Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок технічного обслуговування і ремонту торгово-технологічного обладнання на підприємствах торгівлі та громадського харчування

         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 204 від 10.09.2001
   м.Київ
 
    ( Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства
                        економіки 
     N 241 ( z0910-05 ) від 10.08.2005 )
 
    Про затвердження Положення про порядок технічного
     обслуговування і ремонту торгово-технологічного
 обладнання на підприємствах торгівлі та громадського харчування
 
 
 
   З метою забезпечення  організації  проведення  технічного
обслуговування  і  ремонту  торгово-технологічного обладнання,
дотримання    вимог    техніки безпеки та санітарних норм
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про порядок технічного обслуговування
і ремонту торгово-технологічного обладнання  на  підприємствах
торгівлі та громадського харчування (додається).
   2. Управлінню   з  питань    торговельної діяльності
(Верховинець Л.О.) довести цей наказ до відома управлінь з питань
торгівлі та побутового обслуговування населення обласних, міських,
районних державних адміністрацій.
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Гончарука А.І.
 
 Міністр                         О.Шлапак
 
                      Затверджено
                      Наказ Міністерства
                      економіки України
                      від 10 вересня 2001 р.
                      N 204
 
 
              Положення
     про порядок технічного обслуговування і ремонту
        торгово-технологічного обладнання на
    підприємствах торгівлі та громадського харчування
 
           1. Загальні положення
 
   Це Положення визначає основні  принципи  організації  та
функціонування  системи  технічного  обслуговування і ремонту
торгово-технологічного обладнання (далі - ТТО) на підприємствах
торгівлі  та  громадського  харчування  всіх форм власності,
забезпечує утримання та безпечну експлуатацію, підтримку заданих
нормативно-технологічних  параметрів  ТТО,  санітарних  та
протипожежних норм у приміщеннях, де встановлено ТТО, а також
права  і обов'язки суб'єктів підприємницької діяльності, які
використовують ТТО на підприємствах торгівлі та громадського
харчування і тих, хто виконує технічне обслуговування і ремонт
ТТО, і носить рекомендаційний характер.
   У Положенні використовуються такі основні поняття:
   1.1. ТТО - торгово-технологічне обладнання, яке  включає
ваговимірювальне,    холодильне,    механічне,   теплове,
підйомно-транспортне, вентиляційне тощо.
   1.2. Суб'єкти  підприємницької  діяльності  з  технічного
обслуговування і ремонту (далі - СТОР) ТТО - юридичні та фізичні
особи,  зареєстровані  органами  виконавчої влади, які мають
відповідну матеріальну базу та підготовлені кадри для здійснення
технічного огляду та ремонту ТТО.
   1.3. Користувачі ТТО - суб'єкти підприємницької діяльності
(юридичні та фізичні особи, зареєстровані органами виконавчої
влади), які згідно з технічною документацією на  дане  ТТО
здійснюють його експлуатацію.
   1.4. Технічний огляд ТТО - комплекс періодичних технічних
робіт, які виконуються згідно з інструкцією виробника ТТО без
демонтажу ТТО і гарантують безперебійну роботу ТТО із заданими
параметрами у відповідні періоди між оглядами.
   1.5. Ремонт ТТО - комплекс технічних робіт, які виконуються
згідно з інструкцією виробника ТТО із можливим демонтажем ТТО,
який гарантує безперебійну роботу ТТО із заданими параметрами в
міжремонтні періоди.
 
   2. Організація обліку і сервісного обслуговування ТТО
 
   2.1. Підприємства торгівлі і громадського харчування, які
використовують ТТО,  організовують  його  облік  і  сервісне
обслуговування.
   2.2. Користувач ТТО заносить усі типи обладнання за групами в
журнал обліку установленої форми (форма журналу додається).
   2.3. Підприємства  торгівлі  та  громадського  харчування
укладають договори зі СТОР на технічне обслуговування та ремонт
ТТО. При цьому, журнал обліку ТТО є невід'ємною частиною цього
договору.
   2.4. Підприємства торгівлі та громадського харчування разом
із  СТОР визначають технічний стан ТТО, уточнюють паспортні
характеристики та інші дані, уносять їх до журналу обліку ТТО.
   2.5. Підприємства торгівлі та громадського харчування несуть
відповідальність за належне зберігання, своєчасне заповнення граф
журналу обліку.
   2.6. СТОР, які уклали договір на технічне обслуговування і
ремонт ТТО, несуть відповідальність за якість наданих послуг,
призначення і виконання періодичності технічних оглядів, ремонтів,
обгрунтування технічних нормативів, відповідність записів за цими
позиціями в журналі обліку.
   2.7. СТОР ТТО на виконання вимог пунктів 2 та 5 статті 9
Закону  України "Про метрологію та метрологічну діяльність"
( 113/98-ВР ) та Порядку обліку підприємств (їх об'єднань),
установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької
діяльності, які займаються виробництвом, ремонтом, продажем і
прокатом засобів вимірювальної техніки (ПМУ 13-99) ( z0565-99 )
повідомляють  територіальні  органи Держстандарту України про
діяльність із ремонту засобів вимірювальної техніки.
 
           3. Технічний огляд ТТО
 
   3.1. ТТО,  яке  знаходиться  в  експлуатації,  повинно
забезпечуватися періодичними технічними оглядами. Періодичність
технічних оглядів за місяцями визначає СТОР згідно з сервісною
документацією виробника ТТО. При відсутності такої документації
періодичність технічних оглядів визначає СТОР за погодженням з
Асоціацією "Укрторгтехніка".
   3.2. Спеціаліст СТОР разом із користувачем ТТО заповнює графи
1, 2, 3, 4, 5, 6 журналу обліку згідно з їх змістом, у графі 7
записує свої дані та ставить особистий підпис. Графу 8 заповнюють
органи  державного  нагляду  в  присутності користувача ТТО,
спеціаліста СТОР. До графи 9 заносять додаткові дані.
   3.3. Спеціаліст  СТОР  при  проведенні технічного огляду
зобов'язаний виконати такі роботи:
   провести профілактичні   роботи  згідно  з  сервісною
документацією виробника ТТО;
   перевірити працездатність  ТТО  та  відсутність  змін  у
конструкціях ТТО згідно з технічною документацією.
   3.4. Розлади в роботі ТТО в період між технічними оглядами
спеціаліст СТОР усуває відповідно до гарантійних зобов'язань.
   3.5. При систематичних порушеннях правил експлуатації ТТО, а
також при невиконанні користувачем ТТО умов договору СТОР припиняє
дію договору на сервісне обслуговування.
 
             4. Ремонт ТТО
 
   4.1. Періодичність  ремонтів ТТО визначає СТОР згідно з
сервісною документацією виробника ТТО. При відсутності такої
документації періодичність ремонтів визначає СТОР за погодженням з
Асоціацією "Укрторгтехніка". При несподіваній поломці основних
вузлів (деталей), виходу з ладу ТТО ремонт здійснюється за фактом.
   4.2. Ремонт, як правило, виконується з демонтажем ТТО або
окремих його частин, вузлів. Замість демонтованого ТТО на період
ремонту СТОР установлює справне ТТО або окремі його вузли із
замінного  фонду.  При  цьому  можливий обмін для подальшої
експлуатації несправного ТТО або окремих його вузлів на справні із
замінного фонду.
   4.3. СТОР виконує ремонт згідно з документацією виробника ТТО
або іншої, затвердженої у належному порядку документації.
   4.4. СТОР зобов'язаний мати належні робочі місця, обладнання,
вимірювальні прилади та інструменти, випробувальні стенди для
виконання ремонту. Окремі деталі, вузли та блоки, які не можна
відремонтувати, утилізуються з оформленням відповідних документів.
   4.5. При виконанні ремонту ТТО проводиться перевірка його
роботи на випробувальних стендах  та  перевірка  відповідних
технічних характеристик технічної документації.
   4.6. СТОР доставляє і монтує ТТО на місці його експлуатації,
а на відремонтоване та перевірене ТТО видає гарантійний талон
установленого зразка.
   4.7. Засоби  вимірювальної  техніки  повинні  проходити
періодичну повірку в територіальних органах Держстандарту України
відповідно до ДСТУ 2708-99.
   4.8. Користувачі  ТТО  повинні  складати та подавати до
територіальних органів Держстандарту України відповідно до статті
20 Закону України "Про метрологію та метрологогічну діяльність"
( 113/98-ВР ) перелік  засобів  вимірювальної  техніки,  яка
знаходиться в експлуатації та підлягає повірці.
 
            5. Відповідальність
 
   5.1. Користувачі  ТТО  несуть відповідальність за умисне
псування ТТО, несанкціоновані порушення режимів його роботи,
заміну,  коригування,  знищення  документації (журналу обліку
гарантійного ремонту тощо), невиконання вимог СТОР та інструкцій з
експлуатації ТТО.
   5.2. СТОР ТТО несуть відповідальність за виконання робіт з
ремонту  засобів вимірювальної техніки відповідно до чинного
законодавства.
   5.3. Договір між СТОР і користувачем ТТО повинен мати таку
інформацію в розділі "Відповідальність СТОР":
   СТОР компенсує матеріальні збитки, нанесені користувачу ТТО,
у випадках, якщо:
   СТОР не  забезпечив користувача ТТО технічними оглядами,
ремонтами у встановлені строки, гарантійними ремонтами, заміну
несправного ТТО із замінного фонду у встановлені строки;
   накладені на користувача ТТО штрафні санкції були пов'язані з
неправильним користуванням ТТО або викликані невиконанням СТОР у
повному обсязі своїх обов'язків, у тому числі за нещасні випадки,
що виникли у зв'язку з несправністю ТТО.
 
 Начальник управління з
 питань торговельної діяльності           Л.Верховинець
 
 
                  Додаток
                  до Положення  про  порядок
                  технічного  обслуговування і
                  ремонту торгово-технологічного
                  обладнання  на підприємствах
                  торгівлі  та  громадського
                  харчування
 
 
               Журнал
      обліку технічного обслуговування і ремонту
        торгово-технологічного обладнання*
 
__________________________________________________________________
 найменування підприємства торгівлі (громадського харчування),
        ТТО якого поставлено на облік СТОР
__________________________________________________________________
         адреса (юридична та фактична)
__________________________________________________________________
           час та місце реєстрації
__________________________________________________________________
              тел./факс
__________________________________________________________________
      найменування СТОР, який проводить технічне
          обслуговування і ремонт ТТО
__________________________________________________________________
         адреса (юридична та фактична)
__________________________________________________________________
           час та місце реєстрації
__________________________________________________________________
              тел./факс
 
____________
   * Журнал обліку є невід'ємною частиною договору, укладеного
між підприємством торгівлі, громадського харчування і СТОР на
технічне обслуговування і ремонт ТТО.
 
            Облік ТТО за групами
------------------------------------------------------------------
По- |Най- |Країна,|Кіль- |Тех-  |Дати  |Пріз- |Строки  |При-
ряд-|мену- |підп- |кість |нічний |прове- |вище, |повірки, |мітка
ко- |вання |риєм- |оди- |стан, |дення |ім'я  |періо-  |
вий |обла- |ство- |ниць |пері- |техні- |та по |дичність |
N  |днан- |виро- |облад-|одич- |чних  |бать- |контролю |
  |ня,  |бник  |нання |ність |огля- |кові, |та реєс- |
  |корот-|ТТО,  |   |техні- |дів,  |посада,|трації  |
  |ка  |рік  |   |чних  |ремон- |робоча |органами |
  |тех- |ви-  |   |огля- |тів  |адреса |держав- |
  |нічна |пуску, |   |дів,  |    |вико- |ного   |
  |хара- |реєст- |   |ремон- |    |навця |нагляду |
  |кте- |рацій- |   |ту   |    |тех-  |(Держс- |
  |рис- |ний  |   |    |    |нічних |тандарт, |
  |тика |номер |   |    |    |огля- |Енерго- |
  |   |(мар- |   |    |    |дів,  |нагляд  |
  |   |кува- |   |    |    |ремон- |тощо)  |
  |   |ння)  |   |    |    |тів  |     |
----+------+-------+------+-------+-------+-------+---------+-----
 1 | 2  | 3   |  4 | 5  | 6  |  7  |  8   | 9
----+------+-------+------+-------+-------+-------+---------+-----
1. |   |    |   |    |    |    |     |
----+------+-------+------+-------+-------+-------+---------+-----
2. |   |    |   |    |    |    |     |
----+------+-------+------+-------+-------+-------+---------+-----
3. |   |    |   |    |    |    |     |
----+------+-------+------+-------+-------+-------+---------+-----
... |   |    |   |    |    |    |     |
----+------+-------+------+-------+-------+-------+---------+-----
... |   |    |   |    |    |    |     |
----+------+-------+------+-------+-------+-------+---------+-----
... |   |    |   |    |    |    |     |
----+------+-------+------+-------+-------+-------+---------+-----
... |   |    |   |    |    |    |     |
----+------+-------+------+-------+-------+-------+---------+-----
... |   |    |   |    |    |    |     |
----+------+-------+------+-------+-------+-------+---------+-----
... |   |    |   |    |    |    |     |
----+------+-------+------+-------+-------+-------+---------+-----
... |   |    |   |    |    |    |     |
----+------+-------+------+-------+-------+-------+---------+-----
... |   |    |   |    |    |    |     |
------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка