Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про утворення Комісії з питань біоетики

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 13 грудня 2001 р. N 1677
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 753 ( 753-2005-п ) від 18.08.2005 )
 
       Про утворення Комісії з питань біоетики
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 1256 ( 1256-2002-п ) від 29.08.2002 )
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Утворити як консультативно-дорадчий орган Комісію з питань
біоетики (далі - Комісія) у складі згідно з додатком.
 
   Дозволити голові Комісії у разі потреби вносити зміни до її
складу.
 
   ( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1256
( 1256-2002-п ) від 29.08.2002 )
 
   3. Національній академії наук та Академії медичних наук:
 
   розробити і подати в місячний термін до Кабінету Міністрів
України проект Положення про Комісію з питань біоетики;
 
   вжити заходів до  розміщення  Комісії,  забезпечення  її
обладнанням, засобами зв'язку та організаційною технікою.
 
 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ
 
   Інд. 28
 
 
                      Додаток
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 13 грудня 2001 року N 1677
 
               СКЛАД
          Комісії з питань біоетики
 
 
   КУНДІЄВ         - віце-президент Академії медичних
Юрій Ілліч           наук, директор Інституту медицини
                праці Академії медичних наук
                (голова Комісії)
 
   ЛУК'ЯНОВА        - директор Інституту педіатрії,
Олена Михайлівна        акушерства і гінекології Академії
                медичних наук (заступник голови
                Комісії)
 
   МАЦУКА         - директор Інституту молекулярної
Геннадій Харлампійович     біології і генетики Національної
                академії наук (заступник голови
                Комісії)
 
   ЧАЩИН          - виконавчий директор Національного
Микола Олексійович       наукового центру з
                медико-біотехнічних проблем при
                президії Національної академії наук
                (відповідальний секретар Комісії)
 
   БЛЮМ          - заступник директора Інституту
Ярослав Борисович       клітинної біології та генетичної
                інженерії Національної академії
                наук
 
   ГЖЕГОЦЬКИЙ       - проректор Львівського державного
Мечислав Романович       медичного університету
 
   ГОРБАНЬ         - заступник начальника управління МОЗ
Євген Миколайович
 
   ГОНЧАРУК        - ректор Національного медичного
Євген Гнатович         університету
                імені О.О. Богомольця.
 
   ГРИЩЕНКО        - директор Інституту проблем
Валентин Іванович       кріобіології і кріомедицини
                Національної академії наук
 
   ДЕМЧЕНКО        - директор департаменту Мін'юсту
Вадим Костянтинович
 
   ЗАПОРОЖАН        - ректор Одеського державного
Валерій Миколайович      медичного університету
 
   ЗОЗУЛЯ         - віце-президент Академії медичних
Юрій Панасович         наук, директор Інституту
                нейрохірургії імені
                А.П. Ромодамова Академії
                медичних наук
 
   КИСЕЛЬОВ        - провідний науковий співробітник
Микола Миколайович       Інституту філософії Національної
                академії наук
 
   КОРДЮМ         - завідуючий відділом Інституту
Віталій Арнольдович      молекулярної біології і генетики
                Національної академії наук
 
   МАКСИМЕНКО       - заступник директора Інституту
Віталій Борисович       серцево-судинної хірургії Академії
                медичних наук
 
   МОСТОВИЙ        - головний редактор газети
Володимир Павлович       "Дзеркало тижня" (за згодою)
 
   ПАЗЕНЮК         - завідуючий відділом Інституту
Віктор Сергійович       філософії імені Г. Сковороди
                Національної академії наук
 
   ПЕДАЧЕНКО        - голова вченої ради МОЗ
Євген Георгійович
 
   ПИРІГ          - завідуючий відділом Інституту
Любомир Антонович       урології та нефрології Академії
                медичних наук
 
   РЕЗНІКОВ        - завідуючий відділом Інституту
Олександр Григорович      ендокринології та обміну речовин
                Академії медичних наук
 
   СОЗИНОВ         - директор Інституту агроекології і
Олексій Олексійович      біотехнологій Української академії
                аграрних наук
 
   СТЕФАНОВ        - директор Інституту фармакології та
Олександр Вікторович      токсикології Академії медичних наук
 
   СВІЖЕНКО        - начальник управління МОН
Віктор Олексійович
 
   ТАРАСЕНКО        - начальник управління Мінекобезпеки
Володимир Олександрович
 
   ШИНКАРЕНКО       - начальник управління МОН
Любов Миколаївна
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка