Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо здійснення арешту активів у вигляді зупинення операцій на рахунку платника податків

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
         19.11.2004 N 520/2/10-1111/2756
 
               (Витяг)
 
 
   <...>
   Пунктом 3 розділу 1 Проекту пропонується статтю 9 Закону
України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 )
доповнити підпунктом 9.3.9, яким визначено, що арешт активів у
вигляді  зупинення  операцій  на  рахунку  платника податків
здійснюється за заявою податкового органу виключно на підставі
рішення суду в порядку, передбаченому чинним законодавством.
   Згідно з Преамбулою вищезазначеного Закону ( 2181-14 ) цей
Закон  є  спеціальним  законом з питань оподаткування, який
установлює порядок погашення зобов'язань юридичних або фізичних
осіб перед бюджетами та державними цільовими фондами з податків і
зборів (обов'язкових платежів).
   З метою  захисту  інтересів  бюджетних споживачів органи
державної податкової служби відповідно до норм Закону України "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) здійснюють заходи
щодо погашення податкового боргу, в першу чергу шляхом стягнення
коштів, які перебувають у власності платника податку, а за їх
недостатності - шляхом продажу інших активів такого платника
податків.
   Отже, застосування адміністративного арешту активів у вигляді
зупинення операцій за рахунками платника, є одним із ефективних
заходів, що вживаються органами державної податкової служби для
забезпечення можливості погашення податкового боргу та збереження
активів. Обмеження податкових органів у  застосуванні  такої
адміністративно-господарської санкції, як арешт активів, у вигляді
зупинення  операцій  на  рахунку платника податків сприятиме
уникненню відповідальності злісних  платників  податків,  які
тривалий час ухиляються від їх сплати, а також послабленню
контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю
обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних
цільових фондів України податків, зборів (обов'язкових платежів),
установлених  законодавством,  запобігання  злочинам та іншим
правопорушенням.
   Статтею 12 Господарського  процесуального кодексу України
( 1798-12 ) та статтею 24 Цивільного процесуального кодексу
України ( 1618-15 ) визначено підвідомчість справ судам України,
що виникають при укладанні, зміні, розірванні  і  виконанні
договорів, угод, а також у спорах про визнання недійсними актів з
підстав, зазначених у законодавстві. Таким чином, судовий розгляд
заяв, відповідно до наведеного, має місце тоді, коли виник спір
між суб'єктами господарювання та іншими суб'єктами про право чи
його наявність або застосування однією із сторін правовідносин.
При застосуванні податковими органами арешту активів у вигляді
зупинення операцій на рахунку платника податків є відсутнім спір,
оскільки такі повноваження надані згідно із законодавством і є
лише  превентивним способом забезпечення фінансових інтересів
держави на випадок порушення норм податкового законодавства, а не
засобом притягнення чи мірою відповідальності.
   Крім того, прийняття норми, передбаченої вказаним Проектом,
призведе  до збільшення матеріальних витрат як у податкових
органах, так і у судах щодо супроводження справ у  судах,
несвоєчасного надходження коштів до бюджету, звуження функцій
податкових органів, покладених законодавством, та до ускладнення
процедури погашення податкового боргу, створить більш сприятливі
умови недобросовісним платникам податків уникати сплати податків.
   Підпунктом 9.3.4 п. 9.3 ст. 9 цього Закону ( 2181-14 )
встановлено, що рішення керівника податкового  органу  (його
заступника) щодо арешту активів може бути оскаржене платником
податків в адміністративному або судовому порядку.
   Право зупинення   операцій   за  рахунками  суб'єктів
господарювання передбачено ст. 243 Господарського кодексу України
( 436-15 ): у разі відмови органів управління або посадових осіб
суб'єкта господарювання у проведенні документальної перевірки чи у
допуску працівників податкових органів для обстеження приміщень,
що використовуються для здійснення господарської  діяльності,
ненадання  податковим  та іншим органам встановленої законом
звітності, розрахунків, декларацій чи інших документів, пов'язаних
із  обчисленням  та  сплатою  податків, зборів (обов'язкових
платежів).
   Відповідно до ст. 22 Конституції України ( 254к/96-ВР ) при
прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не
допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав.
   Статтею 1074  Цивільного  кодексу  України  (  435-15 )
передбачено, що обмеження прав  клієнта  щодо  розпорядження
грошовими  коштами,  що  знаходяться  на  його  рахунку, не
допускається, крім випадків обмеження права розпорядження рахунком
за рішенням суду у випадках, встановлених законом. Це означає, що
ніхто не може  обмежити  власника  (клієнта)  у  володінні,
користуванні та розпорядженні грошовими коштами, крім випадків,
прямо передбачених законом.
   Але відповідно до ст. 1 Цивільного кодексу України ( 435-15 )
до  податкових, бюджетних відносин цивільні законодавство не
застосовується, якщо інше ні встановлено законом. Згідно з п. 19.6
ст.19 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників
податків перед бюджетами та  державними  цільовими  фондами"
( 2181-14 ) закони та інші нормативно-правові акти діють у
частині, що не суперечить нормам цього Закону.
   <...>
 
 Заступник Голови                    В.Молодик
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка