Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб у банках - тимчасових учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - квартальна форма звітності N 1-ТФ

            АДМІНІСТРАТИВНА РАДА
       ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             14.10.2002 N 9
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   11 листопада 2002 р.
                   за N 886/7174
 
 
    Про затвердження Інструкції про порядок складання
    звіту про вклади фізичних осіб у банках - тимчасових
    учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб -
        квартальна форма звітності N 1-ТФ
 
 
  ( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування
                      вкладів фізичних осіб
   N 18 ( z0660-03 ) від 20.06.2003 
   N 34 ( z0037-05 ) від 23.12.2004 )
 
 
   Відповідно до статті 9 Закону України "Про Фонд гарантування
вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 ) адміністративна рада Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Затвердити Інструкцію про порядок складання звіту про
вклади фізичних осіб у банках - тимчасових учасниках  Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб - квартальна форма звітності
N 1-ТФ (додається).
 
   2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на
виконавчу дирекцію.
 
   3. Це  рішення  набирає  чинності відповідно до чинного
законодавства.
 
 Голова адміністративної ради               В.Кротюк
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Рішення адміністративної
                   ради Фонду гарантування
                   вкладів фізичних осіб
                   14.10.2002 N 9
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   11 листопада 2002 р.
                   за N 886/7174
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
    про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб
  у банках - тимчасових учасниках Фонду гарантування вкладів
    фізичних осіб - квартальна форма звітності N 1-ТФ
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Ця Інструкція, розроблена відповідно до Закону України
"Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" ( 2740-14  ),
визначає порядок складання та загальні вимоги щодо складання звіту
про вклади фізичних осіб у банках - тимчасових учасниках Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб, що додається.
 
   1.2. Метою складання звіту за формою (додається), є контроль
з боку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) за
залученням банками вкладів фізичних осіб після переведення їх до
категорії тимчасових учасників Фонду відповідно до Закону України
"Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 ).
( Пункт 1.2 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб N 18 ( z0660-03 ) від
20.06.2003 )
 
   1.3. Дія цієї Інструкції поширюється на банки - тимчасові
учасники Фонду.
 
   1.4. Відповідальність  за  правильність  складання  форм
звітності покладається на банки - тимчасові учасники Фонду.
 
    2. Порядок складання звіту про вклади фізичних осіб
    у банках - тимчасових учасниках Фонду (форма N 1-ТФ)
 
   Звітність складається  у  грошових  одиницях України. До
звітності включається інформація за всіма вкладами фізичних осіб
як в національній, так і в іноземній валюті. Вклади в іноземній
валюті перераховуються в національну валюту України за офіційним
курсом Національного банку України на звітну дату.
   Для банків, переведених до категорії тимчасових учасників
Фонду,  звіт  складається  щоквартально  відповідно до опису
параметрів заповнення форми.
   Опис параметрів заповнення форми N 1-ТФ
   Рядок 1 (вклади - усього) - визначається сума рядків 2, 3
та 4.
   Для розрахунку використовуються суми залишків коштів  за
балансовими рахунками банку, на яких обліковуються кошти фізичних
осіб, відповідно до вимог Інструкції про застосування Плану
рахунків  бухгалтерського обліку банків України, затвердженої
постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004
N 280 ( z0919-04 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
26.07.2004 за N 919/9518, із змінами та доповненнями, та що
відповідають визначеному у Законі України "Про Фонд гарантування
вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 ) терміну "вклад (депозит)".
   Рядок 1 (вклади - усього) в колонці 2 - зазначається сума
вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12.
   Сума вкладів за рядком 1.1 дорівнює сумі рядків 2.1, 3.1,
4.1.
   Сума вкладів за рядком 1.2 дорівнює сумі рядків 2.2, 3.2,
4.2.
   Сума вкладів за рядком 1.1а дорівнює сумі рядків 2.1а, 3.1а,
4.1а.
   Сума вкладів за рядком 1.2а дорівнює сумі рядків 2.2а, 3.2а,
4.2а.
   Рядок 2  (чисті  вклади  -  усього)  -  для розрахунку
використовуються такі балансові рахунки:
   2620 "Кошти  на  вимогу фізичних осіб", включаючи кошти
приватних нотаріусів;
   2622 "Кошти в розрахунках фізичних осіб";
   2625 "Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з
використанням платіжних карток";
   2630 "Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб";
   2635 "Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб";
   2903 "Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками" - тільки в
частині вкладів фізичних осіб, крім коштів за закритими анонімними
та кодованими рахунками;
   2909 "Інша  кредиторська  заборгованість за операціями з
клієнтами банку" - тільки в частині вкладів фізичних осіб.
   Якщо в аналітиці рахунки 2620 та 2625 мають дебетове сальдо,
то в розрахунок суми вкладів ці рахунки включаються із сумою "0" у
діапазон до 1 грн.
   Рядок 2а (чисті вклади - усього, гарантовані Фондом) - для
розрахунку приймається сума вкладів за балансовими рахунками,
переліченими в рядку 2 та залученими на момент переведення банку
до  тимчасових учасників Фонду з подальшими змінами суми в
наступних звітних періодах.
   Рядок 3 (ощадні сертифікати - усього) - для розрахунку
використовуються такі балансові рахунки:
   3320 "Короткострокові  ощадні  (депозитні)  сертифікати,
емітовані банком" - тільки в частині іменних ощадних сертифікатів;
   3330 "Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані
банком" - тільки в частині іменних ощадних сертифікатів;
   3340 Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані
банком.
   Рядок За (ощадні сертифікати - усього, гарантовані Фондом) -
для розрахунку використовуються суми на балансових рахунках 3320,
3330, 3340 на момент переведення банку до тимчасового учасника
Фонду з подальшими змінами суми в наступних звітних періодах.
   Рядок 4 (нараховані витрати - усього) - для розрахунку
використовуються такі балансові рахунки:
   2628 "Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб";
   2638 "Нараховані витрати за строковими коштами  фізичних
осіб";
   3328 "Нараховані витрати  за  короткостроковими  ощадними
(депозитними)  сертифікатами, емітованими банком" - тільки в
частині іменних ощадних сертифікатів;
   3338 "Нараховані  витрати  за  довгостроковими  ощадними
(депозитними) сертифікатами, емітованими банком" - тільки  в
частині іменних ощадних сертифікатів;
   3348 "Нараховані  витрати  за  ощадними  (депозитними)
сертифікатами на вимогу, емітованими банком".
   Рядок 4а ("Нараховані витрати - усього, гарантовані Фондом")
- включаються лише суми нарахованих витрат за вкладами та ощадними
сертифікатами, залученими на  момент  переведення  банку  до
тимчасових учасників Фонду з подальшими змінами суми в наступних
звітних періодах.
   У колонках  1,  3, 5, 7, 9, 11 зазначається кількість
вкладників. Кількість вкладників указується тільки за рядками 1,
1а. При цьому незалежно від того, скільки вкладник має рахунків у
банку (депозитних, поточних), його особа зазначається у звіті один
раз, а суми вкладів за всіма його рахунками об'єднуються в
загальну та відображаються у відповідних колонках звіту.
   Кількість вкладників, що вказується у колонці 1, повинна
дорівнювати сумі колонок 3, 5, 7, 9, 11.
   У колонках 2, 4, 6, 8, 10, 12 зазначаються суми вкладів
фізичних осіб, згруповані за їх розмірами. При цьому для колонок
4, 6, 8, 10, 12 визначені такі граничні значення розмірів вкладів:
   у колонці 4 - від 0,01 до 0,99;
   у колонці 6 - від 1,00 до 3000,00;
   у колонці 8 - від 3000,01 до 5000,00;
   у колонці 10 - від 5000,01 до 10000,00;
   у колонці 12 - від 10000,01 і більше.
   Відповідно до статті 3 Закону України "Про Фонд гарантування
вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 ) розмір відшкодування коштів за
вкладами може збільшуватися, тому граничні значення діапазонів
можуть змінюватися, окрім діапазону колонки 4.
   Дані формуються  щодо  кожного  вкладника  відповідно до
загального розміру всіх його вкладів в одному банку.
   За статтями, за якими відсутні показники, в відповідних
колонках зазначаються нулі.
   При виявленні помилок Фонд повертає звіт банку - тимчасовому
учаснику Фонду. Протягом двох робочих днів після встановленого
терміну подання звітності банк зобов'язаний подати виправлену
форму звітності.
( Розділ 2 в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб N 18 ( z0660-03 ) від 20.06.2003, N 34 ( z0037-05 ) від
23.12.2004 )
 
 
   ( Розділ III виключено на підставі Рішення Фонду гарантування
вкладів фізичних N 34 ( z0037-05 ) від 23.12.2004 )
 
 
 Начальник відділу економічного
 аналізу та поточного моніторингу           Т.О.Раєвська
 
 
                   Додаток
                   до Інструкції про порядок
                   складання звіту про вклади
                   фізичних осіб у банках -
                   тимчасових учасниках Фонду
                   гарантування вкладів
                   фізичних осіб -
                   квартальна форма звітності
                   N 1-ТФ
 
                   Подається електронною поштою
                   банками - тимчасовими
                   учасниками Фонду
                   гарантування вкладів
                   фізичних осіб до 15 числа
                   після звітного періоду
 
 
                ЗВІТ
   про вклади фізичних осіб у банках - тимчасових учасниках
       Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
       за станом на ______________ 200__ року
 
_______________ ________________     _________________________
 (назва банку) (код за ЄДРПОУ)      (місцезнаходження банку)
 
                             (копійки)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника    |Усього      |          У тому числі             |
|з/п |            |------------------+----------------------------------------------------------|
|  |            |кількість |сума  |до 1 грн. |від 1 до |від 3000*  |від 5000 до|понад 10000|
|  |            |вкладників|вкладів|     |3000* грн.|до 5000 грн.|10000 грн. |грн.    |
|  |            |     |    |----------+----------+------------+-----------+-----------|
|  |            |     |    |кіль-|сума|кіль-|сума|кіль-|сума |кіль-|сума |кіль-|сума |
|  |            |     |    |кість|  |кість|  |кість|   |кість|   |кість|   |
|----+------------------------+----------+-------+-----+----+-----+----+-----+------+-----+-----+-----+-----|
| А |   Б         |  1   |  2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----+------------------------+----------+-------+-----+----+-----+----+-----+------+-----+-----+-----+-----|
|1  |Вклади - усього     |     |    |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|----+------------------------+----------+-------+-----+----+-----+----+-----+------+-----+-----+-----+-----|
|1а |Вклади - усього,    |     |    |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|  |гарантовані Фондом   |     |    |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|----+------------------------+----------+-------+-----+----+-----+----+-----+------+-----+-----+-----+-----|
|1.1 |у національній валюті  |     |    |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|----+------------------------+----------+-------+-----+----+-----+----+-----+------+-----+-----+-----+-----|
|1.1а|у національній валюті, |     |    |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|  |гарантовані Фондом   |     |    |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|----+------------------------+----------+-------+-----+----+-----+----+-----+------+-----+-----+-----+-----|
|1.2 |в іноземній валюті   |     |    |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|  |(гривневий еквівалент) |     |    |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|----+------------------------+----------+-------+-----+----+-----+----+-----+------+-----+-----+-----+-----|
|1.2а|в іноземній валюті   |     |    |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|  |(гривневий еквівалент), |     |    |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|  |гарантовані Фондом   |     |    |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|----+------------------------+----------+-------+-----+----+-----+----+-----+------+-----+-----+-----+-----|
|  |З усіх вкладів:     |     |    |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|----+------------------------+----------+-------+-----+----+-----+----+-----+------+-----+-----+-----+-----|
|2  |чисті вклади - усього  |     |    |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|----+------------------------+----------+-------+-----+----+-----+----+-----+------+-----+-----+-----+-----|
|2а |чисті вклади - усього, |     |    |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|  |гарантовані Фондом   |     |    |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|----+------------------------+----------+-------+-----+----+-----+----+-----+------+-----+-----+-----+-----|
|2.1 |у національній валюті  |     |    |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|----+------------------------+----------+-------+-----+----+-----+----+-----+------+-----+-----+-----+-----|
|2.1а|у національній валюті, |     |    |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|  |гарантовані Фондом   |     |    |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|----+------------------------+----------+-------+-----+----+-----+----+-----+------+-----+-----+-----+-----|
|2.2 |в іноземній валюті   |     |    |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|  |(гривневий еквівалент) |     |    |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|----+------------------------+----------+-------+-----+----+-----+----+-----+------+-----+-----+-----+-----|
|2.2а|в іноземній валюті   |     |    |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|  |(гривневий еквівалент), |     |    |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|  |гарантовані Фондом   |     |    |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|----+------------------------+----------+-------+-----+----+-----+----+-----+------+-----+-----+-----+-----|
|3  |ощадні сертифікати -  |     |    |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|  |усього         |     |    |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|----+------------------------+----------+-------+-----+----+-----+----+-----+------+-----+-----+-----+-----|
|3а |ощадні сертифікати -  |     |    |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|  |усього, гарантовані   |     |    |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|  |Фондом         |     |    |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|----+------------------------+----------+-------+-----+----+-----+----+-----+------+-----+-----+-----+-----|
|3.1 |у національній валюті  |     |    |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|----+------------------------+----------+-------+-----+----+-----+----+-----+------+-----+-----+-----+-----|
|3.1а|у національній валюті, |     |    |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|  |гарантовані Фондом   |     |    |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|----+------------------------+----------+-------+-----+----+-----+----+-----+------+-----+-----+-----+-----|
|3.2 |в іноземній валюті   |     |    |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|  |(гривневий еквівалент) |     |    |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|----+------------------------+----------+-------+-----+----+-----+----+-----+------+-----+-----+-----+-----|
|3.2а|в іноземній валюті   |     |    |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|  |(гривневий еквівалент), |     |    |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|  |гарантовані Фондом   |     |    |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|----+------------------------+----------+-------+-----+----+-----+----+-----+------+-----+-----+-----+-----|
|4  |нараховані витрати -  |     |    |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|  |усього         |     |    |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|----+------------------------+----------+-------+-----+----+-----+----+-----+------+-----+-----+-----+-----|
|4а |нараховані витрати -  |     |    |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|  |усього, гарантовані   |     |    |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|  |Фондом         |     |    |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|----+------------------------+----------+-------+-----+----+-----+----+-----+------+-----+-----+-----+-----|
|4.1 |у національній валюті  |     |    |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|----+------------------------+----------+-------+-----+----+-----+----+-----+------+-----+-----+-----+-----|
|4.1а|у національній валюті, |     |    |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|  |гарантовані Фондом   |     |    |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|----+------------------------+----------+-------+-----+----+-----+----+-----+------+-----+-----+-----+-----|
|4.2 |в іноземній валюті   |     |    |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|  |(гривневий еквівалент) |     |    |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|----+------------------------+----------+-------+-----+----+-----+----+-----+------+-----+-----+-----+-----|
|4.2а|в іноземній валюті   |     |    |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|  |(гривневий еквівалент), |     |    |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
|  |гарантовані Фондом   |     |    |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 "___"_____________ 200_ р.     Керівник _____________________
 
 ____________________________________                            Головний бухгалтер_______________________
 (прізвище виконавця, номер телефону)
 
---------------
   * Відповідно  до  статті  3 Закону України "Про  Фонд
гарантування  вкладів  фізичних  осіб"  (  2740-14 ) розмір
відшкодування коштів за вкладами може збільшуватися, тому граничні
значення діапазонів можуть змінюватися, окрім діапазону колонки 4.
 
( Додаток  із  змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду
гарантування  вкладів фізичних осіб N 18 ( z0660-03 ) від
20.06.2003, N 34 ( z0037-05 ) від 23.12.2004 )
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка