Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок фінансово-кредитної підтримки молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) житла в місті Києві

            КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
           VIII сесія IV скликання
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 570/1980 від 18.11.2004
 
 
       Про затвердження Положення про порядок
      фінансово-кредитної підтримки молодих сімей
      та одиноких молодих громадян на будівництво
        (реконструкцію) житла в місті Києві
 
 
   Відповідно до статті 10 Закону  України  "Про  сприяння
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 ),
постанови Кабінету Міністрів України від  29.05.2001  N  584
( 584-2001-п ) "Про порядок надання пільгових довготермінових
кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим  громадянам  на
будівництво (реконструкцію) і придбання житла" з метою сприяння
соціальному захисту молоді, поліпшення житлових умов молоді у
м. Києві, забезпечення ефективності використання бюджетних коштів,
що затверджені у бюджеті м. Києва на відповідний період, для
надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та
одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла,
Київська міська рада В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Затвердити  Положення  про порядок фінансово-кредитної
підтримки молодих сімей та  одиноких  молодих  громадян  на
будівництво  (реконструкцію)  житла в місті Києві, згідно з
додатком.
 
   2. Визначити:
 
   2.1. Розпорядником кредитних коштів - Головне управління
житлового забезпечення виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації);
 
   2.2. Банком - агентом - ВАТ КБ "Хрещатик" (за згодою).
 
   3. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній
адміністрації1)  здійснити  організаційні правові заходи щодо
приведення своїх нормативно-правових актів з питань покращення
житлових умов молоді м. Києва у відповідність до вимог Положення
про порядок фінансово-кредитної підтримки молодих  сімей  та
одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) житла в
місті Києві.
 
   4. Це рішення набуває чинності з 01 липня 2005 року.
 
   5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію  Київради з питань бюджету та соціально-економічного
розвитку та   постійну   комісію   Київради   з   питань
житлово-комунального  господарства  та  паливно-енергетичного
комплексу.
 
 Київський міський голова               О.Омельченко
 
                   Додаток
                   до рішення Київської міської
                   ради
                   від 18.11.2004 N 570/1980
 
              ПОЛОЖЕННЯ
    про порядок фінансово-кредитної підтримки молодих
    сімей та одиноких молодих громадян на будівництво
        (реконструкцію) житла в місті Києві
 
            1. Загальна частина
 
   Положення про порядок фінансово-кредитної підтримки молодих
сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію)
житла в місті Києві (далі - Положення) розроблено відповідно до
ст. 10 Закону України "Про сприяння соціальному становленню та
розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 ) та ст. 30 Закону Україна
"Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), постанови
Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 N 584 ( 584-2001-п )
"Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим
сім'ям  та  одиноким  молодим  громадянам  на  будівництво
(реконструкцію) і придбання житла" з метою сприяння соціальному
захисту молоді, поліпшенню житлових умов молоді у м. Києві.
 
   Положення встановлює порядок використання грошових коштів, що
передбачаються  в  бюджеті  міста  Києва  для  надання
фінансово-кредитної підтримки молодим сім'ям та одиноким молодим
громадянам, які відповідно до законодавства потребують поліпшення
житлових умов, шляхом надання пільгових довготермінових іпотечних
кредитів  молодим  сім'ям та одиноким молодим громадянам та
здешевлення  (компенсації  різниці  у  відсоткових  ставках)
довготермінових іпотечних кредитів на будівництво (реконструкцію)
житла у м. Києві, отриманих ними в Банках, та погашення частини
таких кредитів.
 
   Положення регулює правовідносини, що виникають при отриманні
молодими сім'ями та одинокими молодими громадянами, які відповідно
до законодавства потребують поліпшення житлових умов, пільгових
довготермінових іпотечних кредитів на будівництво (реконструкцію)
житла у м. Києві за рахунок коштів бюджета м. Києва та у
комерційних банках.
 
   Дія цього Положення поширюється на фізичних осіб - громадян
України, що зареєстровані та проживають в місті Києві. Пільгові
довготермінові іпотечні кредити відповідно до цього Положення
надаються виключно на поліпшення житлових умов молоді через її
участь у будівництві (реконструкції) житла.
 
           2. Визначення термінів
 
   2.1. Кандидат - молода сім'я (яку в правовідносинах, що
виникають відповідно до цього Положення, представляє чоловік чи
дружина), або одинокий молодий громадянин (громадянка), які мають
право  на  фінансово-кредитну  підтримку  для  будівництва
(реконструкції) житла в м. Києві відповідно до цього Положення і
подали відповідні документи до районної у м. Києві державної
адміністрації за місцем проживання.
 
   2.2. Позичальник  -  Кандидат,  який  отримав  пільговий
довготерміновий  іпотечний  кредит  або  іпотечний  кредит в
Уповноваженому банку у порядку та на умовах, визначених цим
Положенням та кредитним договором.
 
   2.3. Уповноважені банки (Банки) - банки України, які надають
пільгові довготермінові іпотечні кредити та іпотечні кредити
Позичальникам в рамках цього Положення відповідно до угоди,
укладеної з Розпорядником бюджетних коштів. Уповноважені банки
визначаються рішенням Київської міської ради.
 
   2.4. Розпорядник бюджетних коштів - головний розпорядник
коштів бюджету, визначений рішенням Київської міської Ради про
бюджет міста Києва, що здійснює управління, контролює цільове та
ефективне використання бюджетних коштів.
 
   2.5. Бюджетні  кошти  -  обсяги  бюджетних  призначень,
затверджених у бюджеті м. Києва Розпоряднику бюджетних коштів для
надання фінансово-кредитної підтримки молодим сім'ям та одиноким
молодим громадянам, які відповідно до законодавства потребують
поліпшення житлових умов, шляхом надання пільгових довготермінових
іпотечних  кредитів та іпотечних кредитів молодим сім'ям та
одиноким  молодим  громадянам  та  здешевлення  (компенсації
відсоткових ставок)  на  будівництво  (реконструкцію) житла у
м. Києві, отриманих ними в Уповноваженому банку, погашення частини
таких кредитів, а також кошти, які надходять від Позичальників в
рахунок погашення кредитів, що надавалися у минулі роки за рахунок
коштів бюджету м. Києва, відсотків за кредитами, пені.
 
   2.6. Пільговий довготерміновий іпотечний кредит - кредит,
отриманий  Позичальником  в  Уповноваженому  банку  цільовим
призначенням на будівництво (реконструкцію) житла на умовах,
визначених цим Положенням за рахунок бюджетних фінансових ресурсів
для пільгового довготермінового іпотечного кредитування.
 
   2.7. Іпотечний кредит - довготерміновий кредит, отриманий
Позичальником в Уповноваженому  банку  відповідно  до  цього
Положення, за яким Розпорядником бюджетних коштів за рахунок
бюджетних коштів компенсується частина відсоткової ставки та, в
разі  наявності  підстав,  погашається  частина  зобов'язань
Позичальника за цим кредитом.
 
   2.8. Кредитні ресурси - бюджетні фінансові ресурси та інші
надходження, не заборонені законодавством, або кошти Банків, що
використовуються ними для надання  пільгових  довготермінових
іпотечних кредитів або іпотечних кредитів.
 
   2.9. Кредитний договір - договір про надання пільгового
довготермінового іпотечного кредиту або  іпотечного  кредиту,
укладений між Позичальником та Уповноваженим банком.
 
   2.10. Замовник - установа (організація), обрана Розпорядником
бюджетних коштів, яка має права та можливості для здійснення
будівництва (реконструкції) житла.
 
   2.11. Повірений  - Уповноважений банк, який формує фонд
фінансування будівництва та за договорами  з  Позичальниками
відповідно  до  укладених  з  Замовником  договорів здійснює
фінансування будівництва (реконструкції) житла.
 
   2.12. Підрядник - спеціалізована будівельна організація, яка
визначається  Замовником  відповідно  до  законодавства,  для
проведення робіт з будівництва житла для молодих сімей та одиноких
молодих громадян.
 
      3. Ресурси для надання фінансово-кредитної
   підтримки молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам
    на будівництво (реконструкцію) житла в місті Києві
 
   3.1. Фінансово-кредитна підтримка молодих сімей та одиноких
молодих громадян на будівництво (реконструкцію) житла в місті
Києві  здійснюється  шляхом надання пільгових довготермінових
іпотечних кредитів або іпотечних  кредитів  із  здешевленням
Позичальникам відсоткових ставок за такими кредитами через повне
або часткове їх компенсування за рахунок бюджетних коштів. Крім
того законодавством України та цим Положенням за рахунок бюджетних
коштів Позичальникам можуть надаватись пільги по  частковому
погашенню сум кредиту за отриманими пільговими довготерміновими
іпотечними кредитами або іпотечними кредитами.
 
   3.2. Розрахунки потреби у бюджетних коштах  здійснюються
Розпорядником бюджетних коштів, виходячи з обсягів наданих у
попередні роки пільгових довготермінових іпотечних  кредитів,
іпотечних кредитів та враховуючи заплановані обсяги будівництва на
наступний рік, у встановленому порядку подаються у  вигляді
бюджетного запиту до Головного фінансового управління виконавчого
органу Київської міської ради (Київської  міської  державної
адміністрації) при формуванні проекту бюджету міста Києва на
відповідний рік.
 
   3.3. Рішенням Київської міської ради про бюджет міста Києва
на відповідний рік визначається Розпорядник бюджетних коштів та
затверджуються  його  бюджетні  призначення  для  надання
фінансово-кредитної підтримки молодим сім'ям та одиноким молодим
громадянам на будівництво (реконструкцію) житла в місті Києві
відповідно до цього Положення.
 
   3.4. На  підставі розрахунків та пропозицій Розпорядника
бюджетних коштів рішенням Київської міської ради про Програму
соціально-економічного  та  культурного розвитку м. Києва на
відповідний рік визначається обсяг капітальних вкладень, перелік
об'єктів, загальна площа житлових будинків та їх адреси, на участь
у будівництві яких можуть бути надані пільгові довготермінові
іпотечні кредити або іпотечні кредити.
 
   3.5. Для  зарахування  інших надходжень, що можуть бути
використані в якості кредитних ресурсів, крім бюджетних фінансових
ресурсів. Розпорядник бюджетних коштів відкриває окремий рахунок в
органах Державного казначейства  України.  Кредитні  ресурси,
отримані  в  натуральній  формі,  обліковуються  в грошовому
еквіваленті.
 
   3.6. Кредитування Позичальників  здійснюється  Банком  за
рахунок  кредитних ресурсів після отримання від Розпорядника
бюджетних коштів відомостей про Кандидатів, щодо яких прийнято
рішення про надання пільгових довготермінових іпотечних кредитів
або іпотечних кредитів. Кредити надаються в національній валюті
України, в безготівковому порядку на будівництво (реконструкцію)
житла в м. Києві за умови їх спрямування для формування фонду
фінансування будівництва відповідно до укладеного з Повіреним
договору на його рахунок в Уповноваженому банку.
 
   3.7. За письмовим дорученням Розпорядника кредитних коштів
органи Державного казначейства перераховують кошти з відповідного
рахунка Розпорядника кредитних коштів на рахунок Уповноваженого
банка в органах Державного казначейства, який виступає одержувачем
бюджетних коштів.
 
   3.8. Використання бюджетних коштів здійснюється Розпорядником
бюджетних коштів по мірі їх надходження з бюджету.
 
   4. Умови надання фінансово-кредитної підтримки молодим
    сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
        (реконструкцію) житла в місті Києві
 
   4.1. Право на отримання фінансово-кредитної підтримки
 
   4.1.1. Право на отримання  фінансово-кредитної  підтримки
відповідно до цього Положення мають молоді сім'ї, в яких за станом
на дату укладання кредитного договору граничний вік чоловіка та
дружини повної сім'ї, батька (матері) неповної сім'ї, одинокого
молодого громадянина, які згідно з законодавством визнані такими,
що потребують поліпшення житлових умов (перебувають на квартирному
обліку в м. Києві), не перевищує 35 років включно.
 
   4.1.2. Право на фінансово-кредитну підтримку відповідно до
цього Положення, надається лише один раз за умови, що молода сім'я
не використовувала інших форм державної фінансової підтримка при
придбанні чи інвестуванні будівництва (реконструкції)  житла.
Умовами набуття цього права є:
   - перебування на квартирному обліку всіх  членів  сім'ї
Кандидата;
   - підтвердження Кандидатом своєї платоспроможності.
 
   4.1.3. Після прийняття рішення Київради про бюджет міста
Києва на відповідний рік Розпорядник бюджетних коштів проводить
розподіл житлової площі, на будівництво (реконструкцію) якої
можуть бути надані кредити, між районними у м. Києві державними
адміністраціями,  головними  управліннями  та  управліннями
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), організаціями, установами м. Києва.
Потреба у житловій площі для молодих сімей та одиноких молодих
громадян визначається із розрахунку не більше однієї кімнати на
кожного члена сім'ї.
 
   4.1.4. Списки молодих сімей та одиноких молодих громадян
формуються Розпорядником бюджетних коштів за поданням районних у
м. Києві держаних адміністрацій, головних управлінь, управлінь
виконавчого  органу  Київради  (Київської  міської  державної
адміністрації), організацій, установ м. Києва та погоджуються з
Головним управлінням у справах сім'ї та молоді виконавчого органу
Київської  міської  ради  (Київської  міської  державної
адміністрації).
 
   4.1.5. Затверджені  Розпорядником бюджетних коштів списки
Кандидатів разом з копіями  поданих  Кандидатами  документів
передаються  Уповноваженому  банку  для  надання  пільгових
довготермінових іпотечних кредитів або іпотечних кредитів.
 
   4.1.6. Для реалізації права на фінансово-кредитну підтримку
відповідно до цього Положення  Кандидат  подає  Розпоряднику
бюджетних коштів такі документи:
   - заяву про надання фінансово-кредитної підтримки;
   - довідку про перебування на квартирному обліку;
   - паспортні дані;
   - довідку про склад сім'ї;
   - копію свідоцтва про шлюб;
   - копію свідоцтва про народження дитини (дітей);
   - документи, необхідні для  визначення  платоспроможності
Кандидата: довідка з місця роботи дорослих членів його сім'ї про
середню заробітну плату;
   - копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
 
   Після отримання зазначених документів та при умові наявності
відповідних бюджетних коштів Розпорядник бюджетних коштів приймає
рішення про надання Кандидату фінансово-кредитної  підтримки,
повідомляє Уповноважений банк про розмір кредиту та рекомендує
надати кредит з урахуванням основних параметрів майбутнього житла,
особливостей  фінансово-кредитної підтримки (надання пільгових
довготермінових іпотечних кредитів молодим сім'ям та одиноким
молодим  громадянам  або  компенсації  відсоткових ставок та
часткового погашення іпотечних кредитів), інструктивних вимог
Уповноваженого банку з іпотечного кредитування фізичних осіб.
 
    4.2. Оформлення та надання пільгових довготермінових
      іпотечних кредитів або іпотечних кредитів
       Уповноваженим банком, плата за кредити
 
   4.2.1. Максимальний   розмір   кредиту,   визначається
Розпорядником бюджетних коштів, виходячи з вартості будівництва
(реконструкції) житла за цінами, визначеними на торгах, які
проводяться згідно з Законом України "Про закупівлю товарів, робіт
і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ), та витрат на страхування
в період будівництва (реконструкції) житла. Нормативна площа
житла, на будівництво (реконструкцію) якої надається кредит,
визначається, виходячи з норми 21 кв.м загальної площі житла на
одного члена сім'ї та додатково 20 кв.м на сім'ю.
   У разі  перевищення  нормативної  площі  житла, вартість
будівництва  (реконструкції)  понаднормативної  площі  житла,
встановленої  в  договорі  про  участь у фонді фінансування
будівництва житла, Позичальник сплачує Повіреному за власний
рахунок.
 
   4.2.2. Рішення про надання кредиту приймається Уповноваженим
банком на підставі документів, наданих Кандидатом, повідомлення
Розпорядника бюджетних коштів про наявність права у Кандидата на
отримання фінансово-кредитної підтримки відповідно  до  цього
Положення та оцінки фінансового стану Кандидата з урахуванням
вимог Уповноваженого банку до іпотечного кредитування.
 
   4.2.3. Кандидати набувають  статусу  Позичальників  після
підписання з Повіреним договору про участь у фонді фінансування
будівництва та з Уповноваженим банком кредитного договору.
   Крім того, Позичальник укладає з банком договір-доручення про
здійснення банком від імені Позичальника платежів до  фонду
фінансування будівництва відповідно до графіку, зазначеного у
договорі Позичальника з Повіреним.
 
   4.2.4. Перед укладенням кредитного  договору  Позичальник
вносить на свій особистий рахунок в Уповноваженому банку власними
коштами попередній внесок у розмірі не менше 10%  вартості
будівництва  (реконструкції)  об'єкта  кредитування,  вартість
понаднормативної площі житла, за цінами, визначеними на торгах,
які проводяться Розпорядником бюджетних коштів згідно з Законом
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ), кошти для здійснення витрат на страхування об'єкта
кредитуванні в період будівництва та на 1 рік після введення житла
в  експлуатацію,  особистого  життя  дорослих  членів  сім'ї
Позичальника, на  2  роки  (страхова  компанія  визначається
Уповноваженим банком, вигодонабувачем за договорами страхування
призначається Уповноважений банк), кошти для здійснення витрат,
пов'язаних із оформленням прав власності Позичальника на житло,
оформленням договору іпотеки, тощо.
 
   4.2.5. Кредити надаються на термін, який не може перевищувати
30 років. Термін користування кредитними коштами обчислюється з
дати фактичного перерахування кредитних  коштів  на  рахунки
Повіреного, відповідно до графіку перерахування коштів в фонд
фінансування будівництва (п.4.2.3 ( 1490-14 ).
 
   4.2.6. Відсоткова ставка за  пільговими  довготерміновими
іпотечними кредитами та іпотечними кредитами встановлюється у
розмірі однієї ставки Національного банку України плюс 5,5%
річних.
 
   4.2.7. Витрати,  пов'язані з наданням та обслуговуванням
пільгових довготермінових  іпотечних  кредитів  та  іпотечних
кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на
будівництво (реконструкцію) житла, компенсуються Уповноваженому
банку Розпорядником бюджетних коштів в розмірі 6% від обсягів
бюджетних коштів, затверджених у бюджеті м. Києва Розпоряднику
бюджетних коштів для надання фінансово-кредитної підтримки молодим
сім'ям та одиноким молодим громадянам.
 
   4.2.8. Повірений та Уповноважений банк щомісячно повідомляють
Розпорядника бюджетних коштів про укладання договорів про участь у
фонді фінансування будівництва та кредитних договорів відповідно,
та надають копії цих договорів.
 
   4.2.9. Перерахування коштів Повіреному для формування фонду
фінансування будівництва здійснюється Уповноваженим банком на
підставі  кредитних  договорів, договорів-доручення, укладених
Уповноваженим банком з Позичальниками, виключно у безготівковій
формі у терміни та в обсягах, визначених договорами про участь у
фонді фінансування будівництва, укладеними  Позичальниками  з
Повіреним.
 
   4.2.10. Нарахування  відсотків  за  користування кредитом
починається з дати отримання коштів Позичальником та здійснюється
за фактичний час користуванням ним.
 
    4.3. Компенсація різниці у відсоткових ставках та
  часткове погашення зобов'язань Позичальників за кредитами
 
   4.3.1. Позичальники, які мають одну (або більше) дитину, не
сплачують  відсотки за користування пільговим довготерміновим
іпотечним кредитом або іпотечним кредитом.
 
   4.3.2. Позичальникам, які мають двох дітей, за  рахунок
бюджетних коштів погашається 25% залишку зобов'язань за пільговим
довготерміновим іпотечним кредитом або іпотечним кредитом.
 
   4.3.3. Позичальникам, які мають трьох і більше дітей, за
рахунок бюджетних коштів погашається 50% залишку зобов'язань за
пільговим довготерміновим іпотечним  кредитом  або  іпотечним
кредитом.
 
   4.3.4. Решта Позичальників сплачують Уповноваженому банку
відсотки за користування пільговим довготерміновим  іпотечним
кредитом або іпотечним кредитом на рівні 3% річних.
 
   4.3.5. Відсоткові ставки за кредитними договорами повністю
або за мінусом 3% річних, а також суми часткового погашення
пільгових  довготермінових  іпотечних  кредитів або іпотечних
кредитів Позичальників згідно з пп. 4.3.2 та 4.3.3 компенсуються
Банку Розпорядником бюджетних коштів за рахунок бюджетних коштів.
 
   4.3.6. Якщо у складі сім'ї Позичальника сталися зміни, які
дають йому право (або позбавляють його права) на отримання пільг
відповідно до пп. 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, він протягом одного місяця
подає Розпоряднику бюджетних коштів відповідну заяву та документи
встановленого зразка, що підтверджують такі зміни. Ці документи є
підставою для внесення змін до кредитного договору, про що
Розпорядник бюджетних коштів повідомляє Уповноважений банк.
 
   4.3.7. Розпорядник бюджетних коштів на підставі отриманого
реєстру щомісячно (не пізніше 15 числа місяця, наступного за
місяцем  нарахування)  перераховує  Банку  бюджетні кошти на
компенсацію відсоткових ставок за  кредитами  та  часткового
погашення зобов'язань Позичальників за пільговими довготерміновими
іпотечними кредитами та  іпотечними  кредитами,  та  належне
Уповноваженому банку компенсування витрат, пов'язаних з наданням
та обслуговуванням пільгових довготермінових іпотечних кредитів та
іпотечних кредитів.
 
   4.4. Забезпечення пільгових довготермінових іпотечних
         кредитів та іпотечних кредитів
 
   4.4.1. В забезпечення пільгових довготермінових іпотечних
кредитів  та  іпотечних  кредитів  Позичальники  укладають з
Уповноваженим банком договори іпотеки майнових прав на житло, яке
буде збудоване за участю кредитних ресурсів з укладенням в
майбутньому додаткової угоди до договору іпотеки майнових прав
після отримання документів на право власності на житло.
 
   4.4.2. Передача в іпотеку збудованого (реконструйованого)
житла здійснюється на підставі свідоцтва про право власності на
квартиру.
 
   4.4.3. У  період  виконання Позичальником зобов'язань за
пільговим довготерміновим іпотечним  кредитом  або  іпотечним
кредитом  предмет  іпотеки  -  житло  підлягає  страхуванню
Позичальником в установленому законодавством та Уповноваженим
банком порядку в страховій компанії, визначеній Уповноваженим
банком.
 
     5. Порядок погашення пільгових довготермінових
    іпотечних кредитів та іпотечних кредитів та сплати
           відсотків Позичальниками
 
   5.1. Сплата Позичальниками нарахованих їм  відсотків  за
користування пільговими довготерміновими іпотечними кредитами або
іпотечними кредитами здійснюється щомісяця до 20 числа місяця,
наступного за місяцем нарахування відсотків.
 
   5.2. Погашення  зобов'язань  за пільговим довготерміновим
іпотечним кредитом або іпотечним кредитом починається з дати
реєстрації  свідоцтва  про  право  власності  на  збудоване
(реконструйоване) житло в бюро технічної інвентаризації ( в іншому
уповноваженому органі). За власним бажанням Позичальник може
розпочати погашення  зобов'язань  раніше.  Погашення  кредиту
здійснюється щоквартально або за згодою Позичальника - щомісячно.
 
   5.3. Після  отримання  свідоцтва про право власності на
збудоване житло між Уповноваженим  банком  та  Позичальником
укладається договір про внесення змін та доповнень до кредитного
договору про  графік  погашення  пільгового  довготермінового
іпотечного кредиту або іпотечного кредиту. При цьому загальний
термін користування кредитом не повинен перевищувати 30 років.
 
   5.4. Платежі з погашення пільгових довготермінових іпотечних
кредитів  або  іпотечних  кредитів  та  сплата відсотків за
користуванні ним вносяться в порядку,  визначеному  кредитом
договором, на рахунок, вказаний у кредитному договорі.
 
   5.5. За прострочення платежів з Позичальника стягується пеня
у розмірі, встановленому кредитним договором.  При  внесенні
платежів першочергово стягується нарахована пеня, прострочені
платежі, відсотки за користування кредитом та основний платіж з
погашення  пільгового довготермінового іпотечного кредиту або
іпотечного кредиту.
 
   5.6. Наданий Позичальнику пільговий довготерміновий іпотечний
кредит або іпотечний кредит може бути погашений достроково.
 
   5.7. Всі правовідносини за кредитним договором регулюються
чинним законодавством України.
 
   6. Набуття Позичальником права власності на збудоване
      (реконструйоване) житло за рахунок пільгових
        довготермінових іпотечних кредитів
           або іпотечних кредитів
 
   6.1. Умови набуття Позичальником права власності на збудоване
(реконструйоване)   житло   з   використанням   пільгового
довготермінового  іпотечного  кредиту  або іпотечного кредиту
визначаються  договором  про  участь  у  фонді  фінансування
будівництва, укладеного з Повіреним.
 
   6.2. Фінансування витрат, пов'язаних з оформленням права
власності, нотаріальним посвідченням іпотечних договорів, тощо
здійснюється за рахунок Позичальника.
 
   6.3. У разі смерті Позичальника його права і зобов'язання за
кредитним договором, договором про участь у фонді фінансування
будівництва, договором іпотеки та іншими договорами, пов'язаними з
будівництвом (реконструкцією) житла та пільговим довготерміновим
іпотечним  кредитом  або  іпотечним  кредитом, переходять до
спадкоємця (спадкоємців) згідно чинного законодавства України, що
оформляється відповідними договорами.
 
   6.4. У  разі  невиконання  Позичальником умов кредитного
договору Уповноважений банк приймає рішення  про  розірвання
кредитного договору в односторонньому порядку, про що повідомляє
Розпорядника бюджетних коштів. Вирішення спорів, що можуть при
цьому виникнути, здійснюється в судовому порядку.
   Уповноважений банк може стягувати заборгованість за пільговим
довготерміновим іпотечним кредитом або іпотечним кредитом за
рахунок предмету іпотеки згідно умов кредитного договору, договору
іпотеки та чинного законодавства України.
   Для цілей надання місць проживання Позичальникам та членам їх
сімей (у випадку відсутності іншого житла) після примусової
реалізації житла, яке було збудоване (реконструйоване) за рахунок
пільгового довготермінового іпотечного кредиту або іпотечного
кредиту Розпорядник бюджетних коштів створює житловий фонд для
тимчасового проживання.
   З метою захисту прав Уповноваженого банку у реалізації його
прав як іпотекодержателя майнових прав на житло та саме житло у
випадку невиконання Позичальником умов кредитного договору та при
примусовому стягненні на предмет іпотеки. Розпорядник бюджетних
коштів сприятиме Уповноваженому банку у переоформленні  прав
власності на житло на Уповноважений банк, надаватиме Позичальнику
та членам його сім'ї місце проживання за рахунок площ житлового
фонду.
 
  7. Відповідальність та контроль за цільовим використанням
             бюджетних коштів
 
   Відповідальність та контроль  за  цільовим  використанням
бюджетних коштів, дотриманням вимог цього Положення, покладається
на Розпорядника бюджетних коштів та Уповноважений банк.
   Контроль за  дотриманням  цільового призначення бюджетних
коштів здійснюється  також  Головним  фінансовим  управлінням
виконавчого  органу  Київради  (Київської  міської  державної
адміністрації).
 
 Заступник Київського міського голови -
 секретар Київради                    В.Яловий
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка