Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про встановлення граничної чисельності та фонду оплати праці працівників обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі державних адміністрацій

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 11 червня 1996 р. N 633
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1109 ( 1109-2004-п ) від 25.08.2004 )
 
     Про встановлення граничної чисельності та фонду
     оплати праці працівників обласних, Київської та
     Севастопольської міських, районних, районних у
      Автономній Республіці Крим, містах Києві та
        Севастополі державних адміністрацій
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Встановити граничну чисельність та фонд оплати праці
працівників обласних, Київської та Севастопольської  міських,
районних, районних у Автономній Республіці Крим, містах Києві та
Севастополі державних адміністрацій на 1996 рік з урахуванням
змін, що випливають з розпоряджень Президента України від 12 січня
1996 року N 10 ( 10/96-рп ) "Про впорядкування структури місцевих
державних  адміністрацій" та від 13 травня 1996 року N 112
( 112/96-рп ) "Про служби у справах неповнолітніх  місцевих
державних  адміністрацій",  а  також  необхідності  створення
підрозділів соціальних гарантій та компенсацій малозабезпеченим
громадянам  у  складі районних управлінь соціального захисту
населення та інспекцій праці у складі управлінь  праці  та
зайнятості  населення  обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій згідно з додатками N 1, 2.
   2. Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України
на 1996 рік" ( 96/96-ВР ) видатки на утримання  державних
адміністрацій в 1996 році здійснюються за рахунок коштів місцевих
бюджетів у межах асигнувань, затверджених в установленому порядку.
   3. Уряду  Автономної  Республіки Крим, головам обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
встановити граничну чисельність та фонд оплати праці працівників
управлінь, відділів, інших підрозділів обласних, Київської та
Севастопольської міських, а також районних державних адміністрацій
у межах граничної чисельності та фонду оплати праці, встановлених
цією постановою.
 
 
   Прем'єр-міністр України           П.ЛАЗАРЕНКО
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
 
                     Додаток N 1
              до постанови Кабінету Міністрів України
                  від 11 червня 1996 р. N 633
 
      Гранична чисельність та фонд оплати праці
    працівників обласних, Київської та Севастопольської
         міських державних адміністрацій
 
 -----------------------------------------------------------------
        | гранична чисельність (одиниць)  | фонд оплати
        |----------------------------------|  праці
 Назва області, |  |     у тому числі    | (млрд.крб.)
   міста   |усьо+-----------------------------+--------------
        | го |апарат  |додаткова  чисель-|усього|у тому
        |  |обласної |ність для створення|   |числі
        |  |(міської)|інспекцій праці  |   |апарат
        |  |державної|          |   |облас-
        |  |адміні- |          |   |ної
        |  |страції |          |   |(місь-
        |  |     |          |   |кої)
        |  |     |          |   |держав-
        |  |     |          |   |ної
        |  |     |          |   |адміні-
        |  |     |          |   |страції
 -----------------------------------------------------------------
 Вінницька    796   107      5     155,6  24,1
 Волинська    584   90       5     107,5  19,1
 Дніпропет-   1213   131      7     250,9  31,3
 ровська
 Донецька    1390   146      9     287,2  34,9
 Житомирська   838   110      5     163,9  24,8
 Закарпатська   589   91       5     115,4  20,5
 Запорізька    801   111      6     166,4  26,5
 Івано-Фран-   675   92       5      132   20,8
 ківська
 Київська     874   115      5     181,4  27,5
 Кіровоград-   796   98       5     155,5  22,1
 ська
 Луганська    962   119      7     199,3  28,4
 Львівська    942   113      6     195,2   27
 Миколаївська   716   107      5     140,4  24,1
 Одеська     976   110      6     201,9  26,3
 Полтавська    824   106      5      161   23,9
 Рівненська    621   100      5     114,4  21,2
 Сумська     736   106      5     144,3  23,9
 Тернопіль-    635   90       5     116,7  19,1
 ська
 Харківська   1102   128      7     228,1  30,6
 Херсонська    776   100      5     151,8  22,6
 Хмельницька   634   102      5     124,5   23
 Черкаська    733   103      5     143,4  23,2
 Чернівецька   486   89       4     89,8   18,9
 Чернігівська   786   107      5     153,8  24,1
 м. Київ     917   255      7     194,8  60,9
 м. Севастополь  394   110      3     74,2   23,4
 ------------------------
 Усього     20796  2936      142    4149,4  672,2
 
   Примітка: Гранична чисельність  та  фонд  оплати  праці
        працівників апарату обласної (міської) державної
        адміністрації  передбачені  без  обслуговуючого
        персоналу, який в разі потреби може вводитись у
        штат додатково в межах граничної чисельності та
        фонду  оплати  праці,   встановлених   для
        адміністрації.
 
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
                     Додаток N 2
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 11 червня 1996 р. N 633
 
   Гранична чисельність та фонд оплати праці працівників
   районних, районних у Автономній Республіці Крим, містах
      Києві та Севастополі державних адміністрацій
 -----------------------------------------------------------------
        | гранична чисельність (одиниць)  | фонд оплати
        |----------------------------------|  праці
 Назва регіону |  |     у тому числі    | (млрд.крб.)
        |усьо+-----------------------------+--------------
        | го |апарат  |додаткова  чисель-|усього|у тому
        |  |районних |ність для створення|   |числі
        |  |державних|підрозділів  соці-|   |апарат
        |  |адмініст-|альних гарантій  і|   |район-
        |  |рацій  |компенсацій малоза-|   |них
        |  |     |безпеченим громадя-|   |держав-
        |  |     |нам        |   |них ад-
        |  |     |          |   |мініст-
        |  |     |          |   |рацій
 -----------------------------------------------------------------
 Автономна    1509   420    70       252,3  83,2
 Республіка
 Крим
 Області:
 Вінницька    2808   783    236       470,3  155
 Волинська    1547   448    138       258,4  88,7
 Дніпропет-   2020   616    82       345,1  122
 ровська
 Донецька    1502   476    27       258,8  94,2
 Житомирська   2036   644    75       349,1  127,5
 Закарпатська  1574   390    230       262,1  77,2
 Запорізька   1794   540    106       304,7  106,9
 Івано-Фран-   1697   420    249       279,9  83,2
 ківська
 Київська    2453   725    118       417,2  143,6
 Кіровоград-   1824   546    111       310,4  108,1
 ська
 Луганська    1634   476    84       278,5  94,2
 Львівська    1965   600    118       339,1  118,8
 Миколаївська  1619   494    100       274,8  97,8
 Одеська     2488   728    207       416,3  144,1
 Полтавська   2043   675    54       352,3  133,7
 Рівненська   1495   484    108       251,6  95,8
 Сумська     1695   522    90       289,3  103,4
 Терно-     1829   493    200       302,4  97,6
 пільська
 Харківська   2517   756    116       430,3  149,7
 Херсонська   1461   486    44        251   96,2
 Хмельницька   2059   580    153       346,2  114,8
 Черкаська    1757   560    64       301,1  110,9
 Чернівецька   1011   297    72       170,7  58,8
 Чернігівська  1796   605    51        311  119,8
 м. Київ     2795  1050    68       515,6  220,5
 м. Севастополь  596   140    29       99,9   27,7
 -----------------------------------------------------------------
  Усього   49524  14954   3000      8438,3  2973,4
 
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка