Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19.04.2000 р. N 79

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            20.10.2004 N 507
 
 
          Про внесення змін до наказу
        МОЗ України від 19.04.2000 р. N 79
             ( v0079282-00 )
 
 
   У зв'язку із змінами в  структурі  Комітету  з  питань
гігієнічного регламентування МОЗ України (утворення нових комісій,
зміни в  персональному  складі  голів  та  членів  комісій)
Н А К А З У Ю:
 
   1. Внести зміни до складу голів комісій Комітету з питань
гігієнічного регламентування МОЗ України,  виклавши  його  у
редакції, що додається.
 
   2. В.о. Голови Комітету з питань гігієнічного регламентування
МОЗ України Вітеру В.П. переглянути та до 1 листопада 2004 року
подати на затвердження до МОЗ склад Бюро Комітету.
 
   3. Головам комісій Комітету переглянути склад Комісій та
до 1 грудня 2004 року надати його на затвердження в.о. Голови
Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України.
   Контроль за  виконанням  наказу  покласти  на  директора
Департаменту державного   санітарно-епідеміологічного  нагляду
МОЗ України Бережнова С.П.
 
 Перший заступник Міністра,
 Головний державний
 санітарний лікар України              О.В.Лапушенко
 
 
                              Проект
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   20.10.2004 N 507
 
 
               СКЛАД
      голів комісій Комітету з питань гігієнічного
          регламентування МОЗ України
 
 
-----------------------------------------------------------------
| N |  Назва Комісії  | Прізвище, ім'я | Назва установи  |
|п/п|          | та по батькові |за основним місцем |
|  |          |         |   роботи    |
|---+--------------------+------------------+-------------------|
| 1 |     2     |     3    |     4     |
|---+--------------------+------------------+-------------------|
| 1 |Комісія з      |Яворовський    |Національний    |
|  |гігієнічного    |Олександр Петрович|медичний      |
|  |нормування хімічних |         |університет    |
|  |речовин у повітрі  |         |ім. О.О.Богомольця |
|  |робочої зони    |         |          |
|---+--------------------+------------------+-------------------|
| 2 |Комісія з      |Присяжнюк     |Інститут гігієни та|
|  |гігієнічного    |Володимир     |медичної екології |
|  |нормування хімічних |Євтихійович    |АМН України    |
|  |речовин в      |(за згодою)    |ім. О.М.Марзеєва  |
|  |атмосферному повітрі|         |          |
|---+--------------------+------------------+-------------------|
| 3 |Комісія з      |Бардов      |Національний    |
|  |гігієнічного    |Василь Гаврилович |медичний      |
|  |нормування хімічних |Прокопов     |університет    |
|  |речовин у воді   |В'ячеслав     |ім. О.О.Богомольця |
|  |водоймищ      |Олександрович   |Інститут гігієни та|
|  |          |(співголова,   |медичної екології |
|  |          |за згодою)    |АМН України    |
|---+--------------------+------------------+-------------------|
| 4 |Комісія з      |Гаркавий     |Національний    |
|  |гігієнічного    |Сергій Іванович  |медичний      |
|  |нормування хімічних |(за згодою)    |університет    |
|  |речовин у ґрунті  |Станкевич     |ім. О.О.Богомольця |
|  |          |Валерій Васильович|Інститут гігієни та|
|  |          |(співголова,   |медичної екології |
|  |          |за згодою)    |АМН України    |
|  |          |         |ім. О.М.Марзеєва  |
|---+--------------------+------------------+-------------------|
| 5 |Комісія з      |Омельянець    |Інститут      |
|  |гігієнічного    |Таїсія Григорівна |агроекології та  |
|  |нормування     |(за згодою)    |біотехнології УААН |
|  |біологічних факторів|Корчак      |Інститут гігієни та|
|  |          |Галина Іванівна  |медичної екології |
|  |          |(співголова,   |АМН України    |
|  |          |за згодою)    |ім. О.М.Марзеєва  |
|---+--------------------+------------------+-------------------|
| 6 |Комісія з      |Трахтенберг    |Інститут медицини |
|  |комплексного    |Ісак Михайлович  |праці АМН України |
|  |гігієнічного    |(за згодою)    |Інститут екогігієни|
|  |нормування та    |Проданчук     |і токсикології   |
|  |регламентування   |Микола Георгійович|ім. Л.І.Медведя  |
|  |пестицидів і    |(співголова)   |МОЗ України    |
|  |агрохімікатів    |         |          |
|---+--------------------+------------------+-------------------|
| 7 |Комісія з      |Шафран      |Український НДІ  |
|  |гігієнічного    |Леонід Мусійович |медицини транспорту|
|  |регламентування   |Волощенко     |МОЗ України    |
|  |полімерних     |Олег Гнатович   |Інститут гігієни та|
|  |матеріалів та    |(співголова,   |медичної екології |
|  |композицій на їх  |за згодою)    |АМН України    |
|  |основі       |         |ім. О.М.Марзеєва  |
|---+--------------------+------------------+-------------------|
| 8 |Комісія з      |Ліхтарьов     |Науковий центр   |
|  |гігієнічного    |Ілля Аронович   |радіаційної    |
|  |нормування та    |(за згодою)    |медицини АМН    |
|  |регламентування   |Лось Іван Павлович|України Інститут  |
|  |радіоактивних    |(співголова,   |гігієни та медичної|
|  |речовин і      |за згодою)    |екології      |
|  |радіаційних факторів|         |АМН України    |
|  |          |         |ім. О.М.Марзеєва  |
|---+--------------------+------------------+-------------------|
| 9 |Комісія з      |Черніченко    |Інститут гігієни та|
|  |гігієнічного    |Ігор Олексійович |медичної екології |
|  |регламентування   |(за згодою)    |АМН України    |
|  |канцерогенних    |         |ім. О.М.Марзеєва  |
|  |речовин       |         |          |
|---+--------------------+------------------+-------------------|
| 10|Комісія з      |Думанський    |Інститут гігієни та|
|  |гігієнічного    |Юрій Данилович  |медичної екології |
|  |нормування та    |(за згодою)    |АМН України    |
|  |регламентування   |Чернюк      |ім. О.М.Марзеєва  |
|  |фізичних факторів  |Володимир Іванович|Інститут медицини |
|  |          |(співголова,   |праці АМН України |
|  |          |за згодою)    |          |
|---+--------------------+------------------+-------------------|
| 11|Комісія з фізіолого-|Чернюк      |Інститут медицини |
|  |гігієнічного    |Володимир Іванович|праці АМН України |
|  |регламентування   |(за згодою)    |          |
|  |важкості та     |         |          |
|  |напруженості праці |         |          |
|---+--------------------+------------------+-------------------|
| 12|Комісія з методів  |Александрова   |Інститут медицини |
|  |контролю небезпечних|Людмила Георгіївна|праці АМН України |
|  |факторів      |(за згодою)    |Інститут гігієни та|
|  |          |Акіменко     |медичної екології |
|  |          |Володимир Якович |АМН України    |
|  |          |(співголова,   |ім. О.М.Марзеєва  |
|  |          |за згодою)    |          |
|---+--------------------+------------------+-------------------|
| 13|Комісія з розробки |Омельчук     |Національний    |
|  |та впровадження   |Сергій Тихонович |медичний      |
|  |приладів контролю  |Тімошина     |університет    |
|  |небезпечних факторів|Діана Павлівна  |ім. О.О.Богомольця |
|  |          |(співголова)   |Комітет з питань  |
|  |          |         |гігієнічного    |
|  |          |         |регламентування  |
|  |          |         |МОЗ України    |
|---+--------------------+------------------+-------------------|
| 14|Комісія з нормування|Ципріян      |Національний    |
|  |та регламентування |Віктор Іванович  |медичний      |
|  |хімічних та     |Корзун      |університет    |
|  |біологічних речовин |Віталій Наумович |ім. О.О.Богомольця |
|  |у продуктах     |(співголова,   |Інститут гігієни та|
|  |харчування та    |за згодою)    |медичної екології |
|  |продовольчій    |         |АМН України    |
|  |сировині      |         |ім. О.М.Марзеєва  |
|---+--------------------+------------------+-------------------|
| 15|Комісія з      |Полька      |Інститут гігієни та|
|  |гігієнічного    |Надія Степанівна |медичної екології |
|  |регламентування в  |(за згодою)    |АМН України    |
|  |галузі гігієни дітей|Каракашян Анжела |ім. О.М.Марзеєва  |
|  |та підлітків    |Наполеонівна   |Інститут медицини |
|  |          |(співголова,   |праці АМН України |
|  |          |за згодою)    |          |
|---+--------------------+------------------+-------------------|
| 16|Комісія з      |Кундієв      |Інститут медицини |
|  |міжнародного    |Юрій Ілліч    |праці АМН України |
|  |співробітництва в  |(за згодою)    |          |
|  |галузі гігієнічного |         |          |
|  |нормування,     |         |          |
|  |регламентування та |         |          |
|  |реєстрації     |         |          |
|  |небезпечних факторів|         |          |
|---+--------------------+------------------+-------------------|
| 17|Комісія з питань  |Потьомкіна    |Комітет з питань  |
|  |державної реєстрації|Наталія Іванівна |гігієнічного    |
|  |небезпечних факторів|         |регламентування  |
|  |          |         |МОЗ України    |
|---+--------------------+------------------+-------------------|
| 18|Комісія з      |Кундієв      |Інститут медицини |
|  |акредитації установ |Юрій Ілліч    |праці АМН України |
|  |та організацій на  |(за згодою)    |Інститут гігієни та|
|  |право проведення  |Сердюк      |медичної екології |
|  |гігієнічного    |Андрій Михайлович |АМН України    |
|  |регламентування   |(співголова,   |ім. О.М.Марзеєва  |
|  |потенційно     |за згодою)    |          |
|  |небезпечних факторів|         |          |
|  |хімічного,     |         |          |
|  |біологічного та   |         |          |
|  |фізичного походження|         |          |
|---+--------------------+------------------+-------------------|
| 19|Комісія з      |Сердюк      |Інститут гігієни та|
|  |гігієнічного    |Андрій Михайлович |медичної екології |
|  |регламентування   |(за згодою)    |АМН України    |
|  |дезінфекційних   |Проданчук     |ім. О.М.Марзеєва  |
|  |засобів       |Микола Георгійович|Інститут екогігієни|
|  |          |(співголова)   |і токсикології   |
|  |          |         |ім. Л.І.Медведя  |
|  |          |         |МОЗ України    |
-----------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка