Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Таджикистан про взаємне співробітництво з поштових грошових переказів

               Угода
       між Урядом України та Урядом Республіки
       Таджикистан про взаємне співробітництво
         з поштових грошових переказів
 
 
   Дата підписання: 23 серпня 1993 р.
   Набуття чинності: 23 серпня 1993 р.
 
   Уряд України, з одного боку, та Уряд Республіки Таджикистан,
з другого боку, надалі "Сторони", уклали цю Угоду про таке:
 
             1. Предмет угоди
 
   1.1. Сторони вирішили організувати та проводити через свою
мережу підприємств зв'язку приймання та оплату поштових грошових
переказів:
 
   заробітної плати, пенсій, допомог, аліментів - без обмежень у
сумі;
 
   інших, сума  яких  регулюється наявністю валюти країн і
обмежується сумою 5000 руб.
 
   Якщо один і той самий відправник в один і той самий день на
адресу одного одержувача відправив кілька грошових переказів,
загальна  сума  яких  перевищує  встановлене  обмеження,  то
підприємству зв'язку, що проводить виплату, дозволяється розносити
оплату переказів таким чином, щоб сума, виплачена адресату за один
день, не перевищувала визначений Угодою максимум (не враховуючи
несвоєчасної оплати з вини органів зв'язку).
 
   Пересилання переказів накладною платою регулюється Угодою про
поштові відправлення з накладною платою.
 
   1.1. Перекази приймаються і оплачуються за курсом, який
встановлюється Сторонами.
 
   1.2. Кожна Сторона встановлює власні тарифи за пересилання
грошових переказів, а також на додаткові послуги, що надаються
клієнтурі своєї держави при їх прийманні або оплаті.
 
   1.3. Строк оплати поштового переказу не повинен перевищувати
одного місяця з дня його надходження до підприємства зв'язку місця
оплати.
 
   Якщо протягом цього терміну поштовий переказ з будь-яких
причин  не був оплачений, він має бути повернений в місце
приймання.
 
   У випадку зміни місця проживання утримувача у межах держави
призначення переказу за заявою відправника або адресата він може
бути досланий за новою адресою. Якщо отримувач вибув за межі
держави призначення переказу, то переказ повертається для виплати
відправнику.
 
           2. Зобов'язання сторін
 
   Сторони зобов'язуються:
 
   2.1. Забезпечувати приймання, обробку, пересилання та оплату
поштових грошових переказів за узгодженою технологією, окрім
переказів накладною оплатою. Плата за їх пересилання має бути
стягнута з отримувача поштових відправлень.
 
   Щомісяця Міністерство зв'язку України і Міністерство зв'язку
Республіки Таджикистан надсилають один одному не пізніше 10 числа,
та отримують не пізніше 15 числа другого місяця, що слідує за
звітним, інформацію на магнітних носіях щодо оплачених переказів
(чужий прийом) у кожній країні за календарний місяць разом з ф.
12-КПМ.
 
   Сторони обмінюються рахунками, за якими визначається сальдо
держави-кредитора для проведення щомісячних взаємних розрахунків.
До нього включається заборгованість за звітними реєстрами та
матеріальна відповідальність за перекази.
 
   2.2. Залежно  від  результатів  діяльності по переказних
операціях, сторони беруть на себе зобов'язання щодо перерахування
попереднього авансу та проведення остаточних взаєморозрахунків у
валюті країн.
 
   Аванс перераховується до  5  числа,  виходячи  із  суми
перевищення оплати переказів за звітний місяць.
 
   2.3. Остаточний  взаєморозрахунок між країнами за сумами
оплачених поштових переказів в рублях здійснюється банками держав
на основі Відомостей міждержавних взаєморозрахунків та рахунків
Міністерств зв'язку з урахуванням сум перерахованого авансу не
пізніше 15 числа другого за звітним місяця (за січень - до 15
березня).
 
   2.4. Уряди України та Республіки Таджикистан  гарантують
надання  грошових  коштів для здійснення оплати переказів і
взаєморозрахунків за переказними операціями між Сторонами.
 
          3. Відповідальність сторін
 
   3.1. У випадку невиконання умов Угоди  обмін  поштовими
переказами між країнами припиняється.
 
   3.2. Сторона,  з  вини  якої  мало  місце  несвоєчасне
перерахування різниці, що склалася в оплаті поштових переказів,
зобов'язана відшкодувати збитки по оплаті установам банку відсотка
за користування кредитною сумою у розмірі цієї різниці, стягнутого
банком, і пені у розмірі 0,05% від несвоєчасно перерахованої
суми.
 
   3.3. Сторони  несуть  відповідальність  за  несвоєчасне
відправлення інформації щодо оплачених переказів на магнітних
носіях.
 
   У випадку порушення строку відправлення інформації однією
стороною іншій за кожний день прострочення Міністерства зв'язку
Сторін сплачують штраф у розмірі 1000 руб., а за затримку
інформації за оплаченими переказами більше 3-х місяців - у розмірі
5% від суми оплати за кожний місять затримки.
 
   3.4. У випадку оплати підробленого переказу  матеріальна
відповідальність покладається на ту Сторону, підприємством зв'язку
якої був оформлений та відправлений переказ.
 
   3.5. У випадку неправильної оплати переказу у зв'язку з
порушенням технології приймання або оплати переказу матеріальну
відповідальність несе та Сторона, підприємством зв'язку якої було
допущено це порушення.
 
   3.6. Підприємства зв'язку, що приймають грошові перекази, та
підприємства зв'язку, що проводять оплату грошових переказів
Сторін, несуть відповідальність рівними частинами, якщо помилка
була допущена підприємствами зв'язку обох країн  або  немає
можливості встановити, у якій державі було допущено помилку.
 
   3.7. Підприємство зв'язку, яке зазнало збитків, має право на
пред'явлення  регресного позову у розмірі оплаченої суми до
відправника або отримувача, або транзитного підприємства.
 
          4. Розрахунки за доходами
 
   4.1. Звільняються від усіх тарифів перекази, що відносяться
до поштової служби, які обмінюються на умовах, передбачених у
статті 16 Конвенції Всесвітнього Поштового Союзу (Вашингтон,
1989).
 
   4.2. Держава-відправник з  тарифних  доходів  відшкодовує
державі-платнику за кожний свій сплачений переказ 25 руб. за
різницею у кількості оплачених переказів.
 
   Сторонами можуть бути передбачені і за взаємною  згодою
прийняті нові тарифи.
 
   За обробку  і  пересилання  грошових  переказів,  що
відправляються сторонами в інші країни і що пройшли транзитом
через країни, що підписали цю Угоду, встановлюється тариф у
розмірі 3 руб. за кожний переказ.
 
             5. Інші умови
 
   5.1. Всі спори, що виникли між  Сторонами,  вирішуються
арбітражним судом Міжнародного бюро Всесвітнього Поштового Союзу.
 
   5.2. Зміни та доповнення умов Угоди вносяться за згодою
Сторін.
 
   5.3. Взаєморозрахунки   за   переказними   операціями
здійснюватимуться Центром міжнародних розрахунків Міністерства
зв'язку України - переказний рахунок Мінзв'язку України 000428308
у Промінвестбанку м. Києва МФО 322153 та Міністерством зв'язку
Республіки Таджикистан через установи банку - переказний рахунок
000428701 у ОПЕРУ АК ПСБ "Орієнбанку" МФО 350101369.
 
   5.4. За  наявності  національної  валюти взаєморозрахунки
здійснюються у рублях відповідно до діючого курсу, встановленого
Сторонами.
 
   5.5. Платежі за неторговими операціями здійснюються у валюті
держави-платника  у  порядку,  визначеному Національним банком
України та Національним банком Республіки Таджикистан відповідно
до Угоди між Міністерством фінансів України та Міністерством
фінансів Таджикистану про неторгові платежі.
 
            6. Строк дії Угоди
 
   6.1. Угода набуває чинності з моменту її підписання і діятиме
до закінчення терміну 30 днів після отримання однією з Сторін
письмового повідомлення про свої наміри припинити дію Угоди.
 
   Денонсація Угоди може бути здійснена тільки після повного
розрахунку за суми оплачених поштових переказів кожною із Сторін.
 
   Здійснено в м. Душанбе 23 серпня 1993 р. у двох примірниках,
кожний українською, таджицькою та російською мовами, причому всі
тексти мають однакову силу.
 
 За Уряд                  За Уряд
 України                  Республіки Таджикистан
 
 (підпис)                     (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка