Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про скаргу довіреної особи кандидата на пост Президента України Симоненка П.М. у територіальному виборчому окрузі N 178 Акініна М.В.

          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            24.10.2004 N 1022
 
        Про скаргу довіреної особи кандидата
      на пост Президента України Симоненка П.М.
       у територіальному виборчому окрузі N 178
              Акініна М.В.
 
 
   До Центральної виборчої комісії 21 жовтня 2004 року надійшла
скарга довіреної особи кандидата на пост Президента України
Симоненка Петра Миколайовича в територіальному виборчому  окрузі
N 178 Акініна Миколи Володимировича.
 
   У скарзі Акінін М.В. просить Центральну виборчу комісію
скасувати рішення територіальної виборчої комісії територіального
виборчого округу N 178 від 15 жовтня 2004 року про скаргу
довіреної особи  кандидата  на  пост  Президента  України
Януковича В.Ф. у  територіальному  виборчому  окрузі  N  178
Бандурки О.М. щодо грубого порушення Закону України "Про вибори
Президента України" ( 474-14 )  секретарем Дергачівського РККПУ
Тітковим С.І.,  попередити територіальну виборчу комісію  про
необхідність дотримання вимог законодавства, постанов Центральної
виборчої комісії при прийнятті та розгляді скарг.
 
   Суб'єкт звернення зі скаргою обґрунтовує свої вимоги тим, що
територіальна виборча комісія територіального виборчого  округу
N 178 порушила вимоги частини четвертої статті 96 Закону України
"Про вибори Президента України" ( 474-14 ) та пункту 6.7 Порядку
розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України,
затвердженого  постановою   Центральної   виборчої  комісії
від 22 вересня 2004 року N 642 ( v0642359-04 ), прийнявши  до
розгляду скаргу довіреної особи кандидата на пост Президента
України Януковича В.Ф. у територіальному виборчому окрузі  N 178
Бандурки О.М., яка оформлена без дотримання вимог статті 95 Закону
України "Про вибори Президента України" та постанови Центральної
виборчої комісії від 22 вересня 2004 року N 642.
 
   Розглянувши скаргу та додані до неї матеріали, Центральна
виборча комісія встановила таке.
 
   До територіальної виборчої комісії територіального виборчого
округу N 178 12 жовтня 2004 року надійшла скарга довіреної особи
кандидата на  пост  Президента  України  Януковича В.Ф.   у
територіальному  виборчому окрузі N 178 Бандурки О.М., якою
вимагалося винести попередження довіреній особі кандидата на пост
Президента України Симоненка П.М. у  цьому  окрузі  N  178
Акініну М.В. у зв'язку з порушенням  положень  Закону  України
"Про вибори Президента України" ( 474-14 ) щодо правил ведення
передвиборної агітації секретарем районного комітету Комуністичної
партії України Тітковим С.І. Рішенням територіальної виборчої
комісії територіального виборчого округу N 178  від  15  жовтня
2004 року скаргу задоволено, а прийняте рішення вирішено довести
до відома громадськості через засоби масової інформації.
 
   Розглядаючи скаргу довіреної  особи  кандидата  на  пост
Президента України Симоненка П.М. у територіальному виборчому
окрузі N 178 Акініна М.В., Центральна виборча комісія виходить з
такого.
 
   Відповідно до частини третьої статті 56  Закону  України
"Про вибори Президента України" ( 474-14 )  попередження як вид
санкції  може бути застосовано виключно Центральною виборчою
комісією і лише до кандидатів на пост Президента України або
партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу. Крім того, згідно з
частиною другою статті 61 Конституції  України ( 254к/96-ВР )
юридична відповідальність особи має індивідуальний характер, що
виключає застосування до неї будь-яких  заходів  впливу  чи
відповідальності за дії, вчинені іншими особами. Наведені у скарзі
довіреної особи  кандидата  на  пост  Президента  України
Януковича В.Ф. у  територіальному  виборчому  окрузі  N  178
Бандурки О.М. доводи унеможливлюють застосування до довіреної
особи кандидата на пост Президента України Симоненка П.М. у
територіальному виборчому окрузі N 178 Акініна М.В. будь-яких
заходів впливу.
 
   Згідно з частиною чотирнадцятою статті 28  Закону  України
"Про вибори Президента України" ( 474-14 ) рішення  виборчої
комісії з розглянутого питання письмово оформляється у формі
постанови, яка повинна містити, зокрема, найменування постанови;
дату та місце її прийняття і порядковий номер; мотивувальну
частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на
засіданні  комісії;  посилання  на  конкретні  положення
нормативно-правових актів, якими керувалася комісія при прийнятті
постанови. Постанова підписується головуючим на засіданні та
секретарем комісії (засідання). Жодної з вищенаведених вимог
територіальною  виборчою комісією не дотримано при прийнятті
рішення за скаргою довіреної особи кандидата на пост Президента
України Януковича В.Ф. у територіальному виборчому окрузі N 178
Бандурки О.М.
 
   Відповідно до частини вісімнадцятої вищезазначеної статті
( 474-14 ) рішення виборчої комісії, що суперечить законодавству
України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути
скасоване виборчою комісією вищого рівня або судом. У такому
випадку виборча комісія вищого рівня має право прийняти рішення по
суті питання.
 
   Статтею 95 Закону України "Про вибори Президента України"
( 474-14 ) встановлено вимоги до скарг, що подаються до виборчих
комісій або суду. Відповідно до пункту 1.7 Порядку розгляду скарг
виборчими комісіями з виборів Президента України, затвердженого
постановою Центральної виборчої комісії від 22 вересня 2004 року
N 642 ( v0642359-04 ), при вирішенні питання щодо розгляду скарги
виборча  комісія  повинна  перевірити, зокрема, чи дотримано
суб'єктом звернення вимоги статті 95 Закону щодо  належного
оформлення  скарги за формою та змістом. Згідно з частиною
четвертою статті 96 Закону України "Про вибори Президента України"
( 474-14 ) скарга, оформлена без дотримання вимог статті 95 цього
Закону, повертається суб'єктові подання скарги з відповідними
роз'ясненнями не пізніш як на наступний день після дня надходження
скарги, а подана напередодні, в день голосування  чи  наступного
дня - невідкладно. У такому разі неналежно оформлена  скарга
не підлягає розгляду на засіданні виборчої комісії.
 
   Подана до територіальної виборчої комісії довіреною особою
кандидата  на  пост  Президента  України  Януковича  В.Ф. у
територіальному виборчому окрузі N 178 Бандуркою О.М. скарга на
порушення пунктів 2, 3, 9 частини  другої,  частини  четвертої
статті 95 Закону України  "Про  вибори  Президента  України"
( 474-14 ) не містить відомостей про місце проживання громадянина
України - заявника скарги, назви суб'єкта оскарження та його
поштової адреси, не зазначено дати підписання скарги, до  скарги
не додано її копій у кількості, яка дорівнює кількості зазначених
у ній суб'єктів оскарження. Отже, подана скарга повинна була бути
повернутою заявнику як неналежно оформлена.
 
   Враховуючи викладене, відповідно до статті 61 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), частини першої, пункту 13 частини другої
статті 25, частин першої, сьомої, чотирнадцятої, вісімнадцятої
статті 28, статті 56, частини першої статті 93, частин другої,
четвертої статті 95, частини четвертої статті 96, частини п'ятої
статті 98, статті 104 Закону України "Про вибори Президента
України" ( 474-14 ), керуючись статтею 2, частинами  першою,
другою, третьою статті 11, статтями 12, 13, частинами четвертою,
десятою статті 14, частинами першою, другою, четвертою статті 15
Закону України "Про Центральну  виборчу комісію" ( 1932-15 ),
Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:
 
   1. Скаргу довіреної особи кандидата на пост  Президента
України Симоненка П.М. у територіальному виборчому окрузі N 178
Акініна М.В. задовольнити.
 
   2. Рішення територіальної виборчої комісії територіального
виборчого округу N 178 від 15 жовтня 2004 року, прийняте за
результатами розгляду скарги довіреної особи кандидата на пост
Президента України Януковича В.Ф. у територіальному виборчому
окрузі N 178 Бандурки О.М., скасувати.
 
   3. Зобов'язати територіальну виборчу комісію територіального
виборчого округу N 178:
 
   1) довести до відома громадськості цю постанову Центральної
виборчої комісії у той же спосіб, у який було поширено інформацію
про скасоване рішення територіальної виборчої комісії;
 
   2) повернути  скаргу  довіреної особи кандидата на пост
Президента України Януковича В.Ф. у територіальному виборчому
окрузі N 178 Бандурки О.М. заявнику з відповідними роз'ясненнями.
 
   4. Звернути  увагу  територіальної  виборчої  комісії
територіального виборчого округу N 178 на необхідність неухильного
дотримання вимог Закону України "Про вибори Президента України"
( 474-14 ) та Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з виборів
Президента України", затвердженого постановою Центральної виборчої
комісії від 22 вересня 2004 року N 642 ( v0642359-04 ).
 
   5. Копії цієї постанови видати довіреній особі кандидата на
пост Президента України Симоненка П.М. у територіальному виборчому
окрузі N 178 Акініну М.В. та надіслати територіальній виборчій
комісії територіального виборчого округу N 178.
 
 Голова Центральної виборчої комісії           С.КІВАЛОВ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка