Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Міністерством оборони України та Федеральним міністерством оборони Федеративної Республіки Німеччина про співробітництво у військовій галузі

               Угода
        між Міністерством оборони України
        та Федеральним міністерством оборони
       Федеративної Республіки Німеччина про
        співробітництво у військовій галузі
 
 
   Дата підписання: 16 серпня 1993 р.
   Набуття чинності: 16 серпня 1993 р.
 
   Міністерство оборони України  і  Федеральне  міністерство
оборони Федеративної Республіки Німеччина, які надалі іменуються
"Договірні Сторони",
 
   виходячи з цілей, викладених у Паризькій хартії для нової
Європи ( 995_058 ), з метою досягнення всебічного співробітництва
з питань безпеки,
 
   виконуючи зобов'язання щодо полегшення й розвитку контактів у
військовій галузі відповідно до документів НБСЄ,
 
   грунтуючись на нормах Спільної декларації про основи відносин
між Україною і Федеративною Республікою Німеччина від 9 червня
1993 року ( 276_012 ),
 
   прагнучи інтенсифікувати добрі, дружні зв'язки шляхом більш
тісного співробітництва,
 
   намагаючись надати співробітництву регулярного, планомірного
і довгострокового характеру,
 
   погодились про таке:
 
               Стаття 1
 
             Предмет Угоди
 
   Договірні Сторони визначають умови обміну досвідом та іншою
інформацією, а також форми іншого військового співробітництва в
інтересах збройних сил.
 
               Стаття 2
 
           Галузі співробітництва
 
   Співробітництво між Договірними Сторонами включає регулярний
обмін інформацією і думками в таких галузях:
 
   - політика в галузі безпеки і військова політика;
 
   - питання правового  статусу  збройних  сил  і  питання
військового права;
 
   - внутрішній порядок у збройних силах (робота з особовим
складом і статутні взаємовідносини);
 
   - військові аспекти контролю над озброєнням;
 
   - питання підбору кадрів і кадрової роботи;
 
   - навчання і підвищення кваліфікації військовослужбовців та
цивільного персоналу;
 
   - адміністративне військове управління та соціальні питання;
 
   - організаційні структури збройних сил;
 
   - питання планування розвитку збройних сил;
 
   - діяльність збройних сил у мирний час;
 
   - військова медицина;
 
   - військова історія;
 
   - військова топографія і військова топогеодезія;
 
   - інші галузі за взаємною згодою.
 
   Договірні Сторони сприятимуть розвитку додаткових військових
контактів, перш за все в галузях військової музики та спорту.
 
               Стаття 3
 
           Форми співробітництва
 
   Співробітництво між Договірними Сторонами буде здійснюватись
у таких основних формах:
 
   - офіційні  і  робочі візити делегацій високопоставлених
представників міністерств оборони, Збройних Сил  України  та
Бундесверу;
 
   - штабні  переговори  і  переговори  фахівців  на рівні
міністерств оборони і штабів збройних сил;
 
   - контакти між відповідними військовими установами;
 
   - обмін викладачами і слухачами між військовими навчальними
закладами;
 
   - участь у курсах, семінарах, колоквіумах і симпозіумах;
 
   - візити кораблів;
 
   - обмін інформаційними і навчальними матеріалами;
 
   - культурні та спортивні заходи.
 
               Стаття 4
 
             Виконання Угоди
 
   Питання організації співробітництва в галузях, зазначених у
статті 2, можуть визначатись у додаткових домовленостях, якщо буде
така необхідність.
 
   Співробітництво здійснюється на основі окремих програм, які
складаються на наступний рік детально, а на наступний за ним - у
загальних рисах і після взаємного узгодження вважаються складовою
частиною цієї Угоди. Договірні Сторони можуть у будь-який час за
взаємною згодою, змінити обсяг і форми співробітництва, визначені
в річних програмах.
 
   Обмін офіційними і робочими візитами відбувається на засадах
взаємності  по  черзі. Реалізація інших форм співробітництва
здійснюється на основі узгоджених або уточнених програм Договірних
Сторін.
 
   Обмін делегаціями Договірних Сторін відбувається згідно з
положеннями Угоди між Міністерством оборони України і Федеральним
міністерством оборони Федеративної Республіки Німеччина про умови
взаємного забезпечення офіційних і робочих візитів ( 276_057 ).
 
   У випадку здійснення інших форм співробітництва, зокрема
підготовки  та  підвищення  кваліфікації  учасників курсів у
навчальних закладах збройних сил, можуть  укладатись  окремі
домовленості, відмінні від цієї Угоди.
 
   Всі заходи, визначені в межах співробітництва, здійснюються
при дотриманні законів, чинних у країні, де проводиться захід.
 
               Стаття 5
 
             Питання безпеки
 
   Договірні Сторони гарантують захист інформації та відомостей,
набутих  у  ході  двосторонніх  контактів,  у тому числі й
конфіденційного характеру, і зобов'язуються не використовувати їх
на шкоду інтересам Договірних Сторін, а також не надавати третій
стороні без попередньої письмової згоди Договірної Сторони, що
надала цю інформацію (відомості).
 
   Інформація і відомості в усній та письмовій формах, одержані
в ході двосторонніх контактів, зберігаються в  чинному  для
Договірних Сторін порядку і не призначаються для публікації в
засобах масової інформації.
 
               Стаття 6
 
     Набуття чинності, термін чинності, тлумачення
            і скасування Угоди
 
   Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання.
 
   Ця Угода укладається на необмежений строк. Проте вона може
бути в будь-який час денонсована кожною із Договірних Сторін. У
такому випадку Угода втратить свою чинність через шість місяців
після одержання письмового повідомлення про такий намір.
 
   Розбіжності в тлумаченні окремих положень цієї Угоди, а також
спори і претензії, які можуть виникнути в ході її виконання,
усуваються шляхом взаємних консультацій та переговорів.
 
   Здійснено в м. Києві 16 серпня 1993 року в двох примірниках,
кожний українською і німецькою мовами, при цьому всі тексти мають
однакову силу.
 
 За Міністерство оборони        За Федеральне міністерство
 України                оборони Федеративної
                    Республіки Німеччина
 
   (підпис)                  (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка