Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про рішення щодо скарги ЗАТ "Майбел"

        МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
         ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             08.02.2005 N 37
 
 
        Про рішення щодо скарги ЗАТ "Майбел"
 
 
   Відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" ( 1490-14 ),  наказу  Міністерства
економіки  України  від  04.12.2000  N 264 ( z0919-00 ) "Про
затвердження Порядку розгляду скарг учасників процедур державних
закупівель щодо організації та здійснення процедур закупівель
товарів, робіт і послуг за державні кошти" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити висновок щодо розгляду скарги ЗАТ "Майбел"
стосовно  організації  та  здійснення  управлінням  освіти
Святошинської районної у м.  Києві  державної  адміністрації
процедури закупівлі за державні кошти соків фруктових (оголошення
про закупівлю в бюлетені "Вісник державних закупівель", 2004 р.,
N 34 (167), огол. N 13879 (ПХП), що додається.
 
   2. Визнати скаргу ЗАТ "Майбел" задоволеною, а результати
процедури закупівлі - недійсними згідно з висновком, що додається.
 
   3. Управлінню освіти Святошинської районної у м.  Києві
державної адміністрації усунути виявлені порушення, керуючись
висновком, що додається, та провести нову процедуру закупівлі з
дотриманням вимог законодавства.
 
   4. Управлінню методології, правового забезпечення та контролю
у сфері державних закупівель довести цей  наказ  до  відома
ЗАТ "Майбел", ТОВ фірма "Фавор", підприємства "Ідея" та управління
освіти Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації
протягом п'яти робочих днів з дня його підписання.
 
 Перший заступник Міністра -
 керівник апарату                    О.Діденко
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   та з питань європейської
                   інтеграції України
                   08.02.2005 N 37
 
 
               ВИСНОВОК
      щодо розгляду скарги ЗАТ "Майбел" стосовно
      організації та здійснення управлінням освіти
      Святошинської районної у м. Києві державної
        адміністрації процедури закупівлі
        за державні кошти соків фруктових
 
 
   За результатом розгляду скарги ЗАТ "Майбел" (далі - Скаржник)
щодо організації та здійснення управлінням освіти Святошинської
районної у м. Києві державної адміністрації (далі - Замовник)
процедури закупівлі за державні кошти соків фруктових та на
підставі матеріалів, наданих Скаржником і Замовником, установлено:
 
   1. Тендерна документація, яка надавалась Замовником учасникам
для підготовки ними тендерних пропозицій, не відповідає вимогам
Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти" ( 1490-14 ) (далі - Закон), зокрема:
   у підпункті 7.1 тендерної документації та в основних умовах
до договору зазначено, що учасник визначає ціни на товари, які він
пропонує надати за договором (здійснює поставку товару), на умовах
поставки DDP ІНКОТЕРМС (у редакції 2000 р.), проте у тендерній
документації інформація щодо конкретного місця поставки відсутня;
   у підпунктах 11.3 і 18.1 тендерної документації містяться
посилання на додаток 1 до тендерної документації, однак цей
додаток у тендерній документації відсутній;
   методика оцінки тендерних пропозицій не є об'єктивною, що
суперечить основній меті дії Закону ( 1490-14 ): технічні вимоги
тендерної документації складені на 14 позицій соків, а згідно з
методикою оцінки тендерних пропозицій Замовник присуджуватиме
додатково 5 балів, якщо пропозицію буде подано більше ніж на
20 позицій соків на вибір учасника торгів.
 
   2. Тендерні пропозиції, подані учасниками торгів, зокрема
переможцем торгів ТОВ фірмою "Фавор", містять відхилення від
технічного завдання в частині номенклатури соків, проте тендерною
документацією можливість відхилення передбачена не була.
 
   3. Згідно з протоколом оцінки тендерних  пропозицій  та
визначення переможця від 13.01.2005 N 3 Замовником невірно було
оцінено тендерну пропозицію підприємства "Ідея". Так, за критерієм
"асортимент" підприємству було виставлено 0 балів, при тому, що
тендерна пропозиція була подана за асортиментом на 21 позицію.
Згідно з методикою оцінки тендерних пропозицій, наведеною в
тендерній документації, Замовник за цим критерієм мав присудити
підприємству "Ідея" не 0, а 5 балів.
 
   4. Зазначені в протоколі оцінки тендерних пропозицій та
визначення переможця від 13.01.2005 N 3 обґрунтування  щодо
відхилення  тендерної  пропозиції  підприємства  "Ідея"  є
безпідставними, оскільки тендерною  документацією  ці  вимоги
обумовлені не були. Крім того, прийняття рішення щодо визначення
переможця торгів, посилаючись на смакові якості продукції, є
необ'єктивним.
 
   5. У  пункті  10 технічних вимог тендерної документації
Замовник встановив вимогу, що соки повинні бути вітчизняного
виробництва.  Згідно  із частиною четвертою статті 6 Закону
( 1490-14 )   у  разі,   якщо  предметом  закупівлі  є
сільськогосподарська продукція чи продукти харчування вітчизняного
виробництва, участь у тендерах можуть брати виключно вітчизняні
сільськогосподарські товаровиробники та підприємства харчової або
переробної промисловості. Виходячи із цієї вимоги Замовник мав
відхилити усі тендерні пропозиції, що були подані невітчизняними
виробниками.
   Таким чином, визначення переможцем торгів ТОВ фірми "Фавор" є
неправомірним та не відповідає вимогам чинного законодавства.
   Відповідно до  статті  37 Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) та з
урахуванням  зазначеного  скарга  ЗАТ  "Майбел"  визнається
задоволеною.
 
 Директор департаменту з питань
 координації державних закупівель
 та державного замовлення                Р.Колишко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка