Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України та Урядом Словацької Республіки про торговельно-економічне та науково-технічне співробітництво

               Угода
       між Урядом України та Урядом Словацької
       Республіки про торговельно-економічне
        та науково-технічне співробітництво
 
 
   Дата підписання: 26 серпня 1993 р.
   Набуття чинності: 26 серпня 1993 р.
 
   Уряд України  та  Уряд Словацької Республіки, що надалі
іменуються "Договірними Сторонами",
 
   висловлюючи бажання розвивати добросусідські відносини між
двома країнами,
 
   усвідомлюючи важливе      значення      традиційних
торговельно-економічних зв'язків,
 
   враховуючи глибокі зміни, що відбуваються в економіці обох
держав,
 
   прагнучи підтримувати розвиток торговельно-економічного та
науково-технічного співробітництва в інтересах обох держав,
 
   а також керуючись  в  торговельно-економічних  відносинах
принципами рівноправності, взаємної вигоди та іншими принципами
міжнародного права,
 
   домовились про наступне:
 
               Стаття 1
 
   Договірні Сторони здійснюватимуть в рамках законодавства,
чинного в кожній із країн, необхідні заходи для забезпечення,
полегшення та заохочення розвитку різних  форм  економічного
співробітництва між обома державами.
 
               Стаття 2
 
   Договірні Сторони  погоджуються  надати одна одній режим
найбільшого сприяння у всіх сферах взаємних економічних відносин,
включаючи торговельні.
 
   Зазначене положення не буде поширюватись на привілеї та
пільги, які випливають з участі однієї з країн Договірних Сторін:
 
   - в міжрегіональній торгівлі з іншими державами;
 
   - в митних союзах або зонах вільної торгівлі.
 
               Стаття 3
 
   Договірні Сторони сприятимуть розвитку торговельних відносин,
спрямованих на збільшення взаємного товарообігу та обсягу послуг,
що надаються, на основі правил, прийнятих в міжнародній торгівлі.
При цьому в перехідний період економічних реформ та перетворень в
економіках обох держав не виключається можливість на  рівні
відповідних органів Договірних Сторін погоджувати взаємні поставки
найважливіших товарів, що мають  значення  для  забезпечення
пріоритетних потреб їх країн.
 
   Представники Договірних Сторін будуть спільно аналізувати
ефективність  форм  торговельно-економічних  відносин,  що
використовуються,  та  вносити  відповідні пропозиції для їх
коригування з урахуванням ходу економічних реформ, що проводяться
в обох державах.
 
               Стаття 4
 
   Платежі по всіх видах операцій здійснюватимуться у вільно
конвертованій валюті.
 
   Уповноважені банки Договірних Сторін укладають в найкоротший
термін Міжбанківську Угоду про порядок здійснення розрахунків та
платежів.
 
               Стаття 5
 
   Договірні Сторони  сприятимуть  поглибленню  економічного
співробітництва. Основну увагу вони приділятимуть виробничому,
інвестиційному та торговельному співробітництву в галузях, які
становлять взаємний інтерес.
 
   Співробітництво в цій сфері буде спрямовано на створення
спільних підприємств, корпорацій, акціонерних товариств, а також
на розвиток інших прогресивних форм співробітництва, відомих в
практиці світової економіки.
 
               Стаття 6
 
   Договірні Сторони, виходячи з того, що  науково-технічне
співробітництво в галузі фундаментальної та прикладної науки,
передової техніки та технології  відіграє  важливу  роль  в
економічному розвитку, створюватимуть необхідні умови для розвитку
взаємних зв'язків в цій сфері.
 
               Стаття 7
 
   Договірні Сторони  забезпечуватимуть  охорону  спільних
результатів  науково-технічних робіт. Надання цих результатів
третій стороні може здійснюватись тільки за письмовою згодою іншої
Договірної Сторони.
 
               Стаття 8
 
   Договірні Сторони заохочуватимуть розвиток взаємного туризму
як важливого фактора економічного  росту.  Розвиток  туризму
сприятиме поглибленню двосторонніх економічних зв'язків.
 
               Стаття 9
 
   Договірні Сторони   сприятимуть   розвитку   тісного
взаємовигідного співробітництва в галузі транспорту, зв'язку та
інших комунікаційних систем, а також в сфері інформатики.
 
              Стаття 10
 
   Договірні Сторони  особливу  увагу приділятимуть питанням
охорони навколишнього середовища. Прагнучи досягти екологічної
безпеки, вони розвиватимуть тісне співробітництво особливо в
раціональному використанні природних песурсів, в розширенні сфери
екологічно чистих виробництв.
 
              Стаття 11
 
   Кожна з Договірних Сторін створюватиме сприятливі умови для
відкриття  на  території  своєї  країни  філій,  відділень,
представництв організацій, підприємств, фірм, банків, торговельних
центрів, кооперативів та компаній держави  іншої  Договірної
Сторони, а також для здійснення ними своєї діяльності.
 
   Договірні Сторони сприятимуть:
 
   - розвитку контактів та співробітництву між економічними,
технічними та науково-дослідницькими організаціями обох країн;
 
   - участі господарських суб'єктів обох держав в ярмарках та
виставках,  що проводяться на їх території, а також обміну
делегаціями експертів в галузі торгівлі, економіки, науки і
техніки  та  іншим  формам  ділових  контактів, що сприяють
співробітництву між обома державами.
 
              Стаття 12
 
   Для розгляду ходу виконання цієї Угоди Договірні Сторони
створять Міжурядову змішану комісію.
 
              Стаття 13
 
   До цієї Угоди можуть бути внесені зміни або доповнення за
взаємною згодою Договірних Сторін.
 
              Стаття 14
 
   Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання. Угода
укладається на невизначений термін, і діятиме доти, доки одна з
Договірних Сторін не повідомить у письмовій формі іншу Договірну
Сторону, щонайменше за 6 місяців, про свій намір припинити дію
цієї Угоди.
 
   Здійснено в м. Києві 26 серпня 1993 р. в двох дійсних
примірниках, кожний українською та словацькою мовами, причому
обидва тексти мають однакову силу.
 
 За Уряд                   За Уряд
 України                   Словацької Республіки
 
 (підпис)                     (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка