Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про організацію особистого прийому громадян у Держземінспекції

     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
     ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ
            І ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ
 
              Н А К А З
 
             05.01.2004 N 3
 
 
        Про організацію особистого прийому
          громадян у Держземінспекції
 
 
   З метою  забезпечення  реалізації  конституційного  права
громадян на звернення і відповідно до статті 22 Закону України від
2 жовтня 1996 р. N 393/96-ВР ( 393/96-ВР ) "Про звернення
громадян", Указу Президента України від 13 серпня 2002 р. N 700
( 700/2002 ) "Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації
громадянами конституційного права на  звернення"  та  наказу
Держкомзему  України  від 29.09.2003 N 241 "Про організацію
особистого прийому громадян у Держкомземі України" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок організації та проведення особистого
прийому громадян у Державній інспекції з контролю за використанням
і охороною земель (Держземінспекції) і графіки особистого прийому
громадян керівництвом та працівниками управлінь Держземінспекції
(додаються).
 
   2. Установити, що у разі потреби внесення змін до графіків
особистого  прийому  громадян  їх  затверджує  начальник
Держземінспекції.
 
   3. Заступнику начальника Держземінспекції  (Мамчур  М.І.)
забезпечити проведення прийому громадян та надання консультацій
управліннями Держземінспекції у приміщенні по пров. Музейному, 12.
 
   4. Керівникам територіальних органів  Держземінспекції  у
місячний термін переглянути, у разі потреби, організацію прийому
громадян у відповідних регіонах та до 15 червня поточного року
інформувати Держземінспекцію про стан цієї роботи.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Начальник інспекції                О.М.Нечипоренко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держземінспекції
                   05.01.2004 N 3
 
 
               ПОРЯДОК
        організації та проведення особистого
       прийому громадян у Державній інспекції
     з контролю за використанням та охороною земель
 
 
   1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та
проведення прийому громадян у Державній інспекції з контролю за
використанням і охороною земель (далі - Держземінспекція).
 
   2. Особистий прийом громадян начальником Держземінспекції,
першим заступником і заступником начальника  Держземінспекції
проводиться у їх робочих кабінетах згідно з графіком (додаток 1).
   Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України,  Героїв
Соціалістичної  праці,  інвалідів  Великої  Вітчизняної війни
проводиться позачергово.
 
   3. Особистий прийом громадян та надання консультацій в інші
дні, крім неділі та святкових днів, проводиться працівниками
управлінь Держземінспекції згідно з графіками (додатки 2 та 3).
 
   4. Вхід громадян на особистий прийом та консультацію у
приміщення  Держземінспекції  проводиться  при  пред'явленні
документів, що посвідчують особу, а до керівника Держземінспекції
-  за  списком  попереднього запису, сформованого секретарем
керівника.
 
   5. Інформація про порядок і графіки особистого  прийому
громадян керівництвом і працівниками управлінь Держземінспекції
публікується в журналі "Землевпорядний вісник", вивішується у
приміщенні Держземінспекції у доступному для вільного огляду місці
та надсилається територіальним органам  Держземінспекції  для
ознайомлення громадян.
   Організація прийому громадян керівництвом Держземінспекції у
регіонах  (за  окремим  графіком) покладається на керівників
територіальних органів Держземінспекції.
 
   6. Попередній запис громадян  на  особистий  прийом  до
керівництва Держземінспекції проводиться секретарем начальника
Держземінспекції.
   За дорученням  керівництва  Держземінспекції до участі в
попередньому записі громадян на особистий прийом до керівництва
можуть   залучатися   працівники  структурних  підрозділів
Держземінспекції та їх територіальних органів.
 
   7. Під час попереднього запису громадян на особистий прийом
до керівництва Держземінспекції секретарем начальника заповнюється
картка попереднього запису громадян на особистий прийом (додаток
4). При цьому з'ясовується прізвище, ім'я та по батькові, місце
проживання та місце роботи громадянина, зміст порушеного питання,
до яких посадових осіб він звертався і яке було прийняте, рішення,
визначається посадова особа, структурний підрозділ, до компетенції
яких  належить вирішення питання, вивчаються документи, інші
матеріали, що подаються громадянами для обґрунтування  своїх
звернень.
   Не допускаються з'ясування відомостей про особу громадянина,
що не стосується його звернення.
 
   8. Повторний  прийом  громадянина  з  питання,  яке вже
розглядалося керівництвом Держземінспекції, проводиться у разі,
коли питання, порушене у першому обґрунтованому зверненні, не було
вирішено по суті.
   У разі повторного звернення громадянина вивчаються архівні
матеріали з порушеного питання, з'ясовуються причини, що його
викликали, надаються необхідні роз'яснення та можлива допомога.
 
   9. Секретар начальника формує список громадян на особистий
прийом із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові та додає
заповнені картки попереднього запису громадян особистий прийом
керівництвом Держземінспекції.
 
   10. Під  час  проведення  особистого  прийому  громадян
керівництвом  Держземінспекції  можуть  бути  присутні  їх
представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку,
та  особи,  які  перебувають у родинних відносинах із цими
громадянами.
   Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого
прийому громадян керівництвом Держземінспекції не допускається.
 
   11. У разі, коли порушене громадянином питання вирішити на
особистому прийомі неможливо через складність і необхідність
додаткового вивчення, громадянинові може  бути  запропоновано
викласти його у формі письмової заяви.
   Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява
розглядається  у  порядку,  встановленому  законодавством для
письмових звернень.
   Про результати розгляду цієї заяви громадянину повідомляється
письмово або усно (за його бажанням).
 
   12. Секретар керівника проводить запис у журналі обліку
особистого прийому громадян (додаток 5) з урахуванням рішення,
прийнятого під час особистого прийому.
   Письмові звернення громадян, подані на особистому прийомі,
передаються  для  централізованої  реєстрації  відповідно  до
Інструкції  з  діловодства  за  зверненнями  громадян,  на
підприємствах, в установах, організаціях незалежно від  форм
власності, засобах масової інформації, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 14 квітня  1997  р.  N  348
( 348-97-п ), і розглядаються у встановленому порядку.
   Виконавець розгляду  письмового  звернення,  поданого  на
особистому  прийомі  керівництву  Держземінспекції,  згідно з
резолюцією керівника інформує секретаря керівника про результати
розгляду для відповідного запису в журналі обліку особистого
прийому громадян.
 
   13. Працівники структурних підрозділів Держземінспекції, які
проводять  особистий прийом громадян і надають консультації,
реєструють звернення у журналі обліку особистого прийому громадян
(додаток 6). Письмові звернення громадян, подані на особистому
прийомі, розглядаються згідно з пунктом 11 цього Порядку.
 
   14. Відділ аналітичної роботи та зв'язків з громадськістю
Управління  координації  та аналізу інспекторської діяльності
здійснює систематичний аналіз та узагальнення усіх  звернень
громадян та інформує про це двічі на рік до 15 січня та до
15 липня керівництво Держземінспекції.
 
 
                   Додаток 1
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держземінспекції
                   05.01.2004 N 3
 
 
               ГРАФІК
          особистого прийому громадян
         керівництвом Держземінспекції
            (пров. Музейний, 12)
 
 
------------------------------------------------------------------
|НЕЧИПОРЕНКО      |начальник інспекції|перший вівторок   |
|Олександр Миколайович |          |місяця 16.00-19.00 |
|-----------------------+-------------------+--------------------|
|БРЕДІХІН        |перший заступник  |середа 11.00-13.00 |
|Олександр       |начальника     |          |
|Олександрович     |інспекції     |          |
|-----------------------+-------------------+--------------------|
|МАМЧУР         |заступник     |четвер 11.00-13.00 |
|Микола Іванович    |начальника     |          |
|            |інспекції     |          |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 2
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держземінспекції
                   05.01.2004 N 3
 
 
               ГРАФІК
       особистого прийому громадян працівниками
       управлінь Держземінспекції по суботах
          на 2004 рік з 10-00 до 13-00
            (пров. Музейний, 12)
 
 
------------------------------------------------------------------
|7 лютого    |Управління методичного та нормативно-правового |
|2004 року   |забезпечення                  |
|---------------+------------------------------------------------|
|6 березня   |Управління методичного та нормативно-правового |
|2004 року   |забезпечення                  |
|---------------+------------------------------------------------|
|3 квітня    |Управління координації та аналізу інспекторської|
|2004 року   |діяльності                   |
|---------------+------------------------------------------------|
|15 травня   |Управління методичного та нормативно-правового |
|2004 року   |забезпечення                  |
|---------------+------------------------------------------------|
|5 червня    |Управління координації та аналізу інспекторської|
|2004 року   |діяльності                   |
|---------------+------------------------------------------------|
|3 липня    |Управління організації та здійснення державного |
|2004 року   |контролю за використанням та охороною земель  |
|---------------+------------------------------------------------|
|7 серпня    |Управління координації та аналізу інспекторської|
|2004 року   |діяльності                   |
|---------------+------------------------------------------------|
|4 вересня   |Управління організації та здійснення державного |
|2004 року   |контролю за використанням та охороною земель  |
|---------------+------------------------------------------------|
|2 жовтня    |Управління методичного та нормативно-правового |
|2004 року   |забезпечення                  |
|---------------+------------------------------------------------|
|6 листопада  |Управління організації та здійснення державного |
|2004 року   |контролю за використанням та охороною земель  |
|---------------+------------------------------------------------|
|4 грудня    |Управління координації та аналізу інспекторської|
|2004 року   |діяльності                   |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 3
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказом Держземінспекції
                   05.01.2004 N 3
 
 
               ГРАФІК
          особистого прийому громадян
       працівниками управлінь Держземінспекції
            (пров. Музейний, 12)
 
 
------------------------------------------------------------------
|Вівторок  |Управління методичного та    |10.00-13.00    |
|      |нормативно-правового забезпечення|         |
|      |(кімната - 311)         |         |
|      |---------------------------------+------------------|
|      |Управління здійснення державного |14.00-17.00    |
|      |контролю за використанням та   |         |
|      |охороною земель (кімната - 323) |         |
|-----------+---------------------------------+------------------|
|Середа   |Управління координації та аналізу|10.00-13.00    |
|      |інспекторської діяльності    |         |
|      |(кімната - 324)         |         |
|-----------+---------------------------------+------------------|
|Четвер   |Управління здійснення державного |10.00-13.00    |
|      |контролю за використанням та   |         |
|      |охороною земель (кімната - 323) |         |
|      |---------------------------------+------------------|
|      |Управління методичного та    |14.00-17.00    |
|      |нормативного забезпечення    |         |
|      |(кімната - 311)         |         |
|-----------+---------------------------------+------------------|
|Перша   |                 |10.00-13.00    |
|субота   |                 |         |
|місяця*  |                 |         |
------------------------------------------------------------------
 
--------------
   * Графік прийому громадян працівниками Держземінспекції по
суботах на 2004 рік затверджується начальником Держземінспекції.
 
 
                   Додаток 4
                   до пункту 7 Порядку
 
 
               КАРТКА
          попереднього запису громадян
         на особистий прийом керівництвом
            Держземінспекції(*)
 
 
 Дата прийому ____________________________________________________
 
 Хто приймає _____________________________________________________
 
 Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________
 
 категорія (соціальний стан) громадянина _________________________
 _________________________________________________________________
 
 Адреса чи місце роботи __________________________________________
 
 Зміст порушеного питання ________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 До яких посадових осіб звертався(лась)
 і яке було прийняте
 рішення _________________________________________________________
 
 Кому доручено розгляд, зміст доручення,
 термін виконання ________________________________________________
 
 
                   Підпис
 
--------------
   * Зазначається  (повторно)  у  разі повторного звернення
громадянина.
 
 
                   Додаток 5
                   до пункту 12 Порядку
 
 
               ЖУРНАЛ
        обліку особистого прийому громадян
      керівництвом Держземінспекції (начальником
        Держземінспекції, першим заступником
      і заступником начальника Держземінспекції)
 
 
------------------------------------------------------------------
| N | Дата | Прізвище, | Короткий |Кому доручено|  Наслідки  |
|п/п|прийом| ім'я, по  | зміст  | розгляд,  |розгляду, дата|
|  | у  | батькові, |порушених |  зміст  | відповіді  |
|  |   | адреса чи | питань | доручення, | громадянину |
|  |   |місце роботи,|     |  термін  |       |
|  |   | категорія |     | виконання |       |
|  |   | (соціальний |     |       |       |
|  |   |  стан)  |     |       |       |
|  |   | громадянина |     |       |       |
|---+------+-------------+----------+-------------+--------------|
| 1 | 2  |   3   |  4   |   5   |   6    |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 6
                   до пункту 13 Порядку
 
 
               ЖУРНАЛ
        обліку особистого прийому громадян
       працівниками управлінь Держземінспекції
 
 
------------------------------------------------------------------
| N | Дата |  Хто  | Прізвище, ім'я, | Короткий | Наслідки |
|п/п|прийом| приймає | по батькові,  |  зміст  | розгляду |
|  | у  |     | адреса чи місце | порушених |(роз'яснено |
|  |   |     |роботи, категорія|  питань  |  лист)  |
|  |   |     |(соціальний стан)|      |      |
|  |   |     |  громадянина  |      |      |
|---+------+---------+-----------------+------------+------------|
| 1 | 2  |  3  |    4    |   5   |   6   |
------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка