Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Плану розроблення проектів деяких нормативних актів, що регулюють внутрішню діяльність Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

 ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
    НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
             15.08.2001 N 30
 
 
      Про затвердження Плану розроблення проектів
     деяких нормативних актів, що регулюють внутрішню
       діяльність Фонду соціального страхування
        від нещасних випадків на виробництві
        та професійних захворювань України
 
 
   Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків
на  виробництві  та   професійних  захворювань   України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
   Затвердити План розроблення проектів  деяких  нормативних
актів,  що  регулюють внутрішню діяльність Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України (додається).
 
 Голова правління                    С.Сторчак
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова правління
                   Фонду соціального
                   страхування від нещасних
                   випадків на виробництві
                   та професійних
                   захворювань України
                   15.08.2001 N 30
 
 
                ПЛАН
     розроблення проектів документів, що регулюють
    внутрішню діяльність Фонду соціального страхування
    від нещасних випадків на виробництві та професійних
            захворювань України
 
 
 
-------------------------------------------------------------------
| N | Орієнтовна назва проекту документа |Відповідальний | Строк |
|п/п|                  | виконавець  |    |
|---+------------------------------------+---------------+--------|
|1. |Положення про порядок використання |Заступник   |жовтень |
|  |коштів лікувально-профілактичними, |директора   | 2001 |
|  |навчальними та іншими закладами, які|виконавчої   | року |
|  |надають Фонду соціального      |дирекції    |    |
|  |страхування від нещасних випадків на|Фонду     |    |
|  |виробництві та професійних     |Калашніков А.А.|    |
|  |захворювань України соціальні    |        |    |
|  |послуги, та контроль за їх цільовим |        |    |
|  |використанням            |        |    |
|---+------------------------------------+---------------+--------|
|2. |Положення про порядок укладання   |Заступник   |жовтень |
|  |договорів між Фондом соціального  |директора   | 2001 |
|  |страхування від нещасних випадків на|виконавчої   | року |
|  |виробництві та професійних     |дирекції    |    |
|  |захворювань України та       |Фонду     |    |
|  |лікувально-профілактичними закладами|Калашніков А.А.|    |
|  |і окремими лікарями на       |        |    |
|  |обслуговування потерпілих на    |        |    |
|  |виробництві             |        |    |
|---+------------------------------------+---------------+--------|
|3. |Порядок забезпечення фінансування  |Заступник   |жовтень |
|  |Фондом соціального страхування від |директора   | 2001 |
|  |нещасних випадків на виробництві та |виконавчої   | року |
|  |професійних захворювань України   |дирекції    |    |
|  |навчання і підвищення кваліфікації |Фонду     |    |
|  |відповідних спеціалістів з питань  |Сітало О.Т.  |    |
|  |охорони праці            |        |    |
|---+------------------------------------+---------------+--------|
|4. |Положення про порядок подання Фондом|Заступник   |листопад|
|  |соціального страхування від нещасних|директора   | 2001 |
|  |випадків на виробництві та     |виконавчої   | року |
|  |професійних захворювань України на |дирекції    |    |
|  |безповоротній основі фінансової   |Фонду     |    |
|  |допомоги підприємствам для     |Сітало О.Т.  |    |
|  |розв'язання особливо гострих проблем|        |    |
|  |з охорони праці           |        |    |
|---+------------------------------------+---------------+--------|
|5. |Положення про резерв коштів Фонду  |Заступник   |листопад|
|  |соціального страхування від нещасних|директора   | 2001 |
|  |випадків на виробництві та     |виконавчої   | року |
|  |професійних захворювань України   |дирекції    |    |
|  |                  |Фонду     |    |
|  |                  |Предко М.В.  |    |
|---+------------------------------------+---------------+--------|
|6. |Порядок здійснення витрат,     |Заступник   |листопад|
|  |пов'язаних із медичною, соціальною |директора   | 2001 |
|  |та професійною реабілітацією    |виконавчої   | року |
|  |потерпілих на виробництві      |дирекції    |    |
|  |                  |Фонду     |    |
|  |                  |Калашніков А.А.|    |
|---+------------------------------------+---------------+--------|
|7. |Положення про порядок участі    |Заступник   |вересень|
|  |представників Фонду соціального   |директора   | 2001 |
|  |страхування від нещасних випадків на|виконавчої   | року |
|  |виробництві та професійних     |дирекції    |    |
|  |захворювань України в роботі    |Фонду     |    |
|  |медико-соціальних експертних комісій|Калашніков А.А.|    |
|---+------------------------------------+---------------+--------|
|8. |Положення про комісію при виконавчій|Начальник   |вересень|
|  |дирекції Фонду соціального     |юридичного   | 2001 |
|  |страхування від нещасних випадків на|управління   | року |
|  |виробництві та професійних     |центрального  |    |
|  |захворювань України з питань    |апарату    |    |
|  |вирішення спорів          |виконавчої   |    |
|  |                  |дирекції    |    |
|  |                  |Фонду     |    |
|  |                  |Жадан С.В.   |    |
|---+------------------------------------+---------------+--------|
|9. |Положення про фінансування робіт,  |Заступник   |жовтень |
|  |передбачених Національною,     |директора   | 2001 |
|  |галузевими, регіональними програмами|виконавчої   | року |
|  |поліпшення стану безпеки, умов праці|дирекції    |    |
|  |та виробничого середовища, планами |Фонду     |    |
|  |наукових досліджень з охорони та  |Сітало О.Т.  |    |
|  |медицини праці           |        |    |
|---+------------------------------------+---------------+--------|
|10.|Положення про спеціалізовану медичну|Заступник   |вересень|
|  |службу соціального страхування   |директора   | 2001 |
|  |                  |виконавчої   | року |
|  |                  |дирекції    |    |
|  |                  |Фонду     |    |
|  |                  |Калашніков А.А.|    |
|---+------------------------------------+---------------+--------|
|11.|Положення про спеціалізовану    |Заступник   |2002 рік|
|  |патронажну службу соціального    |директора   |    |
|  |страхування             |виконавчої   |    |
|  |                  |дирекції    |    |
|  |                  |Фонду     |    |
|  |                  |Калашніков А.А.|    |
|---+------------------------------------+---------------+--------|
|12.|Положення про порядок відшкодування |Заступник   |вересень|
|  |Фондом соціального страхування від |директора   | 2001 |
|  |нещасних випадків на виробництві та |виконавчої   | року |
|  |професійних захворювань України   |дирекції    |    |
|  |Пенсійному фонду України витрат,  |Фонду     |    |
|  |пов'язаних із виплатою пенсій    |Сітало О.Т.  |    |
|---+------------------------------------+---------------+--------|
|13.|Порядок нарахування та здійснення  |Заступник   |жовтень |
|  |страхових виплат потерпілим     |директора   | 2001 |
|  |                  |виконавчої   | року |
|  |                  |дирекції    |    |
|  |                  |Фонду     |    |
|  |                  |Сітало О.Т.  |    |
|---+------------------------------------+---------------+--------|
|14.|Порядок встановлення знижки чи   |В. о.     |листопад|
|  |надбавки до страхового тарифу,   |заступника   | 2001 |
|  |віднесення підприємства до більш  |директора   | року |
|  |високого (низького) класу      |виконавчої   |    |
|  |професійного ризику виробництва   |дирекції    |    |
|  |                  |Фонду     |    |
|  |                  |Бубуйок О.О.  |    |
|---+------------------------------------+---------------+--------|
|15.|Положення про реєстр потерпілих   |Заступник   |листопад|
|  |                  |директора   | 2001 |
|  |                  |виконавчої   | року |
|  |                  |дирекції    |    |
|  |                  |Фонду     |    |
|  |                  |Сітало О.Т.  |    |
|---+------------------------------------+---------------+--------|
|16.|Положення про надання інвалідам   |Заступник   |грудень |
|  |разової грошової допомоги, допомоги |директора   | 2001 |
|  |у вирішенні соціально-побутових   |виконавчої   | року |
|  |питань, відшкодування інших витрат |дирекції    |    |
|  |за висновками МСЕК та залучення їх |Фонду     |    |
|  |до громадського життя        |Калашніков А.А.|    |
|---+------------------------------------+---------------+--------|
|17.|Порядок здійснення страхових виплат |Заступник   |грудень |
|  |у разі перебування особи, яка їх  |директора   | 2001 |
|  |одержує, в особливих умовах, в тому |виконавчої   | року |
|  |числі відшкодування витрат на    |дирекції    |    |
|  |лікування моряків в закордонних   |Фонду     |    |
|  |портах               |Сітало О.Т.  |    |
|---+------------------------------------+---------------+--------|
|18.|Постанова правління Фонду про строки|Заступник   |вересень|
|  |здійснення щомісячних страхових   |директора   | 2001 |
|  |виплат               |виконавчої   | року |
|  |                  |дирекції Фондуу|    |
|  |                  |Сітало О.Т.  |    |
|---+------------------------------------+---------------+--------|
|19.|Положення про навчання або     |Заступник   |грудень |
|  |перекваліфікацію потерпілого за   |директора   | 2001 |
|  |індивідуальною програмою      |виконавчої   | року |
|  |реабілітації, призначення страхових |дирекції    |    |
|  |виплат на цей період та       |Фонду     |    |
|  |відшкодування потерпілому витрат,  |Калашніков А.А.|    |
|  |пов'язаних з його професійною    |        |    |
|  |підготовкою             |        |    |
|---+------------------------------------+---------------+--------|
|20.|Положення про організацію робочих  |Начальник   |грудень |
|  |місць для інвалідів і компенсацію за|управління   | 2001 |
|  |рахунок Фонду витрат роботодавців, |кадрів та   | року |
|  |які не покриваються коштами від   |заробітної   |    |
|  |збуту виробленої продукції     |плати     |    |
|  |                  |центрального  |    |
|  |                  |апарату    |    |
|  |                  |виконавчої   |    |
|  |                  |дирекції    |    |
|  |                  |Фонду     |    |
|  |                  |Муравйова Н.Д. |    |
|---+------------------------------------+---------------+--------|
|21.|Положення про реєстр страхувальників|В. о.     |листопад|
|  |                  |заступника   | 2001 |
|  |                  |директора   | року |
|  |                  |виконавчої   |    |
|  |                  |дирекції    |    |
|  |                  |Фонду     |    |
|  |                  |Бубуйок О.О.  |    |
|---+------------------------------------+---------------+--------|
|22.|Положення про забезпечення     |Заступник   |листопад|
|  |потерпілих лікарськими засобами,  |директора   | 2001 |
|  |окулярами, слуховими апаратами,   |виконавчої   | року |
|  |зубопротезуванням          |дирекції    |    |
|  |                  |Фонду     |    |
|  |                  |Калашніков А.А.|    |
|---+------------------------------------+---------------+--------|
|23.|Положення про розроблення, видання, |Заступник   |грудень |
|  |розповсюдження нормативних актів,  |директора   | 2001 |
|  |спеціальної літератури       |виконавчої   | року |
|  |                  |дирекції    |    |
|  |                  |Фонду     |    |
|  |                  |Сітало О.Т.  |    |
|---+------------------------------------+---------------+--------|
|24.|Положення про надання першої    |Заступник   |вересень|
|  |невідкладної допомоги потерпілому в |директора   | 2001 |
|  |разі настання нещасного випадку,  |виконавчої   | року |
|  |швидкої допомоги в разі його    |дирекції    |    |
|  |госпіталізації           |Фонду     |    |
|  |                  |Калашніков А.А.|    |
|---+------------------------------------+---------------+--------|
|25.|Положення про складання бюджету   |Заступник   |вересень|
|  |Фонду                |директора   | 2001 |
|  |                  |виконавчої   | року |
|  |                  |дирекції    |    |
|  |                  |Фонду     |    |
|  |                  |Предко М.В.  |    |
|---+------------------------------------+---------------+--------|
|26.|Положення про емблему Фонду     |Начальник   |жовтень |
|  |                  |відділу    | 2001 |
|  |                  |міжнародного  | року |
|  |                  |співробітництвв|    |
|  |                  |а та зв'язків |    |
|  |                  |із засобами  |    |
|  |                  |масової    |    |
|  |                  |інформації   |    |
|  |                  |центрального  |    |
|  |                  |апарату    |    |
|  |                  |виконавчої   |    |
|  |                  |дирекції    |    |
|  |                  |Фонду     |    |
|  |                  |Биков О.І.   |    |
|---+------------------------------------+---------------+--------|
|27.|Положення про склад річного звіту  |Заступник   |вересень|
|  |про діяльність Фонду, порядок його |директора   | 2001 |
|  |затвердження правлінням Фонду і   |виконавчої   | року |
|  |оприлюднення в засобах масової   |дирекції    |    |
|  |інформації             |Фонду     |    |
|  |                  |Предко М.В.  |    |
|---+------------------------------------+---------------+--------|
|28.|Програма робіт Фонду на 2002 рік  |За напрямами  |грудень |
|  |                  |діяльності   | 2001 |
|  |                  |        | року |
|---+------------------------------------+---------------+--------|
|29.|Положення про перерахунок середнього|Заступник   |вересень|
|  |заробітку потерпілих, які працювали |директора   | 2001 |
|  |на підприємствах, що ліквідовані  |виконавчої   | року |
|  |                  |дирекції    |    |
|  |                  |Фонду     |    |
|  |                  |Сітало О.Т.  |    |
-------------------------------------------------------------------
 
 Голова правління                     С.Сторчак
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка