Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Державної науково-технічної програми розвитку мікро- та оптоелектронних технологій на 2005-2007 роки

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 15 жовтня 2004 р. N 1368
                Київ
 
      Про затвердження Державної науково-технічної
      програми розвитку мікро- та оптоелектронних
          технологій на 2005-2007 роки
 
 
   З метою   прискорення   розвитку  високих  наукоємних
конкурентоспроможних технологій в галузі мікро- та оптоелектроніки
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Державну науково-технічну програму розвитку
мікро- та оптоелектронних технологій на 2005-2007  роки,  що
додається.
 
   2. Покласти на Національну академію наук функції державного
замовника Програми, затвердженої цією постановою.
 
   3. Затвердити керівником Програми генерального  директора
науково-технологічного  комплексу  "Інститут  монокристалів"
Національної академії наук Семиноженка В.П.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 28
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 15 жовтня 2004 р. N 1368
 
        ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОГРАМА
     розвитку мікро- та оптоелектронних технологій
            на 2005-2007 роки
 
 
            1. Загальна частина
 
   Ця Програма спрямована на реалізацію державної стратегії
відродження і підтримки вітчизняного виробництва та розвитку
високих  наукоємних конкурентоспроможних технологій у галузях
промисловості, зокрема електронній,  виробництва  транспортних
засобів, машино- і приладобудування, засобів систем інформації,
енергозберігаючих технологій на основі функціональної силової
електроніки тощо як найважливішої умови підвищення добробуту
населення та досягнення Україною статусу  розвинутої  країни
відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів України
( n0001120-03 ), схваленої постановою Верховної Ради України від
17 квітня 2004 р. N 729 ( 729-15 ).
 
   У сучасній  економіці розвинутих країн основоположними є
наукоємні виробництва, серед яких провідне місце займає електронна
промисловість.
 
   Надвисокочастотна, мікро- та оптоелектроніка має стратегічне
значення для економіки України, оскільки вона визначає технічний
рівень   промислової   і   побутової   продукції,   її
конкурентоспроможність, стимулює розвиток сучасних інформаційних
систем, засобів зв'язку, будівництво цивільних та військових
літаків тощо. Обороноздатність країни також потребує високого
рівня самозабезпечення електронною елементною базою військової
техніки, де використання зарубіжної електроніки неприпустиме. Усе
це свідчить про виключну важливість для майбутнього України
інтенсифікації процесів розвитку електронної галузі, які  за
останнє десятиліття уповільнилися, та потребує вирішення завдань
прискореного  розвитку  галузі,  зміцнення  економічної  і
технологічної незалежності.
 
          2. Мета і основні завдання
 
   Метою Програми  є  налагодження  вітчизняного виробництва
наукоємного електронного технологічного обладнання та сучасної
електронної  компонентної  бази  (далі  -  електронна база),
забезпечення   пріоритетного   розвитку   мікроелектроніки,
мікромеханізації,   квантової,   нано-,   акусто-,  опто-,
магнітоелектроніки, надвисокочастотної та інфрачервоної техніки,
радіаційно стійкої електронної бази.
 
   Основними завданнями Програми є:
 
   розроблення та прискорене впровадження наукоємних технологій,
налагодження на цій основі виробництва  конкурентоспроможного
електронного технологічного обладнання і сучасної електронної
компонентної бази новітнього покоління;
 
   налагодження виробництва високоефективних джерел світла;
 
   забезпечення необхідного функціонального і  технологічного
рівня електронної бази за рахунок використання прикладних розробок
вітчизняної науки;
 
   розроблення мікро- та оптоелектронних компонентів і приладів
для сфери охорони здоров'я, моніторингу навколишнього середовища,
запобігання тероризму;
 
   забезпечення розвитку   конкурентоспроможних   напрямів
твердотільної  надвисокочастотної  електроніки  міліметрового
діапазону.
 
   З метою виконання Програми розроблено заходи, що додаються.
 
          3. Фінансове забезпечення
 
   Фінансування Програми  здійснюється  за  рахунок  коштів
державного бюджету, а також інших джерел.
 
   Загальний обсяг коштів на фінансування Програми становить
59,36 млн. гривень, з них з державного бюджету - 56,71 млн.
гривень, зокрема у 2005 році - 21,54 млн. гривень, 2006 році -
20,795 млн., 2007 році - 14,375 млн., з інших джерел - 2,65 млн.
гривень.
 
         4. Організаційне забезпечення
 
   З метою  забезпечення  ефективного  виконання  Програми
Національна академія наук як державний замовник здійснює такі
заходи:
 
   укладає договори з виконавцями, передбаченими Програмою;
 
   здійснює контроль  за  виконанням  заходів  Програми  в
установлені строки, досягненням передбачених цільових показників,
використанням фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів
за призначенням;
 
   подає щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів  України
інформацію про хід виконання Програми, а після закінчення строку
її виконання - заключний звіт про одержані результати.
 
   Виконавцями заходів  Програми  є  інститути  Національної
академії наук.
 
           5. Очікувані результати
 
   У результаті виконання Програми очікується:
 
   1) розробка мікро- та оптоелектронних компонентів і приладів
для потреб охорони здоров'я, моніторингу зовнішнього середовища,
запобігання тероризму, зокрема:
 
   інтегрованих електронних пристроїв для вимірювання потужності
дози  та  інтегральної  поглиненої  дози  ультрафіолетового
випромінювання в діапазонах A та B, потужності дози в діапазоні C
(стерилізація біопрепаратів і медичного інструменту), а також для
визначення сонцезахисного фактора (SPF) різних видів тканин і
косметичних засобів;
 
   технологій одержання багатоелементних p-i-n фотодіодів (16-,
32- та 64-канальних) для лінійок детекторів у рентгенівських
інспекційних сканерах;
 
   технологій одержання фотодіодних багатоелементних структур з
розміром  пікселя  200-250  мкм, інтегрованою електронікою і
комутатором для лінійок детекторів з поліпшеним  просторовим
розрізненням;
 
   детекторів радіації  на  фотодіодних  структурах  різного
призначення, а саме: для використання в діапазонах енергій  від
30 кеВ до 10 МеВ, контролю багажу, вантажу, легких і важких
автомобілів,  морських  і  авіаційних  контейнерів;  освоєння
дослідно-промислового виробництва таких детекторів з параметрами,
що перевищують світовий рівень;
 
   енергоселективних сенсорів для екологічного і промислового
моніторингу тритію та сенсорів ультрафіолетової радіації нового
покоління з  експлуатаційними  параметрами,  що  відповідають
сучасному рівню світових досягнень;
 
   технологій одержання  p-i-n  структури  на  різних типах
кремнієвих кристалів;
 
   організаційних передумов  для  налагодження  промислового
виробництва  ультрафіолетових  дозиметрів  для застосування в
медичних закладах та населенням;
 
   2) створення  електронної  бази   для   інфрачервоної
мікрофотоелектроніки, зокрема:
 
   багатоелементних та  матричних  гібридних  інфрачервоних
фотоприймальних пристроїв, які складаються з матриць фоточутливих
елементів  для  детектування інфрачервоного випромінювання та
кремнієвих фокальних мікропроцесорів, для зчитування та обробки
сигналів у фокальній площині;
 
   технологій виготовлення  основних функціональних елементів
фотоприймальних  пристроїв  (охолоджуваних  фотодіодних  та
неохолоджуваних мікроболометричних матриць, кремнієвих фокальних
процесорів (пристроїв зчитування інформації), допоміжних приладів
і пристроїв);
 
   методів аналізу функціонування та побудови багатоелементних і
матричних фотоприймальних пристроїв;
 
   приладів та   засобів   метрології   багатоелементних
фотоприймальних пристроїв;
 
   3) налагодження     виробництва     високоефективних
напівпровідникових джерел світла, зокрема:
 
   удосконалення технології вирощування сапфіру  для  потреб
оптоелектроніки;
 
   впровадження технологій виготовлення сапфірових підкладок з
необхідною якістю поверхні;
 
   розроблення технологій та організація виробництва ефективних
світлодіодів;
 
   створення високоефективних  інфрачервоних  випромінювачів,
повністю сумісних з кремнієвою технологією;
 
   4) забезпечення  розвитку  конкурентоспроможних  напрямів
твердотільної  надвисокочастотної  електроніки  міліметрового
діапазону довжин хвиль шляхом:
 
   збільшення довговічності приладів у  десятки  разів,  що
дозволить збільшити час активної експлуатації штучних супутників
Землі;
 
   поліпшення якості спектра генеруючих коливань;
 
   створення єдиної сучасної системи метрології і стандартизації
в електроніці;
 
   оснащення підприємств та науково-дослідних установ необхідним
фізико-хімічним  аналітичним  обладнанням,  розвитку  їхньої
діагностичної бази;
 
   створення центрів  фізико-хімічних  методів  діагностики
загального користування;
 
   розвитку діагностичних методів, які будуть  забезпечувати
вимірювання структурних, оптичних та електрофізичних параметрів
вихідних матеріалів електронної техніки;
 
   налагодження виробництва надвисокочастотної елементної бази
міліметрового  діапазону  (дискретні  елементи)  для новітніх
малогабаритних і недорогих  систем  радіолокації,  навігації,
зв'язку, радарних сенсорів, медичної та наукової апаратури.
 
          6. Контроль за виконанням
 
   Контроль за виконанням Програми здійснює Кабінет Міністрів
України шляхом розгляду щорічних  і  заключного  звітів  та
узагальненого висновку про кінцеві результати виконання Програми.
 
   Безпосередній контроль  за  виконанням  заходів Програми,
ефективним та цільовим використанням коштів  її  виконавцями
здійснює Національна академія наук.
 
 
                             Додаток
                            до Програми
 
               ЗАХОДИ
       щодо розвитку мікро- та оптоелектронних
          технологій на 2005-2007 роки
 
                          (тис. гривень)
------------------------------------------------------------------
     Зміст заходу   | Виконавці |Обсяг | У тому числі
             |       |фінан- | з державного
             |       |сування|бюджету за роками
             |       |    |-----------------
             |       |    | 2005| 2006| 2007
------------------------------------------------------------------
      I. Оптоелектронні пристрої для сфери охорони
     здоров'я, моніторингу навколишнього середовища
           і запобігання тероризму
 
1. Розробка        Інститут     450  200  200
  енергоселективних   сцинтиля-
  сенсорів        ційних
  ультрафіолетової    матеріалів
  радіації нового
  покоління на сполуках Інститут     420  200  200
  A(в ступ. 2)B(в    мікроприладів
  ступ. 6)
  експлуатаційними
  параметрами, що
  відповідають сучасному
  рівню світових
  досягнень
 
2. Створення інтегрованих    -"-     450  100  200  100
  електронних пристроїв
  для виміру потужності          440  150  100  150
  дози та інтегральної
  поглиненої дози
  ультрафіолетового
  випромінювання в
  діапазоні A та B,
  потужності дози в
  діапазоні C
 
3. Підготовка до        -"-     250  100  50  50
  організації
  промислового               340  150  50  100
  виробництва
  ультрафіолетових
  дозиметрів для
  застосування в
  медичних закладах і
  населенням
 
4. Відпрацювання     Інститут     750  400  150  150
  технології одержання  сцинтиля-
  p-i-n структур на   ційних
  основі різних за типом матеріалів
  кремнієвих кристалів
 
  Розроблення технології Інститут     750  300  200  200
  виробництва p-i-n   мікроприладів
  фотодіодів з
  параметрами, що
  не поступаються
  зарубіжним аналогам
 
5. Розроблення технології    -"-     750  300  200  200
  одержання
  багатоелементних p-i-n          750  400  100  200
  фотодіодів (16-, 32-
  та 64-канальних) для
  лінійок детекторів,
  придатних до
  застосування у
  рентгенівських
  інспекційних сканерах
 
6. Розроблення технології    -"-     650  200  200  200
  одержання фотодіодних
  багатоелементних             650  300  200  100
  структур із кроком
  200-250 мкм
  з інтегрованою
  електронікою і
  комутаторами для
  лінійок детекторів
  з поліпшеним
  просторовим
  розрізненням
 
7. Створення детекторів  Інститут     2150 1000  500  500
  радіації на      сцинтиля-
  фотодіодних структурах ційних
  у діапазоні енергій  матеріалів
  від 30 кеВ до 8-10 МеВ
  для контролю багажу,
  морських та авіаційних
  контейнерів, легкових
  та вантажних
  автомобілів. Освоєння
  дослідно-промислового
  виробництва детекторів
 
8. Розробка        Інститут     2150 1000  500  500
  енергоселективних   мікроприладів
  сенсорів для
  екологічного і
  промислового
  моніторингу тритію,
  що відповідають
  сучасному світовому
  рівню
 
       II. Інфрачервона мікрофотоелектроніка
 
1. Створення діодних   Інститут     250  80  90  80
  p-i-n структур     фізики
  у вузькозонному    напів-
  напівпровідниковому  провідників
  матеріалі
  ртуть-кадмій-телур   Інститут     450  150  150  150
  методом іонної     мікроприладів
  імплантації
 
2. Розрахунок профілів  Інститут      50  20  15  15
  розподілу іонів,    фізики
  імплантованих у плівки напів-
  кадмій-ртуть-телур та провідників
  кадмій-телур (аргон,
  водень, гелій, бор,
  неон)
 
3. Дослідження процесів     -"-     50  20  15  15
  аморфізації захисного
  шару кадмій-телур та
  впливу аморфізації на
  характеристики діодів
 
4. Формування          -"-     50  20  15  15
  р(в ступ.+)-шарів в
  епітаксійних плівках
  кадмій-ртуть-телур
  шляхом імплантації
  іонів B(в ступ. +).
  Оптимізація режимів
  імплантації та відпалу
 
5. Дослідження         -"-     50  20  15  15
  деградаційних процесів
  електричних
  характеристик структур
  у природних умовах та
  під дією зовнішнього
  впливу акустичних
  навантажень у
  структурах
  кадмій-ртуть-телур,
  сформованих шляхом
  іонного травлення та
  іонної імплантації
 
6. Відпрацювання     Інститут      50  20  15  15
  технології нанесення  фізики
  пасиваційних покриттів напів-
  кадмій-телур на    провідників
  поверхню фотоприймачів
  на основі
  кадмій-ртуть-телур.
  Розробка        Інститут     200  60  70  70
  апаратно-технічного  мікроприладів
  рішення введення
  ультразвуку в активну
  зону установки
  "гаряча стінка"
 
7. Математичне      Інститут      50  20  15  15
  моделювання росту   фізики
  пасиваційних покриттів напів-
  на епітаксійні     провідників
  структури для
  інфрачервоної
  фотоелектроніки
 
8. Розробка нових бром-     -"-     50  20  15  15
  та йодвиділяючих
  травильних композицій
  для хімічного
  полірування
  напівпровідникових
  матеріалів
  інфрачервоної техніки
  та створення нових
  композицій для
  пасивації їх поверхні
 
9. Вибір компонентів      -"-     50  20  15  15
  травників, підбір їх
  співвідношення,
  оптимізація складів
  селективних травників
  та технологічних
  режимів травлення,
  розроблення методики
  визначення густини
  дислокацій тонких
  шарів твердих розчинів
  Cd(x)Hg(1-x)Te
 
10. Відпрацювання     Інститут      50  20  15  15
  методики пасивації   фізики
  поверхні твердих    напів-
  розчинів        провідників
  Cd(x)Hg(1-x)Te
  в різних сульфідних
  сумішах
 
11. Розроблення      Інститут      50  20  15  15
  технології       фізики
  виготовлення      напів-
  неохолоджуваних    провідників
  фоточутливих
  структур -       Інститут     150  50  50  50
  мікроболометричних   мікроприладів
  матриць на основі
  кремнію
 
12. Розроблення      Інститут     550  180  190  180
  архітектури та     мікроприладів
  елементної бази для
  побудови схем
  зчитування та
  дослідження їх
  фізико-технічних
  характеристик
 
13. Розроблення         -"-     400  130  130  140
  технології
  виготовлення схем
  зчитування.
  Опрацювання
  технологічних режимів
  та маршруту
  виготовлення
  кремнієвих фокальних
  процесорів на базі
  КМОН-технології
  з проектними нормами
  не гірше 1,6 мкм,
  розробка
  нестандартного
  технологічного
  обладнання
 
14. Виготовлення дослідних Інститут     400  130  130  140
  зразків кремнієвих   мікроприладів
  схем зчитування для
  матричних та
  лінійчастих
  багатоелементних
  інфрачервоних
  фотоприймачів,
  виготовлення
  нестандартного
  технологічного
  обладнання.
  Розроблення методик
  тестування та
  обладнання для
  тестування параметрів
  схем зчитування
 
15. Виготовлення         -"-     350  110  120  120
  обладнання для
  тестування схем
  зчитування та його
  метрологічна атестація
 
16. Дослідження         -"-     200  65  70  65
  характеристик та
  випробування
  розроблених схем
  зчитування
 
17. Дослідження      Інститут     250  70  80  70
  характеристик схем   фізики
  зчитування при низьких напів-
  та наднизьких     провідників
  температурах
 
18. Дослідження         -"-     300  100  100  100
  характеристик та
  випробування схем
  зчитування,
  гібридизованих
  з масивом
  фотоелементів
 
19. Розробка методів       -"-     200  70  70  60
  обробки сигналів
  з великого масиву
  фоточутливих елементів
  та створення
  алгоритмів побудови
  інфрачервоних
  зображень
 
20. Створення контактів до Інститут      50  15  20  15
  епітаксійних шарів   фізики
  кадмій-ртуть-телур.  напів-
              провідників
 
  Формування       Інститут     250  80  80  90
  багатошарових     мікроприладів
  електричних контактів
  до лінійок
  фогоприймачів на
  основі HgCdTe та
  методом вакуумного
  напилення
 
21. Відпрацювання     Інститут      50  15  20  15
  технології створення  фізики
  індієвих стовпчиків на напів-
  схемах зчитування і  провідників
  лінійках фотоприймачів
 
22. Відпрацювання        -"-     50  15  20  15
  технології
  гібридизації лінійок
  фотоприймачів на
  структурах
  кадмій-ртуть-телур
  з кремнієвими схемами
  зчитування
 
23. Удосконалення        -"-     100  30  40  30
  лабораторного
  устаткування для
  виконання операції
  гібридизації,
  створення нових вузлів
  апаратури
  інфрачервоного
  діапазону
 
24. Відпрацювання операцій    -"-     50  15  20  15
  виготовлення
  невипрямляючих
  контактів і з'єднання
  фрагментів
  напівпровідникової
  мікроелектроніки та
  інфрачервоної оптики
  мікродротом (Au, Al)
 
25. Відпрацювання        -"-     50  15  20  15
  технології
  виготовлення
  сапфірових підкладок
  з токопровідними
  доріжками
 
26. Розробка та аналіз   Інститут      50  15  20  15
  ефективності та    фізики
  надійності клеєвих   напів-
  композицій для     провідників
  кріогенних температур
              Інститут      50  15  20  15
              мікроприладів
 
27. Розроблення технології Інститут     150  50  50  50
  та створення робочого фізики
  місця оператора для  напів-
  виконання операцій   провідників
  збирання фоточутливих
  матриць у кріостат
 
28. Удосконалення існуючих    -"-     50  15  20  15
  та розробка нових
  зразків оптичних
  кріостатів з
  германієвим вхідним
  вікном та діафрагмою
 
29. Розробка нових        -"-     50  15  20  15
  фізико-технологічних
  рішень виготовлення
  інфрачервоних
  фотоприймальних
  пристроїв, пов'язаних
  з удосконаленням
  технологій збирання,  Інститут     250  90  80  80
  кріплення, розробкою  мікроприладів
  охолоджуваних
  інтерференційних
  фільтрів
 
30. Розробка        Інститут     100  30  40  30
  метрологічного     фізики
  забезпечення,     напів-
  вимірювання      провідників
  електричних параметрів
  схем зчитування    Інститут     150  50  50  50
  інформації з      мікроприладів
  багатоелементних
  фотодетекторів
 
31. Розробка        Інститут     100  30  40  30
  метрологічного     фізики
  забезпечення,     напів-
  вимірювання      провідників
  фотоелектричних
  параметрів
  багатоелементних
  фотоприймачів
  інфрачервоного
  діапазону
 
32. Виготовлення      Інститут     200  70  70  60
  автоматизованого    фізики
  високоточного     напів-
  вимірювального     провідників
  комплексу для
  проведення       Інститут     100  30  40  30
  метрологічної     мікроприладів
  атестації електричних
  та фотоелектричних
  параметрів схем
  зчитування,
  багатоелементних
  фотодіодних лінійок та
  фотоприймальних
  пристроїв
 
33. Дослідження шумів   Інститут     100  30  40  30
  багатоелементних    фізики
  інфрачервоних     напів-
  фотоприймачів та    провідників
  тепловізорів на їх
  основі.
  Розроблення методик
  вимірювання та
  апаратно-програмного
  заглушення шумів
 
34. Розробка високоточної    -"-     200  70  70  60
  апаратури та
  метрологічного
  забезпечення для
  проведення вимірювань
  виявної здатності та
  температури,
  еквівалентної шумам
  фотоприймальних
  пристроїв
  інфрачервоного
  діапазону
 
35. Створення та атестація Інститут     200  70  70  60
  метрологічного центру фізики
  з вимірювання     напів-
  параметрів       провідників
  інфрачервоних
  фотоприймачів
 
36. Аналіз впливу донорних    -"-     100  30  40  30
  домішок різної
  хімічної природи на
  оптичні та електричні
  характеристики
  кристалів оптичного
  германію. Проведення
  контрольних вимірів
  параметрів зразків
 
37. Дослідження об'ємного    -"-     100  30  40  30
  розподілу донорних
  домішок у кристалах
  оптичного германію
  великої площини
  (діаметром до 230 мм).
  Одержання однорідних
  кристалів таких
  розмірів
 
38. Відпрацювання та    Інститут     500  100  100  300
  оптимізація      фізики
  технологічного     напів-
  маршруту та окремих  провідників
  процесів виготовлення
  функціональних     Інститут     400  150  150  100
  елементів та      мікроприладів
  фотоприймальних
  пристроїв у цілому
  на основі
  охолоджуваних діодних
  і неохолоджуваних
  мікроболометричних
  матриць
 
        III. Виробництво високоефективних
        електролюмінісцентних джерел світла
 
1. Доопрацювання     Інститут     9000 4500 4500
  конструкції та     монокристалів
  виготовлення
  18 ростових установок
  типу "Горизонт 2М" для
  вирощування кристалів
  сапфіра для
  оптоелектроніки
 
2. Проведення робіт з   Інститут     2000  600  600  700
  інженерно-технічного  монокристалів
  забезпечення нової
  ділянки для
  вирощування кристалів
  сапфіра
 
3. Проведення          -"-     900     450  450
  пусконалагоджувальних
  робіт 18 ростових
  установок типу
  "Горизонт 2М"
 
4. Розроблення та        -"-     600     250  250
  впровадження у
  дослідно-промислове
  виробництво
  високорентабельної
  технології вирощування
  кристалів оптичного
  сапфіра в захисному
  газовому середовищі
  аргону
 
5. Доопрацювання та       -"-     450     200  200
  впровадження у
  виробництво технології
  одержання сировини
  високої чистоти
  (Al(2)O(3) >(-)
  99,96%) з
  металургійного
  глинозему з
  використанням операції
  попереднього його
  проплавлення в умовах
  інтенсивної конвекції
  розплаву
 
6. Організація серійного Інститут     450  140  140  120
  випуску сапфіру для  монокристалів
  оптоелектроніки,
  придатного для
  виготовлення
  сапфірових підкладок
  діаметром до 6 дюймів
 
7. Розробка, виготовлення    -"-    5000 2000 2000 1000
  та закупівля
  високопродуктивного
  обладнання для
  різання, шліфування,
  полірування та
  контролю якості
  сапфірових підкладок
  для оптоелектроніки
 
8. Розроблення та        -"-     450  200  200
  впровадження у
  виробництво технології
  виготовлення
  сапфірових підкладок
  з необхідною якістю
  поверхні
 
9. Розроблення та        -"-     350  150  150
  впровадження у
  виробництво методики
  корекції структурних
  та оптичних
  властивостей
  сапфірових підкладок
  (безградієнтний
  високотемпературний
  відпал у газовому
  середовищі з керованим
  відновним потенціалом)
 
10. Розроблення та        -"-     300  150  150
  впровадження лазерних
  методів обробки та
  маркування сапфірових
  елементів
 
11. Розроблення      Інститут     5400 2000 1500 1500
  конкурентоспроможної  мікроприладів
  технології та
  обладнання для
  світлодіодів і
  інтегральних
  оптоелектронних
  пристроїв на їх
  основі, дослідження
  ефективних перехідних
  шарів та організація
  виробництва
  гетероструктур
  світлодіодів
 
12. Відновлення кремнієвої    -"-    1100  300  400  300
  технології КМОН
  інтегральних схем на
  базі дослідного
  виробництва кристалів
  інституту
  мікроприладів
  НТК "Інститут
  монокристалів"
 
13. Розвиток сумісних з
  кремнієвими
  технологіями
  інтегральних
  технологій
  світловипромінювальних
  пристроїв:
 
  дослідження процесів     -"-    2000  400  800  800
  епітаксії
  гетероструктур на
  основі матеріалів
  A(в ступ. 3)B(в
  ступ. 5), які
  інтегруються з
  елементами на кремнії
 
  розроблення технології    -"-    2500  900  800  800
  та схемотехніки
  оптоелектронних
  інтегральних схем на
  Si/A(в ступ. 3)B(в
  ступ. 5)
 
  створення дільниць   Інститут     2000  400  800  800
  Si/A(в ступ. 3)B(в   мікроприладів
  ступ. 5)
  твердотільних джерел
  білого світла з
  мікропроцесорним
  керуванням
 
    IV. Напівпровідникова надвисокочастотна електроніка
        міліметрового діапазону довжин хвиль
 
1. Розробка конструкцій, Інститут     1070  300  300  300
  модернізація      фізики
  технології та     напів-
  організація      провідників
  виробництва
  параметричного ряду
  лавинопролітних діодів
  для діапазону частот
  30...140 ГГц
 
2. Розробка конструкцій,    -"-     880  250  300  300
  модернізація
  технології та
  організація
  виробництва діодів
  Ганна для діапазону
  частот 30...100 ГГц
 
3. Розроблення та        -"-     630  180  180  190
  впровадження у
  виробництво технології
  виготовлення
  параметричного ряду
  перемикаючих p-i-n
  діодів для діапазону
  1...100 ГГц
 
4. Розробка та         -"-     900  270  270  260
  впровадження у
  виробництво
  передавально-
  приймальних модулів
  для автомобільних
  радарних сенсорів у
  діапазоні частот
  77...78 ГГц на основі
  кремнієвих технологій
 
5. Розробка та      Інститут     950  350  300  300
  впровадження у     фізики
  виробництво      напів-
  малогабаритних     провідників
  передавально-
  приймальних модулів
  імпульсного режиму
  роботи 8-мм діапазону
  з вихідною потужністю
  50...150 Вт для
  малогабаритних
  корабельних та
  вертолітних радарних
  систем
 
6. Розробка та         -"-     950  250  250  250
  впровадження у
  виробництво
  передавально-
  приймальних модулів
  3-мм діапазону на
  основі кремнієвих
  технологій для
  супершвидкісних
  радіорелейних систем
  зв'язку
  (P = 20...40 мВт)
 
7. Розроблення та        -"-     150  50  50  50
  впровадження у
  виробництво
  іонно-плазмових
  технологій легування
  напівпровідників
 
8. Розроблення та     Інститут     200  60  60  70
  впровадження у     фізики
  виробництво      напів-
  плазмохімічних та   провідників
  іонно-плазмових
  методів травлення   Інститут      50  20  15  15
  напівпровідників    ядерних
              досліджень
 
9. Розроблення та     Інститут     300  100  100  100
  впровадження у     фізики
  виробництво      напів-
  іонно-плазмових    провідників
  технологій формування
  високостабільних
  контактних систем
  та діелектричних шарів
 
10. Модернізація існуючої Інститут     410  200  150
  технологічної бази для мікроприладів
  забезпечення розробки
  та виготовлення
  кремнієвих
  інтегральних
  надвисокочастотних
  структур та схем
 
11. Дослідження, розробка Інститут     490  200  150  100
  та впровадження    мікроприладів
  молекулярно-променевої
  епітаксії
  гетероструктур на
  основі кремнію для
  створення
  надвисокочастотних
  інтегральних
  структур та схем
 
12. Дослідження і        -"-    1280  300  400  500
  розроблення технології
  МОС-гідридної та
  молекулярно-променевої
  епітаксії арсениду
  галію та твердих
  розчинів A(в ступ.
  3)B(в ступ. 5),
  виробництво
  епітаксійних структур
  для надвисокочастотних
  приладів
 
__________________________
  Усього за роками               21540 20795 14375
 
  Разом                 59360
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка