Законы Украины

Новости Партнеров
 

Протокол між Державною митною службою України і Службою Митної і Фінансової Охорони Угорської Республіки про порядок взаємодії з питань обміну даними митної статистики зовнішньої торгівлі

               Протокол
       між Державною митною службою України і
     Службою Митної і Фінансової Охорони Угорської
     Республіки про порядок взаємодії з питань обміну
      даними митної статистики зовнішньої торгівлі
 
 
   Дата підписання:    08.12.2003 р.
   Дата набуття чинності: 01.01.2004 р.
 
   На підставі абзацу 1 параграфа 19 Угоди між Урядом Угорської
Республіки і Урядом України про співробітництво і взаємну допомогу
в митних справах від 19 травня 1995 року ( 348_014 ) Служба Митної
і Фінансової Охорони Угорської Республіки і Державна митна служба
України (далі - Сторони),
   визнаючи важливість стягування мит, митних зборів, податків і
інших платежів при ввезенні, вивезенні товарів і транзиті товарів
відповідно до законодавства держав Сторін, а також неухильного
дотримання положень нормативно-правових актів, що  стосуються
контролю за переміщенням і доставкою товарів у країну призначення,
правильністю заявленої митної вартості, відомостей про країну
походження, декларування вантажів своїм найменуванням,
   усвідомлюючи, що виявлення причин розбіжностей у даних митної
статистики зовнішньої торгівлі буде сприяти не тільки підвищенню
достовірності митної статистики зовнішньої торгівлі держав Сторін,
але і підвищенню ефективності виявлення і припинення можливих
порушень митного і податкового законодавств держав Сторін,
   домовилися про таке:
 
               Стаття 1
 
   1) Сторони будуть обмінюватися щоквартально (на 60-й день
після закінчення попереднього кварталу) даними митної статистики
взаємної торгівлі товарами, сформованими в розрізі "країна-товар",
"митна вартість", на рівні 6 знаків Гармонізованої системи опису і
кодування товарів.
   2) Обмін даними, з огляду  на  графи  товаросупровідних
документів - ті, з яких можна зробити висновок про тенденції
товарообігу, кількісні показники та глобальні висновки, буде
здійснюватися в агрегованому виді без вказування персональних
даних учасників зовнішньоекономічних зв'язків.
   3) З ініціативи будь-якої зі Сторін, узгодження питань, що
відносяться до структури даних, якими будуть обмінюватися Сторони,
може бути проведений в інші терміни, чим зазначені в 1 пункті цієї
статті.
 
               Стаття 2
 
   Сторони будуть обмінюватися даними, з урахуванням чинного
національного законодавства, в письмовому чи електронному вигляді.
 
               Стаття 3
 
   1) Виконання завдань, визначених у статті 1 цього Протоколу,
покладається зі сторони Державної митної служби України  на
Управління митної статистики, а зі сторони Служби Митної і
Фінансової  Охорони  Угорської  Республіки   на   Відділ
_______________________.
   Список уповноважених осіб зазначений у Додатку до цього
Протоколу.
   2) Сторони уповноважують посадових  осіб,  зазначених  у
Додатку, встановлювати і підтримувати прямі зв'язки для виконання
цього Протоколу.
   3) У  разі  необхідності  Додаток  може змінюватися або
доповнюватися кожною  зі  Сторін  з  обов'язковим  письмовим
повідомленням про це іншої Сторони.
 
               Стаття 4
 
   1) Представники  зазначених  у  ст.  3  цього Протоколу
структурних підрозділів Сторін будуть зустрічатися для обговорення
питань, що стосуються реалізації положень цього Протоколу, по мірі
необхідності, але не рідше одного разу на рік по черзі в Угорській
Республіці і в Україні.
   2) Спірні питання по тлумаченню цього Протоколу Сторони
будуть вирішувати через уповноважених осіб, зазначених у статті 3,
а в разі потреби через спеціально створений комітет.
 
               Стаття 5
 
   1) Сторони здійснюють виконання цього Протоколу в рамках, що
не порушують національне законодавство держав Сторін, а також
діючої Угоди про співробітництво і взаємодопомогу в  митних
справах ( 348_014 ).
   2) Виконання цього Протоколу не є перешкодою для здійснення
зобов'язань Угорської Республіки, що випливають з її членства в
Європейському Союзі.
   3) Сторони приймають на себе зобов'язання використовувати
дані, отримані відповідно до статті 1 цього Протоколу, винятково в
митних  цілях.  Отримані  дані  можуть  передаватися  або
використовуватися іншими органами тільки з  письмової  згоди
Сторони, що їх передала.
 
               Стаття 6
 
   Представники зазначених у пункті 1 статті 3 підрозділів своїх
центральних апаратів протягом 30 днів з моменту  підписання
Протоколу  забезпечують  врегулювання  питань,  пов'язаних  з
реалізацією положень статті 1 цього Протоколу, і погоджують групи
товарів по товарній номенклатурі, а також форми передачі та
структуру зведення.
 
               Стаття 7
 
   До цього Протоколу можуть вноситися зміни і доповнення за
взаємною письмовою згодою Сторін.
   Додаток до цього Протоколу є його невід'ємною частиною.
 
               Стаття 8
 
   Цей Протокол укладений на невизначений термін.
   Кожна зі Сторін має право призупинити або припинити виконання
Протоколу, письмово попередивши про це іншу Сторону. Призупинення
або припинення виконання Протоколу набирає чинності через 30 днів
після одержання повідомлення.
 
               Стаття 9
 
   Даний Протокол вступає в дію в перший день наступного після
дня його підписання місяця.
 
   Вчинено в Будапешті 8 грудня 2003 року в двох примірниках,
кожний українською і угорською, причому всі тексти є автентичними
і мають однакову силу.
 
 За Державну митну          За Службу Митної і Фінансової
 службу України           Охорони Угорської Республіки
 
                   Додаток
                   до Протоколу між Державною
                   митною службою України і
                   Службою Митної і Фінансової
                   Охорони Угорської Республіки
                   про порядок взаємодії з
                   питань обміну даними митної
                   статистики зовнішньої
                   торгівлі
 
      Список осіб Державної митної служби України
  та Служби Митної і Фінансової Охорони Угорської Республіки,
      уповноважених підтримувати прямі контакти
 
--------------------------------------------------------------------
|Від Державної митної служби України|Від Служби Митної і Фінансової|
|                  |охорони Угорської Республіки |
|-----------------------------------+------------------------------|
|Копосов Сергій Анатолійович -   |               |
|начальник Управління митної    |               |
|статистики             |               |
|Тел. (044) 247 26 09        |               |
|Факс (044) 247 27 42        |               |
|E-mail:ksa@customs.gov.ua     |               |
|-----------------------------------+------------------------------|
|Шуляк Валентин Петрович -     |               |
|начальник Інформаційно-аналітичного|               |
|митного управління         |               |
|тел. (044) 462 80 01        |               |
|факс. (044)461 12 70        |               |
|E-mail:shvp@customs.gov.ua     |               |
--------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка