Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про механізм виконання митними органами спільного наказу Держкомкордону України і Держмитслужби України від 21 травня 1997 року N 203/220

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 301 від 07.07.97
   м.Київ
 
 
     ( Наказ скасовано на підставі Наказу Державної
                      митної служби 
      N 231 ( v0231342-05 ) від 31.03.2005 )
 
 
       Про механізм виконання митними органами
       спільного наказу Держкомкордону України
       і Держмитслужби України від 21 травня
            1997 року N 203/220
 
 
 
   Відповідно до спільного наказу Державного комітету у справах
охорони державного кордону України і Державної митної служби
України від 21 травня 1997 року N 203/220 ( z0206-97 ) "Про
затвердження  Інструкції  про  порядок  видачі  дозволів на
розміщення  та  функціонування  підприємств  (установ)  сфери
обслуговування  пасажирів  закордонного  прямування в пунктах
пропуску через державний кордон України", Н А К А З У Ю:
 
   1. Начальникам окремих підрозділів  центрального  апарату
Держмитслужби та керівникам митних установ при вирішенні питань,
пов'язаних з виконанням вимог Інструкції про порядок видачі
дозволів на розміщення та функціонування підприємств (установ)
сфери обслуговування пасажирів закордонного прямування в пунктах
пропуску через державний кордон України (далі - Інструкція),
керуватись наступним:
   1.1. З 1 серпня поточного року в пунктах пропуску через
державний кордон України (далі - пункт пропуску) діяльність
підприємств  (установ), що безпосередньо здійснюють роботу з
обслуговування пасажирів закордонного прямування (під час їх
перебування  в  пунктах пропуску) та забезпечують діяльність
контрольних служб в пунктах пропуску (далі - підприємства) і які
не отримали дозволи на розміщення та функціонування в пунктах
пропуску (далі - дозвіл), не дозволяється;
   1.2. Підприємства розміщуються та функціонують в пунктах
пропуску тільки на підставі дозволу, виданого Державним комітетом
у справах охорони державного кордону України та Державною митною
службою України за формою згідно додатку N 1 до зазначеної
Інструкції;
   1.3. Раніше отримані дозволи, укладені угоди, видані накази
та будь-які інші документи, в частині, що дає (передбачає) право
на розміщення та функціонування в пунктах пропуску, визнаються
такими, що втратили чинність.
 
   2. Начальникам  регіональних митниць, начальникам митниць
інформувати заінтересовані підприємства про наступне:
   2.1. Згідно з пунктом 2.1 Інструкції, листи-клопотання щодо
отримання дозволу на розміщення та функціонування в  пункті
пропуску  подаються  керівником  підприємства  окремо  Голові
Державного комітету у справах охорони державного кордону України
та  окремо Голові Державної митної служби України. До заяв
обов'язково додаються копії документів та матеріали, що зазначені
в підпункті 2.1.1 Інструкції ( z0206-97 ). Заява та додаток до
неї, що подаються Голові Держмитслужби, залишаються в справах
Управління  організації  митного  контролю і  поверненню  не
підлягають;
   2.2. В разі прийняття погодженого позитивного рішення щодо
видачі підприємству дозволу на розміщення та функціонування в
пункті пропуску та терміну дії цього дозволу, дозвіл з оформленим
в  ньому  зобов'язанням  керівника  та  головного бухгалтера
підприємства (скріпленим печаткою), а  також  з  відповідною
реєстрацією в Державному комітеті у справах охорони державного
кордону України передається для  остаточного  оформлення  та
реєстрації в Державну митну службу України (Управління організації
митного контролю). Після виконання зазначеної процедури дозвіл
видається Управлінням організації митного контролю безпосередньо
керівнику (уповноваженому представнику) підприємства під особистий
підпис. Копія дозволу залишається в Управлінні організації митного
контролю. Крім того, копії дозволу надсилаються для обліку та
контролю до Держкомкордону та начальнику відповідної регіональної
митниці або митниці (в залежності від місця розташування пункту
пропуску).
   Технологія реєстрації дозволів в Державній митній службі
України визначається Управлінням організації митного контролю;
   2.3. Згідно з пунктом 2.7 Інструкції командир з'єднання
(частини) Прикордонних військ України та начальник регіональної
митниці (митниці) на підставі відповідного звернення керівника
підприємства, яке отримало дозвіл, готують спільне подання щодо
режиму роботи та можливого місця розташування в пункті пропуску (з
належним  обгрунтуванням та копією Генерального плану пункту
пропуску з необхідними позначками (зони прикордонного, митного
контролю, робочих місць контрольних служб та ін.) зазначеного
підприємства. Подання надсилається для погодження окремо  до
Державного комітету у справах охорони державного кордону України і
окремо до Державної митної служби України (Управління організації
митного контролю), які про прийняте спільне рішення інформують
підпорядкованих, відповідно, командирів з'єднань (частин)  та
начальників регіональних митниць (митниць).
   Відповідальність за достовірність і  повноту  інформації,
наданої Державній митній службі України, покладається (в митних
органах) персонально на начальників регіональних митниць  та
начальників митниць.
 
   3. Управлінню організації митного контролю (Більчук О.С.)
здійснювати координацію роботи в митних органах з таких питань:
   - підготовка рішень щодо доцільності видачі підприємствам
дозволів на розміщення та функціонування в пунктах пропуску;
   - підготовка рішень про позбавлення підприємств права на
розміщення та функціонування в пунктах пропуску;
   - реєстрація та безпосередня видача підприємствам дозволів на
розміщення та функціонування в пунктах пропуску;
   - погодження режиму роботи, а також місць розташування в
пунктах пропуску підприємств, що отримали дозвіл.
 
   4. Правовому  управлінню  (Будніков  Н.П.),  начальникам
управлінь   (самостійних  відділів)  центрального  апарату
Держмитслужби  привести  відомчі  нормативні  документи  у
відповідність  з  цим  наказом  та наказом Держкомкордону і
Держмитслужби від 21 травня 1997 року N 203/220 ( z0206-97 ).
 
   5. Контроль  за  виконанням  цього  наказу  та  наказу
Держкомкордону і Держмитслужби від 21 травня 1997 року N 203/220
покласти на Заступника Голови Служби Соловкова Ю.П.
 
 Голова Служби                     Л.В.Деркач
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка