Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Заходів щодо забезпечення у 2005 році державного управління у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів

    ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ
 
              Н А К А З
 
             04.01.2005 N 1
 
 
      Про затвердження Заходів щодо забезпечення
        у 2005 році державного управління
        у галузі використання і охорони вод
         та відтворення водних ресурсів
 
 
   Відповідно до Закону України "Про Загальнодержавну програму
розвитку водного господарства" ( 2988-14 ), з метою забезпечення
подальшого розвитку водного господарства України, раціонального
використання та охорони водних ресурсів, захисту від шкідливої дії
вод,  створення умов для безпечного проживання населення та
вирішення інших питань у здійсненні державної водної політики
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Заходи щодо забезпечення у 2005 році державного
управління у галузі використання і охорони вод та відтворення
водних ресурсів (додаються).
 
   2. Упрводресурсів (Дезірон), Голові Рескомводгоспу Автономної
Республіки Крим, керівникам водогосподарських організацій:
 
   2.1. Активізувати діяльність водогосподарських організацій
щодо  забезпечення  державного  управління  водними ресурсами
відповідно до повноважень Держводгоспу.
 
   2.2. Забезпечити  контроль  за  дотриманням  встановлених
оптимальних  режимів  роботи  водогосподарських  систем  та
раціональним використанням вод.
 
   2.3. Забезпечити контроль якісного стану водних ресурсів та
визначення тенденцій щодо його змін.
 
   2.4. Посилити  контроль  за  веденням  державного обліку
використання водних ресурсів та обчисленням  зборів  за  їх
спеціальне використання.
 
   2.5. Здійснити  організаційні  заходи  щодо  виконання
Комплексних природоохоронних та протипаводкових програм.
 
   3. Кризовому центру (Бабич), Упрводресурсів (Дезірон):
 
   3.1. Встановити  постійний  контроль за водогосподарською
обстановкою в Україні, забезпечити ефективну і скоординовану
діяльність  аналітично-диспетчерських центрів водогосподарських
організацій щодо інформування Кризового  центру,  керівництва
комітету про стан водних об'єктів та водогосподарських систем
протягом 2005 року.
 
   3.2. Разом  з  Відділом  міжнародного  співробітництва
(Касьянчук) у рамках виконання Міжурядових угод з охорони та
використання транскордонних вод забезпечити обмін інформацією про
гідрометеорологічну та водогосподарську обстановку на  водних
об'єктах, насамперед під час пропуску високих вод та виникнення
надзвичайних ситуацій.
 
   4. Упрводресурсів  здійснювати  координацію  та  надавати
методичну допомогу водогосподарським організаціям при виконанні
Заходів, зазначених у пункті 1 цього наказу.
 
   5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Комітету М.Бабича.
 
 В.о. Голови Комітету                  Я.Гадзало
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держводгоспу України
                   04.01.2005 N 1
 
 
               ЗАХОДИ
       щодо забезпечення у 2005 році державного
        управління у галузі використання,
       охорони і відтворення водних ресурсів
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |      Заходи       |Відповідальний|  Строк  |
|п/п |                | структурний | виконання |
|  |                | підрозділ  |      |
|----+-------------------------------+--------------+------------|
| 1 |Подати до Кабінету Міністрів  |Упрводресурсів| I квартал |
|  |України проект Закону України |       | 2005 р.  |
|  |"Про внесення змін до Кодексу |       |      |
|  |України про адміністративні  |       |      |
|  |правопорушення"        |       |      |
|----+-------------------------------+--------------+------------|
| 2 |Продовжити роботу щодо     |Упрводресурсів| 2005 р.  |
|  |наближення водного       |Юрвідділ   |      |
|  |законодавства України до    |       |      |
|  |законодавства Європейського  |       |      |
|  |Союзу             |       |      |
|----+-------------------------------+--------------+------------|
| 3 |Подати до Кабінету Міністрів  |Упрводресурсів| I півріччя |
|  |України проект постанови    |       | 2005 р.  |
|  |Кабінету Міністрів України "Про|       |      |
|  |порядок передачі водних    |       |      |
|  |об'єктів в оренду"       |       |      |
|----+-------------------------------+--------------+------------|
| 4 |Подати до Кабінету Міністрів  |Упрводресурсів| II квартал |
|  |України, Мінфіну, Мінекономіки |       | 2005 р.  |
|  |пропозиції щодо виділення у  |       |      |
|  |2005 році необхідних коштів на |       |      |
|  |реалізацію і забезпечення у  |       |      |
|  |повному обсязі фінансування  |       |      |
|  |Комплексних програм, що    |       |      |
|  |випливають із Загальнодержавної|       |      |
|  |програми розвитку водного   |       |      |
|  |господарства          |       |      |
|----+-------------------------------+--------------+------------|
| 5 |Взяти участь у розробці та   |Упрводресур- | 2005 р.  |
|  |забезпеченні виконання     |сів, Техупр, |      |
|  |Комплексного плану наукових  |Рескомводгосп |      |
|  |досліджень з раціонального   |Автономної  |      |
|  |використання, охорони водних  |Республіки  |      |
|  |ресурсів та збереження водного |Крим,     |      |
|  |фонду на 2005 рік       |басейнові   |      |
|  |                |управління  |      |
|  |                |водних    |      |
|  |                |ресурсів,   |      |
|  |                |облводгоспи  |      |
|----+-------------------------------+--------------+------------|
| 6 |Розвивати міжнародне      |Відділ    | 2005 р.  |
|  |співробітництво з питань    |міжнародного |      |
|  |використання і охорони вод та |співробітницт-|      |
|  |відтворення водних ресурсів,  |ва, Упрвод-  |      |
|  |здійснення контролю за їх   |ресурсів,   |      |
|  |якісним станом та запобіганням |Рескомводгосп |      |
|  |шкідливої дії вод на      |Автономної  |      |
|  |транскордонних водних об'єктах,|Республіки  |      |
|  |а також впровадження      |Крим,     |      |
|  |басейнового принципу управління|басейнові   |      |
|  |водними ресурсами       |управління  |      |
|  |                |водних    |      |
|  |                |ресурсів,   |      |
|  |                |облводгоспи  |      |
|  |                |       |      |
|----+-------------------------------+--------------+------------|
| 7 |Підготувати пропозиції щодо  |Упрводресур- | 2005 р.  |
|  |удосконалення організаційної  |сів,     |      |
|  |структури і механізм      |Рескомводгосп |      |
|  |впровадження басейнового    |Автономної  |      |
|  |принципу управління водним   |Республіки  |      |
|  |господарством відповідно до  |Крим,     |      |
|  |основних завдань, принципів і |басейнові   |      |
|  |напрямків реалізації Закону  |управління  |      |
|  |України "Про Загальнодержавну |водних    |      |
|  |програму розвитку водного   |ресурсів,   |      |
|  |господарства" ( 2988-14 )   |облводгоспи  |      |
|----+-------------------------------+--------------+------------|
| 8 |Провести аналіз використання  |   -"-   | I квартал |
|  |водних ресурсів у 2004 році та |       | 2005 р.  |
|  |розробку заходів щодо     |       |      |
|  |забезпечення водою населення і |       |      |
|  |галузей економіки у 2005 році |       |      |
|----+-------------------------------+--------------+------------|
| 9 |Забезпечити підготовку до   |   -"-   | I квартал |
|  |пропуску та організацію робіт |       | 2005 р.  |
|  |щодо безпечного пропуску    |       |      |
|  |льодоходу, повені і паводків на|       |      |
|  |водних об'єктах Держводгоспу  |       |      |
|----+-------------------------------+--------------+------------|
| 10 |Забезпечити організацію та   |   -"-   | I квартал |
|  |проведення підсумкових нарад з |       | 2005 р.  |
|  |водогосподарськими       |       |      |
|  |організаціями за результатами |       |      |
|  |роботи у 2004 році з питань  |       |      |
|  |раціонального використання і  |       |      |
|  |охорони вод та відтворення   |       |      |
|  |водних ресурсів        |       |      |
|----+-------------------------------+--------------+------------|
| 11 |Забезпечити управління     |   -"-   | 2005 р.  |
|  |водогосподарськими системами, |       |      |
|  |каскадами водосховищ, включаючи|       |      |
|  |розробку і встановлення режимів|       |      |
|  |роботи водосховищ комплексного |       |      |
|  |призначення, водогосподарських |       |      |
|  |систем і каналів        |       |      |
|----+-------------------------------+--------------+------------|
| 12 |Здійснювати управління     |Упрводресур- | 2005 р.  |
|  |використанням водних ресурсів, |сів,     |      |
|  |диспетчерський контроль за   |Рескомводгосп |      |
|  |станом водних об'єктів, прогноз|Автономної  |      |
|  |змін стану водних об'єктів і  |Республіки  |      |
|  |розробку відповідних пропозицій|Крим,     |      |
|  |                |басейнові   |      |
|  |                |управління  |      |
|  |                |водних    |      |
|  |                |ресурсів,   |      |
|  |                |облводгоспи  |      |
|----+-------------------------------+--------------+------------|
| 13 |Забезпечити здійснення контролю|Упрводресур- | I півріччя |
|  |за дотриманням регламенту   |сів, Дніп-  | 2005 р.  |
|  |промивки річок Інгулець та   |ровське БУВР, |      |
|  |Саксагань з метою забезпечення |Херсонський, |      |
|  |подачі води належної якості на |Миколаївський,|      |
|  |водопостачання м. Миколаєва та |Дніпропет-  |      |
|  |зрошення сільгоспугідь у    |ровський   |      |
|  |Миколаївській та Херсонській  |облводгоспи  |      |
|  |областях            |       |      |
|----+-------------------------------+--------------+------------|
| 14 |Забезпечити здійснення     |Упрводресур- | II квартал |
|  |еколого-репродукційних     |сів,     | 2005 р.  |
|  |промивочних попусків у пониззя |Дністровський |      |
|  |річки Дністер         |БУВР, Одеський|      |
|  |                |облводгосп  |      |
|----+-------------------------------+--------------+------------|
| 15 |Забезпечити експлуатацію і   |Упрводресур- | 2005 р.  |
|  |удосконалення автоматизованої |сів,     |      |
|  |системи управління басейном  |Дніпровське  |      |
|  |річки Дніпро (АСУБ-Дніпро)   |БУВР     |      |
|----+-------------------------------+--------------+------------|
| 16 |Забезпечити координацію робіт з|Упрводресурсів| 2005 р.  |
|  |паспортизації та інвентаризації|       |      |
|  |річок та інших об'єктів водного|       |      |
|  |фонду             |       |      |
|----+-------------------------------+--------------+------------|
| 17 |Забезпечити організацію роботи |Упрводресур- | 2005 р.  |
|  |Міжвідомчої координаційної ради|сів,     |      |
|  |з питань розвитку водних    |Рескомводгосп |      |
|  |ресурсів відповідно до Закону |Автономної  |      |
|  |України "Про Загальнодержавну |Республіки  |      |
|  |програму розвитку водного   |Крим,     |      |
|  |господарства" ( 2988-14 ) та  |басейнові   |      |
|  |Положення про Міжвідомчу    |управління  |      |
|  |координаційну раду з питань  |водних    |      |
|  |розвитку водних ресурсів,   |ресурсів,   |      |
|  |затвердженого постановою    |облводгоспи  |      |
|  |Кабінету Міністрів України від |       |      |
|  |23.04.2003 N 568 ( 568-2003-п )|       |      |
|----+-------------------------------+--------------+------------|
| 18 |Розробити пропозиції до проекту|   -"-   | II та III |
|  |Закону України "Про державний |       | квартали |
|  |бюджет на 2006 рік" щодо    |       | 2005 р.  |
|  |фінансування водного      |       |      |
|  |господарства          |       |      |
|----+-------------------------------+--------------+------------|
| 19 |Здійснювати методичну допомогу |Упрводресурсів| 2005 р.  |
|  |Закарпатському облводгоспу з  |       |      |
|  |питань створення, розгортання |       |      |
|  |та впровадження другої черги  |       |      |
|  |АІВС-Тиса           |       |      |
|----+-------------------------------+--------------+------------|
| 20 |Надавати методичну допомогу  |   -"-   | 2005 р.  |
|  |водогосподарським організаціям |       |      |
|  |з питань управління водними  |       |      |
|  |ресурсами, додержання водного |       |      |
|  |законодавства та ведення    |       |      |
|  |державного обліку       |       |      |
|  |водокористування        |       |      |
|----+-------------------------------+--------------+------------|
| 21 |Здійснювати координацію    |   -"-   | 2005 р.  |
|  |виконання регіональних програм |       |      |
|  |щодо розвитку водного     |       |      |
|  |господарства          |       |      |
|----+-------------------------------+--------------+------------|
| 22 |Забезпечити організацію та   |Упрводресур- | 2005 р.  |
|  |здійснення державного     |сів,     |      |
|  |моніторингу довкілля стосовно |Рескомводгосп |      |
|  |моніторингу поверхневих вод на |Автономної  |      |
|  |водогосподарських системах   |Республіки  |      |
|  |комплексного призначення,   |Крим,     |      |
|  |основних водозаборах та    |басейнові   |      |
|  |транскордонних водах      |управління  |      |
|  |                |водних    |      |
|  |                |ресурсів,   |      |
|  |                |облводгоспи  |      |
|----+-------------------------------+--------------+------------|
| 23 |Впровадити           |   -"-   | 2005 р.  |
|  |інформаційно-аналітичну систему|       |      |
|  |моніторингу вод і на її    |       |      |
|  |підставі здійснювати аналіз  |       |      |
|  |якісного стану води та     |       |      |
|  |прогнозування можливих змін у 4|       |      |
|  |областях            |       |      |
|----+-------------------------------+--------------+------------|
| 24 |Забезпечити організацію і   |   -"-   |щоквартально|
|  |ведення обліку спеціального  |       |      |
|  |використання водних ресурсів  |       |      |
|  |(2-ТП (водгосп), аналіз та   |       |      |
|  |надання матеріалів       |       |      |
|  |заінтересованим організаціям та|       |      |
|  |установам           |       |      |
|----+-------------------------------+--------------+------------|
| 25 |Забезпечити організацію робіт з|Упрводресур- | 2005 р.  |
|  |винесення в натуру прибережних |сів,     |      |
|  |захисних смуг уздовж річок та |Рескомводгосп |      |
|  |навколо водойм і контроль за  |Автономної  |      |
|  |дотриманням на їх території  |Республіки  |      |
|  |відповідного режиму      |Крим,     |      |
|  |господарювання         |басейнові   |      |
|  |                |управління  |      |
|  |                |водних    |      |
|  |                |ресурсів,   |      |
|  |                |облводгоспи  |      |
|----+-------------------------------+--------------+------------|
| 26 |Забезпечити роботу       |   -"-   | 2005 р.  |
|  |Функціональної відомчої системи|       |      |
|  |(ФВС) запобігання і реагування |       |      |
|  |на надзвичайні ситуації    |       |      |
|  |техногенного та природного   |       |      |
|  |характеру на водогосподарських |       |      |
|  |системах, захисних спорудах,  |       |      |
|  |водосховищах на всіх рівнях  |       |      |
|  |відповідно до Інструкції,   |       |      |
|  |затвердженої наказом      |       |      |
|  |Держводгоспу України від    |       |      |
|  |30.10.2001 р. N 232      |       |      |
|----+-------------------------------+--------------+------------|
| 27 |Забезпечити контроль за    |   -"-   | 2005 р.  |
|  |раціональним використанням і  |       |      |
|  |охороною вод та відтворенням  |       |      |
|  |водних ресурсів. Здійснювати  |       |      |
|  |аналіз зазначеної роботи та  |       |      |
|  |надавати методичну допомогу  |       |      |
|  |водогосподарським організаціям |       |      |
|  |у її проведенні        |       |      |
|----+-------------------------------+--------------+------------|
| 28 |Забезпечити координацію заходів|Упрводресур- | 2005 р.  |
|  |щодо будівництва        |сів,     |      |
|  |автоматизованого        |Львівський  |      |
|  |протипаводкового        |облводгосп  |      |
|  |гідрометеопосту (АІВС-Дністер) |       |      |
|  |у Львівській області,     |       |      |
|  |смт Східниця          |       |      |
|----+-------------------------------+--------------+------------|
| 29 |Забезпечити створення системи |Упрводресур- | 2005 р.  |
|  |раннього попередження     |сів,     |      |
|  |негативних явищ, пов'язаних із |Одеський   |      |
|  |шкідливою дією вод р. Дунай, з |облводгосп  |      |
|  |метою прийняття управлінських |       |      |
|  |рішень             |       |      |
|----+-------------------------------+--------------+------------|
| 30 |Продовжити роботу з поширення |Відділ    | 2005 р.  |
|  |екологічних знань серед    |міжнародного |      |
|  |населення з метою дбайливого  |співробітницт-|      |
|  |ставлення до довкілля.     |ва,      |      |
|  |Розширити співпрацю з     |Упрводресур- |      |
|  |громадськими екологічними   |сів,     |      |
|  |організаціями. Підтримувати і |Рескомводгосп |      |
|  |брати активну участь у     |Автономної  |      |
|  |проведенні започаткованої   |Республіки  |      |
|  |товариством "Просвіта" ім.   |Крим,     |      |
|  |Тараса Шевченка Всеукраїнської |басейнові   |      |
|  |щорічної акції "До чистих   |управління  |      |
|  |джерел" та інших        |водних    |      |
|  |                |ресурсів,   |      |
|  |                |облводгоспи  |      |
|----+-------------------------------+--------------+------------|
| 31 |Інформувати за їх запитами або |Упрводресур- | 2005 р.  |
|  |через засоби масової інформації|сів,     |      |
|  |міністерства, інші центральні |Рескомводгосп |      |
|  |органи виконавчої влади, органи|Автономної  |      |
|  |місцевого самоврядування та  |Республіки  |      |
|  |громадян щодо стану водних   |Крим,     |      |
|  |ресурсів            |басейнові   |      |
|  |                |управління  |      |
|  |                |водних    |      |
|  |                |ресурсів,   |      |
|  |                |облводгоспи  |      |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Упрводресурсів                О.Дезірон
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка