Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом"

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 17 жовтня 1996 р. N 1268
                Київ
 
    Про створення Національної атомної енергогенеруючої
           компанії "Енергоатом"
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 251 ( 251-2001-п ) від 19.03.2001 
      N 987 ( 987-2001-п ) від 09.08.2001 
      N 785 ( 785-2002-п ) від 07.06.2002 
      N 1121 ( 1121-2003-п ) від 18.07.2003 
      N 543 ( 543-2004-п ) від 29.04.2004 
      N 421 ( 421-2005-п ) від 08.06.2005 )
 
 
   З метою поліпшення енергопостачання народного господарства і
населення, завершення ринкових перетворень в електроенергетиці та
підвищення ефективності функціонування атомних електростанцій в
умовах впровадження енергоринку та більш чіткого розмежування
господарських функцій   Кабінет     Міністрів    України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Державному комітетові по використанню ядерної енергії за
погодженням з Міністерством економіки та Антимонопольним комітетом
до 1 грудня 1996 р. створити на базі майна атомних електростанцій
та їх інфраструктур державне підприємство "Національна атомна
енергогенеруюча компанія  "Енергоатом"  (далі  -  компанія
"Енергоатом") з покладенням на неї  функцій  експлуатуючої
організації, частину яких у перехідний період вона делегує атомним
електростанціям.
   Установити, що атомні електростанції можуть  наділятися
окремими правами юридичної особи, які визначаються їх статутами.
 
   2. Покласти на компанію "Енергоатом" виконання таких основних
завдань:
   погодження з відповідними органами тарифу на електроенергію,
що виробляється атомними електростанціями, здійснення її продажу
на енергоринку;
   закупівля ядерного палива;
   розроблення  і  впровадження  єдиних  для  компанії
техніко-економічних нормативів;
   створення системи поводження з відпрацьованим ядерним паливом
та радіоактивними відходами;
   створення системи перепідготовки і підвищення кваліфікації
персоналу атомних електростанцій;
   підвищення безпеки атомних  електростанцій  на  основі
впровадження сучасних технологій, вдосконалення  характеристик
систем безпеки;
   забезпечення дотримання норм міжнародних договорів з питань
ядерної безпеки та цивільно-правової відповідальності за ядерну
шкоду;
   будівництво і реконструкція атомних енергоблоків, зняття їх з
експлуатації.
 
   3. Установити, що атомні електростанції компанії "Енергоатом"
працюють в єдиній енергосистемі України  і  узгоджують  з
Національним диспетчерським центром Міністерства енергетики та
електрифікації питання оперативного  регулювання  виробництва
електроенергії.
 
   4.  Установити,  що  вищим  органом управління компанії
"Енергоатом" є правління. Оперативне управління господарською
діяльністю компанії здійснює президент компанії. Президент, перші
віце-президенти і віце-президенти компанії призначаються на посаду
і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України, а члени
правління затверджуються та увільняються від обов'язків членів
правління Міністерством палива та енергетики.
 
   ( Абзац другий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ
N 1121 ( 1121-2003-п ) від 18.07.2003 )
 
   ( Абзац третій пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ
N 1121 ( 1121-2003-п ) від 18.07.2003 )
   
( Пункт 4 в редакції Постанов КМ N 251 ( 251-2001-п ) від
19.03.2001, N 987 ( 987-2001-п ) від 09.08.2001, із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 543 ( 543-2004-п ) від
29.04.2004, N 421 ( 421-2005-п ) від 08.06.2005 )
 
 
   ( Пункт 5 виключено  на  підставі  Постанови КМ  N 987
( 987-2001-п ) від 09.08.2001 )
 
 
   Прем'єр-міністр України             П. ЛАЗАРЕНКО
 
   Інд. 37
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка