку, проживаючи на території виборчої дільниці, що пропонується
утворити.
 
   Подання Міністерства закордонних справ України підписується
Міністром закордонних справ України або його заступником та
скріплюється печаткою.
 
   Розглянувши подання Міністерства закордонних справ України та
додані до нього пропозиції керівників дипломатичних та інших
офіційних  представництв  і  консульських установ України за
кордоном, Центральна виборча комісія до 10 вересня 2004 року
включно (у винятковому випадку до 23 жовтня 2004 року включно)
утворює закордонні виборчі  дільниці,  встановлює  їх  єдину
нумерацію.
 
   Рішення Центральної  виборчої  комісії  про  утворення
закордонних виборчих дільниць оприлюднюється в газетах "Голос
України" та "Урядовий кур'єр" не пізніш як на п'ятий день після
дня прийняття цього рішення. У разі утворення закордонної виборчої
дільниці  у винятковому випадку рішення Центральної виборчої
комісії оприлюднюється у тому ж порядку не пізніш як за п'ять днів
до дня виборів.
 
   Закордонні виборчі дільниці складають окремий закордонний
виборчий округ.
 
     2. Порядок утворення дільничних виборчих комісій
         закордонних виборчих дільниць
 
   Відповідно до статті 24 Закону України "Про вибори Президента
України" ( 474-14 ) дільничні виборчі комісії закордонних виборчих
дільниць утворюються Центральною виборчою комісією до 25 вересня
2004 року включно на підставі пропозицій кандидатів на пост
Президента України (не більше двох осіб на дільницю від одного
кандидата) у разі їх наявності та подання Міністерства закордонних
справ України.
 
   Центральна виборча   комісія   здійснює   повноваження
територіальної виборчої комісії в окремому закордонному виборчому
окрузі.
 
   Дільничні виборчі  комісії  закордонних виборчих дільниць
утворюються у складі не менше дванадцяти осіб. На закордонних
виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує п'ятдесяти
осіб, дільнична виборча комісія може утворюватися у складі голови,
секретаря та двох - чотирьох членів комісії.
 
   Подання Міністерства  закордонних  справ  України  щодо
кандидатур (не менше дванадцяти осіб до однієї виборчої комісії, а
для виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, де кількість
виборців не перевищує п'ятдесяти осіб, - не менше чотирьох осіб)
до  складу  дільничних виборчих комісій закордонних виборчих
дільниць та пропозиції кандидата на пост Президента України щодо
кандидатур (не більше двох осіб до однієї виборчої комісії від
одного кандидата) до складу зазначених комісій вносяться до
Центральної виборчої комісії до 15 вересня 2004 року включно.
 
   Зазначені подання Міністерства закордонних справ України та
пропозиції кандидата на пост Президента України мають містити
номер та назву відповідної виборчої дільниці, а також відомості
про осіб, запропонованих до складу дільничної виборчої комісії, із
зазначенням  кандидатур на посаду голови, заступника голови,
секретаря та членів дільничної  виборчої  комісії,  зокрема:
прізвище,  ім'я, по батькові, громадянство, дату народження,
партійність, адресу місця проживання, місце роботи та займану
посаду, відомості про освіту та про досвід участі в роботі
виборчих комісій чи комісій з референдуму (додатки 3, 4).
 
   Подання Міністерства закордонних справ України підписується
Міністром закордонних справ України або його заступником та
скріплюється печаткою. Пропозиції кандидата на пост Президента
України  подаються  до Центральної виборчої комісії за його
підписом, засвідченим в установленому законом порядку.
 
   До подання та пропозицій додаються заяви осіб, запропонованих
до складу відповідної дільничної виборчої комісії, про згоду на
участь у її роботі.
 
   До складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої
дільниці можуть входити виборці, які проживають чи перебувають на
території іноземної держави, де утворена відповідна закордонна
виборча дільниця, протягом строку повноважень дільничної виборчої
комісії, встановленого частиною другою статті 27 Закону України
"Про вибори  Президента  України" ( 474-14 ). Виборець  може
одночасно входити до складу лише однієї дільничної виборчої
комісії.
 
   До складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої
дільниці не можуть входити:
 
   - кандидати на пост Президента України;
 
   - уповноважені представники кандидатів на пост Президента
України у Центральній виборчій комісії;
 
   - довірені особи кандидатів на пост Президента України;
 
   - посадові та службові особи органів державної влади та
органів місцевого самоврядування;
 
   - громадяни  України,  які  утримуються  в  установах
кримінально-виконавчої системи або мають судимість за вчинення
умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у
встановленому законом порядку.
 
   До складу  дільничної  виборчої  комісії включаються усі
висунуті представники від кандидатів на пост Президента України.
 
   Якщо до 15 вересня 2004 року включно не надійшли подання щодо
складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці
або якщо кількість запропонованих до складу виборчої комісії осіб
становить менше дванадцяти, відповідна дільнична виборча комісія
утворюється Центральною виборчою комісією за поданням її Голови у
кількості дванадцяти осіб з обов'язковим урахуванням усіх поданих
кандидатур від кандидатів на пост Президента України.
 
   Кожний кандидат на пост Президента України має право на
пропорційну частку посад голови, заступника голови та секретаря
дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці. Частки
таких посад для кожного кандидата в межах окремого закордонного
виборчого округу визначаються відповідно до кількості  осіб,
поданих ним та включених до складу дільничних виборчих комісій
закордонних виборчих дільниць, у відношенні до загальної кількості
осіб, включених до складу дільничних виборчих комісій закордонних
виборчих дільниць.
 
   У разі утворення закордонної виборчої дільниці у винятковому
випаду відповідно до частини десятої статті 20  Закону  України
"Про вибори Президента України" ( 474-14 )  відповідна дільнична
виборча  комісія  утворюється  Центральною  виборчою комісією
одночасно з утворенням цієї виборчої дільниці  за  поданням
Міністерства  закордонних  справ України, що надсилається до
Центральної виборчої комісії одночасно з поданням про утворення
закордонної виборчої дільниці у винятковому випадку.
 
   Порядок оприлюднення відомостей про місцезнаходження, поштову
адресу та режим роботи дільничних виборчих комісій, утворених при
дипломатичних, інших офіційних представництвах та консульських
установах  України  за  кордоном,  у  військових  частинах
(формуваннях), дислокованих за межами України, встановлюється цими
комісіями з урахуванням місцевих умов країн перебування.
 
    3. Порядок складання та уточнення списку виборців
        на закордонних виборчих дільницях
 
   Відповідно до частини шостої статті 2  Закону  України
"Про вибори Президента України" ( 474-14 ) громадянин  України,
який проживає або перебуває в період підготовки і проведення
виборів за межами України, перетнувши державний кордон України на
законних  підставах,  реалізує своє право голосу на виборах
Президента України на загальних підставах, незалежно від правових
підстав перебування на території іноземної держави та перебування
чи неперебування на консульському обліку.
 
   На закордонних виборчих дільницях списки виборців складаються
за  формою,  встановленою  Центральною  виборчою  комісією,
відповідними  дільничними  виборчими  комісіями  на  підставі
відомостей, поданих керівниками дипломатичних та інших офіційних
представництв і консульських установ  України  за  кордоном,
командирами військових частин (формувань), дислокованих за межами
України, де  утворені  такі  виборчі дільниці, до 10 жовтня
2004 року.
 
   До списків виборців на день їх складання на закордонних
виборчих дільницях, утворених при дипломатичних та інших офіційних
представництвах і консульських установах України за кордоном, у
військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України,
включаються на підставі даних консульського обліку працівники цих
представництв, установ та члени їх сімей, а також інші громадяни
України, які проживають чи перебувають на території відповідної
іноземної держави.
 
   Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці на
наступний день після складання списку виборців на дільниці надає
його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої
комісії.
 
   У разі утворення закордонної виборчої дільниці у винятковому
випадку відповідно до частини десятої статті 20 Закону України
"Про вибори  Президента України" ( 474-14 ) списки  виборців
складаються дільничною виборчою комісією не пізніш як за чотири
дні до дня виборів (до 26 жовтня 2004 року включно) на підставі
відомостей, поданих керівником дипломатичного чи іншого офіційного
представництва або консульської установи України за кордоном,
командиром військової частини (формування), дислокованої за межами
України.  Вказані відомості подаються до дільничної виборчої
комісії в одному примірнику за підписом керівника установи,
представництва,  командира  військової частини (формування) і
засвідчуються відповідною печаткою.
 
   Виборець, який прибув до закордонної виборчої дільниці до дня
виборів чи дня повторного голосування включно, особисто подає до
відповідної дільничної виборчої комісії письмову  заяву  про
включення до списку виборців на цій дільниці, відповідне відкріпне
посвідчення та паспорт громадянина України для виїзду за кордон,
дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка
чи посвідчення члена екіпажу.
 
   Виборець, який прибув до закордонної виборчої дільниці не
пізніше ніж за сім днів до дня виборів (до 23 жовтня 2004 року
включно)  чи  дня  повторного  голосування  без  відкріпного
посвідчення, особисто подає до відповідної дільничної виборчої
комісії письмову заяву про включення до списку виборців на цій
дільниці з зазначенням адреси місця проживання чи перебування за
кордоном та адреси місця проживання в Україні, а також паспорт
громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт,
службовий паспорт, посвідчення особи моряка чи посвідчення члена
екіпажу.
 
   Крім паспорта громадянина України для виїзду за кордон,
дипломатичного паспорта, службового паспорта, посвідчення особи
моряка чи посвідчення члена екіпажу, виборці, які проживають чи
перебувають на території Російської Федерації, Республіки Молдова,
Республіки  Білорусь,  в обох вищезазначених випадках можуть
подавати також паспорт громадянина України відповідно до чинних
міждержавних угод між Україною та зазначеними державами.
 
   Виборча комісія закордонної виборчої дільниці при включенні
до списку виборців осіб на підставі відомостей, поданих керівником
відповідної  установи,  представництва,  командиром військової
частини (формування), або на підставі письмової  заяви  без
відкріпного посвідчення повідомляє Центральну виборчу комісію про
включення до списку виборців цих осіб та про місце їх проживання в
Україні не пізніше наступного дня після завершення складання
списку виборців на відповідній дільниці або після включення
виборця до списку виборців.
 
   Центральна виборча комісія, отримавши зазначене повідомлення,
забезпечує  його  невідкладну  передачу  через  відповідну
територіальну виборчу комісію до дільничної виборчої комісії за
місцем проживання виборця, включеного до списку виборців не за
місцем свого проживання. Дільнична виборча комісія на підставі
цього повідомлення невідкладно приймає рішення про виключення
виборця із списку виборців на цій виборчій дільниці.
 
 Секретар Центральної виборчої комісії        В.ЗАВАЛЕВСЬКА
 
 
                    Додаток 1
            до Методичних рекомендацій з питань порядку
             утворення закордонних виборчих дільниць,
             дільничних виборчих комісій закордонних
            виборчих дільниць, складання та уточнення
               списку виборців на закордонних
                  виборчих дільницях
 
                   Центральній виборчій комісії
 
       Міністерство закордонних справ України
 
               ПОДАННЯ
      щодо утворення закордонних виборчих дільниць
 
 
   Відповідно до частин п'ятої, восьмої статті 20 Закону України
"Про вибори Президента України" пропонуємо утворити закордонні
виборчі дільниці:
 
   - назва іноземної держави;
 
   - назва  та  адреса  дипломатичного,  іншого  офіційного
представництва або консульської установи України за кордоном,
найменування  та  адреса  військової  частини  (формування),
дислокованої за межами України;
 
   - місцезнаходження та адреса дільничної виборчої комісії та
приміщення для голосування;
 
   - межі кожної виборчої дільниці з урахуванням територій
консульських округів або їх частин;
 
   - орієнтовна  кількість виборців, які будуть внесені до
списків виборців та візьмуть участь у голосуванні в день виборів.
 
 
Додаток: на _____ аркушах.
 
"____" ________________ 2004 року
 
 
Міністр закордонних
справ України        ____________  _______________________
(Заступник Міністра      (підпис)   (прізвище, ініціали)
закордонних справ України)
               М.П.
 
 Секретар Центральної виборчої комісії        В.ЗАВАЛЕВСЬКА
 
 
                    Додаток 2
            до Методичних рекомендацій з питань порядку
             утворення закордонних виборчих дільниць,
             дільничних виборчих комісій закордонних
            виборчих дільниць, складання та уточнення
               списку виборців на закордонних
                  виборчих дільницях
 
                   Центральній виборчій комісії
 
       Міністерство закордонних справ України
 
               ПОДАННЯ
      щодо утворення закордонної(их) виборчої(их)
        дільниці(иць) у винятковому випадку
 
 
   Відповідно до частин п'ятої, восьмої, десятої статті 20
Закону України "Про вибори Президента України" пропонуємо утворити
закордонну(і) виборчу(і) дільницю(і):
 
   - назва іноземної держави;
 
   - назва  та  адреса  дипломатичного,  іншого  офіційного
представництва або консульської установи України за кордоном,
найменування  та  адреса  військової  частини  (формування),
дислокованої за межами України;
 
   - місцезнаходження та адреса дільничної виборчої комісії та
приміщення для голосування;
 
   - межі кожної виборчої дільниці з урахуванням територій
консульських округів або їх частин;
 
   - орієнтовна кількість виборців, які будуть внесені  до
списків виборців та візьмуть участь у голосуванні в день виборів;
 
   - обґрунтування необхідності утворення закордонної виборчої
дільниці при дипломатичному чи іншому офіційному представництві
або консульській установі України за кордоном у винятковому
випадку в місці компактного проживання, перебування або здійснення
трудової діяльності виборців;
 
   - наявність письмової згоди відповідних органів влади країни
перебування на утворення закордонної виборчої дільниці за межами
представництва, установи;
 
   - наявність приміщення для дільничної виборчої комісії та
приміщення для голосування, які відповідають вимогам частини
другої статті 74 Закону України "Про вибори Президента України" та
постанови Центральної виборчої комісії від 28 липня 2004 року
N 257;
 
   - кількість  виборців,  які перебувають на консульському
обліку, проживаючи на території виборчої дільниці, що пропонується
утворити.
 
 
Додаток: на _____ аркушах.
 
"____" ________________ 2004 року
 
 
Міністр закордонних
справ України        ____________  _______________________
(Заступник Міністра      (підпис)   (прізвище, ініціали)
закордонних справ України)
               М.П.
 
 Секретар Центральної виборчої комісії        В.ЗАВАЛЕВСЬКА
 
 
                    Додаток 3
            до Методичних рекомендацій з питань порядку
             утворення закордонних виборчих дільниць,
             дільничних виборчих комісій закордонних
            виборчих дільниць, складання та уточнення
               списку виборців на закордонних
                  виборчих дільницях
 
                   Центральній виборчій комісії
 
       Міністерство закордонних справ України
 
               ПОДАННЯ
     кандидатур до складу дільничної(их) виборчої(их)
   комісії(й) закордонної(их) виборчої(их) дільниці(иць)
 
 
   Відповідно до частини п'ятої статті 24  Закону  України
"Про вибори Президента України" подаємо кандидатури до складу
дільничних виборчих комісій окремого  закордонного  виборчого
округу.
 
-----------------------------------------------------------------------
 N |N ____|Пріз-|Грома- |Дата | Місце | Пош- | Освіта |Досвід|Воло-
з.п.|закор-|вище,|дянство|народ-|роботи, | това | (вища, | щодо |діння
  |донної|ім'я,|    |ження |займана |адреса| середня |участі|дер-
  |вибор-| по |    |   |посада, |місця | спеціа- |в ро- |жав-
  | чої |бать-|    |   | номер |прожи-| льна, | боті |ною
  |діль- | кові|    |   | служ- |вання,|середня),|вибор-|мовою
  | ниці |   |    |   | бового |номер |спеціаль-| чих |
  |   |   |    |   |телефону|домаш-| ність |комі- |
  |   |   |    |   |  за  |нього |  за  | сій |
  |   |   |    |   |основним|теле- | освітою,|(голо-|
  |   |   |    |   | місцем | фону | кваліфі-| ва, |
  |   |   |    |   | роботи |   | кація | зас- |
  |   |   |    |   |    |   |     |тупник|
  |   |   |    |   |    |   |     |голо- |
  |   |   |    |   |    |   |     | ви, |
  |   |   |    |   |    |   |     |секре-|
  |   |   |    |   |    |   |     | тар, |
  |   |   |    |   |    |   |     | член |
  |   |   |    |   |    |   |     |комі- |
  |   |   |    |   |    |   |     |сії), |
  |   |   |    |   |    |   |     |наяв- |
  |   |   |    |   |    |   |     |ність |
  |   |   |    |   |    |   |     |відпо-|
  |   |   |    |   |    |   |     |відної|
  |   |   |    |   |    |   |     |освіти|
  |   |   |    |   |    |   |     | чи |
  |   |   |    |   |    |   |     |підго-|
  |   |   |    |   |    |   |     |товки |
----+------+-----+-------+------+--------+------+---------+------+-----
 1 |  2 | 3 |  4  |  5 |  6  |  7 |  8  |  9 | 10
-----------------------------------------------------------------------
 
   Зазначені представники не є особами, щодо яких частиною
одинадцятою статті 24 Закону України "Про вибори Президента
України" передбачено обмеження.
 
   Додаток: заяви осіб, включених до подання, про згоду на
участь у роботі дільничних виборчих комісій окремого закордонного
виборчого округу на ___ аркушах.
 
"____" _________________ 2004 року
 
 
Міністр закордонних
справ України        ____________  _______________________
(Заступник Міністра      (підпис)   (прізвище, ініціали)
закордонних справ України)
               М.П.
 
 Секретар Центральної виборчої комісії        В.ЗАВАЛЕВСЬКА
 
 
                    Додаток 4
            до Методичних рекомендацій з питань порядку
             утворення закордонних виборчих дільниць,
             дільничних виборчих комісій закордонних
            виборчих дільниць, складання та уточнення
               списку виборців на закордонних
                  виборчих дільницях
 
 
              ПРОПОЗИЦІЇ
     кандидатур до складу дільничної(их) виборчої(их)
   комісії(й) закордонної(их) виборчої(их) дільниці(иць)
 
 
   Відповідно до частини п'ятої статті 24  Закону  України
"Про вибори Президента України" подаю кандидатури до  складу
дільничних  виборчих  комісій окремого закордонного виборчого
округу.
 
-----------------------------------------------------------------------
 N |N ____|Пріз-|Грома- |Дата | Місце | Пош- | Освіта |Досвід|Воло-
з.п.|закор-|вище,|дянство|народ-|роботи, | това | (вища, | щодо |діння
  |донної|ім'я,|    |ження |займана |адреса| середня |участі|дер-
  |вибор-| по |    |   |посада, |місця | спеціа- |в ро- |жав-
  | чої |бать-|    |   | номер |прожи-| льна, | боті |ною
  |діль- | кові|    |   | служ- |вання,|середня),|вибор-|мовою
  | ниці |   |    |   | бового |номер |спеціаль-| чих |
  |   |   |    |   |телефону|домаш-| ність |комі- |
  |   |   |    |   |  за  |нього |  за  | сій |
  |   |   |    |   |основним|теле- | освітою,|(голо-|
  |   |   |    |   | місцем | фону | кваліфі-| ва, |
  |   |   |    |   | роботи |   | кація | зас- |
  |   |   |    |   |    |   |     |тупник|
  |   |   |    |   |    |   |     |голо- |
  |   |   |    |   |    |   |     | ви, |
  |   |   |    |   |    |   |     |секре-|
  |   |   |    |   |    |   |     | тар, |
  |   |   |    |   |    |   |     | член |
  |   |   |    |   |    |   |     |комі- |
  |   |   |    |   |    |   |     |сії), |
  |   |   |    |   |    |   |     |наяв- |
  |   |   |    |   |    |   |     |ність |
  |   |   |    |   |    |   |     |відпо-|
  |   |   |    |   |    |   |     |відної|
  |   |   |    |   |    |   |     |освіти|
  |   |   |    |   |    |   |     | чи |
  |   |   |    |   |    |   |     |підго-|
  |   |   |    |   |    |   |     |товки |
----+------+-----+-------+------+--------+------+---------+------+-----
 1 |  2 | 3 |  4  |  5 |  6  |  7 |  8  |  9 | 10
-----------------------------------------------------------------------
 
   Зазначені представники не є особами, щодо яких частиною
одинадцятою статті 24 Закону України "Про вибори Президента
України" передбачено обмеження.
 
   Додаток: заяви осіб, включених до подання, про згоду на
участь у роботі дільничних виборчих комісій окремого закордонного
виборчого округу на ___ аркушах.
 
   _________________________________________  ________________
   (прізвище та ініціали кандидата на пост     (підпис)
        Президента України)
 
   "____" _____________________ 2004 року
 
 Секретар Центральної виборчої комісії        В.ЗАВАЛЕВСЬКА
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка