Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо застосування Закону України від 15 червня 2004 року N 1779-IV

          МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
           11.11.2004 N 20-4-285
 
 
   Відповідно до листа у Міністерстві юстиції України розглянуто
звернення заступника голови Правління Центральної спілки споживчих
товариств України щодо застосування Закону України від 15 червня
2004 року N 1779-IV ( 1779-15 ) "Про внесення зміни до статті 11
Закону України "Про податок на додану вартість" та повідомляється.
   Згідно з пп. 14 п.4 Положення про Міністерство юстиції
України, затвердженого Указом Президента України від 30 грудня
1997 року N 1396/97 ( 1396/97 ), Мін'юст України відповідно до
покладених на нього завдань дає роз'яснення чинного законодавства
державним органам, підприємствам, установам і організаціям, готує
за  дорученням Президента України, Верховної Ради України і
Кабінету Міністрів України правові висновки з відповідних питань.
   Надання правової оцінки діям органів державної податкової
служби  та їх посадових осіб не відноситься до повноважень
Міністерства юстиції України,  визначених  цим   Положенням
( 1396/97 ).
   Разом з цим зазначаємо, що відповідно до п. 11.20 ст. 11
Закону України "Про податок на додану вартість" (в редакції Закону
України від 19.11.97 р. N 644/97-ВР ( 644/97-ВР ) та із змінами,
внесеними згідно із Законом України від 13.05.99 р. N 645-XIV
( 645-14 ) до 1 січня 2004 року у випадках, коли платник податку
здійснює операції з продажу особам, які не зареєстровані як
платники податку, сільськогосподарської продукції та продуктів її
переробки, раніше придбаних (заготовлених) таким платником податку
у фізичних осіб, які не є платниками цього податку, об'єктом
оподаткування є торгова націнка (надбавка), встановлена таким
платником податку.
   Законом України від 15 червня 2004 року N 1779 ( 1779-15 )
"Про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про податок на
додану вартість" (щодо операцій з продажу сільськогосподарської
продукції)" пункт 11.20 статті 11 Закону "Про податок на додану
вартість" ( 168/97-ВР ) викладено в новій редакції, згідно з якою
до прийняття Податкового кодексу України у випадках, коли платник
податку здійснює операції з продажу особам, які не зареєстровані
як платники податку, сільськогосподарської продукції та продуктів
її переробки, раніше придбаних (заготовлених) таким платником
податку у фізичних осіб, які не є платниками цього податку,
об'єктом оподаткування є торгова націнка (надбавка), встановлена
таким платником податку.
   Розділом II цього Закону ( 1779-15 ) визначено, що цей Закон
набирає чинності з дня його опублікування і застосовується по
операціях з продажу починаючи з першого звітного (податкового)
періоду 2004 року.
   Вказаний Закон ( 1779-15 ) було опубліковано 3 липня 2004
року в газеті "Урядовий кур'єр" (N 123). Згідно з п. 1.5 ст. 1
Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР )
звітний (податковий) період - період, за який платник податку
зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до
бюджету.
   Підпунктами  7.9.1 та 7.9.2 п. 7.9 ст. 7 цього Закону
( 168/97-ВР ) встановлено, що для платників податку, в яких обсяг
оподатковуваних операцій з поставки товарів (робіт, послуг) за
попередній  календарний  рік перевищує 7200 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, податковий (звітний) період дорівнює
календарному місяцю.
   Платники податку, що мають обсяг операцій з поставки менший,
ніж зазначений у пп. 7.9.1, можуть застосовувати за своїм вибором
податковий період, що дорівнює календарному місяцю або кварталу.
Заяву про своє рішення з цього питання платник податку подає до
органу державної податкової служби за один місяць до початку
календарного року.
   При цьому п. 4.5 ст. 4 вказаного Закону ( 168/97-ВР )
передбачено, що у разі коли після поставки товарів (робіт, послуг)
здійснюється будь-яка зміна суми компенсації за поставку товарів
(робіт, послуг), включаючи перерахунок у випадках повернення
проданих товарів чи права власності на такі товари продавцю, а
також у зв'язку з визнанням боргу покупця безнадійним у порядку,
визначеному законодавством України, податок, нарахований у зв'язку
з  такою поставкою, перераховується відповідно до змін бази
оподаткування. При цьому продавець зменшує суму  податкового
зобов'язання на суму надмірно нарахованого податку, а покупець
відповідно збільшує суму податкового зобов'язання на таку ж суму в
період, протягом якого була зменшена сума компенсацій продавцю. У
зворотному  порядку  відбувається  перегляд  сум  податкових
зобов'язань при збільшенні суми компенсації продавцю.
   Порядок, передбачений цим пунктом, не застосовується для
перегляду цін за операціями, якщо хоч одна із сторін такої
операції не є платником податку, за винятком операції з перегляду
цін, пов 'язаних з виконанням гарантійних зобов 'язань.
   Разом з цим при вирішенні питання щодо застосування Закону
України від 15 червня 2004 року N 1779-IV ( 1779-15 ) до операцій
з продажу починаючи з першого звітного (податкового) періоду 2004
року та відповідного коригування податкових зобов'язань за цей
період слід враховувати пп. 4.4.1 п. 4.4 ст. 4 Закону України "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ), відповідно до якого
у разі коли норма закону чи іншого нормативно-правового акта,
виданого на підставі закону, або коли норми різних законів чи
різних  нормативно-правових  актів  припускають  неоднозначне
(множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або
контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення
на користь як платника податків, так і контролюючого органу,
рішення приймається на користь платника податків.
   Крім  того,  згідно зі статтею 147 Конституції України
( 254к/96-ВР  ) Конституційний Суд України є єдиним органом
конституційної юрисдикції в Україні.
   Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність
законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне
тлумачення Конституції України ( 254к/96-ВР ) та законів України.
 
 В.о. Міністра                       А.Заєць
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка