Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження рішення Ліцензійної комісії МОЗ України

Страница 8   Реєстраційне досьє від 06.10.2004 N 0610/03-Д
 
   Всього: 2 справи
 
 
                   Додаток 2
                   до протоколу засідання
                   Ліцензійної комісії
                   Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   20.10.2004 N 177
 
 
              ПЕРЕЛІК N 2
        суб'єктів господарської діяльності,
      за заявами яких прийнято рішення про відмову
    у видачі ліцензій та копій ліцензій на провадження
   господарської діяльності з проведення дезінфекційних,
       дезінсекційних та дератизаційних робіт
 
 
   1. Приватне підприємство "КЛЕН"
 
   Місцезнаходження: Сумська обл., м. Ромни,  вул.  Леніна,
буд. 50, кв. 5
   Ідентифікаційний код: 23054234
   Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності  з  проведення  дезінфекційних,  дезінсекційних,
дератизаційних робіт, проведення дезінсекційних робіт, проведення
дезінфекційних робіт, проведення дератизаційних робіт у зв'язку з
невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним
умовам  провадження  господарської  діяльності  з  проведення
дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт ( z0190-01 ),
затвердженим спільним наказом Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва і Міністерством охорони
здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63 ( z0188-01 ), а саме:
неукомплектування кадрами, які повинні мати відповідну освіту та
відповідати єдиним кваліфікаційним вимогам (відсутній спеціаліст з
вищою медичною освітою та кваліфікацією "лікар-дезінфекціоніст")
   Реєстраційне досьє від 06.10.2004 N 0610/01-Д
 
   2. Чорноморське    госпрозрахункове    медико-виробниче
підприємство "ПРОФІЛАКТИЧНА ДЕЗІНФЕКЦІЯ"
 
   Місцезнаходження: АР    Крим,   Чорноморський   р-н,
смт Чорноморське, вул. Медична, 5
   Ідентифікаційний код: 20671725
   Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності  з  проведення  дезінфекційних,  дезінсекційних,
дератизаційних робіт, проведення дезінсекційних робіт, проведення
дезінфекційних робіт, проведення дератизаційних робіт у зв'язку з
невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним
умовам  провадження  господарської  діяльності  з  проведення
дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт ( z0190-01 ),
затвердженим спільним наказом Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва і Міністерством охорони
здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63 ( z0188-01 ), а саме:
неукомплектування кадрами, які повинні мати відповідну освіту та
відповідати єдиним кваліфікаційним вимогам (відсутній спеціаліст з
вищою медичною освітою та кваліфікацією "лікар-дезінфекціоніст")
   Реєстраційне досьє від 08.10.2004 N 0810/02-Д
 
   3. Асоціація "Запорізька обласна профдезінфекція"
 
   Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Миру, 20
   Ідентифікаційний код: 31491011
   Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності  з  проведення  дезінфекційних,  дезінсекційних,
дератизаційних робіт, проведення дезінсекційних робіт, проведення
дезінфекційних робіт, проведення дератизаційних робіт у зв'язку з
невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним
умовам  провадження  господарської  діяльності  з  проведення
дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт ( z0190-01 ),
затвердженим спільним наказом Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва і Міністерством охорони
здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63 ( z0188-01 ), а саме:
заклад не укомплектований другим фахівцем, який повинен мати
відповідну освіту та відповідати єдиним кваліфікаційним вимогам
   Реєстраційне досьє від 08.10.204 N 0810/03-Д
 
   Всього: 3 справи
 
 
                   Додаток 2
                   до протоколу засідання
                   Ліцензійної комісії
                   Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   20.10.2004 N 177
 
 
              ПЕРЕЛІК N 3
       суб'єктів підприємницької діяльності,
     заяви яких про видачу ліцензії на провадження
   господарської діяльності з проведення дезінфекційних,
       дезінсекційних та дератизаційних робіт
           залишені без розгляду
 
 
   1. Приватне підприємство "ДЕЗИНФЕКТА"
 
   Місцезнаходження: АР Крим, Чорноморський р-н, вул. Кірова,
12, кв. 6
   Ідентифікаційний код: 22250068
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону  України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність адреси
місцезнаходження  суб'єкта  господарювання між свідоцтвом про
державну реєстрацію юридичної особи, заявою та висновком державної
санітарно-епідеміологічної  служби  про  відповідність наявних
приміщень, матеріально-технічної бази вимогам санітарних норм у
частині організації та проведення дезінфекційних, дезінсекційних і
дератизаційних  робіт  та  кваліфікації  персоналу;  виявлена
розбіжність найменування суб'єкта господарювання між свідоцтвом
про державну реєстрацію юридичної особи, статутом та довідкою про
внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
України
   Реєстраційне досьє від 08.10.2004 N 0810/01-Д
 
   2. Комунальне підприємство "Кассіопея"
 
   Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Світловодський р-н,
с. Глинськ, вул. Леніна, 3
   Ідентифікаційний код: 32617351
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів  господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність найменування
суб'єкта господарювання між свідоцтвом про державну реєстрацію
юридичної   особи,   заявою   та   висновком   державної
санітарно-епідеміологічної служби  про  відповідність  наявних
приміщень, матеріально-технічної бази вимогам санітарних норм у
частині організації та проведення дезінфекційних, дезінсекційних і
дератизаційних робіт та кваліфікації персоналу
   Реєстраційне досьє від 11.10.2004 N 1110/01-Д
 
   3. Товариство з обмеженою відповідальністю "САН-КІР"
 
   Місцезнаходження: м. Кіровоград, вул. Волкова, 2
   Ідентифікаційний код: 33142573
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів  господарської
діяльності"  (  1775-14  ),  а  саме:  висновок  державної
санітарно-епідеміологічної служби  про  відповідність  наявних
приміщень, матеріально-технічної бази вимогам санітарних норм у
частині організації та проведення дезінфекційних, дезінсекційних і
дератизаційних робіт та кваліфікації персоналу оформлений не
належним чином
   Реєстраційне досьє від 15.10.2004 N 1510/01-Д
 
   4. Приватне підприємство "ІНСАН"
 
   Місцезнаходження: м. Київ, вул. Гамаріна, 50
   Ідентифікаційний код: 31140160
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону  України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: в статуті відсутній  вид
діяльності, на який суб'єкт господарювання має намір отримати
ліцензію
   Реєстраційне досьє від 15.10.2004 N 1510/02-Д
 
   Всього: 4 справи
 
 
                   Додаток 3
                   до протоколу засідання
                   Ліцензійної комісії
                   Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   20.10.2004 N 177
 
 
              ПЕРЕЛІК N 1
        суб'єктів господарської діяльності,
      за заявами яких прийнято рішення про видачу
     ліцензій на провадження господарської діяльності
     з переробки донорської крові та її компонентів,
         виготовлення з них препаратів
 
 
   1. Комунальна  установа  "Станція  переливання  крові
м. Макіївки"
 
   Місцезнаходження: Донецька    обл.,   м.   Макіївка,
вул. Ферганська, 12
   Ідентифікаційний код: 05492433
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них
препаратів
   Реєстраційне досьє від 06.10.2004 N 0610/01-К
 
   2. 7-ма міська клінічна лікарня м. Сімферополя
 
   Місцезнаходження: АР Крим, м. Сімферополь, вул. 60 років
Жовтня, 30
   Ідентифікаційний код: 20671771
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них
препаратів
   Реєстраційне досьє від 06.10.2004 N 0610/02-К
 
   3. Одеська обласна станція переливання крові
 
   Місцезнаходження: м. Одеса, пров. Бісквітний, 2
   Ідентифікаційний код: 05480878
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них
препаратів
   Реєстраційне досьє від 08.10.2004 N 0810/01-К
 
   Всього: 3 справи


Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка