Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження рішення Ліцензійної комісії МОЗ України

Страница 1       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            20.10.2004 N 505
 
 
           Про затвердження рішення
         Ліцензійної комісії МОЗ України
 
 
   Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності"  (  1775-14  ),  Ліцензійних  умов
провадження  господарської  діяльності  з  медичної практики,
затверджених спільним наказом Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва і Міністерства охорони
здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63 ( z0189-01  ),
зареєстрованим в  Міністерстві  юстиції України 02.03.2001 за
N 189/5380, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з проведення дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних
робіт  (крім  робіт  на  об'єктах  ветеринарного  контролю),
затверджених спільним наказом Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва і Міністерства охорони
здоров'я  України від 16.02.2001 р. N 38/63 ( z0190-01 ),
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України  02.03.2001  за
N 190/5381,  та  Ліцензійних  умов  провадження господарської
діяльності з переробки донорської крові та її  компонентів,
виготовлення з них препаратів, затверджених спільним наказом
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва  і  Міністерства охорони здоров'я України від
16.02.2001 р. N 38/63 ( z0188-01 ), зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 02.03.2001 за N 188/5379, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  рішення  Ліцензійної  комісії МОЗ України
(протокол від 20.10.2004 N 177 додається) щодо:
 
   1.1. Видачі ліцензій на провадження господарської діяльності
з медичної практики (Перелік 1 додатка 1 до Протоколу).
 
   1.2. Відмови у видачі ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики (Перелік 2 додатка 1 до Протоколу).
 
   1.3. Залишення без розгляду заяв на видачу ліцензій на
провадження господарської  діяльності  з  медичної  практики
(Перелік 3 додатка 1 до Протоколу).
 
   1.4. Переоформлення ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики (Перелік 4 додатка 1 до Протоколу).
 
   1.5. Видачі  копій ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики (Перелік 5 додатка 1 до Протоколу).
 
   1.6. Видачі ліцензій на провадження господарської діяльності
з проведення дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних
робіт (Перелік 1 додатка 2 до Протоколу).
 
   1.7. Відмови у видачі ліцензій на провадження господарської
діяльності  з  проведення  дезінфекційних,  дезінсекційних та
дератизаційних робіт (Перелік 2 додатка 2 до Протоколу).
 
   1.8. Залишення заяв без розгляду на провадження господарської
діяльності  з  проведення  дезінфекційних,  дезінсекційних та
дератизаційних робіт (Перелік 3 додатка 2 до Протоколу).
 
   1.9. Видачі ліцензій на провадження господарської діяльності
з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них
препаратів (Перелік 1 додатка 3 до Протоколу).
 
   2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Заступник Міністра,
 Голова Ліцензійної комісії             В.В.Загородній
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   20.10.2004 N 505
 
 
             ПРОТОКОЛ N 177
      засідання Ліцензійної комісії Міністерства
           охорони здоров'я України
 
 
   На засіданні присутні:
   Загородній В.В., Алешко Д.В., Долот В.Д., Фещенко І.І.,
Гарник Т.П., Зозовська Л.П.
 
             Порядок денний:
 
   1. Про  розгляд  заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування медичної практики.
 
   2. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання  з  питань
ліцензування   проведення   дезінфекційних,  дезінсекційних,
дератизаційних робіт.
 
   3. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання на провадження
господарської діяльності з переробки донорської крові та її
компонентів, виготовлення з них препаратів.
 
   Слухали по першому питанню:
   Зозовську Л.П. - секретаря Ліцензійної комісії МОЗ України.
   Про розгляд  заяв  суб'єктів  господарювання  з  питань
ліцензування медичної практики.
 
   Вирішили:
   За результатами розгляду  заяв  та  доданих  документів,
відповідно до ст. 14, 16 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ):
   - видати відповідні ліцензії 162 суб'єктам господарювання
(Перелік 1 додатка 1);
   - відмовити у видачі ліцензій 10 суб'єктам господарювання
(Перелік 2 додатка 1);
   - залишити без розгляду заяви 47 суб'єктів господарювання
(Перелік 3 додатка 1);
   - переоформити ліцензії 7 суб'єктам господарювання (Перелік 4
додатка 1);
   - видати копії ліцензій 5 суб'єктам господарювання (Перелік 5
додатка 1).
 
   Слухали по другому питанню:
   Зозовську Л.П. - секретаря Ліцензійної комісії МОЗ України
   Про розгляд  заяв  суб'єктів  господарювання  з  питань
ліцензування   проведення   дезінфекційних,  дезінсекційних,
дератизаційних робіт.
 
   Вирішили:
   За результатами  розгляду  заяв  та  доданих документів,
відповідно до ст. 14, 16 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ):
   - видати відповідні ліцензії 2 суб'єктам  господарювання
(Перелік 1 додатка 2)
   - відмовити у видачі ліцензії 3 суб'єктам господарювання
(Перелік 2 додатка 2)
   - залишити без розгляду заяви 4 суб'єктів господарювання
(Перелік 3 додатка 2).
 
   Слухали по третьому питанню:
   Зозовську Л.П. - секретаря Ліцензійної комісії МОЗ України
   Про розгляд  заяв  суб'єктів  господарювання  з  питань
провадження господарської діяльності з переробки донорської крові
та її компонентів, виготовлення з них препаратів.
 
   Вирішили:
   За результатами розгляду  заяв  та  доданих  документів,
відповідно до ст. 14, 16 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ):
   - видати  відповідні ліцензії 3 суб'єктам господарювання
(Перелік 1 додатка 3)
 
 Заступник Міністра,
 Голова комісії                   В.В.Загородній
 
 Секретар комісії                  Л.П.Зозовська
 
 
                   Додаток 1
                   до протоколу засідання
                   Ліцензійної комісії
                   Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   20.10.2004 N 177
 
 
              ПЕРЕЛІК N 1
        суб'єктів господарської діяльності,
    за заявами яких прийнято рішення про видачу ліцензій
       на провадження господарської діяльності
            з медичної практики
 
 
   1. Райна Федір Васильович
 
   Місцезнаходження: Запорізька  обл.,  Василівський  р-н,
м. Дніпрорудне, вул. Набережна, 12-г, кв. 1
   Ідентифікаційний код: 2000012534
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія
   Реєстраційне досьє від 06.10.2004 N 0610/03-М
 
   2. Приватне підприємство "Дента Люкс Клінікс"
 
   Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Правди, 25, кв. 28
   Ідентифікаційний код: 33134431
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
ортопедична стоматологія, ортодонтія, хірургічна стоматологія,
зубний технік, рентгенлаборант, медична сестра, медична сестра з
стоматології
   Реєстраційне досьє від 06.10.2004 N 0610/04-М
 
   3. Комунальна установа медико-санітарна частина "Мотор-Січ"
Шевченківського району
 
   Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Брюллова, 6
   Ідентифікаційний код: 04543068
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
алергологія,  анестезіологія,  вірусологія,  гастроентерологія,
гематологія,  геріатрія,  гігієна  праці, гігієна харчування,
дерматовенерологія,   дитяча   пульмонологія,   дієтологія,
ендокринологія,  ендоскопія,  епідеміологія, загальна гігієна,
імунологія, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна біохімія,
клінічна  лабораторна  діагностика,  лабораторна  імунологія,
лікувальна фізкультура, лікувальна  фізкультура  і  спортивна
медицина,  медицина  невідкладних  станів,  мікробіологія  і
вірусологія, наркологія,  неврологія,  онкологія,  ортодонтія,
ортопедична   стоматологія,   ортопедія  і  травматологія,
офтальмологія,  педіатрія,  підліткова  терапія,  проктологія,
психіатрія,   психотерапія,   пульмонологія,   ревматологія,
рентгенологія,  рефлексотерапія,  сексопатологія,  спортивна
медицина,  стоматологія,  терапевтична  стоматологія, терапія,
токсикологія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія,
функціональна  діагностика, хірургічна стоматологія, хірургія,
народна та нетрадиційна  медицина,  отоларингологія,  медична
психологія, організація і управління охороною здоров'я
   Реєстраційне досьє від 06.10.2004 N 0610/05-М
 
   4. Андрієвський Олег Павлович
 
   Місцезнаходження: Запорізька   обл.,   м.   Бердянськ,
вул. Ялтинська, 50, кв. 27
   Ідентифікаційний код: 2342215616
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія
   Реєстраційне досьє від 06.10.2004 N 0610/06-М
 
   5. Савчук Василь Миколайович
 
   Місцезнаходження: Волинська   обл.,  Любомльський  р-н,
м. Любомль, вул. Паркова, 15
   Ідентифікаційний код: 2510712293
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія
   Реєстраційне досьє від 06.10.2004 N 0610/10-М
 
   6. Сеник Наталія Андріївна
 
   Місцезнаходження: Волинська обл., м. Ковель, вул. Зелена, 2,
кв. 20
   Ідентифікаційний код: 2554510642
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю дерматовенерологія
   Реєстраційне досьє від 06.10.2004 N 0610/11-М
 
   7. Іванченко Олег Анатолійович
 
   Місцезнаходження: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Конякіна,
14/б/5
   Ідентифікаційний код: 2454503539
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю урологія
   Реєстраційне досьє від 06.10.2004 N 0610/13-М
 
   8. Власова Антоніна Пахомівна
 
   Місцезнаходження: Дніпропетровська  обл.,  м.  Нікополь,
вул. Сумська, 62
   Ідентифікаційний код: 1117701364
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної  практики  за  спеціальністю  клінічна  лабораторна
діагностика
   Реєстраційне досьє від 06.10.2004 N 0610/16-М
 
   9. Товариство з обмеженою відповідальністю "СТВ-Берегиня"
 
   Місцезнаходження: м. Київ, вул. Старонаводницька, 8-а, кв. 19
   Ідентифікаційний код: 32554056
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
хірургія,  дерматовенерологія,   неврологія,   фізіотерапія,
проктологія
   Реєстраційне досьє від 06.10.2004 N 0610/17-М
 
   10. Вербицька Тетяна Леонідівна
 
   Місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Талаліхіна, 1/5
   Ідентифікаційний код: 2085400309
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія
   Реєстраційне досьє від 06.10.2004 N 0610/19-М
 
   11. Монашко Микола Миколайович
 
   Місцезнаходження: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Федорова,
2/80
   Ідентифікаційний код: 2196813252
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю санологія
   Реєстраційне досьє від 06.10.2004 N 0610/21-М
 
   12. Вузлова лікарня на ст. Синельникове-2
 
   Місцезнаходження: Дніпропетровська  обл., м. Синельникове,
вул. Гагаріна, 3
   Ідентифікаційний код: 01111701
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної  практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,  анестезіологія,
бактеріологія, дерматовенерологія, інфекційні хвороби, клінічна
лабораторна діагностика, онкологія, неврологія, отоларингологія,
офтальмологія, педіатрія, рентгенологія, стоматологія, терапія,
ультразвукова діагностика, фтизіатрія, хірургія, функціональна
діагностика, ендоскопія, рентгенлаборант, зубний лікар, фельдшер,
акушерство,  зубний  технік,  лаборант  клініко-діагностичної
лабораторії, лаборант з бактеріології, операційна медична сестра,
медична сестра, медична сестра з фізіотерапії, медична сестра з
масажу, медична сестра з лікувальної фізкультури, медична сестра з
функціональної  діагностики,  медична  сестра  з  дієтичного
харчування, медична сестра з стоматології, медичний статистик
   Реєстраційне досьє від 06.10.2004 N 0610/22-М
 
   13. Канарська Надія Олексіївна
 
   Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.  Жовті  Води,
вул. 8 Березня, 6, кв. 11
   Ідентифікаційний код: 2062301026
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія
   Реєстраційне досьє від 06.10.2004 N 0610/23-М
 
   14. Товариство з обмеженою відповідальністю "Стоматологія"
 
   Місцезнаходження: м. Київ, вул. Стрийська, 6
   Ідентифікаційний код: 16294541
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
ортопедична стоматологія
   Реєстраційне досьє від 06.10.2004 N 0610/24-М
 
   15. Король Сергій Анатолійович
 
   Місцезнаходження: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Уманська,
14-а, кв. 27
   Ідентифікаційний код: 2800510413
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія
   Реєстраційне досьє від 06.10.2004 N 0610/25-М
 
   16. Товариство з обмеженою відповідальністю "СВІТ ДЕНТАЛ"
 
   Місцезнаходження: м. Київ, вул. Стрийська, 6
   Ідентифікаційний код: 30677445
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю зубний технік
   Реєстраційне досьє від 06.10.2004 N 0610/26-М
 
   17. Комунальний заклад "Стоматологічна поліклініка N 3"
 
   Місцезнаходження: Дніпропетровська  обл.,  м. Кривий Ріг,
вул. Калантая, 4
   Ідентифікаційний код: 01986015
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної  практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, дитяча стоматологія, ортодонтія, ортопедична
стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія,
стоматологія, зубний лікар, зубний  технік,  рентгенлаборант,
медична сестра з стоматології, медична сестра з фізіотерапії,
медичний статистик
   Реєстраційне досьє від 06.10.2004 N 0610/30-М
 
   18. Логвінов Микола Якович
 
   Місцезнаходження: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Поповкіна,
20, кв. 19
   Ідентифікаційний код: 1839511954
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю психотерапія
   Реєстраційне досьє від 06.10.2004 N 0610/31-М
 
   19. Задорожний Ігор Валентинович
 
   Місцезнаходження: Запорізька   обл.,   м.   Бердянськ,
вул. Енгельса, 41, кв. 12
   Ідентифікаційний код: 2431307752
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія
   Реєстраційне досьє від 06.10.2004 N 0610/35-М
 
   20. Тебешевська Анжеліка Федорівна
 
   Місцезнаходження: м. Київ, проспект Оболонський, 30, кв. 263
   Ідентифікаційний код: 2555305561
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія
   Реєстраційне досьє від 06.10.2004 N 0610/36-М
 
   21. Тульчій Валентин Миколайович
 
   Місцезнаходження: Миколаївська  обл.,  м.  Вознесенськ,
вул. Глєбова, 58-а
   Ідентифікаційний код: 1863905036
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія
   Реєстраційне досьє від 06.10.2004 N 0610/39-М
 
   22. Семикоз Наталія Григорівна
 
   Місцезнаходження: м. Донецьк, вул. К. Ратнікова, 18, кв. 90
   Ідентифікаційний код: 2401900382
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю радіологія
   Реєстраційне досьє від 06.10.2004 N 0610/40-М
 
   23. Мусійчук Василь Сергійович
 
   Місцезнаходження: Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Гоголя, 9
   Ідентифікаційний код: 2328609431
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія
   Реєстраційне досьє від 06.10.2004 N 0610/42-М
 
   24. Мостовий Володимир Володимирович
 
   Місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 10-в, кв. 22
   Ідентифікаційний код: 2119216918
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія
   Реєстраційне досьє від 06.10.2004 N 0610/44-М
 
   25. Талагаєва Тетяна Василівна
 
   Місцезнаходження: Донецька обл., м. Макіївка, вул. Плєханова,
14, кв. 6
   Ідентифікаційний код: 2391413380
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична  стоматологія,
терапевтична стоматологія
   Реєстраційне досьє від 06.10.2004 N 0610/45-М
 
   26. Товариство з обмеженою відповідальністю "Регіональний
медичний стоматологічний центр"
 Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка