Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Порядку формування роздрібного тарифу на електроенергію для споживачів (крім населення і населених пунктів) ліцензіатами з постачання електроенергії за регульованим тарифом

  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            26.08.2005 N 708
 
 
       Про внесення змін до Порядку формування
        роздрібного тарифу на електроенергію
      для споживачів (крім населення і населених
        пунктів) ліцензіатами з постачання
       електроенергії за регульованим тарифом
 
 
   Згідно з повноваженнями, наданими Законом  України  "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указом Президента України від
21.04.1998 N 335/98 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії
регулювання електроенергетики України", та відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 15.08.2005 N 745 ( 745-2005-п )
"Про  перехід  до єдиних тарифів на електричну енергію, що
відпускається  споживачам"  Національна  комісія  регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Унести  до  Порядку формування роздрібного тарифу на
електроенергію для споживачів (крім населення і населених пунктів)
ліцензіатами з постачання електроенергії за регульованим тарифом,
затвердженого постановою НКРЕ від 22.01.2001 N 47 ( v0047227-01 ),
такі зміни:
   підпункт 1.2.3 пункту 1.2 розділу 1 викласти  у  такій
редакції:
   "1.2.3. Прогнозована  середня  закупівельна  ціна  на
електроенергію  на  розрахунковий місяць для АК "Київенерго"
визначається за формулою:
 
        ОР  ОР  З комп
       Ц  * Е  - Р    + ДЕЛЬТА С
    сз   р   Р   р        р-2
    Ц  = ----------------------------------- (грн./ МВтгод),
    р          ОР
              Е
               р
 
   де:
   З комп
   Р    - компенсаційний платіж ліцензіату для   закупівлі
   р
електроенергії в Оптовому ринку електроенергії України (далі -
ОРЕ), що виникає внаслідок різниці між оптовою ринковою ціною і
тарифом на відпуск електроенергії ТЕЦ, затверджується НКРЕ та
визначається за формулою:
 
       З комп   ОР  ВЛ   ВЛ      комп
       Р    = (Ц  - Ц ) * Е  + ДЕЛЬТА Р   (грн.),
       р     р      р      р-2
 
   де:
   ВЛ
   Е  - прогнозований  обсяг електроенергії, який ліцензіат
   р
планує відпустити в ОРЕ у розрахунковому місяці, МВт.год;
   ВЛ
   Ц  - ціна на електроенергію, вироблену ТЕЦ, з  урахуванням
цільової надбавки, встановленої НКРЕ до тарифу, грн./ МВт.год;
       комп
   ДЕЛЬТА Р   - відхилення    компенсаційного   платежу,
       р-2
розрахованого за  прогнозованими  даними  від  компенсаційного
платежу, розрахованого за фактичними даними, за місяць, що був за
два місяці перед розрахунковим, грн.
 
            комп  Фкомп  комп
        ДЕЛЬТА Р   = Р   - Р   (грн.),
            р-2   р-2   р-2
 
    Фкомп   ОРфакт  ВЛ   ВЛфакт  Зкомп  КТ
   Р   = (Ц    - Ц  ) * Е    + Р   - Д   (грн.),
    р-2    р-2    р-2   р-2    р    ПР-2
 
   де:
   ВЛфакт
   Е    - фактичний  обсяг  електроенергії, яку ліцензіат
   р-2
відпустив в ОРЕ у місяці, що  був  за  два  місяці  перед
розрахунковим, МВт.год;
   КТ
   Д   - сума коригування платежу ліцензіата за куповану на
   ПР-2
ОРЕ електричну енергію, що враховує різницю між середнім тарифом
ліцензіата та єдиним тарифом, у місяці, що був за два місяці перед
розрахунковим, яка додається у разі відповідного зменшення платежу
в ОРЕ або віднімається у разі збільшення платежу в ОРЕ, грн.
 
         комп   ОР   ВЛ   ВЛ
         Р   = (Ц  - Ц  ) * Е   (грн.),
         р-2   р-2  р-2   р-2
 
   ВЛ
   Е  - прогнозований обсяг електроенергії, який ліцензіат
   р-2
планував відпустити в ОРЕ у місяці, що передував попередньому
розрахунковому місяцю, МВт.год;
   ВЛ
   Ц  - ціна на електроенергію, вироблену ТЕЦ у місяці, що
   р-2
передував попередньому розрахунковому місяцю,  з  урахуванням
цільової надбавки, встановленої НКРЕ до тарифу, грн./ МВт.год.";
   пункт 1.2 розділу 1 доповнити підпунктом 1.2.5 наступного
змісту:
   "1.2.5. Прогнозована  середня  закупівельна  ціна  на
електроенергію  для АК "Київенерго" на місяць, що передував
попередньому розрахунковому місяцю, не коригована на відхилення
величини сплати, визначається за формулою:
 
           ОР   ОР  Зкомп
           Ц  * Е - Р
       сз   р-2  р  р-2
       Ц  = -------------------- (грн./ МВт.год),
       р-2      ОР
              Е
               р-2
 
   де:
   Зкомп
   Р   - компенсаційний платіж ліцензіату для   закупівлі
   р-2
електроенергії в ОРЕ, затверджений НКРЕ на місяць, що був за два
місяці перед розрахунковим".
   У зв'язку з цим підпункти 1.2.5 та 1.2.6 вважати відповідно
підпунктами 1.2.6 та 1.2.7;
   у підпункті 1.2.6 пункту 1.2 розділу 1 формулу для розрахунку
фактичної середньої закупівельної ціни на електроенергію, що
склалася за місяць, що передував попередньому розрахунковому
місяцю, скоригована з урахуванням дотацій, викласти в такій
редакції:
 
       ОРфакт  ОРфакт  Нфакт  Нфакт       КТ
      Ц    * Е    + Ц   * Е   + S К  - Д
 СЗфакт   р-2    р-2    р-2   р-2    р-2  ПР-2
"Ц    = --------------------------------------------------- ",
 р-2            ОРфакт  Нфакт
              Е    + Е
              р-2    р-2
 
   та доповнити його абзацом наступного змісту:
    КТ
   "Д   - сума коригування платежу ліцензіата за куповану на
    ПР-2
ОРЕ електричну енергію, що враховує різницю між середнім тарифом
ліцензіата та єдиним тарифом, у місяці, що був за два місяці перед
розрахунковим, яка додається у разі відповідного зменшення платежу
в ОРЕ або віднімається у разі збільшення платежу в ОРЕ, грн.";
   підпункт 1.2.7  пункту  1.2 розділу 1 викласти у такій
редакції:
   "1.2.7. Фактична середня закупівельна ціна на електроенергію
АК "Київенерго", що  склалася  за  місяць,  який  передував
попередньому розрахунковому місяцю, розраховується за формулою:
 
        ОРфакт  ОРфакт       КТ
        Ц    * Е    + S К  - Д
   СЗЗфак   р-2    р-2     р-2  ПР-2
  Ц    = ----------------------------------- (грн./МВт.год),
   р-2              ОРфакт
                 Е
                  р-2
 
   де:
   ОРфакт
   Ц    - ціна, за якою ліцензіат купував електроенергію  на
   р-2
ОРЕ у місяці, що був за два місяці перед розрахунковим (згідно з
актом купівлі-продажу електроенергії), грн./МВт.год;
   ОРфакт
   Е    - фактичний  обсяг закупленої ліцензіатом на ОРЕ
   р-2
електричної енергії за місяць, що був за два місяці  перед
розрахунковим (згідно з актом купівлі-продажу електроенергії),
МВт.год;
   КТ
   Д   - сума коригування платежу ліцензіата за куповану на
   ПР-2
ОРЕ електричну енергію, що враховує різницю між середнім тарифом
ліцензіата та єдиним тарифом, затверджена НКРЕ на місяць, що був
за два місяці перед розрахунковим, яка  додається  у  разі
відповідного зменшення платежу в ОРЕ або віднімається у разі
збільшення платежу в ОРЕ, грн.;
   S К  - загальна сума компенсації для відшкодування втрат
    р-2
від постачання електричної енергії окремим категоріям споживачів,
затверджена НКРЕ на місяць, що був за  два  місяці  перед
розрахунковим, грн.;
   у підпункті 1.3.4 пункту 1.3 розділу 1 формулу для розрахунку
фактичної середньої закупівельної ціни на електроенергію, що
склалася за місяць, що передував попередньому розрахунковому
місяцю, скоригована з урахуванням дотацій, викласти в такій
редакції:
 
       ОРфакт  ОРфакт  Нфакт  Нфакт  к  ВТфакт
      Ц    * Е    + Ц   * Е   + S (Ц    *
 СЗфакт   р-2    р-2    р-2   р-2   1  (р-2)к
"Ц    = -----------------------------------------------------
 р-2              ОРфакт  Нфакт
                Е    + Е
                р-2    р-2
 
     ВТфакт       КТ
   * Е   ) + S К  - Д
     (р-2)к    р-2  ПР-2
   ---------------------------- ",
 
   та доповнити його абзацом наступного змісту:
    КТ
   "Д   - сума коригування платежу ліцензіата за куповану  на
    ПР-2
ОРЕ електричну енергію, що враховує різницю між середнім тарифом
ліцензіата та єдиним тарифом, у місяці, що був за два місяці перед
розрахунковим, яка додається у разі відповідного зменшення платежу
в ОРЕ або віднімається у разі збільшення платежу в ОРЕ, грн.".
 
   2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову НКРЕ від
22.05.2000 N 533 ( v0533227-00 ) "Про ринкове формування тарифів
на електричну енергію, що  відпускається  енергопостачальними
компаніями  з  1  червня 2000 року" (із змінами, внесеними
постановами НКРЕ від 21.11.2000 N 1143 ( v1143227-00 ), від
22.12.2000 N  1248  ( v1248227-00 ), від 29.12.2000 N 1289
( v1289227-00 ), від 22.01.2001 N 46 ( v0046227-01 ), від
22.02.2001 N  177  (  v0177227-01  ), від 28.03.2001 N 284
( v0284227-01 ), від 19.12.2001 N 1228 ( v1228227-01 ), від
28.12.2001 N  1287  (  v1287227-01 ), від 22.12.2002 N 185
( v0185227-02 ), від 27.05.2002 N 533 ( v0533227-02 ), від
25.06.2002 N  686  (  v0686227-02  ),  від 15.01.2003 N 41
( v0041227-03 ) та від 19.07.2005 N 529 ( v0529227-05 ).
 
   3. Ця постанова набуває чинності з 1 вересня 2005 року.
 
 Голова Комісії                    В.Кальченко
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Перший Заступник Міністра
 палива та енергетики України -
 Президент НАК "Енергетична
 компанія України"                    Ю.Продан
 (лист Мінпаливенерго
 від 26.08.2005 N 02/13-2817)
 
 Державний уповноважений
 Антимонопольного комітету України            Л.Ляшенко
 (лист Антимонопольного комітету
 України від 25.08.2005
 N 28-06/06-5373)
 
 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва               А.Дашкевич
 (рішення Держпідприємництва
 N 552 від 26.08.2005
 - лист від 26.08.2005 N 7205)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка