Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Міжвідомчу комісію з питань ліцензування використання радіочастот

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
         від 2 листопада 1996 р. N 1330
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 753 ( 753-2005-п ) від 18.08.2005 )
 
    Про затвердження Положення про Міжвідомчу комісію
     з питань ліцензування використання радіочастот
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 112 ( 112-2001-п ) від 07.02.2001 )
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Положення про  Міжвідомчу  комісію  з  питань
ліцензування використання радіочастот, що додається.
 
 
   Прем'єр-міністр України           П.ЛАЗАРЕНКО
 
   Інд.34
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 2 листопада 1996 р. N 1330
             (у редакції постанови Кабінету Міністрів
               України від 7 лютого 2001 р. N 112
                     ( 112-2001-п )
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про Міжвідомчу комісію з питань ліцензування
           використання радіочастот
 
   1. Міжвідомча комісія з питань ліцензування використання
радіочастот (далі - Комісія) є постійно діючим органом при
Держкомзв'язку.
 
   2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами з питань
ліцензування та використання радіочастотного ресурсу України та
цим Положенням.
 
   3. Основними завданнями Комісії є:
 
   сприяння ефективному використанню радіочастотного ресурсу;
 
   підготовка пропозицій  щодо вдосконалення законодавства у
сфері використання радіочастотного ресурсу;
 
   сприяння створенню відповідних умов для інвестування в галузь
зв'язку.
 
   4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
 
   розглядає заяви  про  видачу  ліцензій  на  використання
радіочастотного ресурсу України та подає Держкомзв'язку висновки
щодо видачі ліцензій або відмови у їх видачі;
 
   подає Держкомзв'язку пропозиції щодо виділення радіочастот,
переоформлення та анулювання ліцензій на підставах, передбачених
законодавством;
 
   вносить Держкомзв'язку пропозиції щодо кількості, термінів
дії та умов видачі ліцензій на використання радіочастотного
ресурсу України;
 
   розглядає результати  державного  нагляду  за дотриманням
ліцензійних умов, здійснюваного Центром "Укрчастотнагляд", та
подає відповідні пропозиції Держкомзв'язку.
 
   5. Комісію очолює перший заступник Голови Держкомзв'язку.
 
   Формою роботи Комісії є засідання.
 
   Засідання Комісії  вважається правоможним, якщо на ньому
присутні не менше половини її членів.
 
   6. Висновки та пропозиції Комісії приймаються  більшістю
голосів її членів (у разі рівного розподілу голосів голос голови
Комісії  є  вирішальним)  і  оформлюються  протоколом,  який
затверджується головою Комісії, а в разі його відсутності -
заступником, та підписується членами Комісії.
 
   7. Робочим органом Комісії, що забезпечує підготовку  і
оформлення  необхідних  документів,  є  відділ  ліцензування
радіочастот управління радіотехнологій та використання радіочастот
Держкомзв'язку.
( Положення в редакції Постанови КМ N 112 ( 112-2001-п ) від
07.02.2001 )
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка