Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Міністерством зв'язку України і Міністерством зв'язку Республіки Таджикистан про співробітництво в галузі зв'язку

               Угода
        між Міністерством зв'язку України
        і Міністерством зв'язку Республіки
         Таджикистан про співробітництво
             в галузі зв'язку
 
 
   Дата підписання: 23 серпня 1993 р.
   Набуття чинності: 23 серпня 1993 р.
 
   Міністерство зв'язку  України  і  Міністерство  зв'язку
Республіки Таджикистан, надалі іменовані "Сторони",
 
   вважаючи, що взаємодія і співробітництво в галузі зв'язку
повинні розвиватися на  основі  взаємної  доброзичливості  і
взаємодопомоги,
 
   грунтуючись на традиціях добросусідства і прагнучи до їхнього
подальшого розвитку,
 
   бажаючи установити тісні правові, економічні і технологічні
відносини для забезпечення безперебійного функціонування засобів
зв'язку між Сторонами,
 
   погодилися:
 
               Стаття 1
 
   Сторони, діючи в обсязі своїх повноважень і можливостей,
відповідно  до  Законів  України  і  Республіки Таджикистан,
продовжуватимуть і розширюватимуть співробітництво в  галузях
поштового  зв'язку,  телекомунікацій,  радіо  і  телебачення,
супутникових систем, поширення преси.
 
               Стаття 2
 
   Сторони зобов'язуються свої відносини будувати у суворій
відповідності з положеннями Актів Всесвітнього поштового союзу і
рекомендаціями Міжнародного союзу електрозв'язку, що регламентують
відносини між державами і їх адміністраціями зв'язку, членами цих
союзів, а також двосторонніми угодами і договорами.
 
               Стаття 3
 
   Про всі  зміни  в  організації  поштового  зв'язку  й
електрозв'язку, а також порядку взаємних розрахунків за послуги
зв'язку, Сторони будуть заздалегідь повідомляти одна одну за три
місяці до пропонованої дати початку цих змін.
 
   Порядок пропуску   транзитних   повідомлень   мережами
електрозв'язку визначається надалі окремою угодою.
 
               Стаття 4
 
   Сторони не   будуть  застосовувати  одна  до  одної
дискримінаційних заходів, які перешкоджали  б  або  заважали
діяльності адміністрацій зв'язку Сторін в інших країнах і в
міжнародних організаціях.
 
               Стаття 5
 
   Сторони сприяють одна одній в організації поширення радіо і
телевізійних програм і зареєстрованих у встановленому порядку
періодичних видань за передплатою і вроздріб іншої Сторони на
території своєї держави в обсягах і на умовах, встановлених
договорами й угодами між Урядами або відповідними відомствами і
підприємствами Сторін.
 
               Стаття 6
 
   Сторони сприятимуть  адміністраціям  підприємств  зв'язку
України і Республіки Таджикистан в укладанні ними прямих взаємних
договорів про взаємодію, взаємопослуги і взаєморозрахунки.
 
               Стаття 7
 
   Сторони домовились про те, що всі підприємства зв'язку, що
беруть участь у наданні послуг, несуть рівну відповідальність
перед споживачем за своєчасне і якісне обслуговування.
 
               Стаття 8
 
   Сторони домовилися використовувати російську мову для обміну
службовою інформацією між телефоністами, телеграфістами, технічним
персоналом, поштовими працівниками підприємств зв'язку, а також
для обміну службовими документами.
 
   Адреса на поштових відправленнях, що  пересилаються  між
країнами Сторін, оформляється російською мовою. Адреса і тексти
телеграм заповнюються латинською або російською мовами.
 
               Стаття 9
 
   У технологічних процесах передачі міждержавних повідомлень та
інформації  Сторони  застосовують  на  підприємствах  зв'язку
обліково-звітний час - Московський.
 
              Стаття 10
 
   Сторони надають взаємне сприяння  з  питань  організації
зв'язків і обробки міжнародних телефонно-телеграфного і поштового
обмінів, а також спеціального і фельд'єгерського зв'язку  з
урахуванням надзвичайних ситуацій.
 
              Стаття 11
 
   Сторони визначили, що спори, які витікають з відносин в
галузі зв'язку, підвідомчі арбітражним судам, якщо це передбачено
угодами Сторін. За відсутності в угодах між країнами Сторін
рішення цього питання підприємства зв'язку Сторін підвідомчість
спорів визначають самостійно у договорах, що укладаються.
 
              Стаття 12
 
   Сторони домовилися, що в разі потреби ця Угода за обопільною
згодою може змінюватися і доповнюватися.
 
              Стаття 13
 
   Угода набуває чинності з моменту  її  підписання  обома
Сторонами і діє до 31 грудня 1994 року.
 
   Надалі, якщо одна із Сторін до 1 січня року, що настає за
роком закінчення дії Угоди, не повідомить іншу Сторону про зміну,
доповнення  або  розірвання  цієї Угоди, її дія автоматично
продовжується кожного разу на трирічний період.
 
   Здійснено 23 серпня 1993 р. в м. Душанбе у двох дійсних
примірниках, кожен українською, таджицькою і російською мовами,
причому всі тексти мають однакову силу.
 
 Міністр зв'язку              Міністр зв'язку
 України                  Республіки Таджикистан
 
 О.П. Проживальський            І.У. Усманов
 
   (підпис)                  (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка