Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про утворення Міжвідомчої координаційної групи з питань співробітництва України в рамках Центральноєвропейської ініціативи

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 29 жовтня 2003 р. N 1682
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 753 ( 753-2005-п ) від 18.08.2005 )
 
       Про утворення Міжвідомчої координаційної
       групи з питань співробітництва України в
       рамках Центральноєвропейської ініціативи
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Утворити  Міжвідомчу  координаційну  групу  з  питань
співробітництва України в рамках Центральноєвропейської ініціативи
у складі згідно з додатком.
 
   Дозволити голові Міжвідомчої координаційної групи у разі
потреби вносити зміни до її складу.
 
   2. Затвердити Положення про Міжвідомчу координаційну групу з
питань співробітництва України в рамках Центральноєвропейської
ініціативи, що додається.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 27
 
 
                      Додаток
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 29 жовтня 2003 р. N 1682
 
               СКЛАД
      Міжвідомчої координаційної групи з питань
         співробітництва України в рамках
        Центральноєвропейської ініціативи
 
 
   ЧАЛИЙ         - перший заступник Міністра
Олександр Олександрович    закордонних справ з питань
               європейської інтеграції, голова
               Міжвідомчої координаційної групи
 
   БЕЗУЛІК        - директор департаменту
Тетяна Володимирівна     Держкомсім'ямолоді
 
   БЛАВДЗЕВИЧ       - радник віце-президента Українського
Олександра Юріївна      союзу промисловців і підприємців
               (за згодою)
 
   ГАВРИЛЮК        - начальник управління Мінекономіки
Тарас Миколайович
 
   ДРОЗДОВ        - начальник відділу МВС
Сергій Вікторович
 
   ЄРУХ          - начальник управління
Микола Іванович        Держкомнацміграції
 
   ЛАКОМОВ        - заступник директора департаменту
Володимир Іванович      МЗС
 
   ЛЕПЕТЮК        - начальник управління
Леонід Дмитрович       Торгово-промислової палати
               (за згодою)
 
   НИЖНИК         - директор департаменту Мінекономіки
Олена Михайлівна
 
   НІКІТІН        - директор ДП "Міжнародний центр
Євген Євгенович        енергоефективних технологій"
 
   ПАТРАХ         - начальник управління МОН
Тетяна Євгенівна
 
   ПІНЧУК-НІКОЛАЙЧУК   - начальник управління
Олександр Володимирович    Держпідприємництва
 
   ПОЧАПСЬКИЙ       - начальник управління Мінпаливенерго
Андрій Павлович
 
   СЛОБОДЕНЮК       - начальник відділу
Ельвіра Василівна       Держтурадміністрації
 
   СТЕПАНКОВА       - віце-президент Українського
Тетяна Михайлівна       національного комітету Міжнародної
               торгової палати
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 29 жовтня 2003 р. N 1682
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про Міжвідомчу координаційну групу з питань
         співробітництва України в рамках
        Центральноєвропейської ініціативи
 
 
   1. Міжвідомча координаційна група з питань співробітництва
України в рамках Центральноєвропейської ініціативи  (далі  -
Міжвідомча  координаційна  група)  є консультативним органом,
утвореним з метою активізації участі центральних та місцевих
органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій у
співробітництві в рамках Центральноєвропейської ініціативи та
сприяння  інтеграції  України  в європейський економічний та
політико-правовий простір.
 
   2. Міжвідомча координаційна  група  у  своїй  діяльності
керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням.
 
   3. Основними завданнями Міжвідомчої координаційної групи є:
 
   сприяння ефективному співробітництву центральних та місцевих
органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій в
рамках  Центральноєвропейської  ініціативи  у  політичній  та
соціально-економічній сфері;
 
   сприяння налагодженню взаємовигідної виробничої кооперації та
спеціалізації в рамках Центральноєвропейської ініціативи;
 
   розроблення пропозицій щодо участі України у міжнародному
розподілі праці;
 
   інформування Кабінету Міністрів України про основні тенденції
та   результати   співробітництва   України   в   рамках
Центральноєвропейської ініціативи.
 
   4. Міжвідомча координаційна група відповідно до покладених на
неї завдань:
 
   вносить до Кабінету Міністрів України пропозиції з питань
стратегії співробітництва України в рамках Центральноєвропейської
ініціативи;
 
   розробляє пропозиції щодо ініціатив Української Сторони для
розгляду на засіданнях галузевих робочих груп  та  щорічних
засіданнях глав урядів та міністрів закордонних справ країн -
членів Центральноєвропейської ініціативи;
 
   вивчає програми  співробітництва  держав   у   рамках
Центральноєвропейської ініціативи і досвід співробітництва, готує
пропозиції щодо участі України у таких програмах.
 
   5. Міжвідомча координаційна група має право:
 
   одержувати в установленому порядку від органів виконавчої
влади, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну
для виконання покладених на неї завдань;
 
   залучати у разі потреби в установленому порядку до роботи
спеціалістів органів виконавчої влади, наукових установ, вищих
навчальних закладів, інших організацій та установ.
 
   6. Головою Міжвідомчої координаційної групи є за посадою
перший заступник Міністра закордонних справ, у віданні якого
знаходяться  питання  співробітництва  України  в  рамках
Центральноєвропейської ініціативи.
 
   7. Формою  роботи  Міжвідомчої  координаційної  групи  є
засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше одного
разу на півріччя.
 
   Засідання Міжвідомчої координаційної групи є правоможним,
якщо на ньому присутні не менше половини її складу.
 
   8. Міжвідомча координаційна група за результатами розгляду
питань ухвалює рішення, які мають рекомендаційний характер.
 
   Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала
більшість присутніх на засіданні членів Міжвідомчої координаційної
групи.
 
   Рішення Міжвідомчої  координаційної  групи  оформляються
протоколом, який підписує голова Міжвідомчої координаційної групи.
 
   9. Організаційне та інші види забезпечення роботи Міжвідомчої
координаційної групи здійснює МЗС.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка