Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Громадську раду при Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції України

        МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
         ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            12.11.2004 N 413
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                          економіки 
    N 207 ( v0207665-05 ) від 20.07.2005 )
 
     Про затвердження Положення про Громадську раду
       при Міністерстві економіки та з питань
         європейської інтеграції України
 
 
   З метою забезпечення виконання Указу Президента України від
31.07.2004 N 854/2004 ( 854/2004 ) "Про забезпечення умов для
більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про Громадську раду при Міністерстві
економіки  та  з питань європейської інтеграції України, що
додається.
 
   2. Контроль за  виконанням  цього  наказу  покласти  на
виконуючого обов'язки першого заступника Міністра - керівника
апарату Романюка С.А.
 
 Міністр                         М.Деркач
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   економіки та з питань
                   європейської інтеграції
                   України
                   12.11.2004 N 413
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про Громадську раду при Міністерстві економіки
        та з питань європейської інтеграції
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Громадська рада є консультативно-дорадчим органом при
Міністерстві  економіки  та з питань європейської інтеграції
України, утвореним з метою здійснення  координації  заходів,
пов'язаних  із  забезпеченням  проведення  консультацій  з
громадськістю з питань формування  та  реалізації  державної
політики.
 
   1.2. У  своїй  діяльності  Громадська  рада  керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України  і  Кабінету  Міністрів України, Порядком проведення
консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації
державної політики, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 15.10.2004 N 1378 ( 1378-2004-п  ),  рішеннями
Мінекономіки, а також цим Положенням.
 
   1.3. Діяльність Громадської ради ґрунтується на принципах
відкритості, гласності, рівності та добровільності та здійснюється
на безоплатній основі.
 
     2. Основні завдання та функції Громадської ради
 
   2.1. Основними завданнями Громадської ради є:
   сприяння реалізації громадянами конституційного права  на
участь в управлінні державними справами;
   забезпечення врахування  громадської  думки  у  процесі
підготовки та організації виконання рішень Мінекономіки.
 
   2.2. Громадська рада відповідно до покладених на неї основних
завдань:
   готує і подає пропозиції до орієнтовного плану проведення
консультацій з громадськістю;
   подає пропозиції  щодо  строків  проведення  публічних
громадських обговорень;
   подає пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю
з питань, не передбачених орієнтовним планом;
   розробляє та подає на розгляд пропозиції до плану проведення
консультацій  з  громадськістю  за  визначеною  тематикою із
зазначенням переліку питань, строків та порядку оприлюднення
інформації  про  проведення  консультацій  та  врахування їх
результатів;
   здійснює інші  заходи  щодо  організації  та  проведення
консультацій з громадськістю згідно  з  Порядком  проведення
консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації
державної політики ( 1378-2004-п );
   опрацьовує отримані за результатами проведення консультацій і
громадськістю пропозиції і зауваження з питань формування та
реалізації державної політики і подає їх в установленому порядку
Мінекономіки;
   систематично інформує громадськість, зокрема через засоби
масової інформації, про свою діяльність, прийняті рішення та стан
їх виконання.
 
          3. Права Громадської ради
 
   Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань має
право:
   отримувати в  установленому  порядку  від  Мінекономіки
інформацію, необхідну для роботи;
   утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети,
комісії, експертні групи тощо);
   залучати до  своєї  роботи  представників  Мінекономіки,
підвідомчих організацій Мінекономіки, підприємств, установ та
організацій, вітчизняних і міжнародних експертних та наукових
організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;
   проводити семінари,  "круглі" столи, конференції та інші
публічні заходи.
 
          4. Склад Громадської ради
 
   4.1. До  складу  Громадської  ради  можуть  включатися
представники громадських організацій, професійних спілок та інших
об'єднань громадян, органів місцевого самоврядування, засобів
масової інформації.
 
   4.2. Громадську раду очолює голова, який обирається членами
ради строком на два роки.
   До повноважень голови Громадської ради належить:
   організація діяльності ради;
   скликання та організація підготовки засідань ради;
   підписання документів від імені ради;
   представлення ради у взаємовідносинах з органами виконавчої
влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування,
засобами масової інформації.
   Голова громадської ради має двох заступників, які обираються
з числа членів ради за його поданням.
 
         5. Діяльність Громадської ради
 
   5.1. Громадська рада здійснює свою діяльність відповідно до
затверджених нею планів роботи.
   Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які
проводяться за необхідності, але не рідше ніж один раз на квартал.
 
   5.2. Засідання Громадської ради є правоможним, якщо на ньому
присутні не менш як половина її членів.
 
   5.3. Рішення Громадської ради є правочинним, якщо за нього
проголосувала проста більшість її членів. У разі рівного розподілу
голосів вирішальним є голос голови ради.
 
   5.4. Рішення ради мають рекомендаційний характер.
 
   6. Організаційне забезпечення роботи Громадської ради
 
   6.1. Для організаційного забезпечення своєї роботи Громадська
рада може утворювати робочий орган - секретаріат.
 
   6.2. Порядок роботи секретаріату визначається Громадською
радою.
 
   6.3. Забезпечення секретаріату Громадської ради приміщенням,
засобами зв'язку, створення необхідних умов для роботи ради та
проведення її засідань здійснює Мінекономіки.
 
 Начальник управління взаємодії
 з громадськістю та засобами
 масової інформації                   Т.Маркіна
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка