Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до наказу Державного комітету України у справах сім'ї та молоді від 28.03.2002 N 156

         МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ
           СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
 
              Н А К А З
 
            19.10.2004 N 609
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 жовтня 2004 р.
                   за N 1355/9954
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                  у справах молоді та спорту
    N 14 ( z0582-05 ) від 22.04.2005 )
 
       Про внесення змін до наказу Державного
      комітету України у справах сім'ї та молоді
            від 28.03.2002 N 156
 
 
   На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25
серпня 2004 року N 1097 ( 1097-2004-п ) "Про підвищення з
1 вересня 2004 р. посадових окладів (ставок заробітної плати)
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери" Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести зміни до наказу Державного комітету України у
справах сім'ї та молоді від 28.03.2002 N 156 ( z0431-02 ) "Про
впорядкування  умов  оплати  праці  працівників  бюджетних
науково-дослідних установ Державного комітету України у справах
сім'ї та молоді', зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
16.05.2002 за N 431/6719 (зі змінами), виклавши додатки 1-3 у
новій редакції, що додається.
 
   2. Керівникам бюджетних науково-дослідних установ установити
з  1 вересня 2004 року працівникам посадові оклади (ставки
заробітної плати), виходячи з розмірів, передбачених зазначеними
додатками.
 
   3. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника Міністра Драпушка Р.Г.
 
 Міністр                       В.І.Довженко
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Заступник Міністра праці
 та соціальної політики України            В.І.Тьоткін
 
 Заступник Міністра
 фінансів України                 А.І.Мярковський
 
 Голова Київського міського
 комітету Профспілки працівників
 державних установ                  В.С.Почтовий
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Держкомсім'ямолоді
                   України
                   28.03.2002 N 156
                   ( z0431-02 )
                   (у редакції наказу
                   Міністерства України
                   у справах сім'ї, дітей
                   та молоді
                   від 19.10.2004 N 609)
 
 
               СХЕМА
       посадових окладів керівників, наукових
        співробітників та інших працівників,
      які проводять наукові та науково-технічні
     розробки, науково-дослідних інститутів (центрів)
 
 
------------------------------------------------------------------
|         Посади          | Місячний посадовий |
|                     |  оклад, гривень  |
|------------------------------------------+---------------------|
|          1           |     2      |
|----------------------------------------------------------------|
|            Керівні працівники            |
|----------------------------------------------------------------|
|Директор        |доктор наук   |    721     |
|науково-дослідного   |кандидат наук  |    681     |
|інституту        |який не має   |   526-652    |
|            |наукового ступеня|           |
|------------------------+-----------------+---------------------|
|Завідувач        |доктор наук   |   584-643    |
|науково-дослідного   |кандидат наук  |   546-624    |
|відділу (лабораторії,  |який не має   |   496-546    |
|центру), учений секретар|наукового ступеня|           |
|------------------------+-----------------+---------------------|
|Завідувач        |доктор наук   |   565-632    |
|науково-дослідного   |кандидат наук  |   526-614    |
|відділу (лабораторії,  |який не має   |   449-526    |
|сектору), що входить до |наукового ступеня|           |
|складу         |         |           |
|науково-дослідного   |         |           |
|центру (відділу)    |         |           |
|----------------------------------------------------------------|
|            Наукові працівники            |
|----------------------------------------------------------------|
|Головний науковий    |доктор наук   |   614-632    |
|співробітник      |         |           |
|------------------------+-----------------+---------------------|
|Провідний науковий   |доктор наук   |   605-624    |
|співробітник      |кандидат наук  |   584-594    |
|------------------------+-----------------+---------------------|
|Старший науковий    |кандидат наук  |   566-584    |
|співробітник      |який не має   |   488-507    |
|            |наукового ступеня|           |
|------------------------+-----------------+---------------------|
|Науковий співробітник  |доктор наук   |   488-507    |
|            |який не має   |   428-449    |
|            |наукового ступеня|           |
|------------------------+-----------------+---------------------|
|Молодший науковий    |кандидат наук  |   428-449    |
|співробітник      |який не має   |   390-408    |
|            |наукового ступеня|           |
|----------------------------------------------------------------|
|       Інші працівники, які проводять наукові       |
|         та науково-технічні розробки         |
|----------------------------------------------------------------|
|Провідні фахівці:             |   311-449    |
|інженер-програміст, інженери з інших   |           |
|спеціальностей, програміст, соціолог,   |           |
|економіст                 |           |
|------------------------------------------+---------------------|
|Фахівці:                 |           |
|інженер-програміст, інженери з інших   |           |
|спеціальностей, економіст, старший    |           |
|лаборант, який має вищу освіту      |           |
|        I категорія        |   379-428    |
|        II категорія        |   341-379    |
|        III категорія       |   301-341    |
|------------------------------------------+---------------------|
|Техніки всіх спеціальностей        |           |
|        I категорія        |   294-311    |
|        II категорія        |   283-294    |
|        III категорія       |   273-283    |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник фінансово-економічного
 відділу                       О.Е.Ульянова
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Держкомсім'ямолоді
                   України
                   08.03.2002 N 156
                   ( z0431-02 )
                   (у редакції наказу
                   Міністерства України
                   у справах сім'ї, дітей
                   та молоді
                   від 19.10.2004 N 609)
 
 
               СХЕМА
    посадових окладів керівних працівників структурних
      підрозділів, фахівців, технічних службовців,
        робітників науково-дослідних установ
 
 
------------------------------------------------------------------
|      Посади (професії)      | Місячний посадовий  |
|                    |оклад (місячний оклад),|
|                    |    гривень     |
|----------------------------------------+-----------------------|
|          1          |     2      |
|----------------------------------------------------------------|
|            Керівні працівники            |
|----------------------------------------------------------------|
|Завідувач (начальник) відділу:     |    301-321     |
|планово-економічного, науково-технічної |            |
|інформації, програмного забезпечення  |            |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Завідувач (начальник) відділу:     |    294-301     |
|матеріально-технічного забезпечення,  |            |
|відділу кадрів             |            |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Завідувач (начальник) господарського  |    283-294     |
|відділу                 |            |
|----------------------------------------------------------------|
|           Фахівці і службовці            |
|----------------------------------------------------------------|
|Провідні інженери: електронік,     |    283-294     |
|програміст, інженери з інших      |            |
|спеціальностей             |            |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Інженер-електронік, інженер-програміст, |            |
|інженери з інших спеціальностей     |            |
|        I категорії       |    273-283     |
|        II категорії       |    262-273     |
|        III категорії      |    253-262     |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Провідні: економіст, юрисконсульт,   |    283-294     |
|соціолог, бухгалтер (з дипломом     |            |
|спеціаліста), психолог, консультант з  |            |
|організації праці і соціальних питань, |            |
|інші фахівці              |            |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Економіст, юрисконсульт, соціолог,   |            |
|бухгалтер, психолог, консультант з   |            |
|організації праці і соціальних питань, |            |
|інші фахівці              |            |
|        I категорії       |    273-283     |
|        II категорії       |    262-273     |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Інженери з інших спеціальностей,    |            |
|економіст, юрисконсульт, соціолог,   |            |
|бухгалтер, психолог, консультант з   |            |
|організації праці і соціальних питань, |            |
|інші фахівці  без категорії      |    245-253     |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Техніки всіх спеціальностей       |            |
|        I категорії       |    253-262     |
|        II категорії       |    245-253     |
|        без категорії      |    235-245     |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Завідувачі: канцелярії, центрального  |    262-273     |
|складу, архіву, інших підрозділів    |            |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Старші: лаборант, касир, інспектор з  |    245-253     |
|кадрів, табельник, диспетчер,      |            |
|стенографістка I категорії, коректор  |            |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Лаборант, касир, інспектор з кадрів,  |    235-245     |
|агент із забезпечення, діловод,     |            |
|табельник, обліковець, друкарка (усіх  |            |
|категорій), секретар          |            |
|----------------------------------------------------------------|
|         Робітники загальних професій         |
|----------------------------------------------------------------|
|Робітники, які виконують просту     |    229-235     |
|некваліфіковану або допоміжну роботу:  |            |
|гардеробник, кур'єр, підсобний робітник,|            |
|вантажник, робітник із благоустрою,   |            |
|прибиральник виробничих (службових)   |            |
|приміщень, території та інші      |            |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Робітники, які виконують        |    229-245     |
|малокваліфіковані роботи: апаратник   |            |
|хімічного чищення спецодягу;      |            |
 водії: електро- та автовізка,      |            |
|транспортно-прибиральної машини і    |            |
|самохідних механізмів; копіювальник та |            |
|інші                  |            |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Робітники, які виконують кваліфіковані |    235-253     |
|(складні) роботи: слюсар, столяр,    |            |
|електрик, електромеханік;        |            |
|оператори: копіювання, набору      |            |
|електронно-обчислювальних та      |            |
|обчислювальних машин та інші      |            |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Робітники, які виконують        |    253-262     |
|висококваліфіковані (особливо складні та|            |
|відповідальні) роботи: з ремонту та   |            |
|налагодження електронного та іншого   |            |
|особливо складного обладнання      |            |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник фінансово-економічного
 відділу                       О.Е.Ульянова
 
 
                   Додаток 3
                   до наказу Держкомсім'ямолоді
                   України
                   28.03.2002 N 156
                   ( z0431-02 )
                   (у редакції наказу
                   Міністерства України
                   у справах сім'ї, дітей
                   та молоді
                   від 19.10.2004 N 609)
 
 
               СХЕМА
   місячних окладів працівників автомобільного транспорту
 
 
         1. Водії вантажних автомобілів
 
------------------------------------------------------------------
| Вантажо-  | Місячні оклади за групами автомобілів, гривень  |
|підйомність |---------------------------------------------------|
|автомобілів,|1-ша група    |2-га група    |3-тя група   |
|  т    |-----------------+-----------------+---------------|
|      |Бортові     |Спеціалізовані та|Автомобілі для |
|      |автомобілі,   |спеціальні    |перевезень:  |
|      |автомобілі-   |автомобілі:   |цементу,    |
|      |фургони     |самоскиди,    |трупів, отруто-|
|      |загального    |цистерни,    |хімікатів,   |
|      |призначення   |рефрижератори,  |безводного   |
|      |         |контейнеровози, |аміаку,    |
|      |         |пожежні,     |аміачної води, |
|      |         |техдопомоги,   |гнилого    |
|      |         |снігоочищувальні,|сміття,    |
|      |         |поливально-мийні,|асенізаційних |
|      |         |підмітально-   |вантажів    |
|      |         |збиральні,    |        |
|      |         |автокрани,    |        |
|      |         |автонавантажувачі|        |
|      |         |та інші,     |        |
|      |         |сідельні, тягачі |        |
|      |         |з причепами   |        |
|------------+-----------------+-----------------+---------------|
|До 1,5   |    229    |    229    |   229   |
|------------+-----------------+-----------------+---------------|
|Від 1,5 до 5|    234    |    234    |   235   |
|------------+-----------------+-----------------+---------------|
|Від 5 до 10 |    235    |    236    |   237   |
|------------+-----------------+-----------------+---------------|
|Від 10 до 40|    236    |    238    |   242   |
|------------+-----------------+-----------------+---------------|
|Понад 40  |    238    |    245    |    -    |
------------------------------------------------------------------
 
         2. Водії легкових автомобілів
 
------------------------------------------------------------------
|  Клас   | Робочий  |    Місячні оклади, гривень    |
| автомобіля |  обсяг  |-------------------------------------|
|       | двигуна, л |Загальні      |При роботі на  |
|       |      |          |легкових,    |
|       |      |          |спеціальних   |
|       |      |          |спортивних    |
|       |      |          |автомобілях, на |
|       |      |          |санітарних    |
|       |      |          |автомобілях (крім|
|       |      |          |швидкої медичної |
|       |      |          |допомоги)    |
|-------------+------------+-------------------+-----------------|
|Особливо   |  до 1,8  |    235    |    237    |
|малий і малий|      |          |         |
|-------------+------------+-------------------+-----------------|
|Середній   | від 1,8 до |    237    |    242    |
|       |  3,5   |          |         |
|-------------+------------+-------------------+-----------------|
|Великий   | від 3,5  |    242    |    245    |
------------------------------------------------------------------
 
     3. Водії автомобілів швидкої медичної допомоги
       й оперативних автомобілів із спеціальним
       звуковим сигналом (на зразок "Сирена")
 
------------------------------------------------------------------
| Клас автомобіля |  Робочий обсяг  |Місячний оклад, гривень |
|          |  двигуна, л   |            |
|-------------------+-------------------+------------------------|
|Особливо малий і  |   до 1,8    |     235      |
|малий       |          |            |
|-------------------+-------------------+------------------------|
|Середній (а також | від 1,8 до 3,5  |     237      |
|автобуси спеціальні|          |            |
|і швидкої медичної |          |            |
|допомоги)     |          |            |
|-------------------+-------------------+------------------------|
|Великий (а також  |   від 3,5   |     245      |
|автобуси спеціальні|          |            |
|і швидкої медичної |          |            |
|допомоги)     |          |            |
------------------------------------------------------------------
 
     4. Водії автобусів (у тому числі спеціальних)
 
------------------------------------------------------------------
|  Клас  |  Габаритна   | Місячні оклади, гривень     |
| автомобіля|  довжина   |----------------------------------|
|      | автобуса, м  |Загальні   |При роботі на    |
|      |         |       |міських та     |
|      |         |       |екскурсійних    |
|      |         |       |маршрутах з     |
|      |         |       |чисельністю     |
|      |         |       |населення 500 тис. |
|      |         |       |чоловік і більше, на|
|      |         |       |санітарних,     |
|      |         |       |спеціальних,    |
|      |         |       |спортивних автобусах|
|      |         |       |(крім швидкої    |
|      |         |       |медичної допомоги) |
|-----------+-----------------+-------------+--------------------|
|Особливо  |   до 5    |  235   |    245     |
|малий і  |         |       |          |
|малий   |         |       |          |
|-----------+-----------------+-------------+--------------------|
|Малий   |від 5 до 6,5   |  235   |    245     |
|      |від 6,5 до 7,5  |       |          |
|-----------+-----------------+-------------+--------------------|
|Середній  |від 7,5 до 9,5  |  245   |    245     |
|      |від 9,5 до 11  |       |          |
|      |від 11 до 12   |       |          |
|-----------+-----------------+-------------+--------------------|
|Великий  |від 12 до 15   |  245   |    245     |
|      | понад 15    |       |          |
------------------------------------------------------------------
 
   5. Водії мототранспортних засобів - 235 грн.
 
   6. В автотранспортних підрозділах з рухомим складом від 50 до
100 одиниць посадовий оклад начальника встановлюється в розмірі
273 грн., а більше 100 одиниць - 283 грн.
   Посадові оклади старших механіків (механіків), які здійснюють
керівництво автотранспортними підрозділами установ, організацій та
закладів фізичної культури і спорту, установлюються в такому
порядку: з рухомим складом від 25 до 50 фізичних автомобілів,
шляхових машин та інших машин - у розмірі 262 грн., а з рухомим
складом від 15 до 25 - у розмірі 253 грн.
 
   7. Водіям  вантажних  і  легкових автомобілів, автобусів
установлюється надбавка за класність: II класу - 10 відсотків, І
класу - 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований водієм час
і доплата за ненормований робочий день водіям легкових  та
спеціальних спортивних автомобілів - 25 відсотків.
 
 Начальник фінансово-економічного
 відділу                       О.Е.Ульянова
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка