Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про скаргу кандидата на пост Президента України Ющенка В.А.

          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            20.10.2004 N 953
 
       Про скаргу кандидата на пост Президента
            України Ющенка В.А.
 
 
   До Центральної виборчої комісії 12 жовтня 20 04 року надійшла
скарга кандидата на пост Президента України Ющенка В.А.
 
   Суб'єкт звернення  зі скаргою просить Центральну виборчу
комісію визнати дії Першого загальнонаціонального телевізійного
каналу (УТ-1) Національної телекомпанії України щодо  поширення
11 жовтня 2004 року о 21 годині 07 хвилин у програмі "Вісті"
аудіо- і відеозаписів офіційного повідомлення про кандидата на
пост Президента України Януковича В.Ф. неправомірними і такими, що
порушують  виборче законодавство та права кандидата на пост
Президента України Ющенка В.А. щодо рівності прав і можливостей
його участі у виборчому процесі.
 
   Обґрунтовуючи свої вимоги, Ющенко В.А. посилається на те, що
повідомлення про кандидата на пост Президента України відповідно
до частини другої статті 60 Закону України "Про вибори Президента
України" ( 474-14 ) (далі - Закон) є однією з форм передвиборної
агітації, а надання ефірного часу за рахунок коштів виборчого
фонду кандидата на пост Президента України здійснюється згідно зі
встановленими частиною дев'ятою статті 61 Закону правилами - на
підставі угоди та за умови попереднього надходження коштів на
рахунок засобу масової інформації. У той же час, на думку суб'єкта
звернення зі скаргою, Прем'єр-міністр України Янукович В.Ф., як
вища посадова особа вищого органу в системі органів виконавчої
влади, не може брати участі в здійсненні передвиборної агітації.
 
   Вивчаючи предмет скарги, Центральна виборча комісія виходить
з такого.
 
   Згідно з частиною першою статті 93 Закону ( 474-14 ) скарга,
зазначена у статтях 91 та 92 Закону розглядається відповідною
виборчою комісією або судом згідно з цим та іншими законами
України.
 
   Відповідно до частини першої статті  102 Закону ( 474-14 )
кандидат на пост Президента України, партія (блок) - суб'єкт
виборчого процесу мають право оскаржувати до відповідної виборчої
комісії або суду дії чи бездіяльність засобів масової інформації,
їх власників, посадових та службових  осіб,  які  порушують
встановлений законом порядок діяльності засобів масової інформації
під час виборчого процесу, в тому числі стосовно передвиборної
агітації. Частинами третьою та четвертою цієї ж статті ( 474-14 )
розмежовано компетенцію виборчих комісій та судів щодо розгляду
скарг, пов'язаних з діяльністю засобів масової інформації.
 
   Відповідно до частини четвертої статті 102 Закону ( 474-14 )
до повноважень Центральної виборчої комісії віднесено розгляд
скарг лише на порушення встановлених законом обмежень щодо ведення
передвиборної  агітації  загальнодержавними  засобами  масової
інформації. Скарги ж на дії або бездіяльність засобів масової
інформації, їх власників, посадових та службових осіб відповідно
до частини третьої статті 102 Закону ( 474-14 ) подаються до
місцевого суду за місцезнаходженням відповідного засобу масової
інформації.
 
   Сформульовані у скарзі вимоги суб'єкта звернення свідчать про
те, що ним оскаржуються саме дії Національної  телекомпанії
України.
 
   Згідно з частиною другою статті  19  Конституції  України
( 254к/96-ВР ) органи державної влади, їх посадові та службові
особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Зміст
наведеної конституційної норми відтворений  у  частині  другій
статті 3 Закону України "Про Центральну   виборчу   комісію"
( 1932-15 ).  Крім того, відповідно до частини першої статті 10
Закону України "Про Центральну  виборчу комісію" ( 1932-15 )
Комісія приймає рішення з питань, що належать до її повноважень,
після їх розгляду на своїх засіданнях.
 
   Таким чином, скарга кандидата на пост Президента України
Ющенка В.А. не підлягає розгляду по суті Центральною виборчою
комісією, оскільки остання не є суб'єктом розгляду скарг на дії
засобів масової інформації.
 
   Враховуючи викладене, відповідно до частини другої статті 19
Конституції України ( 254к/96-ВР ),  частини першої статті 25,
частин першої та сьомої статті 28, статті 64, статей 91 та 92,
частини першої статті 93, пункту 6 частини другої статті 95,
частин другої, п'ятої та шостої статті 96, частин першої, третьої,
четвертої статті 102 Закону України "Про вибори  Президента
України" ( 474-14 ),  керуючись  статтею 2,  частиною  другою
статті 3, частиною першою статті 10, частинами першою та третьою
статті 11, статтями  12, 13, частиною  четвертою статті 14,
статтею 15, пунктом 17 статті  18,  пунктом 2 частини другої
статті 27  Закону  України "Про Центральну виборчу  комісію"
( 1932-15 ), Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:
 
   1. Скаргу кандидата на пост Президента України Ющенка В.А.
залишити без розгляду.
 
   2. Копію цієї постанови видати кандидату на пост Президента
України Ющенку В.А.
 
 Заступник Голови Центральної виборчої комісії     Я.ДАВИДОВИЧ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка