Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про збір та видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг

            КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
           VIII сесія IV скликання
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 678/2088 від 18.11.2004
 
 
       Про збір та видачу дозволу на розміщення
        об'єктів торгівлі та сфери послуг
 
 
   Відповідно до статей 9, 68, 69 Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ), пункту 13 частини 2 статті 15 Закону України "Про
систему оподаткування" ( 1251-12 ), пункту 24 частини 1 статті 26
Закону України  "Про  місцеве  самоврядування  в  Україні"
( 280/97-ВР ), статей 10, 13, 37 Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ), статей 17-19 Декрету Кабінету Міністрів України від
20.05.93 "Про місцеві податки і збори" ( 56-93 ) та з метою
вдосконалення механізму стягнення збору за видачу дозволу на
розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг Київська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Встановити у м. Києві збір за видачу дозволу на розміщення
об'єктів торгівлі та сфери послуг і направляти ці кошти у
відповідні районні бюджети за місцем розташування об'єкта.
 
   2. Затвердити Положення про збір та видачу дозволу  на
розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг згідно з додатком.
 
   3. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній
адміністрації):
 
   3.1. Привести нормативно-правові акти у відповідність до
цього рішення.
 
   3.2. Офіційно оприлюднити це рішення у газеті Київської
міської ради "Хрещатик".
 
   3.3. Забезпечити  виконання  заходів  щодо  відстеження
результативності цього рішення та офіційно оприлюднити звіт у
газеті Київської міської ради "Хрещатик" в порядку і терміни,
визначені законодавством.
 
   4. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Київради від
23.05.95 N 63-б ( ra0063052-95 ) "Про введення збору за видачу
дозволу на розміщення об'єктів торгівлі" та від  29.11.2001
N 129/1563 ( ra0129023-01 ) "Про внесення змін та доповнень до
рішення Київської міської ради від 23.05.95 N 63-б".
 
   5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію Київради з питань промисловості  та  підприємництва,
постійну  комісію  Київради  з  питань бюджету, фінансів та
соціально-економічного розвитку та постійну комісію Київради з
питань ринкових відносин.
 
 Київський міський голова               О.Омельченко
 
                   Додаток
                   до рішення Київради
                   від 18.11.2004 N 678/2088
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про збір та видачу дозволу на розміщення
        об'єктів торгівлі та сфери послуг
 
   Це Положення встановлює ставку та механізм стягнення збору за
видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг, а
також  встановлює уніфіковану процедуру видачі, зупинення та
анулювання дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг
на території м. Києва.
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Збір за видачу дозволу на розміщення об'єкта торгівлі та
сфери послуг (далі - збір) - це плата за оформлення та видачу
дозволів на  розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг у
м. Києві.
 
   1.2. Дозвіл на розміщення об'єкта торгівлі та сфери послуг
(далі - дозвіл) - це єдиний документ встановленого цим Положенням
зразка, що дає право суб'єкту господарювання здійснювати торгівлю
та надавати послуги у визначеному місці.
 
            2. Платники збору
 
   Збір стягується з суб'єктів господарювання, що проводять
торговельну діяльність або надають послуги у спеціально відведених
для цього місцях, незалежно від форм власності на об'єкти торгівлі
чи сфери послуг (далі - платники збору).
 
             3. Ставка збору
 
   3.1. Ставка збору стягується з кожного об'єкта торгівлі чи
сфери послуг.
 
   3.2. Для суб'єктів господарювання, що постійно здійснюють
торгівлю та надають послуги у спеціально відведених місцях, ставка
збору становить 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за
весь термін дії дозволу.
 
   3.3. За одноразову торгівлю чи одноразове надання послуг
суб'єктом  господарювання  ставка  збору  становить  один
неоподатковуваний мінімум доходів громадян в день.
 
        4. Порядок і терміни сплати збору
 
   4.1. Збір сплачується платниками збору до отримання дозволу.
 
   4.2. Кошти збору за видачу дозволу, а також за видачу дозволу
на новий термін (за кожний наступний рік після його отримання),
перераховуються до районних бюджетів за місцем  розташування
об'єкта не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним.
 
   4.3. Облік  збору  здійснює орган, що видає дозволи, в
спеціальному журналі обліку та щоквартально інформує про суму
збору з наростаючим підсумком з початку року Головне фінансове
управління виконавчого  органу  Київради  (Київської  міської
державної адміністрації).
 
           5. Джерело сплати збору
 
   5.1. Збір,  внесений  за рахунок юридичних осіб або їх
структурних підрозділів, належить до валових витрат виробництва та
обігу.
 
   5.2 Збір, внесений за рахунок фізичних осіб - підприємців
належить до витрат від підприємницької діяльності.
 
          6. Пільги по сплаті збору
 
   6.1. Звільняються від сплати збору суб'єкти господарювання,
що обрали спрощену систему оподаткування.
 
   6.2. Звільняються від сплати збору суб'єкти господарювання,
якщо це передбачено нормами законодавства.
 
     7. Відповідальність платників збору та контроль
           податкових організацій
 
   7.1. Відповідальність за повноту та своєчасність сплати збору
покладається  на  платників  збору  відповідно  до  чинного
законодавства.
 
   7.2. Зайві суми, сплачені платниками збору, повертаються їм
згідно з законодавством.
 
   7.3. Контроль за повнотою, правильністю та  своєчасністю
сплати збору за видачу дозволу здійснюється державними податковими
службами м. Києва.
 
       8. Видача дозволу на розміщення об'єктів
           торгівлі та сфери послуг
 
   8.1. Дозвіл на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг
видає структурний підрозділ з питань торгівлі та побутового
обслуговування районної у м. Києві державної адміністрації, на
території якої розташований об'єкт торгівлі та сфери послуг.
 
   8.2. Під час здійснення торгівлі та при наданні послуг дозвіл
повинен знаходитись на об'єкті торгівлі та сфери послуг.
 
   8.3. Дозвіл видається на підставі заяви встановленого зразка
(Додаток 1 до цього Положення) та завірених і скріплених печаткою
суб'єкта господарювання копій таких документів:
   - свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або
фізичної особи - підприємця або копії витягу чи довідки з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
   - довідки державної податкової інспекції про взяття на облік
як платника податку;
   - довідки з Єдиного державного реєстру Київського міського
управління статистики;
   - документа, що підтверджує наявність відповідних торгових
приміщень за призначенням (свідоцтва про власність на приміщення,
договору оренди чи суборенди за згодою власника, паспорта на МАФ
тощо);
   - листів-узгоджень (висновків, дозволів) органів санітарного
та пожежного контролю (нагляду) на початок роботи об'єкта торгівлі
та сфери послуг;
   - документа, що засвідчує внесення плати  за  збір  на
розміщення об'єкта торгівлі та надання послуг (для платників
єдиного податку - копія свідоцтва платника єдиного податку).
   У разі  оренди  суб'єктом  господарювання  площі  в
спеціалізованих  торговельних  закладах  додаються лише копії
дозволів на початок роботи такого об'єкта - торговельного закладу
без додаткових погоджень органів санітарного та пожежного контролю
(нагляду), окрім орендарів, які реалізують в цих закладах продукти
харчування і харчові добавки, предмети гігієни та санітарії,
косметично-парфумерні вироби, товари побутової хімії та дитячого
асортименту.
   Власники новозбудованих будівель надають довідку про сплату
пайових внесків на розвиток соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Києва.
   Перелік документів на видачу дозволу є вичерпним.
 
   8.4. Усі подані суб'єктом господарювання документи формуються
посадовою особою органу, що видає дозвіл, в окрему справу, якій
при внесенні запису до книги обліку  дозволів  присвоюється
реєстраційний номер.
 
   8.5. Рішення про видачу дозволу або про відмову у його видачі
приймається протягом десяти днів з дня одержання документів.
 
   8.6. Дозвіл видається за встановленою формою (Додаток 2 до
цього Положення).
   У дозволі зазначаються:
   - організаційно-правова форма суб'єкта господарювання, повна
його назва, місцезнаходження, номери контактних телефонів;
   - вид діяльності, спеціалізація;
   - адреса розміщення об'єкта торгівлі та сфери послуг, номери
контактних телефонів;
   - режим роботи об'єкта торгівлі та сфери послуг;
   - прізвище, ім'я, по батькові керівника об'єкта торгівлі та
сфери послуг;
   - реєстраційний номер та дата видачі дозволу;
   - термін дії дозволу.
   Дозвіл скріплюється підписом заступника голови районної у
м. Києві державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків і
засвідчується  печаткою  районної  у  м.  Києві  державної
адміністрації.
   Дозвіл видається на кожний об'єкт терміном на один рік з
правом суб'єкта господарювання отримати дозвіл на новий термін. У
разі звернення суб'єкта господарювання за видачею дозволу на новий
термін повторне оформлення дозвільної документації на розміщення
об'єкта торгівлі та сфери послуг не проводиться.
   Дозвіл на наступний термін видається на підставі  заяви
встановленого зразка (Додаток 3 до цього Положення) та документа
про сплату збору.
 
   8.7. У видачі дозволу може бути відмовлено у разі виявлення
недостовірних  відомостей у документах, поданих заявником. В
рішенні про відмову, яке видається у письмовій формі у термін не
пізніше 10 днів з дня одержання заяви, зазначаються підстави
відмови. Рішення про відмову у видачі дозволу може бути оскаржено
у встановленому законом порядку.
 
   8.8. У  разі  втрати дозволу безкоштовно видається його
дублікат на підставі заяви суб'єкта господарювання.
 
   8.9. Дозвіл підлягає переоформленню без справляння збору та
повторного оформлення дозвільної документації за заявою суб'єкта
господарювання у разі  зміни:  організаційно-правової  форми,
найменування, місцезнаходження, керівника об'єкта торгівлі та
сфери послуг.
 
   8.10. Районна у м. Києві державна адміністрація має право
зупинити дію дозволу у разі:
   - порушення правил торгівлі, санітарних правил;
   - неусунення суб'єктом господарювання порушень, які були
виявлені  попередньою  перевіркою  відповідними  органами,  у
встановлений термін;
   - порушення законодавства України про працю, зокрема, за
наявності заборгованості по заробітній платі працівникам.
 
   8.11. Районна у м. Києві державна адміністрація має право
анулювати дозвіл без повернення суми сплаченого збору у разі:
   - передачі суб'єктом господарювання дозволу іншій особі;
   - повторного або грубого порушення суб'єктом господарювання
правил  торговельного  обслуговування  населення, передбачених
постановою Кабінету Міністрів України від  08.02.95  N  108
( 108-95-п ) "Про Порядок заняття торговельною діяльністю і
правила торговельного обслуговування населення".
 
   8.12. Зупинення, анулювання та  поновлення  дії  дозволу
здійснюється  на підставі розпорядження районної у м. Києві
державної адміністрації.
   Мотивоване розпорядження  про  зупинення,  анулювання  та
поновлення дії дозволу доводиться у письмовій формі до відома
суб'єкта господарювання. Копія надсилається до податкового органу
за місцезнаходженням суб'єкта господарювання.
 
   8.13. Розпорядження про зупинення дії дозволу або  його
анулювання  може  бути  оскаржене суб'єктом господарювання у
Головному управлінні споживчого ринку та торгівлі виконавчого
органу  Київради (Київської міської державної адміністрації),
Головному  управлінні  побутового  обслуговування  та  ринків
виконавчого  органу  Київради  (Київської  міської  державної
адміністрації) згідно з функціональними обов'язками або у судовому
порядку.
 
   8.14. Районна державна у м. Києві адміністрація веде книгу
обліку дозволів та її версію в електронному вигляді.
 
   8.15. Координацію роботи щодо дозволів на розміщення об'єктів
торгівлі та сфери послуг, розгляду звернень як з боку районної у
м. Києві державної адміністрації району, на території якого
розташований об'єкт торгівлі, суб'єктів підприємництва, так і
громадян, здійснюють Головне управління споживчого ринку  та
торгівлі виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації) і Головне управління побутового обслуговування та
ринків виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації) згідно з функціональними обов'язками.
 
   8.16. Контроль  за  правильністю   видачі   суб'єктам
підприємництва дозволу здійснюють голова районної у м. Києві
державної адміністрації, Головне управління споживчого ринку та
торгівлі виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації) і Головне управління побутового обслуговування та
ринків виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації).
 
   8.17. Районна у м. Києві державна адміністрація щомісячно
надає інформацію про зміни в книзі обліку дозволів до Головного
управління споживчого ринку та торгівлі  виконавчого  органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) для ведення
єдиного реєстру підприємств торгівлі та сфери послуг у м. Києві.
 
           9. Прикінцеві положення
 
   Суб'єктам господарювання,  що  здійснюють   торговельну
діяльність та надають послуги у м. Києві, привести раніше видані
документи по дозволах на розміщення об'єктів торгівлі та сфери
послуг у відповідність до цього Положення.
 
 Заступник міського голови -
 секретар Київради                    В.Яловий
 
                   Додаток 1
                   до Положення про збір за
                   видачу дозволу на розміщення
                   об'єктів торгівлі та сфери
                   послуг у м. Києві та порядок
                   видачі дозволу на розміщення
                   об'єкта торгівлі та сфери
                   послуг
 
                   Уповноваженому органу
 
               ЗАЯВА
      на одержання дозволу на розміщення об'єкта
           торгівлі (сфери послуг)
 
Заявник __________________________________________________________
 (організаційно-правова форма суб'єкта господарювання, його назва.
  Для громадянина-підприємця - прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________
 (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, де зареєстрований)
Місцезнаходження суб'єкта господарювання, NN тел., факс __________
__________________________________________________________________
   (для фізичної особи - підприємця - місце проживання)
__________________________________________________________________
Реєстраційне свідоцтво N _________________ від "___"___________ р.
Зареєстрований ___________________________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ___________________________________
В особі __________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
 
   Прошу надати дозвіл на розміщення об'єкта торгівлі (сфери
послуг)
повна назва об'єкта ______________________________________________
розташований за адресою __________________________________________
тип підприємства, спеціалізація __________________________________
загальна площа _________ в т. ч.: торговельна _________, складська
______________________
режим роботи _____________________________________________________
кількість робочих місць __________________________________________
керівник суб'єкта господарювання __________________ тел. _________
зобов'язуюсь дотримуватись  законодавства та інших нормативних
документів, що регламентують торговельну діяльність (діяльність у
сфері послуг).
 
   Перелік документів, що додаються до заяви:
   - копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи
(фізичної особи - підприємця) або копії витягу чи довідки з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців;
   - довідка державної податкової інспекції про взяття на облік
як платника податку;
   - довідка з Єдиного державного реєстру Київського міського
управління статистики;
   - документ, що підтверджує наявність відповідних торгових
приміщень за призначенням (свідоцтво про власність на приміщення,
договір оренди чи суборенди за згодою власника, паспорта на МАФ
тощо);
   - листи-узгодження (висновків, дозволів) органів санітарного
та пожежного контролю (нагляду) на початок роботи об'єкта торгівлі
(сфери послуг);
   - документа,  що  засвідчує  внесення плати за збір на
розміщення об'єкта торгівлі чи надання послуг (для платників
єдиного податку - копія свідоцтва платника єдиного податку).
 
   У разі  оренди  суб'єктом  господарювання  площі  в
спеціалізованих торговельних закладах  додаються  лише  копії
дозволів на початок роботи такого об'єкта - торговельного закладу
без додаткових погоджень органів санітарного та пожежного контролю
(нагляду), окрім орендарів, які реалізують в цих закладах продукти
харчування і харчові добавки, предмети гігієни та санітарії,
косметично-парфумерні вироби, товари побутової хімії та дитячого
асортименту.
 
   Примітка. Власники новозбудованих будівель надають довідку
про  сплату  пайових  внесків  на  розвиток  соціальної  та
інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва.
 
   Документи здав           Документи прийняв
 ________________________       ____________________________
  (посада, прізвище)         (посада особи уповноваженого
________________________          органу, прізвище)
   (підпис)            ____________________________
                        (підпис)
        Реєстраційний номер N ___ від "___"________200_ р.
 
                   Додаток 2
                   до Положення про збір за
                   видачу дозволу на розміщення
                   об'єктів торгівлі та сфери
                   послуг у м. Києві та порядок
                   видачі дозволу на розміщення
                   об'єкта торгівлі та сфери
                   послуг
 
__________________________________________________________________
         (назва органу, що видає дозвіл)
__________________________________________________________________
            (адреса, телефон)
 
               Дозвіл N
     на розміщення об'єкта торгівлі (сфери послуг)
 
 "___" ____________ 200_ року
                 Дійсний з "___" _______ 200_ року
                    до "___" _______ 200_ року
 
__________________________________________________________________
    організаційно-правова форма суб'єкта господарювання,
            повна його назва)
__________________________________________________________________
  (місцезнаходження, номер телефону суб'єкта господарювання)
Вид діяльності (спеціалізація): __________________________________
__________________________________________________________________
Адреса розміщення об'єкта торгівлі (сфери послуг): _______________
__________________________________________________________________
 
Режим роботи
Перерва
Вихідний день
 
   У разі грубих порушень законодавства дозвіл  може  бути
анульований органом, що його видав, згідно з Положенням про збір
за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг
у м. Києві та порядок видачі дозволу на розміщення об'єктів
торгівлі та сфери послуг.
 
 Керівник уповноваженого органу  ___________  М.П.
                   (підпис)
 
                   Додаток 3
                   До Положення про збір за
                   видачу дозволу на розміщення
                   об'єктів торгівлі та сфери
                   послуг у м. Києві та порядок
                   видачі дозволу на розміщення
                   об'єкта торгівлі та сфери
                   послуг
 
                   Уповноваженому органу
 
               ЗАЯВА
    про видачу дозволу на розміщення об'єкта торгівлі
        (сфери послуг) на наступний термін
 
__________________________________________________________________
   (організаційно-правова форма суб'єкта господарювання,
            повна його назва)
__________________________________________________________________
 (адреса проживання для фізичної особи - підприємця, тел. (факс)
зареєстрований ___________________________________________________
реєстраційне свідоцтво N ____________ від ___________
розрахунковий рахунок _______________________________
Ідентифікаційний код __________________ форма власності
в особі __________________________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові)
 
   Прошу видати дозвіл на розміщення об'єкта торгівлі (сфери
послуг) на наступний термін
з "__" ____________ 200_ р. до "___" ____________ 200_ р.
повна назва об'єкта ______________________________________________
за адресою _______________________________________________________
спеціалізація ____________________________________________________
запропонований режим роботи: з ______ до _______
вихідні дні: ___________________________________
тип приміщення:
загальна площа ____________, в т. ч. торговельна
складська _________________
кількість робочих місць
 
   Зобов'язуюсь дотримуватись  вимог  законодавства та інших
нормативних документів, що регламентують торговельну діяльність
(діяльність у сфері послуг).
 
   Додаток: Копія документа, що засвідчує внесення плати за збір
на розміщення об'єкта торгівлі чи надання послуг (для платників
єдиного податку - копія свідоцтва платника єдиного податку).
 
                       Заявник
                   _________________________
                     (посада, прізвище)
                   _________________________
                        (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка