Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про діяльність спеціалізованих учених рад м. Львова, м. Тернополя, м. Івано-Франківська, м. Ужгорода

      ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
           10.11.2004 N 2-05/10
 
 
      Про діяльність спеціалізованих учених рад
     м. Львова, м. Тернополя, м. Івано-Франківська,
              м. Ужгорода
 
 
               (Витяг)
 
   Відповідно до вимог Порядку присудження наукових ступенів і
присвоєння  вчених  звань,  затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28 червня 1997 N 644 ( 644-97-п ), зі
змінами  та  доповненнями,  та  плану  перевірок  діяльності
спеціалізованих учених рад у наукових установах і організаціях у
червні та жовтні 2004 року було проведено перевірку документів
спеціалізованих учених рад Д 35.051.06, К 35.051.03, К 35.051.13,
К 35.051.15 Львівського національного університету ім. Івана
Франка; К 35.829.01 Львівського державного інституту фізичної
культури;  Д  35.600.02,  К 35.600.04 Львівського державного
медичного університету; К 58.601.01 Тернопільської  державної
медичної академії ім. І.Я.Горбачевського; К 58.053.01, К 58.053.02
Тернопільського державного    педагогічного    університету
ім. Володимира Гнатюка; Д 20.601.01 Івано-Франківської державної
медичної академії; Д 20.051.06, К  20.051.01,  К  20.051.02,
К 20.051.03, К 20.051.04, К 20.051.05 Прикарпатського університету
ім. Василя Стефаника; Д 20.052.04, К 20.052.01, К 20.521.02,
К 20.052.03,  К  20.052.05  Івано-Франківського  національного
технічного університету нафти і газу; К 61.051.01, К 61.051.02,
К 61.051.04, К 61.051.06 Ужгородського національного університету.
 
   Порядок розгляду та оформлення атестаційних справ здобувачів
наукових ступенів доктора та кандидата наук у спеціалізованих
учених  радах загалом відповідає вимогам Порядку присудження
наукових ступенів і присвоєння вчених звань ( 644-97-п ) і
Положення про спеціалізовані вчені ради ( z0918-00 ).
 
   Під час перевірки розглянуто атестаційні справи здобувачів
наукових ступенів доктора та кандидата наук за 2003 - 2004 рр.
 
   Згідно зі звітами про роботу спеціалізованої вченої ради
атестаційні справи наявні й укомплектовані.
 
   Відповідно до п. 10 Порядку присудження наукових ступенів і
присвоєння вчених звань ( 644-97-п ) в установах створено належні
умови для роботи спеціалізованих учених рад - комп'ютеризовані
приміщення для підготовки й оформлення документів, на сучасному
рівні  обладнані  відео-  та  комп'ютерною  технікою  окремі
конференц-зали для засідань спеціалізованих учених рад.
 
   Водночас перевірка атестаційних справ  виявила  порушення
Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань
( 644-97-п ) і Положення про спеціалізовані вчені ради в окремих
спеціалізованих учених радах ( z0918-00 ).
 
   Перевіркою виявлено недоліки в роботі таких учених рад:
 
   Львівського національного університету ім. Івана Франка:
 
   Д 35.051.06 (філологічні науки): порушено вимоги п. 3.1
Положення про спеціалізовані вчені ради ( z0918-00 )  щодо
прийняття дисертацій для попереднього розгляду за умови подання
всіх необхідних документів та п. 5.3 Положення про спеціалізовані
вчені ради про роботу лічильної комісії; не дотримано вимог п. 3.5
Положення про спеціалізовані вчені ради (через брак кворуму
початок  засідання спеціалізованої вченої ради із проведення
захисту дисертацій було затримано на одну годину з необ'єктивних
причин); через нестачу протоколів засідань спеціалізованих учених
рад перевірити порядок  розгляду  та  проведення  експертизи
дисертаційних робіт не вдалося.
 
   К 35.051.13 (філологічні науки): порушено вимоги п. 3.1
Положення про спеціалізовані вчені ради ( z0918-00 )  щодо
прийняття дисертацій для попереднього розгляду за умови подання
всіх необхідних документів та п. 5.3 Положення про спеціалізовані
вчені ради про роботу лічильної комісії; не дотримано вимог п. 17
Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань
( 644-97-п ) щодо складання кандидатських іспитів за програмами
Міністерства освіти і науки України  (невимогливе  ставлення
керівництва спеціалізованої вченої ради до рівня теоретичної
підготовки  здобувачів);  через  брак  протоколів  засідань
спеціалізованих  учених  рад  перевірити порядок розгляду та
проведення експертизи дисертаційних робіт не вдалося.
 
   К 35.051.15 (філологічні науки): порушено вимоги п. 5.3
Положення про спеціалізовані вчені ради ( z0918-00 ) щодо роботи
лічильної комісії.
 
   Івано-Франківської державної медичної академії:
 
   Д 20.601.01: в атестаційній справі  здобувача  наукового
ступеня (повідомлення про захист опубліковано в журналі "Науковий
світ" N 8) виявлено два особових листки з обліку кадрів. В одному
зазначено, що здобувач є лікарем обласної клінічної лікарні й
одночасно молодшим науковим співробітником. В іншому - вказано, що
здобувач працює лише на посаді молодшого наукового співробітника,
що є свідченням недостовірності інформації, поданої в повідомленні
про захист.
 
   Івано-Франківського національного  технічного  університету
нафти і газу:
 
   Д 20.052.04 (технічні науки): порушено  вимоги  п.  3.1
Положення  про спеціалізовані вчені ради ( z0918-00 ) щодо
прийняття дисертацій для попереднього розгляду за умови подання
всіх необхідних документів та п. 5.3 Положення про спеціалізовані
вчені ради про роботу лічильної комісії; не дотримано вимоги
наказу ВАК України від 20.03.2000 р. N 120 "Про перелік та форми
документів..." - спеціалізована вчена рада невимогливо ставиться
до змісту висновку установи, де виконувалася робота; порушено
вимоги наказу ВАК України від 20.03.2000 р. N 120 ( v0120330-00 )
"Про перелік та форми документів...". В атестаційній справі
здобувача наукового ступеня кандидата технічних наук виявлено
незавірену копію висновку установи, де виконувалася дисертація;
порушено вимоги п. 3.6 та п. 3.7 Положення про спеціалізовані
вчені ради щодо попереднього розгляду дисертації у спеціалізованій
ученій раді.
 
   Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника:
 
   К 20.051.04 (психологічні науки): порушено вимоги п. 3.5
Положення про спеціалізовані вчені ради ( z0918-00 ) - до ВАК
України не надсилалися  повідомлення  про  заміну  офіційних
опонентів.
 
   Д 20.051.06  (фізико-математичні  науки):  у  документах
атестаційної справи  здобувача  наукового  ступеня  кандидата
фізико-математичних наук особовий листок з обліку кадрів не
засвідчений за місцем роботи; у висновку установи, де виконувалась
робота, не відзначений конкретний особистий внесок здобувача
наукового ступеня в опубліковані праці. Документи іншого здобувача
наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук прийняті до
захисту з порушенням вимог п. 3.1 Положення про спеціалізовані
вчені ради ( z0918-00 ) в частині прийняття дисертацій для
попереднього розгляду за умови подання всіх необхідних документів.
Висновок установи, де виконувалася робота, долучений після подання
документів атестаційної справи до розгляду в раду. Водночас слід
зазначити, що розгляд дисертації було прискорено: через тиждень
після подання заяви в раду направлено повідомлення про захист до
ВАК України.
 
   Ужгородського національного університету:
 
   К 61.051.01 (фізико-математичні науки): порушено вимоги п.
3.6 та п. 3.7 Положення про спеціалізовані вчені ради ( z0918-00 )
щодо попереднього розгляду дисертацій у спеціалізованій ученій
раді.
 
   Д 61.051.02 (економічні науки): порушено вимоги п.  3.1
Положення  про спеціалізовані вчені ради ( z0918-00 ) щодо
прийняття дисертацій для попереднього розгляду за умови подання
всіх необхідних документів. Здобувачі наукового ступеня кандидата
економічних наук складали іспити зі спеціальності після подання
документів до спеціалізованої вченої ради та заяви про прийняття
дисертації до розгляду; порушено вимоги наказу ВАК України від 20
березня 2000 року N 120 ( v0120330-00 ) "Про перелік та форми
документів, які використовуються при атестації  наукових  та
науково-педагогічних працівників".
 
   У спеціалізованих учених радах Ужгородського національного
університету виявлено порушення вимог п. 5.3 Положення  про
спеціалізовані вчені ради ( z0918-00 ) щодо роботи лічильної
комісії.
 
   З огляду  на   викладене   президія   ВАК   України
П О С Т А Н О В И Л А:
 
   1. Вказати  керівництву  спеціалізованих  учених  рад
Д 35.051.06, К 35.051.13 Львівського національного університету
ім. Івана Франка на необхідність неухильного дотримання вимог
нормативних документів ВАК України.
 
   2. Запропонувати  ректору   Львівського   національного
університету ім. Івана Франка І.О.Вакарчуку розглянути роботу
спеціалізованих учених рад та повідомити ВАК України про вжиті
заходи.
 
   3. Вказати вченому секретарю спеціалізованої вченої ради
Д 20.052.04  Івано-Франківського  національного   технічного
університету нафти і газу О.В.Корнуті на необхідність неухильного
дотримання вимог нормативних документів ВАК України.
 
   4. Запропонувати  ректору  Прикарпатського  університету
ім. Василя Стефаника В.І.Кононенку розглянути на засіданні вченої
ради  університету  роботу  спеціалізованих  учених  рад  і
поінформувати президію ВАК України про результати розгляду та
вжиті заходи.
 
   5. Увільнити  від  обов'язків  і  вивести  зі  складу
спеціалізованої  вченої  ради  К  61.051.02  Ужгородського
національного університету вченого секретаря кандидата економічних
наук Славу Світлану Степанівну.
 
   6. Запропонувати  ректору  Ужгородського  національного
університету В.І.Русину розглянути роботу спеціалізованих учених
рад і повідомити ВАК України про вжиті заходи.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка